Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Вказівки до виконання завдання
Уважно ознайомитись з основними теоретичними положеннями щодо призначення заземлення, його розрахунку, конструкції, і прикладом виконання завдання.

Вибрати з таблиці варіантів (табл.11) вихідні дані для розрахунку.

Привести схему заземлення, його конструкцію, позначити всі відстані і розміри згідно з варіантом.

Згідно з приведеним прикладом і вихідними даними по варіанту виконати розрахунок заземлення.

В завершення розрахунку привести необхідну кількість вертикальних електродів для даного заземлюючого пристрою.

Теоретична частина

Попередження електротравм є важливим завданням охорони праці , яке реалізується на виробництві в вигляді системи організаційних і технічних заходів, що забезпечують захист людей від ураження електричним струмом.

Одним з найбільш важливих технічних заходів забезпечення електробезпеки можна вважати захисне заземлення (рис.5) і занулення (рис.6).

Захисне заземлення – це навмисне електричне з¢єднання з землею металевих неструмоведучих частин електрообладнання, котрі можуть опинитись під напругою, наприклад внаслідок порушення ізоляції електроустановки, падіння проводу.

Завдання захисного заземлення полягає в усуненні небезпеки ураження людини струмом в разі дотику до корпусу електрообладнання, яке опинилося під напругою.

Призначення заземлення – перетворення замикання на корпус у замикання на землю з метою зниження напруги дотику до безпечних величин.

Область застосування захисного заземлення – трифазові трипровідникові мережі змінного струму напругою до 1000 вольт, з ізольованою нейтраллю.

Допустимі значення опору заземлюючих пристроїв регламентовані Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ). Для електроустановок напругою до 1000 воль, при ізольованій нейтралі трансформатора, опір захисного заземлення повинен бути не більше 4 Ом.

Існують штучні заземлювачі, призначені виключно для заземлення електрообладнання, і природні струмопроводні – предмети, котрі знаходяться в землі та комунікації іншого призначення.

Як штучні заземлювачі, використовуються сталеві труби діаметром 35¸50 мм та кутникова сталь (40´40¸60´60 мм).

Вертикальні заземлювачі з¢єднують у контур сталевою стрічкою перетином не менше 4´12 мм, або круглого перетину діаметром не менше 6 мм, за допомогою зварювання.

При встановленні вертикальних заземлювачів попередньо риється траншея глибиною 0,6¸0,8 м.

Як природні заземлювачі можна використовувати:

металеві конструкції та арматуру залізобетонних конструкцій, котрі контактують з землею;

прокладені в землі водогінні труби та свинцеві оболонки кабелів.

Забороняється використовувати, як природні заземлювачі трубопроводи з пожежовибухонебезпечними рідинами і газами, алюмінієві оболонки кабелів та алюмінієві провідники.

 

Рис. 5. Принципова схема захисного заземлення:

1 – ізольована нейтраль мережі;

2 – запобіжники;

3 – корпус електроустановки;

4 – заземлюючий пристрій ( )

 

Захисне занулення полягає в приєднанні до багаторазового заземленого нульового проводу електричної мережі корпусів та інших конструктивних металевих частин електрообладнання, котрі не знаходяться під напругою, але внаслідок пошкодження ізоляції можуть опинитися під нею.

Призначення занулення – усунення небезпеки ураження електричним струмом при порушенні ізоляції і появі на корпусі обладнання небезпечної напруги.

Принцип дії занулення – перетворення пробивання на корпус в одноразове коротке замикання, тобто замикання між фазовим та нульовим проводами з метою створення струму, здатного забезпечити спрацювання захисту і завдяки цьому автоматично від¢єднати пошкоджену установку від живлячої електромережі.

Захисне занулення застосовують у трифазових чотирипроводових мережах напругою до 1000 вольт з глухозаземленою нейтраллю. Схема занулення вимагає наявності в мережі нульового проводу, заземлення нейтралі джерела струму та повторного заземлення нульового проводу.

Призначення нульового проводу – створення для струму короткого замикання ланки з малим опором з метою швидкого вимкнення пошкодженої установки від мережі.

Призначення повторного заземлення нульового проводу полягає в зменшенні небезпеки ураження електрострумом при обриві нульового проводу і замиканні фази на корпус за місцем обриву, зниженні напруги на корпусі в момент горіння плавкої вставки.

Правилами категорично заборонено використовувати трифазні мережі з глухозаземленою нейтраллю без нульового проводу.

Якщо використовується чотирипроводова мережа з нульовим проводом і глухозаземленою нейтраллю, то можливе одночасне виконання занулення корпуса електроустановки і його заземлення, але це збільшує витрати, оскільки приходиться виконувати два види захисту.

Рис. 6. Принципова схема занулення

1 – нейтраль трансформатора;

2 – робоче заземлення нейтралі;

3 - електроустановка;

4 - повторне заземлення нульового проводу;

5 – запобіжники.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных