Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Режими роботи трансформаторів
 

Розглядають три режими роботи трансформаторів: неробочий (ненавантажений); робочий (навантажувальний) режим; режим короткого замикання.

У неробочому режимі трансформатор первинною обмоткою приєднаний до мережі живлення з напругою U1, а вторинна обмотка відокремлена від електроприймача. У такому режимі струм проходить тільки по первинній обмотці, індукована ЕРС Е1 дорівнює напрузі мережі U1 , а напруга вторинної обмотки U2 дорівнює ЕРС Е2, індукованій у вторинній обмотці. Коефіцієнт трансформації можна обчислити за відношенням ЕРС обмоток чи напруг на обмотках у неробочому режимі:

К = w1/w2= Е12 = U1/ U2 .

На практиці цю залежність використовують для визначення кількості витків обмоток методом додаткової обмотки. Суть цього методу полягає у тому, що поверх будь-якої з обмоток намотують додаткову обмотку з відомою кількістю витків wдод і вимірюють напруги U1, U2 і Uдод. Зі співвідношеннь U1/ Uдод= w1/wдод та Е12 = w1/w2= U1/ U2 визначають невідомі кількості витків обмоток.

Якщо струм проходить по обох обмотках (І1 та І2) і струм І2 замикається через опір навантаження, то такий режим називають робочим або режимом навантаження. Залежність напруги U2 на виводах вторинної обмотки трансформатора від струму навантаження І2 називається зовнішньою вольт-амперною характеристикою трансформатора. Внаслідок спаду напруги на опорах обмоток трансформатора напруга вторинної обмотки зменшується зі збільшенням струму навантаження. Величину напруги ΔU2, на яку зменшується напруга вторинної обмотки часом подають у відсотках:

,

де U20 – напруга у неробочому режимі на вторинній обмотці трансформатора; U2 виміряне чи розраховане значення напруги вторинної обмотки у режимі навантаження .

У сучасних силових трансформаторах значення ΔU2 складає 2 – 4 %. Струми навантаження силових трансформаторів можуть змінюватися у межах від 0 до номінального - ІН .

У трансформаторах спеціального призначення, наприклад зварювальних, певними засобами збільшують потоки розсіяння, тому й значення ΔU2 може бути значно більшим. Їх струми навантаження близькі за значенням до струмів короткого замикання. Кратність струму короткого замикання ІКЗ/ ІН може бути у межах 1,5 – 1,2. Тому такі трансформатори працюють на спадній ділянці зовнішньої характеристики.

Зважаючи, що у трансформаторі втрати потужності незначні, то можна записати S1=S2, або U1I1=U2I2. Звідси випливають такі співвідношення:

К ≈ U1/U2 = І21.

 

Режим короткого замикання – це аварійний для трансформатора режим, який виникає внаслідок з’єднання між собою виводів вторинної обмотки. Такий режим можна кваліфікувати як режим навантаження з нульовим значенням опору навантаження. У цьому режимі струми обмоток значно перевищують їх значення у нормальному режимі навантаження.

Для вимірювання електричних параметрів трансформатора влаштовують досліди неробочого ходу, короткого замикання та навантаження. Досліди проводять, змінюючи напругу живлення трансформатора від нуля до необхідного значення, тому параметри режиму у дослідах (на відміну від таких у режимах неробочого ходу, навантажувальному та у режимі короткого замикання) є контрольованими і не досягають небезпечних для трансформатора значень.

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных