Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Спирттер хим қасиеті
А. Гидроксил тобындағы сутегі атомының қатысуымен жүретін реакциялар.

1. Сілтілік металдармен

2ROH+2Na→2R-ONa+H2

спирт алкоголят

2CH3OH+2Na→2CH3Na+H2

натрий алкоголяты

2. Спирттер мен органикалық қышқылдар қосылып күрделі эфирлер түзеді.

CH3OH+OH-OC-CH3←→CH3–CO-OCH3+H2O

сірке қышқылының метил эфирі

CH3CH2OH+HONO2→CH3CH2-ONO2+HOH

азот қышқылының этил эфирі (этилнитрат)

Б. Гидроксил тобы арқылы жүретін реакциялар:

1.Спирттерге галогентуындыларының әсері

CH3–CH2–OH+PCI5→CH3–CH2–CI +POCI3+НCI

2. Спиртті күкірт қышқылы мен немесе хлорлы мырышпен Al2O3 алюминий тотығының қатысында қыздырғанда 3500-5000 сусызданады.

CH3 – CH2 –OH + AI2O3+ H2SO4 → CH2 = CH2+ H2O

Зайцев ережесі бойынша үшіншілік спирт, екіншілік немесе біріншілік спирттерге қарағанда оңай сусызданады.

екіншілік ацетон

пропил спирті

үшіншілік спирт ацетон қышқыл

В. Тотығу реакциясы

Біріншілік, екіншілік және үшіншілік спирттер тотыққанда әр түрлі заттар түзіледі.

біріншілік альдегид

спирт

Этил спирті сірке альдегиді

екіншілік кетон

спирт

Альдегид пен кетон

Қосып алу реакциялары:

CH3-CHO+H2→CH3-CH2OH

CH3-CO-CH3+H2→CH3-CHOH-CH3

Магний галогеналкилдермен қосылу реакциясы

HCHO+CH3-CH2-C2H5MgBr →

C2H5-CH2OMgBr+HOH→

→CH3-CH2-CH2OH+MgBr(OH)

CH3-C(CH3)=O+CH3-CH2MgBr→

BrMgO-C(CH3)2-C2H5

Алынған қосылыс оңай гидролизденіп, сәйкес спиртті береді

C2H-C(CH3)2-OMgBr+HOH→

C2H5-C(CH3)2-OH+MgBr(OH)

Көгерткіш қышқылымен қосылып α-оксинитрилдерді түзеді.

CH3-C(CH3)=O+HCN→CH3-C(OH)(CH3)-CN

α-оксимайқышқылының эфирі

Натрий бисульфитінің қосылысы кристалды заттар түзеді, әдетте олар альдегидтердің немесе кетондардың бисульфиті туындылары деп аталады.

R(CH3)=O+HSO3Na→R(CH3)-C(OH)-SO3Na


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных