Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ
 

1. Передумови виникнення фінансового менеджменту як науки.

2. Теоретичні основи фінансового менеджменту.

3. Суб’єкти й об’єкти фінансового менеджменту.

4. Мета, задачі та функції фінансового менеджменту.

5. Складові фінансової політики підприємства.

6. Стратегічні й тактичні цілі фінансової політики.

7. Фактори, що визначають дивідендну політику підприємства.

8. Стратегія й тактика фінансової політики підприємства.

9. Поняття грошових потоків. Їх класифікація.

10. Поняття операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства.

11. Відмінність прямого і непрямого методів розрахунку грошового потоку.

12. Порядок розрахунку операційного і фінансового циклів.

13. Модель Баумоля.

14. Модель Міллера-Орра.

15. Прибуток підприємства. Фактори впливу на прибуток.

16. Класифікація витрат по відношенню до готової продукції.

17. Класифікація витрат за характером поведінки.

18. Поняття й сутність операційного аналізу.

19. Методика визначення точки беззбитковості.

20. Поняття цінової політики підприємства.

21. Напрямки використання прибутку підприємства.

22. Поняття дивідендної політики підприємства.

23. Теорія структури капіталу Міллера-Модільяні.

24. Сутність та структура оборотного капіталу.

25. Поняття норми і нормування.

26. Розрахунок чистого оборотного капіталу методами „знизу” і „зверху”.

27. Поняття і порядок розрахунку поточних фінансових потреб підприємства.

28. Принцип дорогої закупівлі та дешевого продажу товарів.

29. Спонтанне фінансування.

30. Облік векселів та факторинг.

31. Поняття і складові власного капіталу.

32. Поняття ціни капіталу.

33. Середньозважена вартість капіталу фірми.

34. Переваги та недоліки власного капіталу.

35. Поняття інвестиційного проекту.

36. Джерела фінансування інвестицій.

37. Метод чистого сучасного значення (NPV-метод).

38. Внутрішня норма прибутку.

39. Ризик як економічна категорія.

40. Види ризиків.

41. Основні показники оцінки ризиків.

42. Правила стратегії ризик-менеджменту.

43. Сутність аналізу фінансового стану підприємства.

44. Характеристика форм фінансової звітності.

45. Показники ліквідності.

46. Показники фінансової стійкості.

47. Показники ділової активності підприємства.

48. Показники ефективності господарської діяльності.

49. Заходи прискорення оборотності оборотних коштів.

50. Поняття фінансового планування.

51. Етапи фінансового планування.

52. Види бюджетів, які використовуються на підприємстві.

53. Поняття банкрутства і його причини.

54. Симптоми фінансової кризи.

55. Модель Альтмана.

56. Модель Спрінгейта.

57. Коефіцієнти, які використовуються вітчизняними аналітиками при прогнозуванні банкрутства.

58. Поняття фінансової санації.

59. Програма санації.

60. Мирова угода.

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных