Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тема 9: Політичні партії та партійні системи.
Питання для самостійного опрацювання:

1. Можливості та недоліки монопартійності та мультипартійності.

2. Групи тиску: суспільні функції та технологія діяльності.

3. Політичні партії в Україні в першій половині ХХ ст. і їх класифікація.

Методичні рекомендації:

З’ясуйте, що розуміється під поняттям «партійна система». Прослідкуйте, які чини партійних систем виділяють в сучасній політичній науці (М. Дюверже, Б. Гаврилишин, Дж. Сарторі). На основі розглянутих типологій опишіть зв’язок між чином партійної системи та чином політичного режиму.

Проаналізуйте відмінності між феноменом політичної партії та групою тиску. Виділіть основні типи груп тиску. Опишіть феномен лобізму та виокреміть його засоби.

Назвіть основні політичні партії в Україні початку ХХ століття. Охарактеризуйте їхні програми діяльності з точки зору ідеологічної спрямованості. Здійсніть типологію політичних партій в Україні початку ХХ ст. з огляду на соціальну базу, ставлення до суспільних перетворень.

Завдання:

1. З’ясуйте взаємозв’язок партійних і виборчих систем.

2. Визначте функції лобізму в сучасній Україні.

3. Прослідкуйте розвиток ідеї незалежності та суверенітету в програмах політичних партій України першої половини ХХ ст.

Питання для самоперевірки:

1. Дайте визначення поняттям: однопартійна та багатопартійна система.

2. Що таке група тиску?

3. Назвіть радикальні політичні партії в Україні початку ХХ ст.

Література:

1. Дунаєва Л. Тенденції та перспективи модернізації партійно-політичної сфери і утвердження партійної системи в Україні // Людина і політика. – 2001 - №5.

2. Дюверже М. Политические партии. – М., 2000.

3. Михелес Р. Главы из книги «Политические партии. Социальные исследования олигархических тенденций современной демократии» // Диалог. – 1990. - №№ 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17.

4. Овчаренко П. Ілюзорність української багатопартійності // Доповіді міжнародному експертному клубу «Політична думка». – К., 1995.

5. Оксак О. Платформи політичних партій: зміст та критерії порівняльного аналізу // Нова політика. – 2000. - №2.

6. Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. –М., 1997.

7. Примуш М.В. Історія і теорія політичних партій. – Донецьк, 2000.

8. Попович М.В. Європа-Україна-праві і ліві. – К., 1997.

 

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных