Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Мемлекеттік тілде іс жүргізуден тест сұрақтары

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

1. Іс қағаздарын жазу барысында жиі қолданылатын сын есімдер мен үстеулер

А) Орындау, шешу, жүктеу, қанағаттанарлық

В) Жедел, тез арада, маңызды, жоғары, орта

С) Қанағаттанарлықсыз, негізгі,жоспарлау, енгізу

Д) Негізгі, ұйымдастыру, аяқтау, толтыру

2. Мәтінге қойылатын талаптардың ең маңыздысы

А) қысқа жазылуы

В) көлеміне шек қойылмайды

С) тұжырым

Д) ұсыныс

3. Кез-келген қызметтің құжаттың міндетті деректемесі

А) мөр

В) қол қою

С) көшірмелерді куәландыру туралы белгі

Д) мәтін

4. Жарғының көшірмесін кім растайды?

А) қызметкер

В) нотариус

С) кеңсе меңгерушісі

Д) кадр бөлімінің бастығы

5. Сенімхатта берген күн көрсетілмесе онда ол жарамды ма?

А) куәландырылады

В) жарамды

С) заңдылық күші бар

Д) жарамсыз

6. Түйіндеменің «Қосымша мәлеметтер» бағанында қандай ақпаратты беруге болады?

А) мамандығы, ұлты, білімі

В) шет тілдерін білуі, қандай мамандық бойынша кәсіби дағдысының болуы

С) тілдерді білуі, туған жылы, туған жері

Д) аты-жөні, оқу орнының аты

7. Сенімді тұлғаға тапсырушының (кәсіпорынның немесе азаматтың) атынан қандай да бір іс- әрекеттерді жасауға құқық беруі туралы құжат

А) қолхат

В) өтініш

С) сенім хат

Д) түйіндеме

8. Қандай жағдайда көшірменің заңдылық күші болады?

А) көшірмені растаған тұлғаның лауазымы жазылғанда

В) түпнұсқаның мәтіні қысқа болғанда

С) хатшы-ренферент растағанда

Д) қол қойылып, мөрмен бекітіледі

9. Несие алу үшін кепілдікке не беріледі?

А) төлқұжат

В) жылжымайтын мүлік

С) қолхат

Д) кепілхат

10. Қолхат белгілі бір ненің алынғанын куәландыратын ресми құжат.

А) шешімдердің

В) құндылықтардың

С) міндеттемелердің

Д) ақының

11. “Растау” сөзінің синонимін белгілеңіз

А) куәландыру

В) тіркеу

С) рәсімдеу

Д) жүргізу

12. Қолхат мәтінінде не болмау керек?

А) мекенжай

В) түзету

С) мөр

Д) куәлар

13. Халықаралық жеделхаттар қандай қаріппен жазылады?

А) араб, қазақ
В) латын, араб

С) орыс, латын
Д) орыс, араб

14. Мазмұны жағынан бұйрықтар неше түрлі болады?

А) негізгі қызмет бойынша, жекелік

В) нормативті, жекелік

С) негізгі қызмет бойынша, жеке қызметкерлер құрамы бойынша

Д) белгілеуші, жарлық

15. Нұсқауға кім қол қояды........

А) орынбасар, хатшы

В) бірінші басшы, бас мамандар

С) құрылымдық бөлім басшылары, бухгалтер

Д) басшы, хатшы

16. Мемлекеттік өкімет және басқару органдары бекітетін, ал қоғамдық ұйымдарда съезд қабылдайтын және бекітетін құжат түрі.

А) хаттама

В) жарғы

С) нұсқау

Д) түсініктеме

17. Хаттама толтырудың тәсіліне қарай қалай бөлінеді?

А) қысқа, толық

В) ықшам, конспект түрінде

С) фонография, қысқа, толық

Д) стенография, фонография, конспект түрінде

18. Қазақ тіліне аударғанда «жазу құралы», «жазу мәнері» деген мағына беретін грек сөзін көрсетіңіз

А) құжат

В) стиль

С) резюме

Д) публицистика

19. Ойды және сезімді образ арқылы бейнелейтін ерекше стиль.

А) ғылыми стиль

В) көркем әдебиет стилі

С) ресми стиль

Д) публицистикалық стиль

20. Қолхат, сенімхат, кепілхат, келісімшарт, тапсырыс құжаттың қай түріне жатады

А) еңбек қатынастарын реттейтін

В) азаматтық қатынастарды реттейтін

С) басқару-ұйымдастыру құжаттары

Д) ақпараттық-анықтамалық құжаттар

21. Қызметтік және ресми-жекелік болып құжаттар қандай белгісіне қарай бөлінеді

А) жасалу орнына

В) жариялылық дәрежесіне

С) белгілеу тәсіліне

Д) шығу тегіне

22. Бірнеше нұсқадағы терминдердің қай нұсқасы қолданылады?

А) барлығы бірдей

В) мемлекеттік терминологиялық комитет бекіткені

С) мүлде қолданылмайды

Д) халықаралық қолданыстағы нұсқасы

23. «Таныстым», «Келісемін», «Бекітемін», «Қарсы емеспін», «Мәселе қаралады», «Қабылданбайды» тіркестері қай жағдайда қолданылады?

А) деректемеде

В) көшірмеде

С) мөртабанда

Д) бұрыштамада

24. Мәліметтері еңбек кітапшасына, өмірбаян мәліметтерімен дәлме-дәл сәйкес жазылатын, жеке адамның азаматтық хал-жағдайы, кәсібі мен мамандығы, қоғамдық қызметі мен еңбек жолы толық көрсетілетін құжатты көрсетіңіз.

А) еңбек шарты

В) өмірбаян

С) еңбек келісімі

Д) жеке іс парағы

25. Жолдама хат дегеніміз -

А) мекемелерден бірнәрсе жөнінде мәлімет беру сұралады

В) жіберілген құжаттардың аттары, ол құжаттарға қажетті

түсініктер мен орындау жөніндегі нұсқаулар жазылады

С) белгілі бір мекеме бір іс-әрекеттің орындалуын өз

мойнына алады

Д) белгілі бір ортада атқарылатын жұмыстарға байланысты

ақпаратты басқа мекемелерге таратады

ке іс парағы

26. Қызметтік, аттестациялық, функционалдық түрлерге бөлінетін құжат?

А) мінездеме

В) түйіндеме

С) арыз

Д) өмірбаян

27. «Қаулы қабылданды» деген сөз тіркесі қай құжатқа тән?

А) хабарландыру

В) өтініш

С) хаттама

Д) мінездеме

28. Ресми іс жүргізу стилінің неше түрі бар?

А)5

В) 2

С) 3

Д) 4

29. Латын тілінде “куәлік”, “дәлелдеу тәсілі” деген мағына беретін сөз қайсы?

А) стиль

В) көшірме

С) ресми іс қағазы

Д) құжат

30. Жариялылық дәрежесіне қарай құжаттар бөлінеді...

А) 10 жылдан жоғары тұрақты мерзімге сақталатын және 10 жылға дейін уақытша

В) қарапайым және құпия

С) ұйымдық-өкімдік, қаржы-есеп, жабдықтау-өткізу

Д) ережелер, бұйрықтар, хаттамалар

31. Басқа жұмысқа ауысуына байланысты, ауырып қалуыма байланысты, ауыр материалдық жағдайыма байланысты, отбасы жағдайыма байланысты тұрақты тіркестері қандай іс қағазының түрін жазуда жиі кездеседі?

А) келісім

В) хаттама

С) жеке іс парағы

Д) өтініш

32. Жеке адамның өмір жолы хронологиялық тәртіпте қысқаша жазылған ресми құжат қалай аталады?

А) өтініш

В) өмірбаян

С) күнделік

Д) арыз

33. Барлық деректер табулятордың нөлдік деңгейінен басталып азат жолсыз , бірақ әрбір дерек жеке жолдан басталатын құжат?

А) түйіндеме

В) бұрыштама

С) өтініш

Д) рапорт

34. Қызметкердің қызметтік , қоғамдық әрекетін ресми түрде бағалау, іскерлік қасиетін ерекшелеп көрсету қалай аталады?

А) өмірбаян

В) мінездеме

С) түйіндеме

Д) келісімшарт

 

35. Мекеменің кадрлар бөлімінде барлық жұмыскерге және қызметкерге толтырылатын құжат қалай аталады?

А) түйіндеме

В) өмірбаян

С) жеке іс парағы

Д) арыз

36. Түпнұсқа күйінде 2 дана болып жасалатын құжат қалай аталады?

А) өмірбаян

В) еңбек шарты

С) арыз

Д) мінездеме

37. Қызметкер мен жұмыс берушінің арасында жазбаша нысанда жасалатын екіжақты келісім қалай аталады?

А) жеке іс парағы

В) еңбек кітапшасы

С) ұсыныс хат

Д) еңбек шарты

38. Өзіңізді жұмысқа қабылдау үшін ресми құжаттардың қай түрін

жазасың?

А) өтініш , қолхат В) өтініш, түйіндеме

С) мінездеме, арыз Д) хаттама, өмірбаян

39. Белгілі бір адамның өз өкілеттілігі мен құқығын екінші бір адамға бергенін жазбаша растайтын құжат...

А) сұраныс хат

В) кепілхат

С) сенімхат

Д) қолхат

40. Мына сөз тіркестерін қазақшаға аудар.

Писать доверенность, подпись начальника, поставить печать.

А) қолхат жазу, бастықтың рұқсаты, мөр

В) арызын қабылдау, қол қою, мөр басу

С) сенімхат жазу, бастықтың қолы, мөр басу.

Д) өтініш жазу, куәландыру, рұқсат ету.

41. Қолхатта сандық номиналдар қалай жазылады?

А) сөзбен, жақшамен

В)санмен, қолмен

С) санмен, сөзбен

Д) санмен, жақшамен

42. Тараптар арасында қандай да бір қатынастардың орнауы туралы келісімді белгілейтін және реттейтін құжат қалай аталады?

А) кепілхат
В) келісімшарт
С) қолхат
Д) сенімхат

43.Белгілі бір мекемеден атқаратын қызметіне лайық мәселелерді шешуге тілек, өтініш білдірген хат... қалай аталады?

А)сұраныс хат

В) ресми хат

С) ақпарат хат

44. Д) өтініш хат Белгілі бір құжатпен бірге жіберілетін хат ...

А) баяндау хат

В) ұсыныс хат

С) кепіл хат

Д) жолдама хат

45. Жеделхаттың қандай категориялары бар?

А) Үкіметтік, шұғыл, жай, халықаралық
В) кезектен тыс, халықаралық, өкіметтік, қарапайым
С) президенттік, жай, шұғыл, ақылы
Д) ақылы, сирек, кезектен тыс, халықаралық

46. Жеке құрам бойынша бұйрықтар қайда әзірленеді?

А) бухгалтерияда

В) құрылымдық бөлімде

С) кадрлар бөлімінде

Д) жоғарғы органда

47. Басқарудың шұғыл мәселелері бойынша шығарылатын құжат.....

А) анықтама

В) жарлық

С) жарғы

Д) нұсқау

48. Бұйрық, жарлықтардың орындалу тәртібін түсіндіретін құжатты көрсетіңіз.

А) түсініктеме

В) жарлық

С) нұсқау

Д) жарғы

49. Қызметкердің қандай да болмасын бір жарлықты орындамау немесе тәртіп бұзу себептерін түсіндірген құжат түрі қалай аталады?

А) анықтама

В) хаттама

С) түсініктеме

Д) жарлық

50. Көпшілік, әлеумет деген мағына беретін латын сөзі

А) публицистика

В) стиль

С) құжат

Д) резюме

51. Ауызекі сөйлеу стилі қолданылады.

А) күнделікті іс жүргізуде

В) мемлекетаралық байланыста

С) ғылым саласында

Д) күнделікті қарым-қатынаста

52. Қандай да бір фактіні не бір нәрсеге деген құқықты растайтын іс қағазы.

А) құжат

В) қолхат

С) сенімхат

Д) келісімшарт

53. Атауына қарай құжаттар бөлінеді

А) ережелер, бұйрықтар, хаттамалар, арыздар.

В) типтік, үлгілік, жекелік

С) кіріс, шығыс, ішкі, сыртқы

Д) ұйымдық, өкімдік, қаржы, есеп, жабдықтау

54. «Жыл» сөзі, ай аттары цифрмен жазылған реттік сан есімдерден кейін келсе қалай жазылады?

А) дефиссіз

В) дефиспен

С) реттік сан есімнің жұрнағымен

Д) рим цифрімен

55. Тіркестер мен сөздерді қазақ тіліне аударыңыз. Специальность по диплому, участие в выборных органах, имею государственные награды, имею воинское звание.

А) диплом бойынша мамандығы, сайлауға дауыс беру,

мемлекеттік наградалары, әскери атағы

В) диплом бойынша мамандығы, сайланбалы органдарға

қатысуы, мемлекеттік наградаларым, әскери атағым

С) диплом бойынша мамандық, сайлануға қатысуы,

мемлекеттік наградасы, әскери атағы бар

Д) дипломды маман, сайланбалы органдарға қатысу,

мемлекеттік наградаларым, әскери атағым

56. Лауазымы жоғары адамның атына ақпаратты жеткізу мақсатында жазылатын құжат?

А) жеке іс парағы

В) өмірбаян

С) өтініш

Д) хабарландыру

57. Қатысқандар туралы мәлімет, күн тәртібі мәліметтері қандай құжат түрінде көрсетіледі?

А) бұйрықта

В) қаулыда

С) шешімде

Д) хаттамада

58. Мекеменің басшысынан бастап, барлық қызметкерлерге қатысты бұйрық қалай аталады?

А) жекелік

В) жеке құрам бойынша

С) негізгі қызмет бойынша

Д) нормативті

59. Мемлекеттік тіл – дегеніміз не?

А) мемлекеттің бүкіл аумағында қоғамдық қатынастардың барлық саласында қолданылатын мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу және іс қағаздарын жүргізу тілі.

В) мемлекеттің бүкіл аумағында қоғамдық қатынастардың барлық саласында қолданылатын тіл.

С) мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу және іс қағаздарын жүргізу тілі.

Д) іс қағаздарын жүргізу тілі.

60. Құжаттарды ұқсастықтары мен айырмашылықтары бойынша бөлу қалай аталады?

А) іс қағазы

В) құжаттарды топтастыру

С) ауызекі сөйлеу

Д) стиль

 

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Барлық мамандықтардың В1 деңгейіне арналған | Отруєння тварина миш'як


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных