Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТУЖАВІННЯ
ГІПСОВОГО ТІСТА

Прилад ___________________________________________________________

Маса рухомої частини приладу, г _____________________________________

Маса гіпсу, г ______________________________________________________

Кількість води, г ___________________________________________________

Таблиця 8.3

Показники Розмірність Результати
Середнє
Початок замішування Хв. та сек.        
Початок тужавіння        
Кінець тужавіння        

Висновок: ________________________________________________

_________________________________________________________


ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ ГІПСОВОГО КАМЕНЮ

Навести схему випробування зразка гіпсового каменю на вигин та на стиск

 

 

Кількість гіпсу, г ___________________________________________

Кількість води г, % _________________________________________

Вік зразків у год. ___________________________________________

Таблиця 8.4

Випробування на вигін Випробування на стиск
№ зразка Границя міцності кгс/см2 Середня границя міцності кгс/см2 № зразка Площа перерізу зразка, S, см2 Руйнівне навантаження, Р, кгс Границя міцності, кгс/см2, (МПа) Середня границя міцності кгс/см2, (МПа)
           
       
       
           
           
           

Висновок: За даними випробувань визначити марку гіпсу

__________________________________________________________

Контрольні запитання:

1. Які матеріали мають назву неорганічних в’яжучих?

2. На які види підрозділяють неорганічні в’яжучі речовини?

3. Основні властивості та галузь застосування повітряних в’яжучих речовин.

4. Виробництво будівельного гіпсу, його властивості та використання.

5. Пояснити методику визначення тонкості помелу, строків тужавіння, нормальної густини будівельного гіпсу.

6. За якими показниками визначають якість гіпсу?


РОБОТА № 9

ЦЕМЕНТ

Що таке портландцемент ____________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Вихідна сировина та її хімічний склад _________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Короткий опис технології отримання, використання та різновиди цементу___________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

9.1 ВИПРОБУВАННЯ ЦЕМЕНТУ

ВИЗНАЧЕННЯ МАРКИ ЦЕМЕНТУ

Дати визначення, що таке марка цементу ______________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

9.2 ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАЛЬНОЇ КОНСИСТЕНЦІЇ

ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНОГО РОЗЧИНУ

Таблиця 9.1

Визначення нормальної консистенції цементного розчину

Номер досліду Кількість компонентів, г В/Ц Розплив конусу, мм
цемент пісок вода
1 2 3 4 5 6
         
         
         

Висновок: нормальна консистенція цементного розчину при В/Ц ______________________________


9.3 ВИГОТОВЛЕННЯ ЗРАЗКІВ-БАЛОЧОК

Таблиця 9.2

№ п/п Найменування показників Розмірність Результати
Водоцементне відношення В/Ц -      
Кількість цементу г      
Кількість піску г      
Кількість води г      
Розміри зразків см      
Кількість зразків шт.      
Дата виготовлення      
Умови зберігання зразків      
Дата випробування зразків      

9.4 ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЦІ МІЦНОСТІ ЗРАЗКІВ

НА ВИГІН ТА СТИСК

Вік зразків__________________

Таблиця 9.3

Випробування на вигін Випробування на стиск
№ зразка Границя міцності кгс/см2 Середня границя міцності кгс/см2 № зразка Площа перерізу зразка, S, см2 Руйнівне навантаження, Р, кгс Границя міцності, кгс/см2, (МПа) Середня границя міцності кгс/см2, (МПа)
           
       
       
           
           
           

Висновок: За даними випробувань визначити марку цементу

__________________________________________________________

Контрольні запитання

1. Марка цементу – що це таке?

2. Яка методика визначення марки цементу?

4. У яких умовах зберігаються зразки для визначення марки цементу?


РОБОТА № 10

БЕТОНИ

Дати визначення, що є бетоном та бетонним розчином___________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.1 ЗАПОВНЮВАЧІ ДЛЯ БЕТОНУ

10.1.1 ПІСОК, ЗЕРНОВІЙ СКЛАД І МОДУЛЬ КРУПНОСТІ

Маса проби ___________________

Таблиця 10.1

Розмір отворів сита, мм Часткові залишки на ситах Повні залишки на ситах, %
г %
5,0      
2,5      
1,25      
0,63      
0,315      
0,14      
Пройшло крізь 0,14      

За отриманими результатами побудувати графік розсіву піску на рис. 10.1

Рис.10.1. Зерновий склад піску

Висновок: За даними випробувань визначити придатність піску до виготовлення бетону ______________________________________


10.1.2 ВЕЛИКИЙ ЗАПОВНЮВАЧ, ЗЕРНОВІЙ СКЛАД

Таблиця 10.2

Розмір отворів сита, мм Залишки на ситі, г Часткові залишки % Повні залишки %
     
     
     
     

 

За отриманими даними зернового складу щебеня побудувати криву розсіву на рис. 10.2.

Рис.10.2. Зерновій склад щебеня (гравію)

 

Порівняти усі отримані показники (щодо піску та щебеню) з вимогами ДСТУ та дати висновок стосовно до умов використання.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

Контрольні запитання

1. Вимоги, що пред’являються до заповнювачів.

2. Чим відрізняється гравій від щебеню?

3. Що зветься модулем крупності піску?

4. Як класифікують піски за виникненням?


РОБОТА № 11

ПРИНЦИПИ ПІДБОРУ СКЛАДУ ВАЖКОГО БЕТОНУ

Запроектувати склад бетону марки “_____”, осадка конусу “ОК”_____см, жорсткість ______ с., пісок та щебінь, раніш випробувані, цемент – за даними лабораторних випробувань

 

Характеристика вихідних даних матеріалів

 

Показники Умовні позначення  
Цемент: активність істинна густина середня густина   Rц rц rсер.ц  
Пісок: істинна густина середня густина вологість модуль крупності   rп rсер.п W Мкр  
Щебінь: істинна густина середня густина порожнеча найбільший діаметр коефіцієнт розсуву зерен   rщ rсер.щ Vпщ Dmax a  

За вихідними даними та завданням зробити розрахунок складу бетону.

 

 


РОБОТА № 12

12.1 ВИПРОБУВАННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ

Визначення рухливості та жорсткості бетонної суміші.

Навести схему визначення рухливості та жорсткості бетонної суміші:

 

 

Контрольні запитання

 

1. Що називається бетонною сумішшю та бетоном?

2. Як виконується розрахунок складу бетону?

3. Як визначають рухливість та жорсткість бетонної суміші?

4. Для яких цілей використовуються бетони? Їх класифікація.


РОБОТА № 13

РОЗРАХУНОК СКЛАДУ ВАЖКОГО БЕТОНУ

ЗА ДОПОМОГОЮ ЕОМ

Виконати розрахунок складу бетону на ЕОМ з використанням вихідних даних (табл.13.1).

Таблиця 13.1

Вихідні данні для розрахунку складу важкого бетону

 

№ п/п Показник Вихідні данні
№ варіанту  
Марочна міцність бетону на стиск (відповідно його класу на стиск В), кгс/см2  
Рухливість (осадка конусу ОК), см  
Активність (марка) цементу, кгс/см2  
Істина густина цементу, г/см3  
Істина густина піску, г/см3  
Середня (насипна) густина піску, г/см3  
Вид крупного заповнювача  
Істина густина крупного заповнювача, г/см3  
10
Середня (насипна) густина крупного заповнювача, г/см3  
Максимальна крупність зерен заповнювача, мм  
Якість заповнювача (А)  
Порожнистість крупного заповнювача  

На основі виконаних розрахунків, за вказівками керівника групових занять, проаналізувати і побудувати відповідні графічні залежності впливу різноманітних факторів на витрати компонентів бетонної суміші.

 

 


РОБОТА № 14

ВИПРОБУВАННЯ МІЦНОСТІ БЕТОНУ

14.1 ВИЗНАЧЕННЯ МАРКИ ТА КЛАСУ БЕТОНУ

ЗА ДАНИМИ ВИПРОБУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗРАЗКІВ

Таблиця 14.1

Визначення марки бетону за границею міцності на стик

 

№ зразка Розміри зразків, см Площа перерізу F, см2 Руйнівне навантаження P, кгс Границя міцності при стиску, Rб = P/F, кгс/см2 Середня границя міцності при стиску, кгс/см2
1 2 3 4 5 6
         
2
       
       

Висновок: За даними випробувань визначити марку та клас бетону

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

14.2 КОНТРОЛЬ МІЦНОСТІ БЕТОНУ У ВИРОБАХ МЕТОДАМИ, ЩО НЕ РУЙНУЮТЬ

Прилад системи І.А. Фізделя _________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 


Молоток системи К.П.Кашкарова _________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

 

Склерометр типу ___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

 

Контроль міцності бетону у виробах акустичним методом

 

Контрольні запитання

 

1. Що називається маркою бетону?

2. Що називається класом бетону?

3. Як проводять випробування для визначення марки бетону?

4. У яких умовах зберігаються зразки для визначення марки бетону?

5. Розповісти про кожен метод визначення контролю міцності бетону.


РОБОТА № 15

СПОСОБИ ВИРОБНИЦТВА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

15.1 Стендовий та агрегатно-потоковий способи виробництва залізобетонних виробів

 

15.2 Конвеєрний та неперервний способи виробництва залізобетонних виробів

 

Контрольні запитання

 

1. Розповісти про кожен спосіб виробництва залізобетонних виробів. Перелічити переваги та недоліки.


РОБОТА № 16

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

16.1 Методи оптичної мікроскопії

 

16.2 Метод мікротвердості

 

16.3 Метод люмінесцентної дефектоскопії

 

16.4 Рентгенівський метод

 

16.5 Диференційно-термічний аналіз

 

Контрольні запитання

1. Призначення кожного метода та його сутність.

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных