Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


АЗБР - Азіатський банк розвитку
АЗ— акцизний податок,

АТ - акціонерні товариства

АФБР -Група Африканського банку розвитку

ВНП –валовий національний продукт

ВБ - Всесвітній банк

ВБ - Всесвітній банк

БК -Бюджетний кодекс

ВЦ - відпускні ціни товарів

ДПАУ– Державна податкова адміністрація України

ЕСКАТО – Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану

ІБР -Ісламський банк розвитку

МВФ - Міжнародний валютний фонд

МБРР - Міжнародний банк реконструкції й розвитку

МАР - Міжнародна асоціація розвитку

МАБР -Міжамериканський банк розвитку

МФ –Мінистерство фінансив

НД - національний дохід

НК– Налоговій кодекс

НБУ – Національний банк України

ПФУ - Пенсійний фонд України

ПДВ -податок на додану вартість;

П — прибуток,

С — собівартість,

ФМС - Фонд медичного страхування

ФЗДССБ - Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

ФССТВП - Фонд соціального страхування з тимчасової втрати пра­цездатності

ФССНВ - Фонд соціального страхування від нещасних випадків

ЄІБ -Європейський інвестиційний банк

ЄФР - Європейський фонд розвитку

ЄФОГСГ -Європейський фонд орієнтації і гарантування сільського господарства


ПЕРЕДМОВА

Навчально –наочний посібник написаний відповідно до програми курсу "Фінанси" і охоплює всі теми, передбачені галузевим стандартом вищої освіти "Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, галузь знань 0305 "Єкономіка і підприємництво". Навчально –наочний посібник є ддатком для самостійної практичної роботи студентів з курсу «Фінанси». Мета посібника – полегшити оволодіння термінологією, логікою, а також основними інструментами фінансової науки.

Теоретичний курс «Фінанси» — одна із базових дисциплін загальноєкономічної підготовки бакалавра. В умовах ринкових відносин фінанси використовуються державою як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства. Практично всі економічні інструменти господарювання (оподаткування, ціноутворення, оплата праці, розрахунки, інвестиційна діяльність, кредитування, бухгалтерський облік тощо) пов'язані з фінансами.

Мета кypcy — вивчення сукупності фінансових відносин, які виражають розподіл і перерозподіл вартості ВВП і національного доходу на макро- і мікрорівнях і формування знань з теорії фінансів.

Завдання курсу — дати правильне розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб’єктів підприємницької діяльності , населення і розкрити шляхи використання закономірностей у практиці фінансової роботи; показати можливі напрями впливу фінансів на суспільний прогрес і роль фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин; визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.

Програма курсу передбачає послідовне вивчення теоретичних основ функціонування фінансів в умовах ринку, принципів і конкретних форм організації фінансових відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства, теоретичного обгрунтування практики функціонування фінансового механізму при формуванні та використанні централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів суспільного призначення.

Мета: формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики й розвитку фінансової системи.

Завдання: вивчення сутності, функцій та ролі фінансів у ринковій економіці; закономірностей їхнього еволюційного розвитку; теоретичних засад державних, корпоративних і міжнародних фінансів; принципів функціонування Фінансової системи України.

Предмет: економічні відносини з формування, споживання й використання централізованих і децентралізованих фондів у грошовій формі.

 

 


А.Варіант на 5 кредитів:

1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії.

2. Генезис і еволюція фінансів.

3. Фінансове право і фінансова політика.

4. Податки. Податкова система.

5. Бюджет. Бюджетна система.

6. Страхування. Страховий ринок.

7. Фінансовий ринок.

8. Фінанси суб'єктів господарювання.

9. Міжнародні фінанси.

10. Фінансовий менеджмент.

Б. Варіант на 10 кредитів:

1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів.

2. Генезис і еволюція фінансів.

3. Становлення і розвиток фінансової науки.

4. Фінансове право і фінансова політика.

5. Податки. Податкова система.

6. Бюджет. Бюджетна система.

7. Бюджетний дефіцит.

8. Державний кредит.

9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання.

10. Соціальні позабюджетні фонди.

11. Фінанси суб'єктів господарювання.

12. Фінанси домашніх господарств.

13. Страхування. Страховий ринок.

14. Фінансовий ринок.

15. Фінансовий менеджмент.

16. Міжнародні фінанси.

17. Фінансова безпека держави.

18. Фінанси держав із розвиненою ринковою економікою.

19. Фінанси Європейського Союзу.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных