Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Температурна поправка
Дана поправка вводиться в формулу підрахунку запасів вільного газу для приведення об’єму газу, який він буде займати при стандартних умовах. Вона визначається по формулі:

, (4.8)

де, - абсолютна температура в 0К(Т=2730К);

- стандартна температура в 0С (tст=200С);

- середня пластова температура в 0С.

4.3.9 Середні пластові тиски

Величина даного параметру використовується при підрахунку запасів вільного газу, як об’ємним методом, так і по методу падіння пластового тиску на різні дати розробки покладу (початковий - , поточний - , і кінцевий - ).

Початковий або поточний пластовий тиск в окремих газових свердловинах, як правило, визначають аналітичним шляхом по величинах заміреного манометричного пластового тиску на гирлі закритої свердловини за фомулою:

, (4.9)

де, - заміряний манометричний тиск, МПа;

- середня глибина залягання продуктивного

пласта в свердловині, м;

- густина газу відносно повітря.

Кінцевий пластовий тиск також визначається за формулою:

, (4.10)

де, 0,1 – стандартний тиск, МПа.

Середня величина пластового тиску на любу дату розробки може бути визначена, як середньоарифметична величина, або середньозважена величина по площі на основі побудованої на цю дату карти ізобар. Визначення їх ведеться по формулах аналогічних визначенню параметрів або .

 

4.3.10 Поправка за стисненість газу

Величина цієї поправки є оберненою величиною коефіцієнта стисненості газу:

. (4.11)

Величину коефіцієнта стисненості газу визначають експериментальним шляхом, але частіше всього її визначають по графіку Брауна, на якому представлений в функції від приведеного псевдокритичного тиску ( ) і приведеної псевдокритичної температури ( ), які визначаються по формулах:

, (4.12)

, (4.13)

де, і - відповідно приведений

псевдокритичний тиск і приведена

і псевдокритична температура

газової суміші;

- середній пластовий тиск на певну дату,

підрахунку МПа;

- пластова температура, 0С.

Величини і (критичні тиски і температури газової суміші) визначаються за формулами:

, (4.14)

(4.15)

де, і - відповідно критичні тиски і температури

окремих компонентів в об’ємі газової

суміші;

- доля окремих компонентів в об’ємі

газової суміші (в долях одиниці).

Величини і можна також визначити по графіках, де вони представленні у вигляді функції від густини газу відносно повітря.

 

4.3.11 Коефіцієнт газовіддачі

Даний параметр вводиться в фомулу об’ємного методу для визначення кількості видобувних запасів вільного газу, величина його залежить, в основному, від режиму роботи газового покладу.

 

4.4 Підрахунок запасів

На основі формули вибраного методу підрахунку запасів і ресурсів нафти або газу і визначених підрахункових параметрів здійснюється підрахунок за допомогою ЕОМ за програмами „ Zapnaf 1” і „ Zapgaz 1” і у вигляді зведеної таблиці приводяться дані про величини запасів нафти або газу по окремих категоріях і по покладу в цілому. Приводяться таблиці Б.15, Б.16, Б.17 додаток Б.

Необхідно зробити також зіставлення параметрів прийнятих для підрахунку запасів нафти, вільного газу, конденсату і розчиненого газу з тими, що знаходяться на Державному балансі запасів корисних копалин України і з раніше затвердженими. Приводяться таблиці Б.18, Б.19, Б.20 додаток Б.

Також необхідно зробити зіставлення підрахованих запасів нафти і розчиненого газу, вільного газу і конденсату, супутніх корисних компонентів у газі з тими, що рахуються на Державному балансі запасів корисних копалин України і з раніше затвердженими. Приводяться таблиці Б.20, Б.21, Б.22 додаток Б.

 

Графічна частина

4.5 Графічне оформлення курсового проекту

 

До текстової частини курсового проекту повинні бути прикладені графічні матеріали, серед яких обов’язковими є наступні:

а) Оглядова карта району робіт.

б) Підрахунковий план об’єкту підрахунку запасів

нафти або газу в масштабах 1:1000-1:50000 з

виділеними категоріями запасів і результатами

випробовування свердловин.

в) Схема кореляції продуктивної частини розрізу.

г) Поперечний або повздовжній геологічні профілі.

д) Карта ефективних нафто- або газонасичених товщин

продуктивного пласта.

е) Карта ізобар (для газового покладу).

ж) Карта пористості (якщо середня величина

визначається як середньозважена величина по

площі).

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных