Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


У кого хліб, у того й влада. В.І.Ленін
1. Вводилася продовольча розкладка (декретом уряду УСРР від 12 квітня 1919 р.).Усе зерно, крім необхідного мінімуму (посівний фонд, хліб для харчування членів сім'ї), селяни повинні були зда­вати державі. План продрозкладки на 1919 р. становив 139 млн. пудів хліба і 4 млн. пудів інших продуктів.

2. Заборонялася приватна торгівля продуктами харчування.

3. Оголошувалася державна монополія на найважливіші продовольчі товари — хліб, цукор, чай, сіль. Усіма про­дуктами розпоряджалися лише державні органи.

4. Введено обов'язкову трудову повинність. Створено Го­ловний комітет Із трудової повинності.

5. Запроваджено замість товарно-грошових відносин пря­мий товарообмін між містом і селом, здійснення якого покладалося на державних чиновників.

6. Націоналізація всієї промисловості.

7. Натуралізація в оплаті праці, зрівнялівка у розподілі.

8. Мілітаризація праці. На промислових підприємствах і в цілих галузях вводився воєнний стан. Робітникам цих підприємств заборонялося самостійно залишати підпри­ємства, змінювати місце роботи, відмовлятися від тієї роботи, яка їм пропонується.

9. Передання державі землі та створення комун, колгоспів і радгоспів.

10. "Революційне насильство" проти буржуазії, яке на прак­тиці прибрало форм терору проти всіх неугодних ново­му режиму.

11. Широкий централізм.

Наслідки політики «воєнного комунізму»

1. Руйнування системи ринкових відносин

2. Розрив економічних зв’язків між містом і селом

3. Придушення приватної ініціативи

4. Посилення бюрократизації, централізму

5. Система надзвичайних заходів і масових репресій

Союз УСРР і РСФРР

Ø Процес входження України до складу СРСР і втрати нею незалеж­ності відбувався поступово, протягом тривалого періоду.

Існували об'єктивні причини для об'єднавчих тенденцій радянських республік

- Території усіх республік свого часу були об'єднані в межах Російської імперії.

- Між ними існували тісні багатовікові економічні зв'язки, економічна спеціалізація, своєрід­ний розподіл праці.

- Усі республіки мали однакову політичну струк­туру. Реальна влада на місцях належала єдиній, жорстко централі­зованій партії, керованій Москвою.

Ø В січні 1919 р. було прийнято постанову ВЦВК про поширення на територію України декретів і розпоряджень уря­ду радянської Росії з військових питань.

Ø 1 червня 1919 р. ВЦВК було проголошено про укладання воєнно-політичного і господарського союзу радянських республік. Цей союз став практично першим реальним кроком до відновлен­ня унітарної держави.

Ø У перебігу громадянської війни радянська Україна втрачала найголовніші ознаки суверенітету:

1) Була сформована загальна для всіх республік ар­мія, єдине військове керівництво, яке діяло на підставі вказівок ЦК РКП(б);

2) склалась єдина фінансова система;

3) керівництво найваж­ливішими галузями народного господарства здійснювалося з єдино­го центру — ВРНГ РСФРР.

4) Відбулось об'єднання деяких наркоматів з метою зосередити максимум сил і ресурсів у боротьбі проти ворогів радянської влади.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных