Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Історія держави і права

Теорія держави

1. Теорія держави і права як наука.

2. Взаємозв'язок теорії держави і права з іншими юридичними та гуманітарними науками.

3. Методологія теорії держави і права.

4. Проблеми понятійного визначення держави.

5. Походження держави: теорія і практика.

6. Типологія держави.

7. Сутність держави, її соціальна цінність.

8. Сутність та класифікація функцій держави.

9. Зміст функцій держави, форми та методи їх здійснення.

10. Сутність механізму держави.

11. Структура механізму держави.

12. Державний орган: поняття і види.

13. Форма держави: поняття та класифікація.

14. Форма державного правління: поняття та види.

15. Форма державного устрою: поняття та види.

16. Форма політичного режиму: поняття та види.

17. Держава і суспільство.

18. Громадянське суспільство: поняття та структура.

19. Держава в політичній системі суспільства.

20. Національна держава.

21. Демократична держава.

22. Правова держава.

23. Соціальна держава.

24. Політичні, правові та соціальні властивості сучасної української держави.

25. Держава в умовах інтеграції і глобалізації

Теорія права

1. Право: поняття та основні концепції правопорозуміння.

2. Принципи права: поняття, зміст класифікація.

3. Сутність та соціальне призначення права.

4. Функції права: поняття, зміст, класифікація, форми.

5. Джерела і форми права: поняття, зміст, класифікація.

6. Норма права: поняття, ознаки, структура.

7. Класифікація правових норм.

8. Норма, інститут та галузь права: співвідношення понять.

9. Законодавство та його структура, тлумачення законодавства.

10. Законодавча діяльність як вид правової діяльності.

11. Законотворчість і юридична техніка.

12. Систематизація законодавства.

13. Правове регулювання як особлива форма соціального регулювання.

14. Механізм правового регулювання.

15. Зміст і структура правовідносин, проблеми реалізації суб'єктивних прав і юридичних обов'язків.

16. Правова система суспільства та її структура.

17. Система права та система законодавства.

18. Правові сім'ї сучасності.

19. Правова поведінка, правомірна поведінка та правопорушення.

20. Юридична відповідальність і її механізм.

21. Правосвідомість, її структура та види.

22. Право і мораль як важливі засоби соціального регулювання та забезпечення суспільного порядку.

23. Правова культура суспільства та особи.

24. Правове виховання.

25. Правовий статус особи: права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

26. Становлення і розвиток континентальної правової системи.

27. Становлення і розвиток англосаксонської правової системи.

 

Історія держави і права

1. Історія держави і права як наука: предмет історико-правової науки її взаємозв’язок з іншими науками.

2. Методологія історії держави і права.

3. Періодизація загальної історії держави і права (підходи та школи).

4. Історичні типи держави та права.

5. Періодизація історії держави і права України.

6. Загальні риси та особливості держави і права в країнах Стародавнього Сходу.

7. Загальні риси та особливості держави і права країн античної цивілізації.

8. Римське право: основні етапи розвитку, джерела та інститути.

9. Перші державні утворення на території України та рабовласницькі міста-держави північного Причорномор’я і їх право.

10. Особливості виникнення та основні етапи розвитку феодальної держави і права.

11. Держава і право у східних слов’ян.

12. Руська правда – основне джерело права Київської Русі.

13. Правове становище України у складі Литовсько-Руської держави та Речі Посполитої.

14. Литовські статути – видатна пам’ятка феодального права.

15. Військово-адміністративний устрій Запорозької Січі.

16. Козацьке звичаєве право.

17. Створення української національної держави та обмеження її суверенітету у другій половині ХVII ст.

18. Переяславська угода 1654 р. (юридична природа і зміст).

19. Буржуазні революції та їх вплив на процес становлення держави і права нового типу.

20. Основні тенденції та етапи розвитку буржуазних держав.

21. Основні риси буржуазного права.

22. Державність та право на українських землях у складі Російської імперії (ХІХ – початок ХХ століття).

23. Суспільно-політичний устрій і право Галичини, Буковини та Закарпаття в складі Австро-Угорської імперії (ХІХ – початок ХХ століття).

24. Державно-політичні наслідки першої світової війни.

25. Держава і право України в 1917-1920 рр.

26. Радянська державність і право України 1920-х – 30-х рр.

27. Державно-політичні наслідки другої світової війни.

28. Радянська державність та право в Україні (1945-1991 рр.)

29. Еволюція основних правових систем світу в ХХ столітті.

30. Основні школи правознавства і державознавства Найновішого часу.

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Тепловой баланс доменной плавки


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных