Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.
 

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є: фінансова політика; рівні фінансової діяльності; портфель стратегічних фінансових альтернатив; аналіз сценаріїв; аналіз чутливості; метод побудови дерева рішень; метод імітаційного моделювання; метод експертних оцінок; параметри узгодженості.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студентові варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

- процес формування та ранжування стратегічних цілей фінансового розвитку підприємства;

- системи фінансового менеджменту, що потребують стратегічних змін;

- сутність фінансової політики підприємства та порядок її розробки;

- параметри оцінки розробленої фінансової стратегії підприємства;

- управління реалізацією фінансової стратегії підприємства;

- метод управління за слабкими сигналами;

- метод управління стратегічними позиціями;

- метод управління завданнями.

Проблемно-дискусійні питання

1. Чому окремі елементи фінансової стратегії практично неможливо адаптувати до підприємств малого бізнесу? Обґрунтуйте відповідь.

2. Що, на Ваш погляд, повинно вдосконалюватися для підвищення якісного рівня фінансової стратегії вітчизняних підприємств? Обґрунтуйте свою думку.

3. Що, на вашу думку, має: пріоритетне значення при формуванні стратегічних фінансових орієнтирів? Обґрунтуйте відповідь.

 

Семінарське заняття 4

Тема 4. Управління активами підприємств

Питання для усного опитування та дискусії

4.1. Система основних показників для аналізу операційних активів (продуктивності, оборотності та рентабельності операційних активів).

4.2. Система цільових показників ефективності використання операційних активів, порядок їх розроблення.

4.3. Показники та методи аналізу оборотних активів підприємства, послідовність його здійснення.

4.4. Показники та методи аналізу запасів підприємства. Методи оптимізації розміру основних груп поточних запасів.

4.5. Показники та методи аналізу поточної дебіторської заборгованості підприємства.

4.6. Методи визначення загальної суми оборотного капіталу, що спрямовується у дебіторську заборгованість за товарним та споживчим кредитами.

4.7. Показники та методи аналізу грошових активів підприємства. Планування цільової суми залишку грошових коштів та їх еквівалентів.

4.8. Показники та методи аналізу стану фінансування оборотних активів підприємства.

4.9. Планування обсягу поточного фінансування оборотних активів з урахуванням фінансового циклу підприємства, що формується.

4.10. Оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів. Баланс формування оборотних активів, його зміст і порядок складання

Аудиторна письмова робота
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных