Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Основна нормативна база:
Основна нормативна база:

1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

3. Житловий кодекс УРСР від 30.06.1983 р. // Відомості Верховної Ради. – 1983. – Ст. 573.

4. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 3–4. – Ст. 27.

5. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 47-52. – Ст. 349.

6. Повітряний кодекс України від 19.05.2011р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 46. – Ст. 1881.

7. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.

8. Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50-51. – Ст. 384.

9. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.

10. Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 8.02.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 12. – Ст. 81.

11. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції Закону від 30.06.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 42-43. – Ст. 378.

12. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

13. Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" від 1.07.2010р. № 2398-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 38. – Ст. 509.

14. Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" в редакції Закону України від 11.02.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 18. – Ст. 141.

15. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" від 15.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263.

16. Закон України "Про електронний цифровий підпис" від 22.05.2003р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 276.

17. Закон України "Про захист прав споживачів" в редакції Закону України від 1.12.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 7. – Ст. 84.

18. Закон України "Про нотаріат" від 2.09.1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.

19. Закон України "Про об’єкти підвищеної небезпеки" від 18.01.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 15. – Ст. 73.

20. Закон України "Про оренду державного та комунального майна" в редакції Закону України від 14.03.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 15. – Ст. 99.

21. Закон України "Про оренду землі" в редакції Закону України від 2.10.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 10. – Ст. 102.

22. Закон України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду" від 1.12.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 1. – Ст. 1.

23. Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" від 11.12.2003р. №1382-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – Ст. 232.

24. Закон України "Про страхування" в редакції Закону України від 4.10.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 7. – Ст. 50.

25. Закон України "Про фінансовий лізинг" в редакції Закону України від 11.12.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – Ст. 231.

26. Закон України "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення" від 13.12.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 14. – Ст. 96.

27. Конвенція УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг від 28.05.1988 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 6. – С. 11. – Ст. 278.

28. Перелік професійних захворювань: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8.11.2000 р. № 1662 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 45. – С. 87. – Ст. 1940.

29. Питання медико-соціальної експертизи: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3.12.2009 р. № 1317 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 95. – Стор. 52. – Ст. 3265.

30. Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.1996 р. № 959 // Урядовий кур’єр. – 12.09.1996 р.

31. Порядок і правила проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9.07.2002 р. № 944 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 28. – С. 61. – Ст. 1321.

32. Порядок розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007р. № 915 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 52. – Стор. 95. – Ст. 2115.

33. Постанова Кабінету Міністрів України "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів" від 19.03.1994 р. № 172 // [Електронний ресурс] – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/172-94-%D0%BF.

34. Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 р. № 176 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 8. – Т. 2. – С. 142 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 р. № 1184 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 75. – С. 5. – Ст. 2791).

35. Статут автомобільного транспорту Української РСР: Затверджено постановою Ради Міністрів Української РСР від 27.06.1969 р. № 401 // Зібрання постанов Уряду УРСР. – 1969. – № 7. – Ст. 88.

36. Статут внутрішнього водного транспорту Союзу РСР: Затверджено постановою Ради Міністрів СРСР від 15.10.1955 р. № 1801 // [Електронний ресурс] – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v1801400-55.

37. Статут залізниць України: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6.04.1998 р. № 457 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 14. – С. 150.

38. Положення про застосування Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду": Затверджено наказом Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури та Міністерства фінансів України від 4.03.96 р. № 6/5/3/41 // [Електронний ресурс] – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0106-96.

39. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Затв. наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 17. – Стор. 66. – Ст. 632.

40. Порядок та критерії встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків: Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 5.06.2012 р. № 420 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 71. – Стор. 208. – Ст. 2887.

41. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину, та судових витрат" від 7.07.1995 р. № 11 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0011700-95.

42. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок" від 4.10.1991 р. № 7 // Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах. – К.: Видавничий дім "Скіф", 2005. – С. 122 –130.

43. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ" від 16.04.2004 р. № 7 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з цивільних справ (1972-2012 роки) : станом на 1 листоп. 2012 р. / упоряд.: В. І. Борисова, І. П. Жигалкін, О. М. Сибіга, П. В. Хотенець. – Х. : Право, 2012. – С. 162-181.

44. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди" від 27.03.1992 р. № 6 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з цивільних справ (1972-2012 роки) : станом на 1 листоп. 2012 р. / упоряд.: В. І. Борисова, І. П. Жигалкін, О. М. Сибіга, П. В. Хотенець. – Х. : Право, 2012. – С. 77-94.

45. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів" від 12.04.1996 р. № 5 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з цивільних справ (1972-2012 роки) : станом на 1 листоп. 2012 р. / упоряд.: В. І. Борисова, І. П. Жигалкін, О. М. Сибіга, П. В. Хотенець. – Х. : Право, 2012. – С. 126-135.

46. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди" від 31.03.1995 р. № 4 // Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах. – К.: Видавничий дім «Скіф», 2005. – С. 100-109.

47. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності" від 22.12.1995 р. № 20 // Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах. – К.: Видавничий дім "Скіф", 2005. – С. 114-122.

48. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, також ділової репутації фізичної та юридичної особи" від 27.02.2009 р. № 1 // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 3. – С. 7.

49. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику у справах про спадкування" від 30.05.2008р. № 7. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-08.

50. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин" від 30.03.2012 р. № 5 // Закон і Бізнес від 04.2012 р. – 2012. – № 18.

51. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "Про узагальнення судової практики розгляду судами цивільних справ про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, у 2010 – 2011 роках" від 30.03.2012 р. № 2 // Закон і Бізнес від 04.2012 р. – 2012. – № 18.

Основна (базова) література

1. Актуальні проблеми спадкового права : Навч. посібник / За ред. Ю.О.Заіки, О.О.Лов’яка. – К. : КНТ, ЦУЛ, 2014. – 336 с.

2. Відшкодування моральної шкоди. Коментар. Законодавство. Судова практика / за ред. М. К. Галянтича. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 288 с.

3. Григоренко А.В. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно: Посібник. – К. : ЦУЛ, 2015. – 286 с.

4. Електронний правочин у цивільному праві України: монографія ; за наук. ред. д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України Р. О. Стефанчука / Н.Є. Блажівська. – К.: Алерта, 2014. – 240 с.

5. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з цивільних справ (1972 – 2012 роки): станом на 1.11.2012 р. / упоряд.: В. І. Борисова, І. П. Жигалкін, О. М. Сибіга, П. В. Хотенець. – Х. : Право, 2012. – 376 с.

6. Iваненко Л. М., Язвінська О. М. Захист прав споживачів. – К. : Юрінком Iнтер, 2014. – 496 с.

7. Кухарєв О. Є. Спадкове право України: Навч. посібник / О. Є. Кухарєв. – К. : Алерта, 2013. – 328 с.

8. Майданик Л.Р. Колективне управління майновими авторськими та суміжними правами за цивільним законодавством України : монографія / Л. Р. Майданик. – К.: Алерта, 2013. – 248 с.

9. Майданик Р. А. Страхування зобов’язань з надання медичної допомоги. / Р. А. Майданик. – К.: Алерта, 2013. – 80 с.

10. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / за ред. Богатиря В. В. – К. : ЦУЛ, 2015. – 1144 с.

11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – 5-е вид. перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – Т.І. – 832 с.

12. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – 5-е вид. перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – Т.ІІ. – 1120 с.

13. Онищенко Г.В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом. Монографія. – К.: Алерта, 2012. – 268 с.

14. Орлов І. П., Кухарєв О. Є. Правочини в сфері спадкового права : монографія / І. П. Орлов, О. Є. Кухарєв. – К.: Алерта, 2013. – 270 с.

15. Отраднова О. О. Недоговірні зобов’язання в цивільному праві України: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 240 с.

16. Отраднова О. О. Проблеми вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання деліктних зобов’язань: монографія / О. О. Отраднова. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 328 с.

17. Поєдинок В.В. Правове регулювання інвестиційної діяльності: теоретичні проблеми [Текст] : монографія / В. В. Поєдинок. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 480 с.

18. Посикалюк О.О. Особисті немайнові права фізичних осіб в романській, германській, англо-американській системах приватного права. – К.: Наук.- дослід. ін-т приват. права і підприєм. НАПрН України, 2011. – 205 с.

19. Примак В. Д. Відшкодування моральної шкоди на засадах справедливості, розумності й добросовісності : монографія / В. Д. Примак. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 432 с.

20. Розрахункові відносини при виконанні цивільних зобов’язань: правове регулювання в нових економічних умовах : монографія / Я. О. Хірс. – К.: Алерта, 2013. – 280 с.

21. Справи про відшкодування шкоди в судовій практиці: Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. В.В. Луця, наук. ред. М.К. Галянтич. – Одеса: ОДУВС, 2009. – 428 с.

22. Страхове право України: Навч. посіб. / За ред. Ю.О. Заіки, С.А. Пилипенко – К. : НАВС, 2012. – 256 с.

23. Судова практика. Вирішення спорів у справах про визнання кредитних договорів недійсними / О.В. Благовестев. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 768 с.

24. Судові рішення Верховного Суду України в цивільних справах / за заг. ред. А. Г. Яреми. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 256 с.

25. Транспортне право: навч. посібник [Текст] / за заг. ред. Ю.О. Заіки, Н.В. Демиденко. – К.: КНТ, 2014. – 184 с.

26. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: [підручник] / [С. С. Бичкова, І. А . Бірюков, В. І . Бобрик та ін.]; за заг. ред. С. С. Бичкової. – 3-тє вид., змін. та допов. – К.: Алерта, 2014. – 496 с.

27. Цивільне право України. Загальна частина / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. – К. : Юрінком Iнтер, 2014. – 976 с.

28. Цивільне право України. Загальна частина: [підручник] / За заг. ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – К.: Алерта, 2014. – 510 с.

29. Цивільне право України. Особлива частина / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. – К. : Юрінком Iнтер, 2014. – 1176 с.

30. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. В.П. Мироненко, І.С. Тімуш. – К.: КНТ, 2014. – 432 с.

31. Цивільне право: Підручник: у 2-х т. / В.І. Борисова (кер. авт. кол.), Л.М. Баранова, Т.І. Бєгова та ін.; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х.: Право, 2011. – Т. 1. – 656 с.

32. Цивільне право: Підручник: у 2-х т. / В.І. Борисова (кер. авт. кол.), Л.М. Баранова, Т.І. Бєгова та ін.; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х.: Право, 2011. – Т. 2. – 816 с.

33. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: Страйд, 2010. – Том 1. Загальні положення. – 320 с.

34. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред.. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: Страйд, 2010. – Том 2. Фізична особа. – 256 с.

35. Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар / За ред.. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: Страйд, 2009. – Том 3. Юридична особа. – 735 с.

36. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред.. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: Страйд, 2010. – Том 4. Об’єкти. Правочини. Представництво. Строки. – 768 с.

37. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред.. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: Страйд, 2011. – Том 5. Право власності та інші речові права. – 624 с.

38. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред.. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: Страйд, 2011. – Том 6. Право інтелектуальної власності. – 652 с.

39. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред.. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: Страйд, 2012. – Том 7. Загальні положення про зобов’язання та договір. – 736 с.

40. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред.. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: Страйд, 2013. – Том 8. Договори про передачу майна у власність та користування. – 672 с.

41. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред.. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: Право, 2015. – Том 10. Кредитні та розрахункові зобов’язання. Договір комерційної концесії. Договір про спільну діяльність. – 496 с.

42. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред.. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: Право, 2014. – Том 11. Недоговірні зобов’язання. – 416 с.

43. Цивільні правовідносини: Навчальний посібник / Харитонов Є.О., Харитонова О.І. – К.: Істина, 2008. – 303 с.

44. Шевченко Я.М. Охорона і захист прав та інтересів фізичних та юридичних осіб в цивільних правовідносинах: монографія / Я.М. Шевченко. – Х. : Харьков юридический, 2011. – 528 с.

45. Щотова Ю. М., Лазько Г. З., Бойко В. М., Ільченко Г. О. Договори в сфері інвестування. Навч. посіб. – К.: Алерта, 2015. – 192 с.

 

Додаткова (допоміжна) література

1. Антошкіна В. К. Теоретичні та практичні проблеми визначеності цивільно-правових понять і категорій / В. К. Антошкіна // Право України. – 2014. – № 12. – С. 112-118.

2. Боднар Т. В. Деякі аспекти захисту цивільних прав при зміні і припиненні договірних зобов'язань / Т. В. Боднар // Право України. – 2014. – № 2. – С. 171-179.

3. Борисова В. І. Установа як особлива організаційно-правова форма непідприємницьких юридичних осіб / В. І. Борисова // Право України. – 2015. – № 4. – С. 51-59.

4. Демиденко Н.В. Правовий звичай і звичаєве право: співвідношення категорій / Н.В. Демиденко // Тенденції розвитку юридичної науки в ХХІ столітті: [Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до Дня науки, м. Київ, Національний авіаційний університет, 22 травня 2014 р.] – С. 235-238.

5. Добкіна К. Структура органів торгово-промислових палат в Україні // Підприємство, господарство і право. – 2013. – № 7. – С. 80-83.

6. Зеліско А. Засновницький договір: уніфікація, застосування договірної конструкції при створенні юридичних осіб корпоративного типу / А. Зеліско // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 10. – С. 3-6.

7. Косінов С. А. Проблеми, пов’язані з недійсністю правочинів / С. А. Косінов // Право України. – 2014. – № 8. – С. 253-258.

8. Косінова К. Відносна недійсність правочинів / К. Косінова // Право України. – 2015. – № 9. – С. 172-178.

9. Коструба А. В. Правові механізми поновлення прав суб’єктів дефектних правочинів / А. В. Коструба // Право України. – 2014. – № 9. – С. 171-178.

10. Коструба А. Регулятивні юридичні факти у механізмі припинення цивільних майнових правовідносин / А. Коструба // Право України. – 2015. – № 10. – С. 131-138.

11. Кузнєцова Н.С. Правові наслідки порушення вимоги про відповідність правочину ЦК України та іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 6. – С. 51-56.

12. Кузьмич О. Недійсність договорів на користь третіх осіб у цивільному праві України // Підприємство, господарство і право. – 2013. – № 7. – С. 76-79.

13. Лічман Л.В. Деякі актуальні питання визначення нікчемності правочинів податковими органами // Юридична наука. – 2012. – № 10. – С. 7-17.

14. Луць В. В. Інститут договору в цивільному праві України / В. В. Луць // Право України. – 2014. – № 2. – С. 25-33.

15. Луць В. В. Строки і терміни у цивільно-правових договорах: окремі аспекти / В. В. Луць // Право України. – 2015. – № 4. – С. 43-50.

16. Майданик Р. Джерела цивільного права України: поняття, система, види // Право України. – 2013. – № 5. – С. 294-309.

17. Музика Л. А. Щодо конвергенції приватного і публічного у цивільному праві / Л.А. Музика // Право України – 2014. – № 1. – С. 232-239.

18. Немченко С. Цивільно-правова характеристика відмови від виконання договору // Підприємство, господарство і право. – 2013. – № 1. – С. 21-24.

19. Новікова В. Деякі аспекти поняття недійсності правочину // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 9. – С. 12 – 16.

20. Опришко Д. Установчі документи юридичної особи як критерій поділу господарських об’єднань на договірні та статутні об’єднання підприємств // Право України. – 2013. – № 3-4. – С. 430-434.

21. Первомайський О. Проблеми цивільно–правового захисту прав та інтересів суб’єктів публічного права // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 4. – С. 16-20.

22. Рубан О. О. Компенсація моральної шкоди працівнику, заподіяної йому при виконанні ним своїх обов’язків / О. О. Рубан // Право України. – 2015. – № 6. – С. 223-233.

23. Сібільов М. М. Цивільно-правовий договір як регулятор суспільних відносин / М. М. Сібільов // Право України. – 2014. – № 2. – С. 34-44.

24. Твердохліб Ю. Правова природа арбітражного управління підприємством у процедурі банкрутства / Ю. Твердохліб // Право України. – 2013. – № 1-2. – С. 418-426.

25. Філатова Н. Деякі проблеми спадкового законодавства України (порівняльно-правовий аналіз) / Н. Філатова // Право України. – 2015. – № 10. – С. 139-149.

26. Харитонов Є. О. Зобов’язання, що виникають внаслідок відвернення шкоди, у Цивільному кодексі України / Є. О. Харитонов // Право України. – 2015. – № 4. – С. 26-34.

27. Харчук В. Визнання договору неукладеним як один із способів захисту цивільних прав та інтересів судом. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3432

28. Цюра В. Внесок професора А. Й. Гордона у розвиток вчення про представництво / В. Цюра // Право України. – 2015. – № 1. – С. 116-122.

29. Ясечко С. Проблема визначення предмета правочину / С. Ясечко // Право України. – 2015. – № 1. – С. 99-106.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных