Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ТЕМА 7. Виконання судового рішення
Тестове завдання № 1:

Які органи примусово виконують рішення судів?

а) правоохоронні органи;

б) судові виконавці;

в) державні виконавці;

г) органи місцевого самоврядування.

Тестове завдання № 2:

Позов до суду про виключення майна з опису належить пред’являти за місцем:

а) знаходження цього майна або його основної частини;

б) знаходження органу державної виконавчої служби, що наклала арешт на майно;

в) проживання відповідача;

г) проживання позивача.

Тестове завдання № 3:

Як називаються сторони у виконавчому провадженні?

а) стягувач і боржник;

б) позивач і відповідач;

в) державний виконавець і боржник;

г) кредитор і боржник.

Тестове завдання № 4:

Право вибору місця виконання між кількома органами державної виконавчої служби, які можуть вчиняти виконавчі дії щодо виконання рішення на території, на яку поширюються їх функції, належить:

а) стягувачу;

б) боржнику;

в) органам державної виконавчої служби.

Тестове завдання № 5:

Копія постанови про відкриття виконавчого провадження не пізніше наступного дня надсилається:

а) стягувачу;

б) боржнику;

в) органу (посадовій особі), який видав виконавчий документ;

г) правильні всі відповіді.

Тестове завдання № 6:

Виконавчі дії провадяться державним виконавцем у робочі дні не раніше шостої години і не пізніше:

а) 18-ої години;

б) 20-ої години;

в) 22-ої години.

Тестове завдання № 7:

З грошової суми (в тому числі одержаної від реалізації майна боржника), яка стягнута державним виконавцем з боржника, в другу чергу повертається:

а) авансовий внесок сторін та інших осіб на проведення виконавчих дій;

б) витрати Державної виконавчої служби на здійснення виконавчих дій, не покриті авансовим внеском сторін та інших осіб;

в) вимоги стягувача та стягується виконавчий збір.

Тестове завдання № 8:

Хто може виправити помилку, допущену при оформленні або видачі виконавчого листа?

а) стягувач, якому видано виконавчий лист;

б) суд, який видав виконавчий лист;

в) державний виконавець за дозволом судді.

Тестове завдання № 9:

Питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу вирішується судом за поданням:

а) органу опіки та піклування;

б) державного виконавця;

в) зацікавлених осіб.

Тестове завдання № 10:

Виконавчий лист видається судом:

а) на підставі ухвали суду про накладення арешту на майно в порядку забезпечення позову;

б) на підставі рішення суду про розлучення;

в) на підставі рішення суду про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини.

Тестове завдання № 11:

Ким має подаватися виконавчий лист до відділу державної виконавчої служби?

а) направляється судом, що ухвалив рішення у справі;

б) подається стягувачем особисто;

в) подається боржником особисто.

Тестове завдання № 12:

У разі відсутності оригінала виконавчого документа до відділу державної виконавчої служби для примусового виконання має подаватися:

а) ксерокопія виконавчого документа;

б) дублікат виконавчого документа;

в) нотаріально посвідчена копія виконавчого документа.

Тестове завдання № 13:

У яких випадках виконавчий лист може бути визнаний судом таким, що не підлягає примусовому виконанню?

а) якщо виконавчий лист не відповідає вимогам ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження», тобто виданий без дотримання реквізитів виконавчого документа:

б) якщо обов’язок боржника відсутній повністю чи частково у зв’язку з його припиненням добровільним виконанням боржником чи іншою особою;

в) у разі смерті фізичної особи – боржника або ліквідації юридичної особи - боржника.

Тестове завдання № 14:

Державний виконавець вправі входити до жилого приміщення боржника:

а) з санкції прокурора;

б) за ухвалою суду;

в) безперешкодно.

Тестове завдання № 15:

Поворот виконання допускається:

а) поворот виконання рішення суду;

б) поворот виконання виконавчого напису нотаріуса;

в) поворот виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення.

Реферати до теми:

1. Зміст виконавчого провадження

2. Учасники виконавчого провадження, їх права та обов’язки

3. Порядок звернення стягнення на майно боржника


В порядку окремого провадження розглядаються справи:

· а) про визнання фізичної особи обмежено дієздатною;

· б) про встановлення фактів, що мають юридичне значення;

· в) про усиновлення дітей.

 

2. Справа про визнання особи недієздатною може бути розпо чата за заявою:

· а) профспілок;

· б) прокурора;

· в) членів його сім'ї;

· г) психіатричного лікувального закладу.

 

3. Справи про визнання громадянина померлим розглядаються:

· а) органами державної влади і місцевого самоврядування;

· б) прокурором обласної прокуратури;

· в) судом за місцем проживання;

· г) всі відповіді правильні.

 

4. В порядку підготовки справи про усиновлення суддя вирішує пи тання про участь у справі:

· а) органів опіки і піклування;

· б) Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти і на уки України;

· в) прокурора;

· г) органів державної влади і місцевого самоврядування.

 

5. Строк апеляційного оскарження складає:

· а) 1 рік;

· б) 1 місяць;

· в) 3 місяці.

 

6. Апеляційна скарга викладається:

· а) українською мовою;

· б) російською мовою;

· в) чітким машинописним текстом.

 

7. Апеляційне подання подається:

· а) органами державної влади і місцевого самоврядування;

· б) прокурором;

· в) сторонами;

· г) всі відповіді правильні.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных