Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ. 3.1 Номенклатура і асортимент товарів
3. РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

3.1 Номенклатура і асортимент товарів

3.2 Якість товарів

3.3 Кількісна характеристика товарів

3.4 Технологічний цикл товарів

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

ВСТУП

 

Головною задачею курсової роботи є формування у студентів практичних навиків в області товарознавства.

В умовах розвитку ринкових відносин, оптової торгівлі та стимулювання збуту товарів необхідне знання їх характеристик та особливостей просування на ринку.

У курсовій роботі студент повинен показати глибину і ступень знань в області споживчих властивостей і якості товарів, їх корисності, нешкідливості та безпечності, конкурентоспроможності товарів;

Вміти: систематизувати товари методами класифікації та кодування, аналізувати асортиментну політику підприємства (на якому студент проходив практику), визначити градації якості та дефектів товарів, причин їх виникнення, аналізувати та прогнозувати окремі етапи товароруху.

Данні для виконання практичної частини курсової роботи повинні братися:

ü Студентами денної форми навчання - з “Звіту по техніко-економічній практики”

ü Студентами заочного факультету та ФПО – з міст постійної роботи студента

Написання курсової роботи студентом повинно бути зроблено відповідно до пунктів плану (Додаток 1). Який є однаковим для всіх студентів. При розкритті пунктів плану студент повинен показати економічний зміст питання з використанням аналітично-статистичних матеріалів у вигляді малюнків та таблиць. У курсовій роботі можуть бути додатки, як допомагають розкрити товар та його специфіку.

У кінці курсової роботи слід навести список використаної літератури та джерел інформації, міста, видавництва і роки видань.

 

2. ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

КР повинна бути написана чітким розбірливим почерком або набрана на комп'ютері. КР може бути виконана українською або російською мовою. Обсяг курсової роботи має бути в межах 25-30 стр. стандартного формату А4.

Оформлення курсової роботи виконується з дотриманням стандартних вимог: текст пишеться з одного боку білого паперу формату А4; шрифт - 12 або 14; інтервал між рядками – 1,5. Кожна сторінка обмежується полями: зліва - не менше 30мм, справа 10мм, зверху – 1,5мм, знизу -20мм. Нумерація сторінок проставляється починаючи з плану роботи. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і не нумерується.

Бібліографічний список повинен містити перелік літератури та інших джерел інформації, що використалися при написанні роботи (4-6 найменувань), у такий послідовності: законодавчі матеріали, укази Президента України, постанови і декрети Уряду, статистичні збірники, інструктивні матеріали (у хронологічній послідовності), спеціальна економічна література та публікації в періодичних виданнях (в алфавітному порядку за прізвищами авторів, а в колективній монографії - за назвою роботи). Всі джерела інформації нумеруються послідовно.

Виконану у повному обсязі та оформлену належним чином роботу студенти здають методисту факультету згідно із встановленим терміном, де вона реєструється та видається викладачу для перевірки. Захист перевірених курсових робіт проводиться згідно з розкладом занять.

Роботи, що не відповідають вимогам цих методичних вказівок, повертаються на доопрацювання. Студент, який отримав незадовільну оцінку за виконання курсової роботи, не допускається до її захисту.

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных