Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Растырған: аға оқытушы Нурбатырова Т.С.
 

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

Физика және химия кафедрасы

Аралық бақылау

Пән: физика

Нұсқа

 

1. Горизонтқа бұрыш жасай лақтырылған дене траекториясының ең жоғарғы нүктесінде үдеу:

А) g=0.

В) g жоғары бағытталады.

С) g траектория бойымен.

D) g үдеудің бағыты жылдамдық бағытымен сәйкес.

E) g төмен бағытталады.

 

2. Радиусы 12 м болатын шеңбер жасап қозғалған дененің орын ауыстыруын анықтаңыз.

А) 24 м В) 12 м С) 0 м D) 75,36 м E) 18 м/с2

 

3. «Материалдық нүкте өзінің тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сыртқы күштер әсер еткенше сақтайды». Бұл:

А) Ньютонның II заңы.

В) импульстің сақталу заңы.

С) Ньютонның III заңы.

D) массаның сақталу заңы.

Е) Ньютонның I заңы.

 

4. Массасы 200 г дене 5 м/с жылдамдықпен бірқалыпты қозғалып бара жатыр. Осы денеге әсер етуші қорытқы күш:

А) 1Н. В) 10Н. С) 40 Н. D) 100 Н. Е) 0.

 

5. Үйкеліс күшінің формуланы көрсетіңіз.

А) F= mg; В) F = kx; С) F = ma; D) F=rv; Е) F=mmg;

 

6. Дененің кинетикалық энергиясы 100 Дж және импульсі 40 кг·м/с. Дененің массасы неге тең?

А) 16 кг. В) 4 кг. С) 8 кг. D) 1 кг. Е) 2 кг.

 

7. Период пен тербеліс жиілігін байланыстыратын теңдеу:

A) B) C) D) w0=2p E)

 

8. Ілгерілемелі қозғалыстағы дененің инерттілік өлшемі …. деп аталады.

A) ... жүрілген жол; B) ... инерция моменті; C) ... үдеу;

D) … жылдамдық; E) … масса;

 

9.Мына теңдеуден x=5cos (pt/6+p) материалдық нүктенің тербеліс периодын анықтаңыз.

A) T=2 c B) T=p c C) T=5 c D) T =p/2 c E) T = 12 c

 

10. Идеал газдың изохоралық процесс үшін формуласын жазыңыз.

А) B) C) . D) . E) .

 

11. Көрсетілген шамалардың қайсысы процесс функциясы болады?

1. Ішкі энергия. 2. Жылу мөлшері. 3. Жұмыс. 4. Энтропия.

A) 1 және 3. B) 1 және 4. C) 2 және 3. D) 1 және 2. E) 2 және 4.

 

 

12. р,V диаграммасында идеал газдың изотермалары көрсетілген. Осылардың қайсысы ең үлкен температураға сәйкес келеді?

P А) 3- изотерма.

1 B) барлығы.

2 C) 4- изотерма.

3 D) 2- изотерма.

4 E) 1- изотерма.

V

 

 

13. Көлемі 3 м3, қысымы 100 кПа, ал температурасы 270С газда қанша молекула бар?

A) 1·1025. B) 72·1025. C) 5·1025. D) 7,2·1025. E) 3·1025.

 

14. Карно циклы қандай процестерден тұрады?

А) Екі изохоралық және екі адиабаталық.

B) Екі изобаралық және екі адиабаталық.

C) Екі изотермиялық және екі адиабаталық.

D) Екі изохоралық және екі изотермиялық.

E) Екі изобаралық және екі изотермиялық.

 

15. Қыздырғыштың температурасы 500 К. Қыздырғыштан алып отырған әр кДж энергиядан двигатель 350 Дж механикалық жұмыс жасайды. Суытқыштың температурасын табыңыз.

А) 315 К. В) 325 К. С) 300 К. D) 320 К. Е) 330 К.

 

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных