Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тема № 11. Юридична відповідальність
Основні терміни теми: соціальна відповідальність, юридична відповідальність, перспективна юридична відповідальність, ретроспективна юридична відповідальність, кримінальна відповідальність, адміністративна відповідальність, цивільно-правова відповідальність, матеріальна відповідальність, дисциплінарна відповідальність, підстави юридичної відповідальності, стадії юридичної відповідальності.

Завдання для самостійної роботи:

1. Що саме розуміється під конституційною відповідальністю? Хто є суб’єктом порушення права.

2. Якими нормативними актами регулюються процедура амністії і помилування?

3. Функції юридичної відповідальності.

4. Стадії юридичної відповідальності.

Теми рефератів:

1. Позитивна та ретроспективна юридична відповідальність: соціальне значення і співвідношення.

2. Мета юридичної відповідальності.

3. Критерії класифікації юридичної відповідальності.

4. Підстави для притягнення і звільнення від ретроспективної юридичної відповідальності.

5. Механізм здійснення юридичної відповідальності.

Практикум:

1. Розтлумачити ознаки ретроспективної юридичної відповідальності.

2. Скласти порівняльну таблицю видів ретроспективної юридичної відповідальності за галузевим критерієм.

Види юридичної відповідальності за галузевим критерієм Юридична підстава Засоби відповідальності Правозастосовний акт
       
       
       
       
       

3. Вирішить тест з одною правильною відповіддю:

До функцій юридичної відповідальності відносяться:

а) постійні та тимчасові, каральна, виховна, попереджувальна;

б) каральна, правовідновлююча, компенсаційна;

в) виховна, попереджувальна, ціннісно-орієнтаційна, охоронна.

4. Закінчіть фразу: міжнародна юридична відповідальність – це…

5. Узгодьте терміни та їх значення:

1. Трудова відповідальність (її різновиди: дисциплінарна і матеріальна); 2. Кримінальна відповідальність; 3. Адміністративна відповідальність; 4. Конституційно-правова; 5. Цивільно-правова відповідальність

– настає за вчинення конституційних правопорушень (порушення конституційної заборони; вчинення дій, що суперечать загальним принципам і змісту Конституції), спрямована на припинення зловживання владою, проведення профілактики її діяльності;

– настає за вчинення адміністративних правопорушень;

– настає за вчинення цивільного правопорушення: невиконання договірного зобов’язання майнового характеру у встановлений строк або виконання неналежним чином, заподіяння позадоговірної шкоди (цивільно-правового проступку) здоров’ю або майну особи;

– настає за вчинення трудового (дисциплінарного чи матеріального) правопорушення: невиконання або неналежне виконання службових обов’язків відповідно до дисциплінарних статутів і положень; порушення внутрішнього трудового розпорядку, заборон чи обмежень, а також за збиток, заподіяний підприємству, установі, організації через недотримання технології виробництва та ін.;

– настає за кримінальні злочини, вичерпний перелік яких міститься в Кримінальному кодексі, отже встановлюється лише законом, настає з моменту офіційного обвинувачення і реалізується винятково в судовому порядку.

6. Знайдіть та виправте помилку:

Юридична відповідальність передбачена працями науковців (доктринальними джерелами).

7. Із запропонованих схематичних зображень оберіть правильний варіант:

соціальна відповідальність
юридична відповідальність
юридична відповідальність
соціальна відповідальність

8. Проаналізуйте ситуації та визначте, в яких випадках має настати юридична відповідальність. Визначте її вид.

Іванов С. за підробленими ним документами отримав у банку велику суму грошей;

Бористюк В. образив свого дядька під час сімейної лайки;

Назарко П. своєчасно не виконала зазначену в контракті роботу;

Галинчак Б. не з’явилася на щорічну зустріч випускників школи;

Павлов П. без поважних причин спізнився на роботу на 120 хвилин.

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных