Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 2 страница
 

Завдання 5

Дайте визначення справді молодої галузі. На основі цього визначення спробуйте віднайти молоді галузі в Україні.

Завдання 6

Американська компанія “Майкрософт” продає за ліцензіями нову версію програмного продукту. Який спосіб оплати за ліцензію – роялті, паушальний платіж, участь у прибутках чи участь у власності – ви включили б до ліцензійної угоди, здійснюючи продаж програми:

а) індивідуальним користувачам;

б) компаніям, що розробляють прикладні програми, які працюють у цьому програмному продукті;

в) компанії, яка прагне стати генеральними дистриб'ютором всієї продукції “Майкрософт”?

 

Завдання 7

Розв’яжіть задачу по вихідним даним таблиці:


 

Показник Одиниця виміру 2000 р. 2009 р.
Кількість населення тис. чол. 6,0 5,8
Чисельність трудових ресурсів тис. чол. 3,5 3,4
Кількість працездатного населення у працездатному віці тис. чол.   3,2   3,0
Чисельність працюючих пенсіонерів тис. чол. 0,2 0,25
Чисельність працюючих підлітків тис. чол. 0,1 0,15

 

Завдання:

а) проаналізувати стан трудових ресурсів в даному регіоні;

б) оцінити зміни, що відбулися в структурі трудових ресурсів.

Завдання 8

Деякі вчені вважають, що золотий стандарт є найкращим за сучасних умов способом організації міжнародної валютної системи. На їхню думку, прив'язка основних валют до золота дала б можливість уникнути різких коливань валютних курсів, на які можна було б впливати за допомогою купівлі-продажу золота. Інші вважають, що поновити золотий стандарт неможливо, оскільки це вимагало б ліквідації будь-якого регулювання цін, заробітних плат і процентних ставок та створення єдиного міжнародного валютного центру, такого, яким був Лондон на початку століття. Яка ваша думка?

Завдання 9

Підприємство в країні А 50 % капіталу якого володіє підприємство-резидент країни В, отримує від свого прямого інвестора технологічне обладнання на суму 20 млн. дол. США. Як буде відображено цю операцію у платіжному балансі країни А згідно таблиці.

 

Поточний рахунок Кредит Дебет
Імпорт товарів    
Рахунок операцій із капіталом та фінансових операцій (прямі інвестиції в економіку країни А)    

Завдання 10

Які є програми матеріального стимулювання мігрантів до повернення їх на батьківщину? Чи вони реальні? В яких випадках?

Варіант № 8

Завдання 1

Розрахувати рівень внутрішньогалузевої торгівлі, якщо країна А експортує та імпортує три групи товарів при незбалансованій зовнішній торгівлі за даними таблиці.

 

Товар Експорт, дол. США Імпорт, дол. США
І
II
III
Всього

 

Завдання 2

Американська фірма 1 червня підписала контракт на придбання нового швейцарського обладнання вартістю 450 000 CHF, платіж за яке має відбутися 1 вересня. На 1 червня 1 CHF = 0,5424 USD. За цим курсом американська фірма купила чотири форвардних контракти з поставкою франків 1 вересня на 125 000 CHF кожен. 15 серпня курс становив 1 CHF = 0,6029 USD, за яким фірма ліквідувала свої форвардні контракти й одночасно купила франки за курсом спот 1 CHF = 0,6021USD.

A. За яким ефективним курсом фірма купила необхідні їй франки?

Б. Якби 15 серпня курс спот становив 1 CHF = 0,4882 USD, а курс продажу форвардних контрактів – 1 CHF = 0,4890 USD, за яким ефективним курсом фірма придбала б необхідні їй CHF?

B. У чому полягає принципова відмінність між випадками А і Б?

Завдання 3

Застосуйте економічний аналіз для прогнозування майбутнього: з падінням вартості долара США у 2013 р. окремі експерти прогнозують різке посилення конкурентоспроможності американських фірм за кордоном. Спрогнозуйте, що станеться з обсягом виробництва і рівнем цін у США?

Завдання 4

Експерти прогнозують довгостроковий спад економічної активності в країнах, що є головними торговими партнерами України. В українському уряді обговорюється новий імпортний тариф. Який вид імпортних мит ви рекомендували б застосувати в цій ситуації? На які групи товарів? Чому?

Завдання 5

Чому фіскальній політиці надають перевагу порівняно з імпортними обмеженнями у боротьбі з циклічним безробіттям?

Завдання 6

Оцініть таке висловлювання: “Працезберігаючий технічний прогрес не потрібен країнам, що розвиваються, оскільки збільшує і без того високе безробіття і не вирішує проблеми припливу капіталу”.


Завдання 7

У наведеній таблиці типології безробіття зроблено три помилки, вкажіть їх згідно таблиці:

 

Теорія Основна причина безробіття Тип безробіття
Кейнсіанська Недосконалість ринку праці (мікроекономічні причини) 1. Структурне 2. Сезонне 3. Циклічне
Класична Порушення макроекономічної рівноваги 1. Фрикційне 2. Безробіття надлишкової пропозиції

Завдання 8

Яким чином у рамках Бреттон-Вудської валютної системи країна могла застрахувати себе від неочікуваного припливу або відпливу короткострокового спекулятивного капіталу? Чи діють ці механізми в рамках сучасної валютної системи?

Завдання 9

Яка з міжнародних угод буде сприяти збільшенню дефіциту загального платіжного балансу (балансу офіційних розрахунків) США?

Завдання 10

У чому полягає конвертація за поточними операціями? Скільки країн мають валюту, яка конвертується за такими операціями?

Варіант № 9

Завдання 1

Ставка українського імпортного тарифу на телевізори становить 30 %, на електронно-променеві трубки для телевізорів – 60 %. Розрахуйте ефективний рівень митного захисту і визначить, про що свідчить отриманий результат, якщо:

а) вартість трубки становить 40 %;

б) половину;

в) 60 % вартості телевізора.

Завдання 2

Банк може взяти кредит під фіксований процент у розмірі 11,5 % або під ЛІБОР. Компанія може взяти кредит під фіксовані 14 % або під ЛІБОР плюс 1 процентний пункт. Банки компанії укладають процентний своп на таких умовах: банк розміщує облігації на 50 млн. під фіксований процент у розмірі 11,5 %, а компанія випускає облігації на 50 млн. під плаваючий процент на рівні 1 пункт понад ЛІБОР. Компанія в подальшому виплачує купон у розмірі 12 % банку, а банк сплачує процент на рівні ЛІБОР компанії. Розрахуйте:


а) ефективний відсоток, під який компанія розмістила свої облігації з урахуванням процентного свопа;

б) наскільки знизилась вартість позики для банку і для компанії.

Завдання 3

Мексика добре забезпечена робочою силою, а Канада – землею. До якого типу факторів виробництва належать мексиканська робоча сила і канадська земля? Чи можуть вони бути основою довгострокової конкурентної переваги цих країн? Чому? У виробництві яких товарів?

Завдання 4

Уряду України потрібно визначити економічні наслідки від введення імпортного тарифу на автомобілі. Якою мінімально необхідною інформацією має володіти уряд для цього?

 

Завдання 5

Уряд занепокоєний тим, що баланс послуг міжнародних поїздок схильний до від'ємного сальдо. Які способи можна рекомендувати для поліпшення балансу?

Завдання 6

Якщо припустити, що всі товари проходять технологічний цикл, чому в країні, що розробила нову технологію, може загостритися проблема поточного платіжного балансу?

Завдання 7

Одна з ідей реформи міжнародної валютної системи, про яку вів мову ще Кейнс, полягає у створенні світового центрального банку. Для цього частка валютних резервів країн-учасниць мала бути розміщена у світовому ЦБ, який міг би регулювати світовий попит грошей шляхом купівлі/продажу державних казначейських векселів на відкритому ринку. Крім того, світовий ЦБ міг би надавати позики країнам-учасницям, котрі відчувають труднощі з зовнішніми платежами, а також випустити світову валюту. Критики цієї ідеї вважають, що без ефективної координації макроекономічної політики здійснити її неможливо. Що ви думаєте про це?

 

Завдання 8

Правильне, помилкове чи невизначене таке твердження: “Інфляція неможлива за золотого стандарту”?

Завдання 9

У 1995 р. сума сальдо рахунка поточних операцій платіжного балансу всіх країн світу становила -82,4 млрд. дол. США, тобто баланс поточних операцій всіх країн був від'ємним. Прокоментуйте цей факт.

Завдання 10

Які валюти вважаються вільно використовуваними? У чому полягають основні передумови для широкого застосування валют у міжнародних платежах?

Варіант № 10

Завдання 1

Світова ціна на цукор з Куби, що знаходиться у порту Роттердам, становить 300 дол. США за 1 т. Мито на імпорт цукру у ФРН – 30 %. Якби імпорт цукру не обкладався тарифом, його річне виробництво у ФРН становило б 3 млн. т, споживання – 4 млн. т, імпорт – 1 млн. т. Після обкладання імпорту митом внутрішнє виробництво цукру збільшилося до 3,4 млн. т, споживання скоротилося до 3,7 млн. т, імпорт скоротився до 0,3 млн. т. ФРН за споживанням цукру – мала країна. Розрахуйте і зобразіть графічно:

а) виграш німецьких споживачів загалом, якби тариф було скасовано;

б) втрати німецьких виробників цукру від скасування тарифу;

в) втрати бюджету від скасування тарифу;

г) чистий приріст споживання в результаті скасування тарифу.

Завдання 2

Влітку 1997 р. Росія розмістила черговий випуск єврооблігацій на світовому ринку, московський уряд також завершив розміщення своїх єврооблігацій, Лондонський клуб успішно закінчив переговори про реструктуризацію російського приватного боргу, Федеральна резервна система США збільшила ставку рефінансування на 0,5 процентного пункту. Як, на вашу думку, це могло б відобразитися на цінах російських боргових зобов'язань на світовому ринку? Чому?

Завдання 3

До якого ступеня ціна рівноваги на товар на світовому ринку може відрізнятись від цін рівноваги на цей самий товар у кожній з країн, що торгують? Чи може внутрішня ціна товару в кожній з країн бути вищою за світову ціну рівноваги? Або нижчою?

Завдання 4

Ви є радником уряду Польщі, яка виготовляє промислові товари, використовуючи капіталомісткі фактори виробництва, і сільськогосподарську продукцію, використовуючи трудомісткі фактори виробництва. Значна частка сільгосппродукції експортується.

A. Уряд хоче стимулювати виробництво промислових товарів і збирається обкласти їх імпорт тарифом. Ваша думка?

Б. Уряд вирішив ввести тариф. Що відбудеться з рівнем заробітної плати в країні?

B. Як введення тарифу вплине на обсяг торгівлі та загальне економічне становище країни?

Г. Що станеться з масштабами виробництва промислової та сільськогосподарської продукції в результаті введення тарифу?

Завдання 5

Дайте визначення основних понять у галузі прямих інвестицій (пряма іноземна інвестиція, підприємство з іноземними інвестиціями, прямий інвестор, трансфертні ціни).

Завдання 6

Чому основні потоки передачі технології існують між індустріальними країнами, адже вони є конкурентами?

Завдання 7

Які кроки уряду США приведуть до більшого зростання міжнародної міграції і чому (розкрийте зміст та суть кожного кроку):

а) лібералізація правил виїзду громадян зі своєї країни за кордон;

б) лібералізація правил в'їзду в країну з-за кордону;

в) прийняття програми економічної допомоги країнам, що розвиваються;

г) прийняття програми диверсифікації географічної структури імміграції?

Завдання 8

Після входження країн ЄС до валютного союзу як ви уявляєте собі систему валютних курсів і валютно-економічних відносин між членами ЄС і Україною?

Завдання 9

Охарактеризуйте економічну ситуацію країни, в якій сальдо поточних, фінансових і капітальних операцій:

а) одночасно додатне;

б) одночасно від'ємне;

в) сальдо поточних операцій додатне, а інших – від'ємне;

г) сальдо капітальних і фінансових операцій додатне, а поточних від'ємне.

Розглядаючи кожний з варіантів, зверніть увагу на потенційно можливу поведінку валютного курсу і резервних активів.

Завдання 10

Розгляньте приклади контролю країнами своїх валютних надходжень за допомогою:

а) ліцензування;

б) введення декількох валютних курсів;

в) встановлення імпортних депозитів;

г) встановлення кількісних обмежень.


Варіант № 11

Завдання 1

Світова ціна на канадську пшеницю становить 240 дол. США за 1 т. Уряд України, яка в імпорті пшениці є великою країною, розглядає питання про введення специфічного імпортного тарифу 40 дол. США за 1 т для поповнення державного бюджету. Внутрішнє річне виробництво пшениці становить 200 млн. т, споживання – 280 млн. т, імпорт – 80 млн. т. За оцінками, скорочення українського попиту на пшеницю призведе до падіння світової ціни на неї на 10 дол. США за 1 т, її внутрішнє споживання становитиме 220 млн. т, споживання скоротиться до 240 млн., а імпорт – до 20 млн. т. Розрахуйте та зобразіть графічно:

а) розмір доходів бюджету від введення імпортного тарифу;

б) дохід, який отримує Україна в результаті поліпшення умов торгівлі;

в) втрати від меншої ефективності внутрішнього виробництва і від скорочення внутрішнього споживання пшениці;

г) зростання доходів місцевих виробників;

д) вплив введення тарифу на економічний стан країни в цілому.

 

Завдання 2

Західні аналітики з російського ринку іноземної валюти стверджують, що він перебуває під сильним впливом цін на Державні короткострокові облігації (ДКО). В якому випадку це твердження справедливе і які основні напрямки цього впливу?

 

Завдання 3

Інколи міжнародною економікою вважають тільки зовнішньоекономічні зв'язки держав одна з одною, міжнародні економічні відносини. Наведіть аргументи «за» та «проти» такого підходу.

Завдання 4

Чи зацікавлені власники факторів виробництва у вирівнюванні цін на виробничі ресурси? Хто з них, на вашу думку, підтримуватиме вільну торгівлю, а хто протекціонізм? Чому?

 

Завдання 5

Дайте визначення основних понять, які стосуються міжнародної кооперації (транснаціональна і багатонаціональна корпорація, країна базування, країна, що приймає).

Завдання 6

Банк України надав комерційному банку Росії кредит на 12 календарних днів під 13 % річних у сумі 20 млн. грн.

Визначити:


а) суму нарахованих відсотків за користування кредитом;

б) нарощену суму боргу по кредиту.

Завдання 7

У моделі специфічних факторів виробництва імміграція в малу країну впливає:

а) на процентну ставку і земельну ренту (доходи від капіталу і землі);

б) на рівень середньої заробітної плати в малій країні;

в) на перерозподіл доходів у малій країні, що імпортує робочу силу;

г) на зміну умов торгівлі малої країни.

Що потрібно зробити, щоб уникнути соціальної напруженості внаслідок імміграції?

Завдання 8

У загальних рисах охарактеризуйте основні позитивні та негативні моменти, пов'язані з великим зовнішньоторговим дефіцитом або дефіцитом за поточними операціями. Поясніть твердження: “Дефіцит за поточними операціями означає, що ми отримуємо більше товарів та послуг з-за кордону, ніж вивозимо з країни”. Чому така ситуація може бути охарактеризована як “несприятлива”?

 

Завдання 9

“Оскільки в платіжному балансі кожному запису за кредитом відповідає запис за дебетом, ринок іноземної валюти буде перебувати в рівновазі, якщо сальдо платіжного балансу в цілому дорівнює нулю”. Що ви думаєте з приводу цього вислову? Чи справедливий він і чому?

Завдання 10

Яка була система міжнародних валютних відносин у кожному із зазначених чотирьох періодів:

а) золотий стандарт (1870-1914 pp.);

б) міжвоєнний період;

в) дія Бреттон-Вудської системи (1944-1971 pp.);

г) епоха плаваючих валютних курсів з 1971 р. (включаючи період зростання курсу дол. США на початку 80-х років)?

У кожному періоді зазначте:

а) основні струси міжнародної валютної системи;

б) докази стабілізуючої або дестабілізуючої ролі окремих спекулятивних операцій;

в) роль країни ключової валюти в успіху або невдачах валютної системи.


Варіант № 12

 

Завдання 1

На умовах попередньої задачі оцінити можливі параметри і розмір оптимального імпортного тарифу для України.

 

Завдання 2

Згідно з Указом Президента РФ у середині 1997 р. участь іноземних акціонерів у капіталі “Газпрому” було обмежено 9 % його акціонерного капіталу. Частка акцій “Газпрому” котирувалась на світовому ринку у формі американських депозитарних розписок (АДР) і могла бути куплена нерезидентами (вартість на 16 липня 1997 р. – 31,3 нім. марки на Франкфуртській фондовій біржі). При цьому нерезидентам заборонялось купувати, навіть через посередництво резидентів, акції “Газпрому”, що продавались на внутрішньоросійському ринку (вартість на 16 липня 1997 р. – 3561 руб. на Московській фондовій біржі). Наскільки така політика була виправдана економічно? Чи були можливості для арбітражу?

Завдання 3

Правильне, неправильне чи невизначене таке твердження: “Поведінка фірм, що орієнтуються на прибуток, пояснює, чому крива сукупної пропозиції має висхідну траєкторію”?

 

Завдання 4

Чи доцільно в міжнародній торгівлі користуватись критерієм ефективності Парето? Чому?

 

Завдання 5

Покажіть зв'язок між зовнішньою торгівлею та міжнародною мобільністю виробничих факторів, особливо щодо прямих інвестицій.

Завдання 6

Банк приймає депозити на 3 місяці по ставці 5,5 % річних, на 6 місяців по ставці 8,5 % річних і на рік по ставці 9,5 % річних. Сума депозиту – 30 тис. грн. Визначити нарощену суму депозиту на терміни:

а) 3 місяці;

б) 6 місяців;

в) рік.

Завдання 7

У чому полягає вплив імміграції на виробництво трудомісткого та капіталомісткого товарів у країні, що приймає:

а) за моделлю факторів виробництва Хекшера-Оліна;

б) за моделлю специфічних факторів виробництва?

Завдання 8

Правильне, помилкове чи невизначене таке твердження: “Відмова від фіксованих валютних курсів після 1973 р. означала, що країни проводять більш незалежну монетарну політику”.

Завдання 9

На думку деяких вчених, міжнародна платіжна позиція країни може вважатися стабільною тільки у випадку, якщо і поточний, і фінансовий рахунки платіжного балансу додатні. Яка ваша думка?

Завдання 10

Докладно поясніть, як дефіцит платіжного балансу буде урегульовано в умовах дії:

а) золотого стандарту;

б) Бреттон-Вудської системи;

в) вільно плаваючих валютних курсів.

Які переваги та недоліки кожної із систем?

Варіант № 13

Завдання 1

Вас попросили розрахувати ефект впливу на добробут імпортних мит на цукор у США. Найбільш трудомістку частину роботи вже зроблено: відомо, скільки цукру було б вироблено, спожито та придбано за кордоном у разі відсутності тарифу. Таким чином, вам відома така інформація згідно таблиці.

Показник При тарифі Без тарифу
Світова ціна (у Нью-Йорку) 0,10 дол. США за фунт 0,10 дол. США за фунт
Тариф (мито) 0,02 дол. США за фунт
Внутрішня ціна 0,12 дол. США за фунт 0,10 дол. США за фунт
Споживання у США (млрд. дол. на рік)
Виробництво у США (млрд. дол. на рік)
Імпорт до США (млрд. дол. на рік)

 

Розрахуйте такі величини та зобразіть графічно:

а) виграш американських споживачів від скасування тарифу;

б) втрати американських виробників від скасування тарифу;

в) втрати державної скарбниці від скорочення тарифних зборів;

г) чистий ефект від скасування імпортних мит на цукор для національного добробуту США.

Завдання 2

Кредитний комітет Банку Росії прийняв рішення з 15 липня 1997 р. знизити орієнтовану дохідність за операціями нерезидентів на ринку державних цінних паперів з 11 до 9 % річних. Які макроекономічні тенденції в Росії й у світі могли бути в основі такого рішення? Які можуть бути наслідки?

Завдання 3

Якщо товар – це використаний фактор виробництва, то чи може фактор виробництва бути товаром? Поняття світової торгівлі охоплює тільки торгівлю товарами, чи й торгівлю факторами виробництва?

Завдання 4

Чи доцільно в міжнародній торгівлі користуватись компенсаційним критерієм? Чому?

 

Завдання 5

Проілюструйте обставини, які змушують компанії створювати джерела поставок за кордоном шляхом здійснення інвестицій.

Завдання 6

Банк видав кредит у сумі 700 тис. грн. на три квартали по простій ставці відсотків, що у першому кварталі склала 14 % річних, а в кожнім наступному кварталі збільшувалася на 1 процентний пункт.

Визначити:

а) нарощену суму боргу;

б) суму відсотків за користування кредитом.

Завдання 7

В Україні й у Росії є два фактори виробництва – земля і праця, за допомогою яких виробляється пшениця. На українській фермі виробництвом пшениці зайняті 11 робітників, на російській – 3. Зв'язок між кількістю зайнятих і граничним продуктом одного робітника в кожній з країн, що виражений у кількості одиниць товару, такий згідно таблиці:

 

Кількість робітників
Граничний продукт
Кількість робітників  
Граничний продукт  

 

Визначте:

а) граничний продукт праці в кожної з країн;

б) в якій з країн вища заробітна плата;

в) яким буде напрямок міграції робочої сили;

г) які будуть масштаби міграції;

д) коли міграція припиниться?

Завдання 8

Якби за золотого стандарту Великобританія була продуктивнішою порівняно зі США, що сталося б з пропозицією грошей у цих двох країнах? Чому зміни пропозиції грошей допомагали зберегти фіксований валютний курс між США і Великобританією?

Завдання 9

США, Китай, Індія, Бразилія та Туреччина заснували міжнародну асоціацію, щоб утримувати світові ціни на тютюн на найвигіднішому для себе рівні. Частка асоціації становить 60 % світового експорту. Еластичність світового попиту на тютюн за ціною – 0,6, а цінова еластичність конкретних поставок (із країн, що не входять до асоціації) дорівнює 0,75. Доти, доки зберігаються ці еластичності, якою буде:

а) цінова еластичність попиту на поставки тютюну із країн асоціації;

б) оптимальна для картелі величина цінової надбавки (максимізуюча його прибуток)?

Завдання 10

Поясніть функціонування чорного, або паралельного, ринку в багатьох країнах, які жорстко контролюють або регулюють конвертованість своїх валют.

Варіант № 14

Завдання 1

Припустимо, що США випускають на рік 1,4 млн. велосипедів та 1 млн. імпортують, причому ніяких митних бар'єрів немає. Велосипеди продаються по 200 дол. Конгрес розглядає питання про введення 20 дол. США тарифу на велосипеди. Покажіть розв'язок графічно.

Завдання 2

Чи доцільна економічна кооперація в такому факторі виробництва, як земля? Наведіть аргументи “за” та “ проти“ позитивної відповіді.

Завдання 3

Чому меркантилісти вважали міжнародну торгівлю грою з нульовою сумою?

Завдання 4

Дайте докладну оцінку таким словам: “Політики ще не розв'язали проблеми перерозподілу доходів внаслідок змін торгової політики“.

Завдання 5

Покажіть вплив багатонаціональних корпорацій (БНК) на найважливіші економічні показники (платіжний баланс та економічне зростання країн-донорів і країн-реципієнтів).


Завдання 6

Банк видав кредит у сумі 6 млн. грн. на 2 роки по річній ставці складних відсотків 15 % річних. Кредит повинний бути погашений одноразовим платежем з відсотками наприкінці терміну.

Визначити:

а) нарощену суму боргу;

б) суму отриманих банком відсотків.

Завдання 7

Україна виробляє цукор, використовуючи два фактори виробництва – землю і працю. Граничний продукт праці кожного робітника, виражений у доларах, скорочується зі зростанням їх кількості таким чином дані в таблиці:

Кількість робітників
Граничний продукт

 

A. Від чого залежить реальна заробітна плата робітників?

Б. Якщо власник землі наймає трьох українських працівників, якою буде їхня сукупна заробітна плата?

B. Якщо власник землі, крім того, наймає ще і трьох іммігрантів з В'єтнаму, як зміняться його доходи?

Завдання 8

Чи має сенс спробувати визначити, недооцінено чи переоцінено валюту в період гіперінфляції в одній з країн? Чому?

Завдання 9

Країна, яка виробляє виключно промислові товари, прагне створити митний союз із країною, яка виробляє виключно сільськогосподарські й сировинні товари. Чи приведе такий митний союз до підвищення рівня добробуту в кожній із країн? Чому?

Завдання 10

Що мається на увазі, коли кажуть, що США переживають “кризу” зовнішньої торгівлі? Які основні причини цієї кризи?

Варіант № 15

Завдання 1

Які з перелічених нижче співвідношень витрат у разі відсутності торгівлі є визначальними для налагодження взаємовигідних торгових відносин;

а) співвідношення витрат на виробництво пшениці у США та витрат на виробництво пшениці за кордоном;

б) співвідношення витрат на виробництво пшениці та витрат на виробництво сукна у США;

в) співвідношення витрат на виробництво пшениці у США в ярдах сукна та витрат виробництва пшениці в інших країнах в ярдах сукна?
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных