Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Сурет Электр қоректендіруші және өлшеуші жүйелері қондырғы нобайы
 

 

кірген және шыққан ауа температурасы 1 және 12 датчиктерімен өлшенеді; түтік қабырғасының температурасы түтіктің сыртқы бетінде орналасқан он датчикпен (2…11) өлшенеді.

температураның барлық датчиктердің көрсеткіші алмастырғыштар арқылы (17 және 18 поз., 1-сур.) сандық индикаторға (16 поз., 2-сур.) кезекпен шығарылады.

басқару пультындағы сандық индикаторлардың көрсеткіштері теледидарлық монитор экранында қайталанады.

Түтікке кіргеннен бастап есептелетін түтікке орнатылған температура датчиктерінің координаталары , және i-ші датчикке сәйкес, участіктің ұзындығы 1-кестеде келтірілген.

 

1-кесте.

Түтіктегі терможұп координаталар және участіктердің ұзындығы

 

№ участік
№ терможұп
82,5 107,5 102,5 52,5

 

Қондырғыны торапқа қосқан соң жұмыс бағдарламасының магниттік таспасынан теледидарлық мониторға зертханалық жұмыс тақырыбы шығады және эксперименттердің мүмкін болатын нұсқалары салынған, сіз микроЭЕМмен диалогқа кіресіз.

негізгі режимдік параметрлердің ұсынылатын диапазонында (Пито түтігіндегі кернеулер U=1,1; 1,3; 1,5; 1,7 В және қысымның ауысуы). =200; 400; 800; 1000 Па алдағы болатын тәжірибе нұсқаларының біреуі таңдап алынады. Бұл уақытта монитор экранында реттеуші және өлшеуші қондырғылардың суреті бар эксперименттік қондырғының нобайы, сонымен бірге жұмыс режиміндегі құбырдағы ауаның қозғалысы көрінеді. Тәжірибені бастамас бұрын электрқыздырғыштың және ауаны жұмсау басқару пультындағы реттегіштерін сағат тіліне қарсы бастапқы күйге орнатады. Бұдан соң басқару пультында орналасқан электрқозғалтқыштың, қыздырғыштың және өлшеу аспаптарының тумблерлері қосылады, тәжірибені өткізуге кірісуге болады.

Таңдап алынған режим үшін ең алдымен (жұмыс участігінің қаты қызып кетуіне жол бермеу үшін) Пито түтігінде ауысу шамасымен анықталатын ұсынылған ауаны жұмсауды орнатады. шамасы 12 басқару пультында сандық индикатормен немесе монитор экранымен бақыланады. Бұдан соң 21 сабымен, 6 сандық индикатормен немесе монитор экраны бойынша бақыланатын электрқыздырғыштың ұсынылған U кернеуі орнатылады.

белгіленген режимде қыздыру участігіндегі қысымның төмендеуін өлшейді, 14 сандық индикаторға кезекпен жалғанған, 17 және 18 ауыстырып қосқыштардың көмегімен температураның барлық он екі датчигінің көрсеткіші жазылады.

терможұп көрсеткіштері (°С-де) монитор экранында қайталанады. Тәжірибелер ауа үрлеудің басқа жылдамдықтарында және U электрқыздырғыштың мәндерінде қайталанады. Өлшеу нәтижелері хаттамаға жазылады (2-кесте).

2-кесте

эксперимент хаттамасы

Барометрлік қысым B = …

Бөлме температурасын tп = …

 

Режим № U, В Па Па
°С
. . .                              

 

1. белгі формула бойынша Q жылу ағысы анықталады

, (17)

мұнда жұмысшы электрлік кедергісі = 0,0344 Ом; U – өлшенген кернеу; [Q] =1 Вт.

2. есептелген ауаның массалық шығыны G, [G] = 1 кг/с.

, (18)

мұнад –Пито түтігімен өлшенген, динамикалық арын [DH] = 1 Па.

– шыққан ауа тығыздығы.

B – барометрлік қысым, паскальда (1 мм сын. бағ. = 133 Па);

– жұмыс участігінде паскальда өлшенген қысымның төмендеуі;

R = 287 Дж/(кг К) – ауаның газ тұақтысы;

m = 0,63 – өлшеу аспаптарын сәйкестендірумен алынған коэффициент;

d = м – түтіктің ішкі диаметрі.

3. ауаның орташа температурасы анықталады

. (19)

4. Ауаның орташа тығыздығы есептелінеді

. (20)

5. Рейнольд саны мен қыздыру участігіндегі W орташа жылдамдық анықталады

,

мұнда температурадағы кинематикалық тұтқырлық (қосымшаны қар.).

6. координаталармен түтік қимасындағы Dti температуралық арынның мәнін есептейді (1-кесте):

. (21)

7. жылу берілісі коэффициентінің жергілікті мәндері анықталады

, [a] = 1 Вт/(м2 К).

, (22)

мұнда – түтіктің сыртқы бетінен жылудың шығыны:

,

K =0,18 – тәжірибелік жолымен анықталатын коэффициент;

– қабырғаның орташа температурасы;

l = 0,72 м – құбырдың қыздырыылатын учасітігінің ұзындығы.

алынған мәндері бойынша a = f (x) график салынады және негізгі участіктегі жылу берілісінің коэффициенті анықталады.

8. мен тәжірибелік мәліметтер бойынша Нуссельт критериясының орташа мәндері анықталады:

. (3.16)

шеткі және жұмыс участігінің бүйіржақтарынан жылудың шығуын есепке алмайды. мәндері 1-кестеде келтірілген.

. (3.17)

ауаның жылу өткізгіштігі қосымшада келтірілген.

9. (15) немесе (16) критериалық тәуелділіктер бойынша есептік мәндері анықталады.

10. тәжірибелік мәліметтер бойынша гидравликалық кедергі коэффициенті есептеледі

, (3.18)

мұнда Үйкеліс есебінен қысымның төмендеуі; (3.19)

– ағыс үдеуінен қысымның төмендеуі.

11. кедергі коэффициентінің алынған мәні Блаузиус формула бойынша есептелгенмен салыстырылады:

. (3.20)

12. гидродинамикалық теорияның жылумассаалмасу негізінде алынған формула бойынша Нуссельт критериясы есетеледі:

. (3.21)

және есептелген шамалары эксперименте алынғанмен салыстырылады.

 

3-кесте

 

Тәжірибелік мәліметтерді өңдеу нәтижелері

 

еж Q G Dt1 Dt2 Dt3 Dt4 Dt5 Dt6 Dt7 Dt8 Dt9 Dt10
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10  
Вт кг/м2 кг/с °C кг/м2 °C/(Вт/м2 К) °C  
                                             

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных