Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Субординований борг банку
ДОДАТКИ

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління Національного

банку України 17.06.2004 № 280

Зареєстровано в Міністерстві юстиції Украї-

ни 26 липня 2004 р. за № 918/9517

План рахунків бухгалтерського обліку

банків України станом на 5 грудня 2006 р.

Класи, рахунки бухгалтерського обліку

Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції

10 Готівкові кошти

100 Банкноти та монети

1001 А(1) Банкноти та монети в касі банку

1002 А Банкноти та монети в касі відділень банку

1003 А Банкноти та монети в обмінних пунктах

1004 А Банкноти та монети в банкоматах

1005 А Банкноти та монети, інкасовані до перерахування

1007 А Банкноти та монети в дорозі

101 Дорожні чеки

1011 А Дорожні чеки в касі банку

1012 А Дорожні чеки в касі відділень банку

1013 А Дорожні чеки в обмінних пунктах

1017 А Дорожні чеки в дорозі

11 Банківські метали

110 Банківські метали

1101А Банківські метали в банку

1102 А Банківські метали у відділенні банку

1107 А Банківські метали в дорозі

12 Кошти в Національному банку України

120 Кошти на вимогу в Національному банку України

1200А Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України

1203 А Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України

1207 А Накопичувальний рахунок банку в Національному банку України

1208 А Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України

121 Строкові вклади (депозити) у Національному банку України

1211 А Кошти, що надані Національному банку України за операціями репо

1212 А Короткострокові вклади (депозити) у Національному банку України

1218 А Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України

13 Кошти Національного банку України

130 Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку

1300 П Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку

1308 П Нараховані витрати за кореспондентським рахунком Національно­го банку України в банку

131 Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України

1310 П Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

1311П Кошти, що отримані від Національного банку України за операціями репо

1312 П Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

1313 П Короткострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Націо­нального банку України

1316 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1317 П Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1318 П Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

132 Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України

1322 П Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України

1323 П Довгострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України

1325 П Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій

1326 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1327 П Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

1328 П Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, що отримай: від Національного банку України

133 Строкові вклади (депозити) Національного банку України

1332 П Короткострокові вклади (депозити) Національного банку України

1335 П Довгострокові вклади (депозити) Національного банку України

1338 П Нараховані витрати за строковими вкладами депозитами)

14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України

140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1400 А Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються На­ціональним банком України, у торговому портфелі банку 1401А Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Націо­нальним банком України, у торговому портфелі банку

1402 А Боргові цінні папери органів Державної влади та місцевого само­врядування, що рефінансуються Національним банком України, у торго­вому портфелі банку

1403 А Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінан­совими установами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1404 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансують­ся Національним банком України, у торговому портфелі банку

1405 АП Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1406 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що ре­фінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1407 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефі­нансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку 1

1408 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансу­ються Національним банком України, у торговому портфелі банку

141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1410 А Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються На­ціональним банком України, у портфелі банку на продаж

1411А Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Націо­нальним банком України, у портфелі банку на продаж

1412 А Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого само­врядування, що рефінансуються Національним банком України, у порт­фелі банку на продаж

1413 А Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінан­совими установами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1414 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансують­ся Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1415 АП Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1416 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1417 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефі­нансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1419 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1421А Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Націо­нальним банком України, у портфелі банку до погашення

1422 А Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого само­врядування, що рефінансуються Національним банком України, у порт­фелі банку до погашення

1423 А Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінан­совими установами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1424 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1426 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до пога­шення

1427 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефі­нансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1428 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансу­ються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1429 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

143 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1430 А Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1435 АП Переоцінка боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1436 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емі­тованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1437 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітова­ними Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1438 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж

144 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1440 А Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1446 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емі­тованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1447 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітова­ними Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1448 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення

149 Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України

1490 КА Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансу­ються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1491 КА Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансу­ються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1492 КА Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за боргови­ми цінними паперами, що рефінансуються Національним банком Украї­ни, у портфелі банку на продаж

1493 КА Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за боргови­ми цінними паперами, що рефінансуються Національним банком Украї­ни, у портфелі банку до погашення

15 Кошти в інших банках

150 Кошти на вимогу в інших банках

1500 АП Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках 1502 А Кошти банків у розрахунках

1507 П Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт від інших банків

1508 А Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках

1509 А Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках

151 Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

1512 А Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

1515 А Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

1516 А Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах суборди-нованого боргу

1517 А Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

1518 А Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що роз­міщені в інших банках

1519 А Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозита­ми), що розміщені в інших банках

152 Кредити, що надані іншим банкам п 1521А Кредити овернайт, що надані іншим банкам

1522 А Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо

1523 А Короткострокові кредити, що надані іншим банкам

1524 А Довгострокові кредити, що надані іншим банкам

1525 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам

1526 КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані іншим банкам

1527 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам

1528 А Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам

1529 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам

158 Сумнівна заборгованість інших банків

1580 А Сумнівна заборгованість за коштами на вимогу в інших банках 1581А Сумнівна заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

1582 А Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам

1589 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими ін­шим банкам

159 Резерви під заборгованість інших банків

1590 КА Резерви під нестандартну заборгованість інших банків за кредит­ними операціями

1591 КА Резерви під стандартну заборгованість інших банків за кредитни­ми операціями

1592 КА Резерви під нестандартну заборгованість за коштами, розміщени­ми на кореспондентських рахунках в інших банках

1593 КА Резерви під стандартну заборгованість за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках

16 Кошти інших банків

160 Кошти на вимогу інших банків

1600 АП Кореспондентські рахунки інших банків 1602 П Кошти в розрахунках інших банків

1607 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам

1608 П Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків

161 Строкові вклади (депозити) інших банків

1610 П Депозити овернайт інших банків

1612 П Короткострокові вклади (депозити) інших банків

1615 П Довгострокові вклади (депозити) інших банків

1617 П Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків

1618 П Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків

162 Кредити, що отримані від інших банків

1621 П Кредити овернайт, що отримані від інших банків

1622 П Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо

1623 П Короткострокові кредити, що отримані від інших банків

1624 П Довгострокові кредити, що отримані від інших банків

1626 КП Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків

1627 П Прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків

1628 П Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків

17 Сумнівна заборгованість та резерви за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями

178 Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями

1780 А Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбан­ківськими операціями

179 Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями

1790 КА Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за міжбан­ківськими операціями

18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками 181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками

1811А Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою 1819 А Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками

188 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з банками

1880 А Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з банками

189 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

1890 КА Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками 191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками

1911 П Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою 1919 П Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками

 

 

Клас 2. Операції з клієнтами

20 Кредити, що надані суб'єктам господарювання

201 Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання

2010 А Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання

2016 КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання

2018 А Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання

202 Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання

2020 А Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господа­рювання

2026 КА Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб'єктів господарювання

2027 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за враховани­ми векселями суб'єктам господарювання

2028 А Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими вексе­лями суб'єктам господарювання

2029 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахо­ваними векселями суб'єктам господарювання

203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарю­вання

2030 А Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання

2036 КА Неамортизований дисконт за вимогами, що придбані за операція­ми факторингу із суб'єктами господарювання

2037 А Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані за операція­ми факторингу із суб'єктами господарювання

2038 А Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факто­рингу із суб'єктами господарювання

2039 А Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбані за опера­ціями факторингу із суб'єктами господарювання

206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2062 А Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2063 А Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2065 А Неамортизована премія за кредитами в поточну діяльність, що на­дані суб'єктам господарювання

2066 КА Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2067 А Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2068 А Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2069 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

207 Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2071А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання

2072 А Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2073 А Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2074 А Довгострокові кредити, що надані суб'єктам господарювання за участю кредитів Національного банку України

2075 А Неамортизована премія за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2076 КА Неамортизований дисконт за кредитами в інвестиційну діяль­ність, що надані суб'єктам господарювання

2077 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяль­ність, що надані суб'єктам господарювання

2078 А Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що на­дані суб'єктам господарювання

2079 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяль­ність, що надані суб'єктам господарювання

208 Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання

2082 А Короткострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання

2083 А Довгострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарю­вання

2085 А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

2086 КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

2087 А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

2088 А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

2089 А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що на­дані суб'єктам господарювання

209 Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб'єктам госпо­дарювання

2092 А Сумнівна заборгованість за врахованими векселями суб'єктів гос­подарювання

2093 А Сумнівна заборгованість за операціями факторингу суб'єктів госпо­дарювання

2095 А Сумнівна заборгованість за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

2096 А Сумнівна заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що на­дані суб'єктам господарювання

2097 А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

2099 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими суб'єктам господарювання

21 Кредити, що надані органам державної влади

210 Кредити, що надані органам державної влади

2102 А Короткострокові кредити, що надані органам державної влади

2103 А Довгострокові кредити, що надані органам державної влади

2105 А Неамортизована премія за кредитами, що надані органам держав­ної влади

2106 КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам дер­жавної влади

2107 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам дер­жавної влади

2108 А Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади

2109 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади

211 Кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2112 А Короткострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2113 А Довгострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2115 А Неамортизована премія за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2116 К А Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам міс­цевого самоврядування

2117 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам міс­цевого самоврядування

2118 А Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого са­моврядування

2119 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

212 Іпотечні кредити, що надані органам державної влади

2122 А Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам державної влади

2123 А Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам державної влади

2125 А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані орга­нам державної влади

2126 КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

2127 А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

2128 А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

2129 А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що на­дані органам державної влади

213 Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2132 А Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого са­моврядування

2133 А Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого само­врядування

2135 А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані орга­нам місцевого самоврядування

2136 КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2137 А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2138 А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2139 А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що на­дані органам місцевого самоврядування

219 Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам держав­ної влади

2190 А Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам держав­ної влади

2191А Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам місцево­го самоврядування

2198 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими ор­ганам державної влади

2199 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими ор­ганам місцевого самоврядування

22 Кредити, що надані фізичним особам

220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

2202 А Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

2203 А Довгострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

2205 А Неамортизована премія за кредитами на поточні потреби, що на­дані фізичним особам

2206 КА Неамортизований дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

2207 А Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

2208 А Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фі­зичним особам

2209 А Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

221 Кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

2211А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам

2212 А Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані фі­зичним особам

2213 А Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізич­ним особам

2215 А Неамортизована премія за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

2216 КА Неамортизований дисконт за кредитами в інвестиційну діяль­ність, що надані фізичним особам

2217 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяль­ність, що надані фізичним особам

2218 А Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що на­дані фізичним особам

2219 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяль­ність, що надані фізичним особам

222 Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам

2220 А Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам

2226 КА Неамортизований дисконт за врахованими векселями фізичних осіб '

2227 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за враховани­ми векселями фізичним особам

2228 А Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими вексе­лями фізичним особам

2229 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахо­ваними векселями фізичним особам

223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам

2232 А Короткострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам

2233 А Довгострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам

2235 А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані фізич­ним особам

2236 КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, надані фізичним особам

2237 А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

2238 А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

2239 А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що на­дані фізичним особам

229 Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам

2290 А Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби, що на­дані фізичним особам

2291 А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

2292 А Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам за врахованими векселями

2295 А Сумнівна заборгованість за іпотечними кредитами, що надані фі­зичним особам

2299 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими фі­зичним особам

24 Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами та резерви під заборгованість за наданими кредитами і нарахованими доходами

240 Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

2400 КА Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами,що надані клієнтам

2401 КА Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

248 Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

2480 А Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

249 Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

2490 КА Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за опера­ціями з клієнтами

25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України

251 Кошти Державного бюджету України

2512 П Кошти Державного бюджету України цільового характеру

2513 П Кошти Державного казначейства України

2518 П Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України

252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

2520 П Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

2523 П Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

525 П Вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Дер­жавного бюджету України

2526 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок Дер­жавного бюджету України

2528 П Нараховані витрати за коштами клієнтів банку» які утримуються за рахунок Державного бюджету України

253 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

2530 П Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фон­ду Державного бюджету України

2531 П Кошти, що вилучені уповноваженими органами

2538 П Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утриму­ються за рахунок місцевих бюджетів

2541 П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

2542 П Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів

2544 П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру

2545 П Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільо­вого характеру

2546 П Вклади (депозити) місцевих бюджетів

2548 П Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів

255 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

2552 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бю­джету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

2553 П Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фон­ду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

2554 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок район­них, міських, селищних та сільських бюджетів

2555 П Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фон­дів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бю­джетів

2558 П Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

256 Кошти позабюджетних фондів

2560 П Державні позабюджетні фонди

2561 П Галузеві позабюджетні фонди

2562 П Регіональні позабюджетні фонди 2565 П Цільові кошти позабюджетних фондів 2568 П Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів

257 Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат

2570 П Кошти державного бюджету для виплат

2571 П Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою

2572 П Кошти місцевих бюджетів для виплат 26 Кошти клієнтів банку

260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

2600 АП Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

2601 П Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління

2602 П Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання

2603 П Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання

2604 П Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання

2605 АП Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення опе­рацій з використанням платіжних карток

2606 П Рахунки платників податку на додану вартість

2607 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання

2608 П Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання

261 Строкові кошти суб'єктів господарювання

2610 П Короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання

2611 П Кошти, що отримані^від суб'єктів господарювання за операціями репо

2615 П Довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання

2616 КП Неамортизований дисконт за строковими коштами суб'єктів гос­подарювання

2617 П Неамортизована премія за строковими коштами суб'єктів господа­рювання

2618 П Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарю­вання

262 Кошти на вимогу фізичних осіб

2620 АП Кошти на вимогу фізичних осіб 2622 П Кошти в розрахунках фізичних осіб

2625 АП Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з вико­ристанням платіжних карток

2627 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам

2628 П Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб

263 Строкові кошти фізичних осіб

2630 П Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб

2635 П Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб

2636 КП Неамортизований дисконт за строковими коштами фізичних осіб

2637 П Неамортизована премія за строковими коштами фізичних осіб

2638 П Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб

264 Кошти виборчих фондів

2640 П Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України

2641 П Кошти виборчого фонду політичної партії (блоку), кандидатів від якої зареєстровано Центральною виборчою комісією

2642 П Кошти виборчого фонду місцевої організації партії (блоку)

2643 П Кошти виборчого фонду кандидата на посаду сільського, селищно­го, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі".

265 Кошти небанківських фінансових установ

2650 АП Кошти на вимогу небанківських фінансових установ

2651 П Короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ

2652 П Довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ

2653 П Неамортизована премія за строковими коштами небанківських фі­нансових установ

2656 КІІ Неамортизований дисконт за строковими коштами небанківсь­ких фінансових установ

2655 АП Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток

2657 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківсь-ким фінансовим установам

2658 П Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ

27 Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

2700 П Короткострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

2701 П Довгострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших фі­нансових організацій

2706 КП Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від міжна­родних та інших фінансових організацій

2707 П Неамортизована премія за кредитами, що отримані від міжнарод­них та інших фінансових організацій

2708 П Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

28 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

2800 А Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іно­земної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку

2801 А Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперамн для клієнтів банку

2805 А Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими ло­тереями

2806 А Дебіторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень 2809 А Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

288 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

2888 А Дебіторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР

2889 А Інша сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з клієнта­ми банку

289 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку і

2890 КА Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку

29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку

2900 П Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іно­земної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку

2901 П Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними папера­ми для клієнтів

2902 П Кредиторська заборгованість за прийняті платежі

2903 П Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками

2905 П Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями

2906 П Кредиторська заборгованість за індексацією грошових заоща­джень

2907 П Кредиторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР

2908 П Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР

2909 П Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку

2920 АП Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат

2924 АП Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використан­ням платіжних карток

Клас 3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання

З0 Цінні папери в торговому портфелі банку

300 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому порт­фелі банку

3002 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випу­щені банками, у торговому портфелі банку

3003 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, торрговому портфелі банку

3005 А Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

3007 АП Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим при­бутком у торговому портфелі банку

3008 А Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з не­фіксованим прибутком у торговому портфелі банку

301 Боргові цінні папери в торговому портфелі банку

З010 А Боргові цінні папери органів державної влади в торговому портфелі банку

З011 А Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в торгово­му портфелі банку

3012 А Боргові цінні папери, випущені банками, у торговому портфелі банку

3013 А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими уста­новами, у торговому портфелі банку

3014 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств у торговому порт­фелі банку

3015 АП Переоцінка боргових цінних паперів у торговому портфелі банку

3016 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в тор­говому портфелі банку

3017 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку

3018 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку

31 Цінні папери в портфелі банку на продаж

310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на щродаж

3102 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випу­щені банками, у портфелі банку на продаж

3103 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випу­щені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж

3105 А Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

3107 АП Переоцінка акцій та інших ціннихпаперів з нефіксованим при­бутком у портфелі банку на продаж

3108 А Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з не­фіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

311 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж

3110 А Боргові цінні папери органів державної влади в портфелі банку на продаж

3111А Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в портфелі банку на продаж

3112 А Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку на

3113 А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими уста­новами, у портфелі банку на продаж

3114 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств у портфелі банку на продаж

3115 АП Переоцінка боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж

3116 К А Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в порт­фелі банку на продаж

3117 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

3118 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі бан­ку на продаж

3119 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

312 Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

3122 А Інвестиції в асоційовані банки, що утримуються з метою продажу

3123 А Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи, що утри­муються з метою продажу

3125 А Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

3128 А Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

313 Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

3132 А Інвестиції в дочірні банки, що утримуються з метою продажу

3133 А Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу

3135 А Інвестиції в інші дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

3138 А Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії, що утриму­ються з метою продажу

319 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

3190 КА Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

3191 КА Резерв під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

32 Цінні папери в портфелі банку до погашення

321 Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення

3210 А Боргові цінні папери тагалів державної влади в портфелі банку до погашення

3211А Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в портфелі банку до погашення

3212 А Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку до пога­шення

3213 А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими уста­новами, у портфелі банку до погашення

3214 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств у портфелі банку до погашення

3216 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в порт­фелі банку до погашення

3217 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

3218 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі бан­ку до погашення

3219 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

329 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

3290 КА Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до пога­шення

3291 КА Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за боргови­ми цінними паперами в портфелі банку до погашення

33 Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу

330 Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком 3300 П Короткострокові прості векселі, емітовані банком

3301П Акцепти, що надані за короткостроковими переказними векселями

3305 П Інші короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

3306 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

3307 П Неамортизована премія за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

3308 П Нараховані витрати за короткостроковими цінними паперами влас­ного боргу, емітованими банком

331 Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

3310 П Довгострокові прості векселі, емітовані банком

3311 П Акцепти, що надані за довгостроковими переказними векселями

3315 П Інші довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

3316 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

3317 П Неамортизована премія за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

3318 П Нараховані витрати за довгостроковими цінними паперами власно­го боргу, емітованими банком

332 Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 3320 П Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3326 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими ощадними (де­позитними) сертифікатами, емітованими банком

3327 П Неамортизована премія за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

3328 П Нараховані витрати за короткостроковими ощадними депозитни­ми) сертифікатами, емітованими банком

333 Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3330 П Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3336 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

3337 П Неамортизована премія за довгостроковими ощадними (депозитни­ми) сертифікатами, емітованими банком

9338 П Нараховані витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

334 Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком 3340 П Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком

3346 КП Неамортизований дисконт за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком

3347 П Неамортизована премія за ощадними (депозитними) сертифіката­ми на вимогу, емітованими банком

3348 П Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком

34 Запаси матеріальних цінностей 340 Запаси матеріальних цінностей

3400 А Запаси матеріальних цінностей на складі

3402 А Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб

3403 А Дорогоцінні метали в банку 3407 А Дорогоцінні метали в дорозі

3409 А Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя

35 Інші активи банку

350 Витрати майбутніх періодів

3500 А Витрати майбутніх періодів

351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку

3510 А Дебіторська заборгованість з придбання активів

3519 А Дебіторська заборгованість за послуги

352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами

3520 А Дебіторська заборгованість за податком на прибуток

3521А Відстрочений податковий актив

3522 А Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими плате­жами, крім податку на прибуток

354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструмен­тами

3540 А Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної ва­люти та банківських металів за рахунок банку

3541 А Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку

3548 А Дебіторська заборгованість за фінансові послуги, що надані банком

355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 3550 А Аванси працівникам банку на витрати з відрядження 3551А Аванси працівникам банку на господарські витрати

3552 А Нестачі та інші нарахування на працівників банку 3559 А Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами 357 Інші нараховані доходи

3570 А Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування

3578 А Інші нараховані доходи

3579 А Прострочені інші нараховані доходи

358 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями банку

3580 А Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями банку

3589 А Сумнівна заборгованість за іншими нарахованими доходами

359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

3590 КА Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

3599 КА Резерви під заборгованість за іншими нарахованими доходами Інші пасиви банку

360 Доходи майбутніх періодів

3600 П Доходи майбутніх періодів

361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку 3610 П Кредиторська заборгованість з придбання активів

3615 П Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)

3619 П Кредиторська заборгованість за послуги

362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами

3620 П Кредиторська заборгованість за податком на прибуток

3621 П Відстрочені податкові зобов'язання

3622 П Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими плате­жами, крім податку на прибуток

3623 П Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

363 Розрахунки з акціонерами (учасниками)

3630 П Внески за незареєстрованим статутним капіталом

3631 П Кредиторська заборгованість перед акціонерами (учасниками) бан­ку за дивідендами

364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами

3640 П Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної ва­люти та банківських металів за рахунок банку

3641 П Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними папера­ми для банку

3648 П Кредиторська заборгованість за фінансові послуги, що отримані банком

365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

3650 П Заборгованість працівникам банку на відрядження

3651 П Заборгованість працівникам банку на господарські витрати

3652 П Нарахування працівникам банку за заробітною платою

3653 П Утримання з працівників банку на користь третіх осіб

3654 П Нараховані відпускні до сплати

3658 П Забезпечення оплати відпусток

3659 П Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівника­ми банку та іншими особами

Субординований борг банку

3660 П Субординований борг банку

3668 П Нараховані витрати за субординованим боргом

367 Інші нараховані витрати

3670 П Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування

3678 П Інші нараховані витрати

369 Банківські резерви на покриття ризиків і витрат

3690 П Резерви за виданими зобов'язаннями

3699 П Резерви за іншими операціями за позабалансовими рахунками

37 Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки

370 Клірингові рахунки

3705 АП Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками

371 Дебетові суми до з'ясування

3710 А Дебетові суми до з'ясування

372 Кредитові суми до з'ясування

3720 П Кредитові суми до з'ясування

373 Транзитні рахунки

3739 АП Транзитний рахунок за іншими розрахунками

38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

3800 АП Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

3801 АП Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

381 Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансо­вими рахунками

3810 АП Переоцінка фінансових інструментів в іноземній валюті та бан­ківських металах, що обліковуються за позабалансовими рахунками

3811 АП Переоцінка інших фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками

39 Розрахунки між філіями банку 390 Розрахунки між філіями банку

3900 АП Рахунки філій, що відкриті в банку

3901 АП Рахунки, що відкриті для філій банку

3902 А Розрахунки за коштами, що надані філіям банку

3903 П Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку

3904 А Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку

3905 П Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку

3906 А Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку

3907 П Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку

392 Транзитні рахунки за розрахунками між філіями банку

3928 А Транзитні рахунки для дебетових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні

3929 П Транзитні рахунки для кредитових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні

 

Клас 4. Фінансові та капітальні інвестиції

41 Інвестиції в асоційовані компанії

410 Інвестиції в асоційовані компанії"

4102 А Інвестиції в асоційовані банки

4103 А Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи 4105 А Інвестиції в інші асоційовані компанії

42 Інвестиції в дочірні компанії 420 Інвестиції в дочірні компанії

4202 А Інвестиції в дочірні банки

4203 А Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи 4205 А Інвестиції в інші дочірні компанії

4208 А Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії

43 Нематеріальні активи

430 Нематеріальні активи

4300 А Нематеріальні активи

4309 КА Накопичена амортизація нематеріальних активів

431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

4310 А Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріаль­ними активами

432 Гудвіл, що виник у результаті придбання

4321А Гудвіл

44 Основні засоби

440 Основні засоби

4400 А Основні засоби 4409 КА Знос основних засобів 443 Капітальні інвестиції за основними засобами

4430 А Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введе­ними в експлуатацію основними засобами 4431А Обладнання, що потребує монтажу

45 Інші необоротні матеріальні активи 450 Інші необоротні матеріальні активи

4500 А Інші необоротні матеріальні активи 4509 КА Знос інших необоротних матеріальних активів 453 Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в опера­тивний лізинг (оренду)

4530 А Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в опера­тивний лізинг (оренду)

 

Клас 5. Капітал банку

50 Статутний капітал та інші фонди банку

500 Статутний капітал банку

5000 П Зареєстрований статутний капітал банку

5001 КП Несплачений зареєстрований статутний капітал банку

5002 КП Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

5003 П Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу

501 Емісійні різниці

5010 П Емісійні різниці

502 Загальні резерви та фонди банку

5020 П Загальні резерви

5021 П Резервні фонди

5022 П Інші фонди банку

503 Результати минулих років

5030 П Нерозподілені прибутки минулих років 5031А Непокриті збитки минулих років

504 Результати звітного року, що очікують затвердження 5040 П Прибуток звітного року, що очікує затвердження 5041А Збиток звітного року, що очікує затвердження

51 Результати переоцінки

510 Результати переоцінки

5100 П Результати переоцінки основних засобів

5101 П Результати переоцінки нематеріальних активів

5102 АЛ Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж

5103 П Результати переоцінки інвестицій в асоційовані компанії

5104 П Результати переоцінки за операціями хеджування

 

 

Клас 6. Доходи

60 Процентні доходи

600 Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України 6000 П Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Націо­нальному банку України

6002 П Процентні доходи за коштами, що надані Національному банку України за операціями репо

6003 П Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України

601 Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках

6010 П Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках

6011 П Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках

6012 П Процентні доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

6013 П Процентні доходи за довгостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

6014 П Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам

6015 П Процентні доходи за кредитами» що надані іншим банкам за опера­ціями репо

6016 П Процентні доходи за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що надані іншим банкам

6017 П Процентні доходи за довгостроковими кредитами, що надані іншим банкам

6018 П Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам

602 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання

6020 П Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання

6021 П Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання

6022 П Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими вексе­лями суб'єктам господарювання

6023 П Процентні доходи за операціями з факторингу із суб'єктами госпо­дарювання

6026 АП Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

6027 АП Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що на­дані суб'єктам господарювання

6028 П Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання

6029 АП Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

603 Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади

6030 АП Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади

6031 АП Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого са­моврядування

6032 АП Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

6033 АП Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

604 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам

6040 П Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам

6042 АП Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

6043 АП Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що на­дані фізичним особам

6044 П Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам

6045 П Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими вексе­лями фізичним особам

6046 АП Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

605 Процентні доходи за цінними паперами

6050 АП Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються На­ціональним банком України, у портфелі банку на продаж

6051 АП Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються На­ціональним банком України, у портфелі банку до погашення

6052 АП Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж

6053 АП Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку до погашення

6054 АП Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж

6055 АП Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення

6056 АП Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються На­ціональним банком України, у торговому портфелі банку

6057 АП Процентні доходи за цінними паперами в торговому портфелі банку

608 Процентні доходи за операціями з філіями банку

6080 П Процентні доходи за операціями з філіями банку

609 Інші процентні доходи

6099 П Інші процентні доходи

61 Комісійні доходи

610 Комісійні доходи за операціями з банками

6100 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків

6101П Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків

6103 П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків

6104 П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку бан­ківських металів для банків

6106 П Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків

6108 П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками

6109 П Інші комісійні доходи за операціями з банками

611 Комісійні доходи за операціями з клієнтами

6110 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клі­єнтів

6111П Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів

6113 П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів

6114 П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку бан­ківських металів для клієнтів

6116 П Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів

6118 П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами

6119 П Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами

618 Комісійні доходи за операціями з філіями банку

6180 П Комісійні доходи за операціями з філіями банку Результат від торговельних операцій

62 результат від торговельних операцій

6203 АП Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

6204 АП Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими мета­лами

6209 АП Результат від торговельних операцій з іншими фінансовими ін­струментами

63 Інші операційні доходи

630 Дохід у вигляді дивідендів

6300 П Дохід у вигляді дивідендів

631 Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

6310 П Дохід від інвестицій в асоційовані компанії

6311 П Дохід від інвестицій у дочірні компанії

638 Інші операційні доходи за операціями з філіями банку

6380 П Інші операційні доходи за операціями з філіями банку

639 Інші операційні доходи

6393 АП Результат від продажу цінних паперів з портфеля банку на продаж

6395 П Доходи від оперативного лізингу (оренди)

6396 П Доходи від наданих консультаційних послуг фінансового харак­теру

6397 П Штрафи, пені, що отримані банком 6399 П Інші операційні доходи

64 Інші доходи

649 Інші доходи

6490 П Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та

основних засобів

6499 П Інші доходи

67 Повернення списаних активів

671 Повернення списаних активів

6710 П Повернення раніше списаної безнадійної дебіторської заборгова­ності за операціями з банками

6711 П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків

6712 П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за креди­тами, що надані клієнтам

6713 П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знеці­нення цінних паперів на продаж

6714 П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знеці­нення цінних паперів у портфелі банку до погашення

6715 П Повернення раніше списаної безнадійної іншої дебіторської забор­гованості та інших активів банку

6717 П Повернення раніше списаних безнадійних доходів минулих років

Клас 7. Витрати

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных