Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тема 10. Контроль нарахування та сплати місцевих податків і зборів
 

Місцеві податки і збори. Склад місцевих податків і зборів і порядок їх встановлення. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Платники податку. Об’єкт оподаткування. База оподаткування. Пільги із сплати податку. Ставка податку. Податковий період. Порядок обчислення суми податку. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком. Порядок сплати податку. Строки сплати податку. Збір за місця для паркування транспортних засобів. Платники збору. Об’єкт і база оподаткування збором. Ставки збору. Особливості встановлення збору. Порядок обчислення та строки сплати збору. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Платники збору. Ставки збору. Порядок придбання торгового патенту. Порядок та строки сплати збору. Порядок використання торгового патенту. Строк дії торгового патенту. Туристичний збір. Платники збору. Ставки збору. База справляння збору. Податкові агенти. Особливості справляння збору. Порядок сплати збору.

 

Модуль 3. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)


2. методичні рекомендації ДО самостійної роботи

 

Згідно з тематичним планом дисципліни “Податковий менеджмент” окремі теми і питання програми викладаються на лекційних заняттях, інші – вивчаються студентами самостійно. Самостійна робота студентів повинна проводитися у двох напрямах:

- з окремих питань тем дисципліни, основні положення яких розглядалися під час аудиторних занять, увагу слід зосередити на більш детальному вивченні окремих положень законодавчих актів;

- з питань тем дисципліни, які повністю передбачені для самостійного вивчення, необхідно опрацювати та засвоїти матеріал у відповідності з навчальною програмою.

При вивченні дисципліни студентам слід керуватися рекомендованим списком літератури.

Крім того, для надання необхідної допомоги студентам у самостійному вивченні окремих тем і питань нижче наводиться їх стисле викладення.

З метою закріплення програмного матеріалу студентам необхідно провести самоперевірку знань за допомогою питань, які наведені після кожної теми, виконання запропонованих завдань та рефератів.

При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають:

- самостійне опрацювання окремих питань тем дисципліни;

- самостійне опрацювання питань для самоконтролю знань;

- виконання запропонованих завдань;

- написання рефератів.

Завдання самостійної роботи повинні бути оформлені з урахуванням вимог та методичних рекомендацій.

Обсяг виконаної самостійної роботи та її якість враховується при підведенні підсумків поточного та підсумкового контролю.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных