Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Теми для рефератів, доповідей і дискусій
1. Виникнення і природа економічних систем.

2. Командно-адміністративна економіка: загальне і особливе.

3. Соціальні пріоритети перехідної економіки і механізм їх реалізації.

4. Національні моделі економічних систем.

 

Понятійний апарат

Економічна система – це сукупність всіх видів економічної діяльності людей в процесі їх взаємодії, спрямованих на виробництво, обмін, розподіл та споживання товарів та послуг, а також на регулювання такої діяльності відповідно до мети суспільства.

Перехідна економіка – це економіка суспільства, що здійснює перехід з однієї історичної епохи в іншу, тобто це економіка, яка якісно трансформується.

Командно-адміністративна економіка – це економічна система, яка має такі основні риси: монополія державної власності, централізоване планування та управління виробництвом, жорстка централізація в розподілі ресурсів та результатів діяльності.

Змішана економіка – це економічна система, яка зберігає риси, притаманні вільному, ринку, ґрунтується на недосконалій конкуренції та державному регулюванні економічних процесів.

 

Запитання для самоперевірки знань

1. Розкрийте сутність і структуру економічної системи.

2. Охарактеризуйте основні типи економічних систем. На яких критеріях заснована класифікація економічних систем?

3. Зіставте регулюючі функції держави в командно-адміністративній та змішаній економічній системі.

4. Порівняйте сутність змішаної економіки з основними тенденціями трансформації існуючої економічної системи в Україні.

5. Охарактеризуйте специфіку основних національних моделей економічних систем.

 

Виконайте завдання та дайте відповіді на питання

1. Заповніть таблицю:

Економічні системи Переваги (можливості) Недоліки (обмеження)
Ринкова 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Командно-адміністративна 1. 2. 3. 1. 2. 3.

 

2. Протягом усіх років існування адміністративної економіки їй був властивий так званий «чорний» ринок. Держава боролася з ним засобом адміністративно-планового та марального тиску, але позитивних наслідків ця боротьба не мала. Виберіть пояснення, які найточніше відображають Ваше розуміння причин цього явища:

- найпривабливішим є те, що офіційно забороняється;

- у державі не вистачало карних органів, щоб знищити «чорний» ринок;

- якщо економічне явище має об’єктивну причину, то таке явище не можна заборонити;

- «чорний» ринок є позитивним явищем командної економіки, оскільки він давав змогу використати недовикористані ресурси і задовольнити незадоволені потреби споживачів.

 

Література:6, 13, 15, 18, 23.

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных