Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Рубеж тест сұрақтары
<question1>“Экономикалық теория” не оқытады:

<variant>Қоғамдық өндіріс процесіндегі адамдар арасындағы қатынастар.

<variant>Өндіріске қатынасы.

<variant>Қаржы ресурстарының жағдайы.

<variant>Өндіріс күштерге адамдардың қатынасы.

<variant>материалдық игіліктерді өндіру.

 

<question1>Меркантелистердің ойынша қоғам байлығының қайнар көзі неде?

<variant>Саудада.

<variant>Еңбекте.

<variant>Табиғатта.

<variant>Соғыстарда.

<variant>Қанауда.

 

<question1>Ауылшаруашылығы еңбегін ғана өнімді деп есептеген қандай ғылыми бағыт:

<variant>Физократтар мектебі.

<variant>Классикалық саяси экономия.

<variant>Марксизм.

<variant>Меркантилизм.

<variant>Маржинализм.

 

<question1>Төмендегі ережелердің қайсысы экономикалық теория пәні анықтамасына қатысы жоқ:

<variant>Шектеусіз өндіріс ресурстары.

<variant>Ресурстарды тиімді қолдану.

<variant>Тұтынуды барынша қанағаттандыру.

<variant>Игіліктің сиректігі.

<variant>Қоғамдағы тұтынуды қанағаттандыру.

 

<question1>Экономикалық заңда көрсетеді:

<variant>Себепті - салдарлы байланыстарды.

<variant>Субъективті – салдарлы байланыстарды.

<variant>Ұйымды-экономикалық байланыстарды.

<variant>Техника – экономикалық байланыстарды.

<variant>Экономика – құқықтық байланыстарды.

 

 

<question1>Экономикалық теориядағы А. Смит пен Д. Рикардоның негізгі ғылыми үлестері қандай:

<variant>Еңбектің құндық теориясын дайындау.

<variant>Экономикадағы математикалық әдістерді дайындау.

<variant>Протекционизм саясатын дайындау.

<variant>Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс теориясы.

<variant>Жұмыстылық теориясы.

 

<question1>Аталғандардың қайсысын макроэкономика оқытпайды:

<variant>Пайданы максимизациялау шарттары.

<variant>Ұлттық өндірістің көлемі.

<variant>Тұрақты экономикалық өсу мәселесі.

<variant>Жалпы бағалар деңгейі.

<variant>Халық өмірінің деңгейі.

 

<question1>Экономикалық категория ретінде меншік дегеніміз:

<variant>Өндірістік құрал-жабдықтар туралы адамдар арасындағы қатынастар.

<variant>Өндіріс нәтижелеріне қатынасы.

<variant>Адамдардың өндіріс объектілеріне қатынасы.

<variant>Мүліктік қатынастар.

<variant>Табыстар туралы қатынастар.

 

<question1>Қоғамның экономикалық өміріндегі анықтаушы қатынастар мыналар:

<variant>Өндірістік.

<variant>Техника – экономикалық.

<variant>Ұйымдастыру –экономикалық.

<variant>Меншіктік.

<variant>Ұйымды –құқықтық.

 

<question1>Егер экономикалық тұжырымдау фактіге негізделсе онда, талдау тәсілі мынау болады -

<variant>Индуктивтік.

<variant>Сипаттамалық.

<variant>Гипотекалық.

<variant>Фактілік.

<variant>Дедуктивтік.

 

<question1>Экономикалық мақсаттарға не жатпайды:

<variant>Cаяси тұрақтылық.

<variant>Экономикалық өсу.

<variant>Толық жұмыстылық.

<variant>Экономикалық тиімділік.

<variant>Әл -ауқаттылықтың өсуі.

 

<question1>Рыноктық экономикаға не тән емес:

<variant>Директивалық жоспарлау.

<variant>Кәсіпкерлік қызметтің еркіндігі.

<variant>Бәсеке.

<variant>Рыноктік бағаның қалыптасуы.

<variant>Меншіктің көп түрлілігі.

 

<question1>Негізгі факторларға қайсысы жатпайды:

<variant>Уақыт.

<variant>Еңбек.

<variant>Жер.

<variant>Кәсіпкерлік қызмет.

<variant>Капитал.

 

<question1>Өндірістік қатынастар жүйесі төмендегі қатынастармен анықталмайды:

<variant>Фирмалар арасында.

<variant>Үлестіру.

<variant>Айырбас.

<variant>Тұтыну.

<variant>Өндіріс.

 

<question1>Жүйе құрылымы мына қатынастармен айқындалады:

<variant>Өндіріс құралдарына меншік .

<variant>Табиғи ресурстарды пайдалану.

<variant>Өндірген өнімді пайдалану.

<variant>Табыстарды үлестіру.

<variant>Еңбекті пайдалану.

 

<question1>Экономикалық заңда көрсетеді:

<variant>Себепті - салдарлы байланыстарды.

<variant>Субъективті – салдарлы байланыстарды.

<variant>Ұйымды-экономикалық байланыстарды.

<variant>Техника – экономикалық байланыстарды.

<variant>Экономика – құқықтық байланыстарды.

 

<question1> «Елдің байлығы тек сыртқы сауда арқылы артады», - деп есептеген экономикалық теорияның жақтаушылары қалай аталады?

<variant>Меркантелистер.

<variant>Монетаристер.

<variant>Утопистер.

<variant>Физократтар.

<variant>Дұрыс жауабы жоқ.

 

<question1>Төмендегі түсініктердің қайсысы макроэкономикада қарастырылмайды?

<variant>Жеке тұтынушылардың нарықтағы әрекеті.

<variant>Халықаралық экономикалық қатынастар.

<variant>Экономикалық өсу.

<variant>Инфляция.

<variant>Қаржы-несие саясаты.

 

<question1>Экономикалық жүйенің дамуының ең негізгі көрсеткіші:

<variant>Экономикалық тиімділік.

<variant>Әлеуметтік тұрақтылық.

<variant>Жаһандану проблемаларының шешімі.

<variant>Экономикалық тұрақтылық.

<variant>Қоғамдағы әл-ауқаттылықты арттыру.

 

<question1>Мемлекет иелігінен алу мен жекешелендірудің экономикалық мазмұны:

<variant>Меншіктің әртүрлі нысандарын қалыптастыру.

<variant>Мемлекеттік меншіктің дамуы.

<variant>Кәсіпкерліктің дамуы.

<variant>Бәсекелестік жағдайды қалыптастыру.

<variant>Жеке меншіктің үлесінің қысқаруы.

 

<question1>Аралас экономика былайша сипатталады:

<variant>Реттелмелі-нарықтық.

<variant>Апаттық.

<variant>Жоспарлы.

<variant>Тоталитарлық.

<variant>Әлеуметтік бағытта.

 

<question1>Ежелгі грек тілінен аударғанда «экономика» сөзі қандай мағынаны білдіреді?

<variant>Үй шаруашылығының заңдарын.

<variant>Меншік заңдарын.

<variant>Мемлекет жөніндегі заңдарды.

<variant>Игіліктерді дұрыс таңдау жөніндегі заңдарды.

<variant>Пайда табу жолдарын.

 

<question1>Меншік формасының әртүрлі болуының қажеттілігі анықталады:

<variant>Саяси мотивтерімен.

<variant>Таңдау еркіндігімен.

<variant>Бәсекенің қажеттілігімен.

<variant>Өндіргіш күштердің даму деңгейімен.

<variant>Жеке меншіктің тиімсіздігімен.

 

<question1>Қазақстанды әлемдік – қауымдастық…экономикалық елдерге жатқызады:

<variant>Аралас.

<variant>Жоспарлы.

<variant>Рыноктік.

<variant>Артта қалған.

<variant>Өтпелі.

 

<question1>Рыноктік механизмінің үш негізгі элементтері:

<variant>Сұраным, баға, ұсыным.

<variant>Баға, сапа, бәсеке.

<variant>Сапа, сан, пайдалылық.

<variant>Сапа, сан, баға.

<variant>Тауар, ақша, капитал.

 

<question1>Салыстырмалы артықшылық теориясының авторы кім:

<variant>Д. Рикардо.

<variant>А. Смит.

<variant>К. Маркс.

<variant>Ф. Кенэ.

<variant>Дж. М. Кейнс.

 

<question1>Төмендегі әлеуметтік құбылыстардың қайсысының қоғамдық еңбек бөлісуімен байланысы бар:

<variant>Айырбастың пайда болуы.

<variant>Капиталдың пайда болуы.

<variant>Өндіріс пен бөлудің өзара байланысы.

<variant>Монополияның пайда болуы.

<variant>Олигополияның пайда болуы.

 

<question1>Өндіріс тиімділігін сипаттайтын қорытынды көрсеткіш болып табылады:

<variant>Қоғамдық еңбектің өнімділігі.

<variant>Ішкі қоғамдық өнімнің мөлшері.

<variant>Ұлттық табыстың жалпы көлемі.

<variant>Жинақы қорында ұлттық табыстың үлесі.

<variant>Жалпы ұлттық өнімнің көлемі.

 

<question1>Қоғамның әлеуметтік – экономикалық дамуының көрсеткіші болып табылады:

<variant>Адам басына шаққанда ұлттық табыс.

<variant>Адам басына шаққанда жалпы қоғамдық өнім.

<variant>Адам басына шаққанда ұлттық байлық.

<variant>Табиғи ресурстар.

<variant>Адам ресурстары.

 

<question1>Экономикалық прогресстің басты қозғаушы күші:

<variant>ҒТП және ҒТР.

<variant>Табиғи ресурстардың болуы.

<variant>Білім деңгейін көтеру.

<variant>Өндірісті кооперациялау және мамандандыру.

<variant>Интеграция және экономикалық ынтымақтастық.

 

<question1>Қандай заттар тауар болып табылады:

<variant>Айырбас үшін өндірілген.

<variant>Жеке пайдалануға өндірілген.

<variant>Оларды дайындауға қандай да бір еңбек жұмсалған.

<variant>Адамдар арсындағы тұтынуға арналған.

<variant>Өндіріс өнімі.

 

<question1>Тауарды өндірген еңбектің екі жақты сипаты бар (тұтыну құны және құны), өйткені оған сіңген еңбектің сипаты:

<variant>Нақтылы және абстрактілі.

<variant>Абстрактілі.

<variant>Нақтылы.

<variant>Жеке пайдалы.

<variant>Қоғамдық-пайдалы.

 

<question1>Тауардың тұтыну құны… еңбекпен өндіріледі:

<variant>Нақтылы.

<variant>Жеке

<variant>Абстрактілі.

<variant>Нақтылы және абстрактілі.

<variant>Қоғамдық-пайдалы.

 

<question1>Тауардың құны өндіріледі:

<variant>Абстрактілі еңбекпен.

<variant>Нақты еңбекпен.

<variant>Еңбекпен жалпы алғанда.

<variant>Нақты және абстрактілік еңбекпен.

<variant>Жеңе еңбекпен.

 

<question1>Экономикалық мәселелер жартылай нарықпен, жартылай үкіметпен шешілсе, онда бұл экономика:

<variant>Аралас.

<variant>Әкімшілік.

<variant>Нарықтық.

<variant>Дәстүрлі.

<variant>Натуралды.

 

<question1>Бартер – бұл:

<variant>Бір тауарды екіншісіне айырбастау.

<variant>Тауарды бағалы қағазға айырбастау.

<variant>Тауарды ақшаға айырбастау.

<variant>Ақшаны ақшаға айырбастау.

<variant>Барлық жауабы дұрыс.

<question1>Өндіріс тиімділігін сипаттайтын қорытынды көрсеткіш болып табылады:

<variant>Қоғамдық еңбектің өнімділігі.

<variant>Ішкі қоғамдық өнімнің мөлшері.

<variant>Ұлттық табыстың жалпы көлемі.

<variant>Жинақы қорында ұлттық табыстың үлесі.

<variant>Жалпы ұлттық өнімнің көлемі.

 

<question1>Рыноктық бағаның қалыптасуына әсер етпейтіндер:

<variant>Халықтандыру заңы.

<variant>Ұсыным заңы.

<variant>Құн заңы.

<variant>Шекті пайдалылық заңы.

<variant>Сұраным заңы.

 

<question1>Рыноктық бағаның қалыптасуына әсер етпейтіндер:

<variant>Халықтандыру заңы.

<variant>Ұсыным заңы.

<variant>Құн заңы.

<variant>Шекті пайдалылық заңы.

<variant>Сұраным заңы.

 

<question1>Рыноктік бәсеке – бұл… механізм:

<variant>Еркін.

<variant>Синхронизацияланған.

<variant>Үстемді.

<variant>Орталықтандырылған.

<variant>Келісілген.

 

<question1>Мына белгілердің қайсысы сала аралық бәсекенің жоқтығын анықтайды:

<variant>Осы саладағы жана кәсіпкерлердің “кіруіне” мүмкіндік жоқ.

<variant>Фирмалардың ұлғаюға қабілетсіздігі.

<variant>Пайда деңгейі әдеттегі деңгейден төмен.

<variant>Жалақының осы саладағы төмендеу деңгейі.

<variant>Белгілі салаға барлығының еркін “кіруі”.

 

<question1>Нарықты экономика сипатына жатпайтындар :

<variant>Орталықтандырылған жоспарлау.

<variant>Бәсеке.

<variant>Жеке меншік.

<variant>Кәсіпкерлікті еркін таңдау.

<variant>Банкротқа ұшырау.

 

<question1>“Бәсекелестік нарық” ұғымына… қайшы келеді:

<variant>Белгілі тауарға сұраныс құрайтын сатып алушылардың аздығы.

<variant>Сатушылардың санының көптігі.

<variant>Сатып алушылардың көптігі.

<variant>Белгілі нарыққа өндірушілердің жеңіл енуі.

<variant>Экономикалық биліктің шашырауы.

 

<question1>Тауардың бағасы қалай төмендегенде сұраныс заңы…болжайды:

<variant>Тауарды сатып алудың жоспарлы көлемінің өсуін.

<variant>Тұтынушының табыстары артып өссе олар әдетте тауарды көп сатып алуын.

<variant>Сұраныстың қисығы әдетте оңды еңкіш болуын.

<variant>Өндіріс қысқаруын.

<variant>Тауар бағасының өзгеруі сұранысқа әсер етпеуін.

 

<question1>Егер сұраныс төмендесе сұраныс қиысығы жылжиды:

<variant>Төмен және солға.

<variant>Сағат тілінің айналымына байланысты.

<variant>Жоғары және оңға.

<variant>Сағат тілінің айналымына қарсы.

<variant>Жылжымайды.

 

<question1>Қай фактордың өзгеруі сұраныс қисығын өзгертпейді:

<variant>Тауар бағасы.

<variant>Табыс деңгейі.

<variant>Күту.

<variant>Тұтынушылардың талғамдары мен жоғары бағалауы.

<variant>Тұтынушылардың саны немесе жас мөлшері.

 

<question1> Тауар рыногі мен қызметтер тепе –теңдік қалпында болады, егер...болса:

<variant>Сұраным ұсынымға тең.

<variant>Баға шығындар мен пайда қосындысына тең.

<variant>Технология деңгейі біртіндеп өзгеретін.

<variant>Ұсынымның көлемі сұраным көлеміне тең.

<variant>Мемлекет бағаны жоғары шегін қоятын.

 

<question1> Егер рыноктік баға тепе-теңдік бағадан төмен болса, онда:

<variant>Ресурстардың бағасы төмендейді.

<variant>Тауардың тапшылығы пайда болады.

<variant>Тұтынушы рыногі қалыптасады.

<variant>Тауар артықшылығы пайда болады.

<variant>Сол тауардың өндірістің дамуын ынталандырылады.

 

<question1>Егер баға өсіп басқа талаптар өзгермесе, онда ұсыным заңы…білінеді:

<variant>Ұсынымның ұлғаюында.

<variant>Ұсынымның азаюында.

<variant>Ұсыным көлемінің ұлғаюында.

<variant>Ұсыным көлемінің азаюында.

<variant>Ұсыным көлемі өзгермеуінде.

 

<question1>Трансакциялық шығындарға жатпайтын шығындар:

<variant>Тауарларды өндіру.

<variant>Келісім – шарттардың орындалу жағдайын қорғау.

<variant>Келіссөз жүргізу.

<variant>Тауарлардың сапасын айқындау және өлшеу.

<variant>Ақпарат іздеу.

 

<question1>Тауарға бағаның төмендеуінің себебі:

<variant>Өндіріс ресурстары бағаларының азаюы.

<variant>Тұтыну табысының өсуі.

<variant>Жеке кәсіпкерлікке салықтың өсуі.

<variant>Толықтырушы тауарларға бағаның азаюы.

<variant>Табыс салығының төмендеуі.

<question1> Тауарға сұраныстың азаюына не әсер етеді:

<variant>Тұтынушылар табысының азаюы.

<variant>Субститут - тауарларға бағаның өсуі.

<variant>Берілген тауарға бағаның төмендеуі.

<variant>Тауарға ұсыныстың азаюы.

<variant>Елдегі табыстың өсуі.

 

<question1> Сұраныс салыстырмалы икемді:

<variant>Сән –салтанат заттарына.

<variant>Тағам өнімдеріне.

<variant>Киім және аяқкиімдерге.

<variant>Дәрі-дәрмекке.

<variant>Аграрлық өндірістің өнімдеріне.

 

<question1>Тауар ұсынысының қысқаруы…ұлғаюына алып келеді:

<variant>Берілген тауарға сұраным.

<variant>Өндіріс көлемі.

<variant>Сатушының жалпы түсімінен.

<variant>Өзара толтыратын тауарлардың сұранысы.

<variant>Өзара алмасатын тауарларға сұраным.

 

<question1> Қоғам экономикалық өмірінің базисі не болады:

<variant>Материалдық өндіріс.

<variant>Материалдық тәжірибе.

<variant>Білім.

<variant>Материалдықмәдениет.

<variant>Өндірістік емес ая.

 

<question1> Экономикалық теориядағы ақша анықтамасы:

<variant>Жалпылама эквивалент

<variant>Капитал

<variant>Жеке табыстар

<variant>Байлық

<variant>Нақты

 

<question1> Тауар өндірісінің өмірге келу себебі...

<variant>Еңбектің қоғамдық бөлінісі.

<variant>Өнімділіктің өсуі.

<variant>Жекеменшік.

<variant>Өндірістің мамандануы.

<variant>Тауар өндірушілердің кооперациялануы.

 

<question1> Өндіріс шығындарының құннан қандай айырмашылығы бар:

<variant>Сапалық

<variant>Сандық.

<variant>Сандық және сапалық.

<variant>Ешқандай айырмашылығы жоқ.

<variant>Тіпті байланыстары жоқ.

 

<question1> Маркстік теория пайданы былай қарастырады:

<variant>Ақы төленбеген жалдамалы еңбек.

<variant>Тәуекел үшін сыйақы.

<variant>Бәсекелестер табысы.

<variant>Қызметтерге сыйақы.

<variant>Жаңашылдық үшін сыйақы.

 

<question1> Егер ұсынған тауарға сұраным артқанда, онда:

<variant>Тепе-теңдік бағасы өзгермейді.

<variant>Тепе-теңдік бағасы артады.

<variant>Тепе-теңдік бағасы төмендейді.

<variant>Қоғамның әл-ауқаттылығы артады.

<variant>Тауар сату көлемі өзгермейді.

 

<question1>Бір рыноктағы тауарды төмен бағамен сатып алып, екінші рынокта жоғарғы бағамен сату… болып табылады:

<variant>Рынокты толықтыру.

<variant>Ұсынымды көтерудің құралы емес.

<variant>Баға әртүрлілігінің себебі емес.

<variant>Сұраныс көтерілуінің құралы.

<variant>Пайданы алу мақсатындағы операция емес.

 

<question1>Төмендегілердің қайсысы тауарға деген икемділік сұранымы сипаттамасына жатпайды:

<variant>Сатушының жалпы тапқаны артады.

<variant>Баға артса, сатушының жалпы тапқаны азаяды.

<variant>Сатып алушы баға өзгерісіне сергек қарайды.

<variant>Баға өзгергенде сұраным көлеміндегі өзгеріс көп.

<variant>Баға икемділігі коэффициенті бірліктен аз.

 

<question1> Төмендейтін шекті пайдалықтың кему заңы әрбір келесі тауар бірлігінің пайдалылығы:

<variant>Тұтыну өскен сайын кемиді.

<variant>Тұтыну қысқарған сайын баға кемиді.

<variant>Тұтыну қысқарған сайын баға өседі.

<variant>Тұтыну өскен сайын табыс ұлғаяды.

<variant>Табыстың өсуіне қарай заттың пайдалылығы өседі.

 

<question1>Сұраным заңы бойынша сұраным мөлшері баға деңгейі өзгеруіне қалай тәуелді:

<variant>Кері пропорционалды.

<variant>Тікелей тәуелді.

<variant>Сызықтық емес.

<variant>Тәуелсіз.

<variant>Халық табыстарының өзгеруіне тәуелді.

 

<question1>Сұраным икемділігі баға бойынша сұраныс мөлшерінің ... білдіреді:

<variant>Баға өзгерісіне қарағанда көп өзгеретінін.

<variant>Баға өзгерісіне қарағанда аз өзгеретінін.

<variant>Өзгермейтінін.

<variant>Минимальды өзгеруін.

<variant>Жалпы табыстың төмендеуін.

 

<question1>Қазіргі рыноктық экономикада баға мына қызметтерді атқармайды:

<variant>Инфляциялық.

<variant>Ынталандырушылық.

<variant>Үлестірушілік.

<variant>Сауықтандырушылық.

<variant>Ақпараттық.

 

<question1>Қазіргі рыноктік экономикада мемлекеттік баға мыналарға белгіленеді:

<variant>Әлеуметтік-мәнді тауарларға.

<variant>Базалық ресурстарға.

<variant>Монополист кәсіпорын өніміне.

<variant>Кең тұтынатын тауарларға.

<variant>Тек қана ауылшаруашылық тауарларына.

 

<question1>Қазіргі экономикада монополия пайда болуына келесі себептердің қайсысы әсер етеді:

<variant>Ерекше жаңа тауарлардың пайда болуы.

<variant>Тауарды өткізу көлемінің өсуі.

<variant>Байлық жинауға ұмтылыс жасау.

<variant>Өндіріс көлемінің өсуі.

<variant>Капитал мен өндірістің қоғамдық өсуі.

 

<question1>Баға дегеніміз …

<variant>Құнның ақшалай көрінісі.

<variant>Тұтыну мен инвестиция арақатынасы.

<variant>Инвестиция көлеміндегі қозғалыс.

<variant>Тұтынудың ұлттық табыстағы үлесінің төмендеуі.

<variant>Өндіріс шығындарының өсуі.

 

<question1>Сұраным мен ұсыным заңының іс-әрекеті мына жағдайда бұзылмайды:

<variant>Салық салу.

<variant>Монополия.

<variant>Олигополия.

<variant>Монопсония.

<variant>Мемлекеттің араласуы.

 

<question1>Егер тауар бағасы бір процентке қысқарса, ал сұраныс көлемі екі процентке ұлғайса, онда бұл сұраныс:

<variant>Икемді.

<variant>Пропорционалды икемді.

<variant>Икемсіз.

<variant>Бірлікті икемді.

<variant>Абсолютті икемді.

 

<question1>Рыноктық бағаның қалыптасуына әсер етпейтіндер:

<variant>Халықтандыру заңы.

<variant>Ұсыным заңы.

<variant>Құн заңы.

<variant>Шекті пайдалылық заңы.

<variant>Сұраным заңы.

 

<question1> Ақша бірлігінің құн өлшемі…анықталады:

<variant>Сатып алу қабілеттілігімен.

<variant>Ақша белгілері өндірісінің шығындарымен.

<variant>Игілік пайдалылығымен.

<variant>Айырбас валютасының курсымен.

<variant>Заңламалықпен.

 

<question1> Қазақстандағы қазіргі ақша-несие саясатының басымдылық мақсаты…ұлғайтумен байланысты:

<variant>Жалпы инвестицияның үлесін.

<variant>Коммерциялық банктердың үлесін.

<variant>Аграралық сектордың үлесін.

<variant>Проценттік ставканың.

<variant>Жеке инвестицияның үлесін.

 

<question1> Д.М. Кеинс жұмыссыздықты…түсіндірген:

<variant>Жұмысшылардың сол жалақыға еңбектен бас тартуымен.

<variant>Капиталдық органикалық құрылымның өсуімен.

<variant>Тауарлар мен қызметтерге төмен сұранысымен .

<variant>Халық санының тез өсуімен.

<variant> Бос орындар туралы ақпарат тапшылығымен.

 

<question1> Бизнесті қолдау үшін және шығындарды жабу үшін мемлекеттен бөлінетін төлем :

<variant>Барлық жауабы дұрыс

<variant>Субсидиялар.

<variant>Субвенциялар.

<variant>Дотациялар.

<variant>Мемлекеттік несиелер.

 

<question1> Кәсіпкерлер мен жалдамалы жұмысшылар арасында қандай субъекті делдалдық етеді:

<variant>Кәсіподақтар.

<variant>Үкіметтік емес ұйымдар.

<variant>Кәсіпорындар.

<variant>Мемлекет.

 

<question1> Жұмыссыздықтың түрлерінің қайсысы жұмысты еркін іздеу мен күтуге жатады:

<variant>Фрикциондық.

<variant>Құрылымдық.

<variant>Циклдік.

<variant>Институционалдық.

<variant>Технологиялық.

 

<question1> Жұмыссыздықтың қай түрі өндірістің жалпы құлдырауынан туындайды:

<variant>Циклдік

<variant>Құрылымдық

<variant>Фрикциондық

<variant>Институционалдық

<variant>Технологиялық

 

<question1> Жұмыссыздықтың әлеуметтік –экономикалық салдарына жатпайтындар:

<variant>Трансферттік төлемдердің төмендеуі.

<variant>Жұмысшылардың біліктілігін жоғалтуы.

<variant>Тұлғаның сенделуі (деградация).

<variant>Жұмыссыздық шығыны бірқалыпсыз.

<variant>Өндіру көлемінің төмендеуі.

 

<question1> “Олигополиялық рынок” қай рынок құрылымының түріне жатады:

<variant>Бәсекелестікті шектеу деңгейіне байланысты.

<variant>Географиялық жағдайына байланысты.

<variant>Рынок қатынасындағы объектілердің экономикалық бағытына байланысты.

<variant>Нарық операцияларының көлеміне байланысты.

<variant>Сату сипатына байланысты.

 

<question1>Қай субъектіге пайданың өсуі тән емес:

<variant>Тұтынушыларға.

<variant>Жер иеленушіге.

<variant>Банкирге.

<variant>Фирмаға.

<variant>Делдалға.

 

<question1>Жекешеленген экономикалық субъектілерінің экономикасы… пәні болады:

<variant>Микроэкономиканың.

<variant>Мезоэкономиканың.

<variant>Макроэкономиканың.

<variant>Мегоэкономиканың.

<variant>Әлемдік экономиканың.

 

<question1> Нормативті экономикалық теория:

<variant>Экономикалық ұсыныстар береді.

<variant>Экономиканың жағдайын зерттейді.

<variant>Табыстар мен шығындарды салыстырады.

<variant>Математикалық талдау жүргізеді.

<variant>Экономикалық мүмкіндіктерді талдайды.

 

<question1> Экономикалық игілік дегеніміз:

<variant>Шектелген көлемді еңбек өнімі.

<variant>Шексіз көлемді еңбек өнімі.

<variant>Табиғат сыйлықтары

<variant>Тұтыну құны.

<variant>Тек интелектуалды еңбек өнімдері.

 

<question1> Қажеттіліктер дегеніміз:

<variant>Қанағаттандыруды талап ететін бір нәрсеге деген адамдар мұқтаждығы.

<variant>Еңбек нәтижесі.

<variant>Ресурстардың шектеулілігінен пайда болатын мұқтаждық.

<variant>Тауарлы шаруашылықтың атрибуты.

<variant>Объективті негізі жоқ мұқтаждық.

 

<question1> Келесі сөзтізбектердің қайсысы экономикалық теорияның пәнін анықтауға қатысы жоқ:

<variant>Шексіз өңдіріс мүмкіңдіктер.

<variant>Материалды және рухани қажеттіліктер.

<variant>Ресурстарды тиімді пайдалану.

<variant>Ресурстардың сиректігі.

<variant>Бар ресурстарды оптималды пайдалану.

 

<question1> Ұлғаймалы ұдайы өңдіріс – бұл:

<variant>Өңдірістің кеңейтілген көлемде қайталануы.

<variant>Айналымдағы ақша көлеміне ұлғайту.

<variant>Игіліктерді бөлу мен байланысты қайталану.

<variant>Өндіріс пен тұтыну арасындағы байланыс.

<variant>Бағалар деңгейінің өсуі.

 

<question1> Төмендегі ұйымдардың қайсысы нарық инфрақұрылымына жатпайды?

<variant>Құрылыс фирмасы.

<variant>Коммерциялық банктер.

<variant>Ақпарат орталықтары.

<variant>Еңбек биржасы.

<variant>Тауар биржасы.

 

<question1> Алғашқы еңбек бөлінісі нені сыйпаттайды:

<variant>Егін мен мал шаруашылығының ерекше әрекет түрлеріне бөлініп шығуы.

<variant>Қөлөнерінің ерекше әрекет түріне бөлініп шығуы.

<variant>Саудамен көпестіктің ерекшеленуі.

<variant>Өндірістің қоғамдасуы.

<variant>Өндірлердің ерекшеленуі.

 

<question1> Тауарларды өндіретін нақты еңбекті қалай анықтауға болады:

<variant>Ерекше мақсатты түрдегі еңбек.

<variant>Абстракты еңбек.

<variant>Адамның дене және ой қуатының шығыңдары.

<variant>Жеке еңбек.

<variant>Қоғамдық еңбек.

 

<question1> Постиндустриалды қоғамның экономикасының негізгі сферасы болатын:

<variant>Қызметтер сферасы.

<variant>Көлік өңдеу.

<variant>Құрылыс.

<variant>Ауыл шаруашылық.

<variant>Кәсіби өңдіріс.

 

<question1> Акционерлік қоғамның негізгі артықшылығы – бұл:

<variant>Капиталдың үлкен көлімін жинақтау мүмкіндігі.

<variant>Акционерлердің инвестициялырдың ликвидтігін қамтамасыз ету

<variant>Акционерлерді қаржы жауапкершіліктен сақтау.

<variant>АҚ өмірінің ұзақтығы шексіз.

<variant>Акционерлерді дивидентпен қамтамасыз ету.

 

<question1> Натуралды шаруашылық – бұл:

<variant>Қажеттілікті қанағаттандыру үшін өңдірістік шаруашылық.

<variant>Рынокта айырбасты жургізу игіліктерді өндіретін шаруашылық.

<variant>Жеке фирманың шаруашылығы.

<variant>Тек материалдық өнім өндіретін шаруашылық.

<variant>Натуралды өнім шығаратын шаруашылық.

 

<question1> Тауарлы шаруашылық:

<variant>Рынокта айырбас үшін өндірістік шаруашылық.

<variant>Тек материалдық өнім өндіретін шаруашылық.

<variant>Өз қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында өңдірістік шаруашылық

<variant>Орталықтан жоспарланатын шаруашылық.

<variant>Тұйықталған типтегі шаруашылық.

 

<question1> Құн - бұл:

<variant>Тауарға сіңген абстрактілі еңбек.

<variant>Ұстаның еңбегінің жемісі.

<variant>Игіліктің субъективтік құндылығы.

<variant>Тауардың пайдалығының ақшалай бағасы.

<variant>Субъективті категория.

 

<question1> Айырбас құны дегеніміз не:

<variant>Айырбастың пропорцияларын айқындайтын құн.

<variant>Тұтыну құнның көрсеткіші.

<variant>Абстрактілі еңбекті айқындайтын құн формасы

<variant>Нақты еңбекті білдіреді.

<variant>Құнның мәнін бейнелейді.

 

<question1> Кәсіпкерлік қабілеттілік өндіріс факторы ретінде - бұл:

<variant>Барлық өндіріс факторларын тиімді ұйымдастыру жөніндегі әрекет.

<variant>Тәуекелге бару қабілеттілегі.

<variant>Кең мағынадағы жаңалықтар.

<variant>Жетістікке бағытталу.

<variant>Пайданы көбейту.

 

<question1> Егерде тауар ұсынысы икемсіз, ал оған деген сұраныс қысқарса, онда сатушының жалпы табысы:

<variant>Қысқарады.

<variant>Өседі.

<variant>Егер сұраныс икемді болған жағдайда қысқарады.

<variant>Егер сұраныс икемсіз болған жағдайда қысқарады.

<variant>Өзгеріссіз қалады.

 

<question1> Егерде бағалар өсіп, ал басқа шарттар өзгермелі болса ұсыныс заңы ... көрінеді:

<variant>Ұсыныстың өсуінде .

<variant>Ұсыныстың төмендеуінде.

<variant>Ұсыныс көлемі өсуінде.

<variant>Ұсыныс көлемі төмендеуінде.

<variant>Өзгермелі ұсыныста.

 

<question1> Егерде тауарға сұраныс пен ұсыныс өссе, онда:

<variant>Тауардың жалпы саны өседі.

<variant>Баға өседі.

<variant>Баға тұрақты болып қалады.

<variant>Қоғамның ақуаттылығы өседі.

<variant>Сұраныс пен ұсыныс икемді.

 

<question1> Икемсіз сұраныс білдіреді, бағаның 1 % ке өсуі:

<variant>Сұраныс көлеміне әсер етпейді.

<variant>Сұраныс көлемінің 1%тен астам қысқаруына алып келеді

<variant>Жалпы табыстың өзгеруіне алып келмейді.

<variant>Сұраныс көлемін 1 %тен төмен қысқаруына алып келеді.

<variant>Бағалар бөлшектеп өзгереді.

 

<question1> Экономикадағы негізгі сұрақтар:

<variant>Не, қалай және кім үшін.

<variant>Қанша, қандай түсті және қалай көп.

<variant>Қашан, не және қалай.

<variant>Қай жерде, қашан және қалай.

<variant>Кім үшін, қай жерде және қанша.

 

<question1> Егерде экономика бүтін жүйе ретінде зерттелсе, онда бұл талдау:

<variant>Макроэкономикалық.

<variant>Микроэкономикалық.

<variant>Позитивті.

<variant>Нормативті.

<variant>Сипаттамалы.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных