Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Учасники виставки-конкурсу

Мета виставки-конкурсу

‑ підведення підсумків роботи технічних гуртків, наукових та творчих об’єднань учнів;

‑ пропаганда та популяризація досягнень дитячих колективів з науково-технічної, пошуково-конструкторської, дослідницької діяльності, а також раціоналізації та винахідництва;

‑ залучення учнівської молоді до різноманітних напрямів науково-технічної творчості;

‑ профорієнтаційна робота;

‑ підтримка та розвиток науково-технічної творчості учнівської молоді.

 

Учасники виставки-конкурсу

У обласній виставці-конкурсі бере участь учнівська молодь загальних шкіл, ліцеїв, гімназій, позашкільних закладів, ПТУ, клубів і гуртків підприємств.

Вік: 6 - 18 років включно.

 

4. Розділи виставки-конкурсу

ВСІ ЕКСПОНАТИ ПОВИННІ БУТИ ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМКУ!

Конкурс проводиться серед творчих робіт учнівської молоді, пов'язаних із вирішенням конкретних проблем в галузі науки, техніки та виробництва, а також на вільну тему за розділами:

Розділ 1. Технічні науки.

Підрозділи: Радіоелектроніка: радіотехнічні та радіоелектронні прилади оригінальної конструкції, засоби зв'язку, обладнання автоматики, електронні вимірювальні прилади та ін.

Електротехніка:прилади, пристрої та обладнання електротехнічного призначення, вдосконалені блоки живлення, регулятори напруги та струму, освітлювальна техніка та ін.

Промислова техніка:верстати, технологічний інструмент; моделі та макети промислового обладнання; прилади та обладнання, які покращують технологічні процеси.

Транспортні засоби:прилади, пристрої та обладнання, які покращують роботу вузлів транспортних засобів і роблять його екологічно чистим.

Сільськогосподарська техніка:пристрої для сільськогосподарських машин; діючі зразки та моделі малогабаритної техніки та пристрої для роботи на присадибних ділянках, у садівництві та ін.; прилади та обладнання, які покращують умови праці та технологічні процеси у тваринництві і птахівництві та ін.

Розділ 2. Природничі науки.

Підрозділ:Сільське господарство. Екологія. Енергозбереження. Медицина. Біологія:прилади, що сприяють очищенню та охороні навколишнього середовища та енергозбереженню; технології переробки відходів промисловості; використання нетрадиційних джерел енергії; прилади, що застосовуються у медицині, процеси біологічного виробництва та ін.; технології, які сприяють розвитку сільськогосподарського виробництва.

Розділ 3Технічні навчальні посібники:

Діючі електрифіковані стенди, панно, які пояснюють фізичні процеси та сприяють кращому засвоєнню учбового матеріалу; модернізоване лабораторне обладнання; пристрої, що раціоналізують трудові процеси у шкільних майстернях, навчальних лабораторіях та технічних гуртках.

Розділ 4.Ігри та іграшки з елементами техніки:

Зразки саморобних ігор та іграшок, які відрізняються від існуючих оригінальністю задуму, новизною конструкції та художньому вирішенню задачі.

Розділ 5.Технічні моделі.

Підрозділи: Космічна техніка:макети та моделі космічних кораблів, ракетоносіїв, систем спостереження, стартових установок, космодромів; самохідні керовані моделі; зразки військової ракетної техніки.

Техніка майбутнього: фантастичні ідеї, проекти, розробки, моделі - прообрази техніки майбутнього.

Історичні моделі: саморобні моделі та макети, техніки історичної серії

Розділ 6. Спортивно-технічне моделювання.

Підрозділи: Моделі суден. Авіаційні моделі. Автомобільні моделі. Моделі ракет. Стендові моделі:спортивно-технічні моделі всіх класів та категорій.

Розділ 7. Архітектура та будівництво:

макети та проекти всіх видів споруд, будівель, будівельних комплексів, фрагментів вулиць та міської забудови, залізничних вокзалів та ін. з елементами ландшафту або без них.

5. Вимоги до експонатів та розробок

‑ Експонати повинні мати основи (до 1 кв. м), малу вагу (не більше 10 кг) і відповідати технічним, естетичним і експозиційним вимогам.

‑ Експонати, подані в розділах - транспортні засоби, засоби малої механізації, повинні мати габаритні розміри не більше: довжина – 2 м, ширина - 1,4 м, висота - 1,3 м, вага - 20 кг (згідно з існуючими технічними вимогами, які пред'являються до саморобної техніки).

‑ Експонати повинні відповідати правилам, вимогам і нормам техніки безпеки.

‑ Прилади та пристрої, які працюють від автономних джерел живлення, повинні бути забезпечені ними і мати з'єднувальні елементи, а також напис, що застерігає від вмикання їх в мережу 220 В.

‑ Експонати, які працюють від мережі 220 В, повинні мати вмикачі із зазначенням положення «Ввімкнено» та клему для заземлення.

‑ На всіх електрифікованих експонатах необхідно встановити запобіжники відповідних номіналів.

‑ Експонати, які працюють на паливно-мастильних матеріалах, хімічних реактивах і стисненому газі, транспортуються в окремій тарі з відповідними попереджувальними написами і дотриманням правил техніки безпеки при їх перевезенні.

6. Документація до експонатів

- заявка на участь у конкурсі надається в друкованому та електронному вигляді та повинна бути оформлена в повній відповідності з прикладом заявки в додатку №1.

- фотографії робіт вдрукувати в паспорти на роботи (додаток №2), а також надати фотографії в електронному вигляді (записати на диск);

- етикетка на експонат (додаток № 3) повинна бутинадійно закріпленана експонаті!

- паспорти оформлюються на кожний експонат (додаток № 2).

- технічний опис експонату, який складається з викладення принципу його роботи, призначення розробки, її відмінність від аналогу, а також конкретне застосу­вання цієї розробки у відповідній галузі народного господарства. До опису додаються блок-схеми, принципові, електричні й кінематичні схеми, короткий опис роботи даних схем, інструкції по експонуванню (підготовка експонату до роботи, порядок вмикання та детальний опис роботи з експонатом, в разі потреби – опис методики проведення вимірів, дослідів і та ін., характерні несправності та засоби їх усунення).

 

Роботи без вищезазначених документів розглядатися не будуть.

 

Центр «Грані» гарантує збереження експонатів тільки при наявності пред’явленої документації на роботи.

 

Інформаційно-методичні рекомендації розміщені на сайті www.grani.net.ua в розділі «Масові заходи».

Витрати на доставку та повернення експонатів, відрядження працівників – за рахунок відряджуючих організацій.

7. Керівництво

Загальне керівництво підготовкою та проведенням обласної виставки ‑ конкурсу покладається на комунальний заклад «Запорізький обласний Центр НТТУМ «Грані» ЗОР.

Для підведення підсумків створюється журі, склад якого затверджується Департаментом освіти і науки облдержадміністрації.

 

8. Визначення та нагородження переможців

Роботи оцінюються з кожного розділу експозиції за критеріями оцінок (додаток 4).

Автори робіт, які посіли призові місця на обласному конкурсі ‑ нагороджуються дипломами Департаменту освіти і науки облдержадміністрації відповідних ступенів.

Найкращі роботи, які відібрало журі конкурсу (згідно «Протоколу») будуть відправлені на постійно діючу Всеукраїнську виставку в Український Державний центр позашкільної освіти (на 1 рік).

Якщо автори робіт не згодні надавати свої експонати на Всеукраїнську виставку з НТТУМ до м. Києва (на 1 рік), то повинні попереджати про це відразу при здачі експонатів на обласний етап.

Якщо автори робіт-переможців не згодні залишати свої експонати на обласну виставку – Дипломами не нагороджуються. Якщо автори робіт-переможців не згодні залишати свої експонати на обласну виставку – Дипломами не нагороджуються.

Підсумки доводяться на місця підсумковим наказом.

Ознайомитися з ним можна також на сайті www.grani.net.ua (розділ «Масові заходи»).

Додаток № 1

ЗАЯВКА

на участь у обласній виставці-конкурсі технічної творчості

учнівської молоді “Наш пошук і творчість - тобі, Україно!”

від___________________________________________________________________

(повна назва організації)

 

№ п/п Назва експонату Розділ ПІБ автора Дата народження Навчальний заклад, клас Гурток, заклад ПІБ керівника, ТЕЛЕФОН
               

 

М.П. Директор закладу ___________________

(підпис)

Додаток № 2

________________ розділ

П А С П О Р Т

на експонат №________

 

1. Повна назва експонату_________________________________________________

2. Конструкція експонату, розроблена______________________________________

Експонат виготовлений за описом, опублікованим в___________________________

Модель приводиться в дію__________________________________________________

(характеристика джерела енергії)

Д А Н І П Р О Е К С П О Н А Т:

1. Експонат виготовлено_______________________________________________

прізвище, ім’я автора (повністю)

__________________________________________________________________ клас, навчальний заклад (без скорочень та абревіатур),

__________________________________________________________________

(повна назва гуртка, позашкільної установи)

2. Керівник гуртка_____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

місце основної роботи__________________________________________________

посада ______________________________________________________________

3. Поштова адреса гуртка: область _____________район_____________

місто, село ______________вулиця ____________________№ буд.__________

 

 

М.П. Директор "___"________ 2016 р.

 

Примітка: До кожного експонату додається технічний опис, креслення або ескізи, схема підключення джерела енергії.

 

 

Додаток № 3

Розміри етикетки до експонату – не більше 15 х 12 мм; розмір шрифту – не більше 20.

 

«Наш пошук і творчість – тобі, Україно! Назва роботи: _______________________________ Автор, ВІК: _________________________________ Керівник:___________________________________ Гурток, заклад: ______________________________ _________________________________________

Етикетка повинна бути надійно закріплена на експонаті!

Додаток № 4

К Р И Т Е Р І Ї

конкурсних оцінок експонатів

 

Розділ 1. Технічні науки.

Розділ 2.Природничі науки.

Розділ 3. Технічні навчальні посібники.

- дидактична доцільність застосування експонату 20

- оригінальність ідеї (конструкції) 20

- трудомісткість виготовлення експонату та складність 20

- дієздатність експонату 20

- виконання вимог правил техніки безпеки 10

- якість технічної документації 10

Розділ 4. Ігри та іграшки з елементами техніки.

- оригінальність ідеї (конструкції) 50

- трудомісткість виготовлення та дієздатність експонату 50

Розділ 5. Технічні моделі.

- оригінальність ідеї (конструкції) 40

- трудомісткість виготовлення 40

- відповідність вимогам ергономіки та дизайну 10

- якість технічної документації 10

Розділ 6. Спортивно-технічне моделювання.

- відповідність моделей класам та категоріям 50

- якість виготовлення 50

Розділ 7. Архітектура та будівництво.

- оригінальність ідеї (конструкції) 40

- трудомісткість виготовлення 40

- відповідність вимогам ергономіки та дизайну 20

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Умови проведення виставки-конкурсу | Порядок разрешения споров

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных