Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ПОСИЛАНЬ
Книги :

1. Тихомиров П.М. Расчет трансформаторов. - М. : Энергоатомиздат, 1986 . - 527 с.

2. Методические указания к курсовому проекту "Расчет трансформаторов" (для студ. спец.). - Донецк : ДПИ, 1991 г., - 31 с.

3. Дудник М.З. Електричні машини. Стислий російсько-український термінологічний словник . Навчальний посібник.- Донецьк : ДПІ, 1992 .- 40 с.

Статті з журналу :

4. Лурье С.И. Осевые усилия в обмотках трансформатора //Электричество, 1972. - № 4, - с. 23-31.

ДОДАТКИ включають ті матеріали, з поданням яких створюється повне уявлення о виконаній роботі.

В додатки розміщують :

--- конструкторські та технологічні документи ;

--- доведення формул та розрахунки ;

--- таблиці допоміжних цифрових даних ;

--- ілюстрації допоміжного характеру.

ТЕКСТ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ поділяється на розділи, підрозділи, пункти.

ЗАГОЛОВКИ РОЗДІЛІВ, КЛЮЧОВІ СЛОВА РЕФЕРАТУ друкуються великими літерами.

ЗАГОЛОВКИ ПІДРОЗДІЛІВ друкуються з абзацу, рівного п'яти ударам друкарcької машинки (15-17 мм), рядковими літерами (окрім першої великої).

ПЕРЕНОСИ слів в заголовках не допускаються. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

КОЖНИЙ РОЗДІЛ слід починати з нового листа (сторінки).

ПІДКРЕСЛЕННЯ СЛІВ в заголовках не допускається.

НОМЕР СТОРІНКИпроставляється в правому верхньому куту арабськими цифрами без крапки в кінці.

РОЗДІЛИ ПОВИННІ МАТИ ПОРЯДКОВУ НУМЕРАЦІЮ в межах усієї роботи та позначаються арабськими цифрами без крапки в кінці.

ПІДРОЗДІЛ НУМЕРУЄТЬСЯ арабськими цифрами в межах кожного розділу, наприклад, “2.3” (третій підрозділ другого розділу).


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных