Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Сынып биология 1-тапсырма Тест

1. Барлық тірі ағзалар құрылысы және құрамы бойынша ұқсас бұның себебі

А) барлық тірі жасушаның шығу тегінің бірлігі В)барлық жасушалар фотосинтезге қабілетті

С)зат алмасуы жөнінен ұқсас D) өлі табиғаттан тірі табиғаттың пайда болуы Е) ағзалық әлемнің эволюциясы

2. Нуклеотидтер құрамына кіреді:

А) сахароза В) су С) Азоттық негізі D) Липид Е) Аминқышқылдар

3. Нәруыз молекуласының табиғи құрылымының өзгеруі-бұл:

А) денатурацияВ) ренатурация С) редупликация D) трансляция Е) транскрипция

4. Жасушаның бөлінуіне дайындық кезеңі:

А) Жасуша циклі В) Репликация С) Анафаза D)ИнтерфазаЕ) Профаза

5.Бір қабатты ұрықтың -.... түзілуі

А) Бластуланың В) Мезодерманың С) Нейруланың D)Бөлшектенуі Е) Гаструланың

6. Генотиптері АаВв болған жағдайда түзілетін гаметаларды көрсетіңіз:

А) АВ, Ав, Ва, ав; В) аВ, Ав, аВ, ав С) Ав, Ав, аВ, ав Д) АВ, Ав, аВ, ав Е) АВ, Ав, аВ,аВ

7. Ажырау заңы – будандардың екінші ұрпағында, генотипі бойынша қандай қатынаста ажырайтынын көрсетіңіз:

А) 3:3:3:3 В) 3:1 С) 1:2:1 Д) 9:3:3:1 Е) 1:1

8. Рибосома қызметі:

А) нәруыз биосинтезіВ) АТФ синтезі С) заттарды тасымалдаушы D) газ алмасу E) ыдырау

9.Ағзаның ішкі ортаның тұрақтылығы :

А) Фотосинтез В)Гомеостаз С) Пиноцитоз D) Амитоз Е)Фагоцитоз

10.Жасушадағы барлық химиялық реакциялар жиынтығы...:

А) энергетиқалық алмасу В) анаболизм С)метаболизм D) фотосинтез Е) хемосинтез

 

 

2-тапсырма . Ұрық жапырақшаларынан мүшелер мен жүйелердің түзілуі

Эктодерма Мезодерма Энтодерма
       
       
       

 

3-тапсырма. Мына ұғымдарды түсіндір:

Амитоз...........................................................................................................................................

Интерфаза.....................................................................................................................................

Диплоидты жиынтық ................................................................................................................

Зигота.............................................................................................................................................

Кариокинез ...................................................................................................................................

Цитокинез......................................................................................................................................

4-тапсырма. Генетикалық есеп шығару

Гомозиготалы қара жүнді қоянды гомозиготалы ақ қоянмен

шағылыстырса , бірінші ұрпақ дараларының генотипі және

фенотипі қандай болады ?

 

II-нұсқа

Тапсырма Тест

1. ДНК-ның екі еселенуі аталады:

А) комплементарлық В) трансляциялық С) редупликациялықD) денатурациялық Е)ренатурациялық

2. АТФ-тің жасушадағы қызметі:

А) қор жинаушы В) тасымалдаушы С) құрылыстық D) қорғаныш Е) энергетикалық

3.Мейоздық бөлінуде пайда болмайды
А) гаметалар В) сомалық жасушалар С) жұмыртқа жасушалар D) сперматозоидтар Е) спермии

4.Бір интерфазадан және үздіксіз жүретін жүйелі екі кезеңнен тұрады
А) ұрықтану В) зиготаның бөлшектенуі С) митоз D) мейозЕ) анабиоз

5.Мейоздың бірінші бөлінуінде түзіледі
А) полиплоидты жасушалар В) диплоидты жасушалар С) гаметалар D) гаплоидты жасушалар Е) зигота

6.Ядродан ақпаратты рибосомаларға жеткізетін молекулалар:

А) ДНК В) а-РНКС) т-РНК D) р-РНК Е) АТФ

7.Жасушадағы барлық химиялық реакциялар жиынтығы...:

А) энергетиқалық алмасу В) анаболизм С) метаболизм D) фотосинтез Е) хемосинтез

8.Бунақденелердің толық түрленіп дамуы:

А) Колорад қоңызыВ) ТаракандарС) БиттерD) ШегірткеЕ) Дала кергісі

9. Жұмыртқа жасушалардың дамуы…

А) Онтогенез В) Овогенез С) Филогенез D)Анабиоз Е)Гомеостаз

10.Энергия бөлетін органикалық заттар синтез реакциясының жиынтығы:

А) метаболизм В) анаболизмС) катаболизм D) гидролиз Е) фотолиз

2-Тапсырма. Митоздың фазалары

  Фаза Онда өтетін үдерістер
1.    
2.    
3.    
4.    

3-тапсырма. Мына ұғымдарды түсіндір:

Транскрипция

Трансляция

Ген

Генетикалық код

Митоз

Мейоз

4-тапсырма.Генетикалық есеп шығару

Гемофилиямен ауыратын ер адам , әкесі гемофилик , дені сау

әйелге үйленген, осы отбасында дені сау балалардың дүниеге

келу мүмкіндігін анықтаңдар.

III-нұсқа

Тапсырма Тест

1. Сезім мүшелері пайда болатын ұрық қабықшасы:

А) Мезодермадан В) Эктодермадан С) Энтодермадан D) Гаструладан Е) Спермиядан

2. Гетерозиготаларды анықтаңыз:

А) АА В) аа С)ВВ D) Аа Е)АА

3. Моногибридті будандастырудың фенотип бойынша гетерозиготалы ажырауы:

А) 1:1 В) 2:1 С)3:1D)1:2:1 Е) 9:3:3:1

4. Крахмал жиналады:

А) лейкопластарда В) хлоропластардаС) хромопластардаD) вакуольдеЕ) центриольде

5.Энергия бөлетін органикалық заттар синтез реакциясының жиынтығы:

А) метаболизм В) анаболизм С) катаболизм D) гидролиз Е) фотолиз

6. Зигота түзілетін үрдіс:

А) митоз В) онтогенез С) мейоз D) ұрықтану Е) гаметогенез

7. Жер бетіндегі алғашқы энергия көзі:

А) Көмірсулар В) АТФ С) КүнD) Майлар Е) Су

8.Мейоздық бөлінуде пайда болмайды: А) гаметалар В) сомалық жасушалар С) жұмыртқа жасушалар D) сперматозоидтар Е) спермии

9.Бір интерфазадан және үздіксіз жүретін жүйелі екі кезеңнен тұрады
А) ұрықтану В) зиготаның бөлшектенуі С) митоз D) мейозЕ) амитоз

10.Мейоздың бірінші бөлінуінде түзіледі
А) полиплоидты жасушалар В) диплоидты жасушалар С) гаметалар D) гаплоидты жасушалар Е) зигота

2. тапсырма. 1-мейоз сатысының өту үдерістері

1-мейоз 1-профаза 1-метафаза 1-анафаза 1-телофаза
Үдерістер        

3-тапсырма. Мына ұғымдарды түсіндір:

Генетикалық код

Ген

Триплет

Кодон

Антикодон

Аминқышқылдары

4-тапсырма.Генетикалық есеп шығару

Екі белгісі бойынша да гомозиготалы сабалақ жүнді қара қоянды тегіс жүнді ақ қоянмен шағылыстырғанда , бірінші ұрпақтағы будандардың генотиптері мен фенотиптері қандай

IV-нұсқа

Тапсырма Тест

1. Жасушаның «тыныс орталығы»:

А) Митохондрия В) ЭПТ С) Пластидтер D) Жасушаның орталығы Е) Рибосомалар

2. ДНК кіреді ненің құрамы:

А) ядрода В) ядрода және цитоплазмада С) ядрода, цитоплазмада және митохондрияда

D) ядрода, митохондрияда жәнехлоропластарда Е)рибосомада және вакуольде

3.Ағзалық заттардың ыдырауының соңғы өнімдері...

А) АТФ және су В) аммиак және көмірқышқыл газ С) су және көмірқышқыл газ

D) АТФ және оттегі Е) су

4.Ұрық жапырақшасының сыртқы қабаты

А) Дерма В) Энтодерма С)ЭктодермаD) Мезодерма Е) Бластула

5. Жасушаның мейоздық бөлінуінде түзіледі
А) бұлшықетті В) эпителиалды С) жынысD) жүйке Е) сүйекті 6. Генетиканың негізін салушы:

А) Томас Мендель В) Ч. Дарвин С) Грегор Мендель Д) Грегор Морган Е) Томас Морган

7. Ата-енелер формалары бір жұп белгілері бойынша ерекшеленетін шағылыстыру:

А) Полигибридті будандастыру В) Дигибридті будандастыру С) Тетрогибридті будандастыру

Д) Моногибридті будандастыру Е) Пентогибридті будандастыру

8. Доминанттылық нені білдіретінін көрсетіңіз:

А) Будандарды В) Басымдылықты С) Басылыңқылықты Д) Таза тармақтылықты Е) Ажырауды

9.Қос қабатты ұрық:

А) Нейрула В) Метаморфоз С) Органогенез Д) Бластула Е) Гаструла

10.Ядродан ақпаратты рибосомаларға жеткізетін молекулалар:

А) ДНК В) а-РНКС) т-РНК D) р-РНК Е) АТФ

2-тапсырма. Митоз және мейозды салыстыру.

Митоз Жасушаның бөлінуі Мейоз
  Анықтамасы  
  Бөліну кезеңдері  
  Фазаларға бөлінуі  
  Ұқсастығы  
  Айырмашылығы  
  Биологиялық маңызы  

 

3-тапсырма. Мына ұғымдарды түсіндір:

Фотофосфорилдеу

Фотолиз

Аэробтар

Анаэробтар

Гликолиз процесі

Гомеостаз

4-тапсырма.Генетикалық есеп шығару

Гетерозиготалы қара жүнді қоянды өзі сияқты қоянмен шағылыстырғанда қандай нәтиже алынады ?

V-нұсқа

Тапсырма Тест

1.Митозды мейоздан айырмашылығы
А) ДНК молекуласының екі еселенуі В) гомологты хромосомалар ажырауы С) бөліну шүйкесінің жіпшелері қалыптаса бастайды

D) бір аналықтан 2 еншілес жасуша түзіледіЕ) 4 еншілес жасушалар түзіледі

2. Фотосинтездің қараңғы кезеңінде түзілетін заттар:

А) нәруыз В) майлар С) көмірсулар D) нуклеин қышқылдар Е) АТФ

3. Бунақденелердің шала түрленіп дамуы:

А) Колорад қоңызы В) Таракандар С) шыбын D)маса Е)ара

4.Бір молекула нәруыздың ақпаратың тасымалдаушы ДНК молекуласының кесіндісі

А) генВ) фенотип С) геном D) генотипЕ) локус

5.Дигетерозиготалы генотипті анықтаңыз:

А) ААВв В) аавв С)АаВв D) АаВВ Е)ааВв

6. Нәруыз синтездеуге аминқышқылдарды синтез орнына жеткізетін:

А) ДНК В) көмірсулар С) т-РНКD) а-РНК Е) р-РНК

7. Бұлшықеттер түзіледі қандай ұрық жапырақшалардан:

А) МезодермаВ) ЭктодермаС) Энтодерма D) ГаструлаЕ) Спермия

8. Қосарлы ұрықтану тән: А) балдырларға В) мүктерге С) ашық тұқымдылалар D) жабық тұқымдылар Е) қыналар

9.Дигибридті будандастырудың фенотип бойынша гетерозиготажырауы:

А) 1:1 В) 2:1 С)3:1 D)1:2:1 Е) 9:3:3:1

10. Ата-тектерге тән белгілерді сақтаудағы тірі ағзалардың ортақ қасиеттері:

А)Өзгергіштік В)Тұқым қуалаушылық С) Онтогенез D)Гомеостаз Е) Дискреттік

 

2-тапсырма. Биологиялық анықтамалардың атауын анықтап жазу

Ұғымның атауы Ұғымның анықтамасы
1.   Мүшелердің түзілу үдерісі
2.   Тірі ағзаның туған сәттен өлгенге дейінгі жеке дамуы
3.   Жыныс жасушаларының даму және қалыптасу үдерісі
4.   Жұмыртқа жасушасының дамуы
5.   Жер бетінде тіршіліктің даму тарихы
6.   Аталық гаметалардың даму циклі
7.   Туу соңынан даму
8.   Хиазмалар кезінде ұқсас хромосомалар өздерінің үлескілерімен алмасады
9.   Хромосомалардың өзара жақындасуы
10.   Ұрықтанбаған жұмыртқа жасушасынан жаңа аналық организмнің дамуы

3-тапсырма. Мына ұғымдарды түсіндір:

Метаболизм

Катаболизм

Анаболизм

Фототрофтар

Хемотрофтар

Сапрофиттер

4-тапсырма.Генетикалық есеп шығару

Гемофилияны тасымалдаушы дені сау әйел , сау ер адамға тұрмысқа шыққан . Дені сау қызбаланың тууы мүмкін бе ?

VI-нұсқа

Тапсырма Тест

1. Аталық жыныс жасушаларының дамуы:

А) Эмбриогенез В) Онтогенез С) Постэмбриогенез Д) Овогенез Е) Сперматогенез

2. Бір қабатты ұрық:

А) Нейрула В) Метаморфоз С) Органогенез Д) Бластула Е) Гаструла

3. Тууға дейінгі тіршілікті көрсетіңіз:

А) Эмбриогенез В) Онтогенез С) Постэмбриогенез Д) Гермафродитизм Е) Репликация

4. Аналық жыныс жасушаларының дамуы:

А) Эмбриогенез В) Онтогенез С) Постэмбриогенез Д) Овогенез Е) Сперматогенез

5. Онтогенезді неше үлкен кезеңге бөлінетінін көрсетіңіз:

А) 2 В) 4 С) 6 Д) 8 Е) 10

6. Мендельдің бірінші заңы қалай аталатынын белгілеңіз;

А) Тіркес тұқым қуалау заңы В) Ажырау заңы С) Біркелкілік заңы

Д) Мутациялық заң Е) Модификациялық заң

7. Доминантты (басым) дигомозиготоны көрсетіңіз:

А) ААВВ В) АаВв С) АаВв Д) аавв Е) ААвв

8.Митозды мейоздан айырмашылығы
А) ДНК молекуласының екі еселенуі В) гомологты хромосомалар ажырауы С) бөліну шүйкесінің жіпшелері қалыптаса бастайды D) бір аналықтан 2 еншілес жасушатүзіледі Е) 4 еншілес жасушалар түзіледі

9. Фотосинтездің қараңғы кезеңінде түзілетін заттар:

А) нәруыз В) майлар С) көмірсулар D) нуклеин қышқылдар Е) АТФ

10.Ағзалық заттардың ыдырауының соңғы өнімдері...

А) АТФ және су В) аммиак және көмірқышқыл газ С) су және көмірқышқыл газ

D) АТФ және оттегі Е) су

 

2. тапсырма. 2 -мейоз сатысының өту үдерістері

2-мейоз 2-профаза 2-метафаза 2-анафаза 2-телофаза
Үдерістер        

3-тапсырма. Мына ұғымдарды түсіндір:


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Воловецький районний відділ | ПРОГРАММА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных