Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Микробиология» пәнінен «Агрономия» мамандығы 2 курс студенттеріне арналған 1-ші межелік бақылау

 

$$$1 С

Бинарлық номенклатураны кім еңгізді?

A) Левенгук

B) Кирхер

C) Линней

D) Пастер

E) Кох

 

$$$2 С

Прокариоттар

A) саңырауқұлақтар, қарапайымдылар, балдырлар

B) инфузориялар, амебалар

C) бактериялар, актиномицеттер, спирохеталар, микоплазмалар

D) мицелийлер

E) саңырауқұлақтар

 

$$$3 С

Микроорганизмдердің микросуретін кім жасаған?

A) Гамалея

B) Кирхер

C) Левенгук

D) Пастер

E) Кох

 

$$$4 С

Пенициллалар саңырауқұлақтар қай класына жатады

A) хитридиомицеттер

B) оомицеттер

C) аскомицеттер

D) базидиомицеттер

E) актиномицеттер

 

$$$5 В

Спора түзетін микроорганизмдерді қалай атайды?

A) бактериялар

B) бациллалар

C) микоплазмалар

D) спирохеталар

E) хламидиялар

 

 

$$$6 В

Хитридиомицеттердің торша қабықшасында саңырауқұлақтарға тән не жоқ?

A) хитин

B) целлюлоза

C) гликоген

D) пептидогликан

E) ақзат (белок)

 

$$$7 D

Эукариоттар

A) бактериялар, актиномицеттер

B) микоплазмалар

C) рикетсиялар

D) қарапайымдылар, саңырауқұлақтар, болдырлар

E) спирохеталар

 

$$$8 B

Микроб клеткасы қабығының негізгі құрылымы қандай заттан тұрады?

A) ақзат (белок)

B) пептидогликан

C) липид

D) полисахарид

E) гликоген

 

$$$9 C

Қай микробтарда жасуша қабықшасы жоқ?

A) сарцминаларда

B) хламидияларда

C) микоплазмаларда

D) стрептококкаларда

E) актиномицеттерде

 

$$$10 B

Бөлінген кезде жүзім тәрізді болатын коккалар қалай аталады?

A) микрококкалар

B) стафилококкалар

C) сарциналар

D) тетракоккалар

E) стрептококкалар

 

$$$11 B

Торша қабықшасынан цитоплазманы не бөліп тұрады?

A) капсула

B) мембрана

C) спора

D) жіпшелер

E) ақзат

 

$$$12 C

Бөлінген кезде тізбек түзетін коккалар қалай аталынады?

A) микрококкалар

B) стафилококкалар

C) стрептококкалар

D) сарциналар

E) диплококкалар

 

$$$13 A

Жасушаның бір шетінде жіпшесі бар бактерия қалай аталады?

A) монотрих

B) лофотрих

C) амфитрих

D) перитрих

E) қозғалмайтын

 

$$$14 А

Микроскопты бірінші кім жасады?

A) Кирхнер

B) Левенгук

C) Галилей

D) Пастер

E) Кох

 

$$$15 C

Үтір түріндегі бактериялар қалай аталынады?

A) спирохеталар

B) вибриондар

C) спириллалар

D) микоплазмалар

E) бацииллалар

 

$$$16 A

Микология қандай организмдерді зерттейді?

A) саңырауқұлақтарды

B) бактерияларды

C) балдырларды

D) актиномицеттерді

E) вирустарды

 

 

$$$17 B

Жасушаның бір ұшында көп жіпшелері бар бактериялар қалай аталынады?

A) монотрихтер

B) лофотрихтер

C) амфитрихтер

D) перитрихтер

E) қозғалмайтындар

 

$$$18 C

Аспергиллалар саңырауқұлақтардың қай класына жатады?

A) хитридиомицеттер

B) оомицеттер

C) аскомицеттер

D) базидиомицеттер

E) жетілмеген

 

$$$19 C

Қандай микробтар Циль-Нильсен әдісімен боялады?

A) капсула түзетіндер

B) спора түзетіндер

C) қышқылға төзімділер

D) жіпшелілер

E) қозғалмайтындар

 

$$$20 B

Вирустарды кім ашты?

A) Кох

B) Ивановский

C) Пастер

D) Мечников

E) Дженнер

 

$$$21 A

Михин әдісімен қандай микробтар боялады?

A) капсула түзетіндер

B) спора түзетіндер

C) қышқылға төзімділер

D) түкшелілер

E) қозғалмайтындар

 

$$$22 B

Фагтар неге жатады?

A) бактерияға

B) вирустраға

C) хламидияларға

D) саңырауқұлақтарға

E) спирохеталарға

 

$$$23 E

Фузариум саңырауқұлағы қай класқа жатады?

A) хитридиомицеттер

B) омицететр

C) аскомицеттер

D) базидиомицеттер

E) жетілмеген саңырауқұлақтар

 

$$$24 B

Мюллер әдісі бойынша қандай микробтарды бояйды?

A) капсула түзушілер

B) спора түзушілер

C) қышқылға төзімділерді

D) жіпшесі барларды

E) қозғалмайтындарды

 

$$$25 B

Қандай микроорганизмдерді тек электрондық микроскоппен көруге болады?

A) бактерияларды

B) вирустарды

C) саңырауқұлақтарды

D) актиномицеттерді

E) микоплазмаларды

 

$$$26 D

Саңырауқұлақтардың вегтативті денелерін қалай атайды?

A) конидилер

B) стеригмалар

C) споратасымалдаушылар

D) мицеллилер

E) спорангилер

 

$$$27 D

Микоплазмаларда қандай құрылымдық зат жоқ?

A) ядро, жіпгшелер, цитоплазма

B) плазмид

C) споралар

D) торша қабықшасы

E) рибосома

 

$$$28 C

Екі ұшында жіпшелері бар бактерия жасушасы қалай аталады?

A) монотрихтер

B) лофотрихтер

C) амфитрихтер

D) перитрихтер

E) қозғалмайтын

 

$$$29 A

Микроорганизмдердің таза өсіндісін алғаш рет кім бөліп алды?

A) Кох

B) Пастер

C) Левенгук

D) Мечников

E) Дженннер

 

$$$30 C

Тіршіліктің өздігінен пайда болу теориясын кім жоққа шығарды?

A) Кох

B) Дженнер

C) Пастер

D) Мечников

E) Ценковский

 

$$$31 B

Ирек тәрізді бактерияларға не жатады?

A) Сарцина

B) Вибрион

C) Клостридия

D) Аспергилл

E) Актиномицет

 

$$$32 C

Вирустарды ашқан

A) Л.Ценковский

B) Л.Пастер

C) Д.Ивановский

D) Р.Кох

E) И.Мечников

 

$$$33 D

Бактерия жасушаның турақсыз элементі

A) Жасуша қабырғасы

B) Цитоплазма

C) Нуклеойд

D) Эндоспора

E) Рибосома

 

$$$34 А

Эукариоттар

A) саңырауқұлақтар, қарапайымдылар, балдырлар

B) инфузориялар, амебалар

C) бактериялар, актиномицеттер, спирохеталар, микоплазмалар

D) мицелийлер

E) саңырауқұлақтар

 

$$$35 А

Бір ұшында жіпшелері бар бактерия жасушасы қалай аталады?

A) монотрихтер

B) лофотрихтер

C) амфитрихтер

D) перитрихтер

E) қозғалмайтын

 

$$$36 B

Рибосомалар қандай қызмет атқарады?

A) генетикалық тасымалдау

B) ақзат (белок) түзу

C) қорғаныс

D) денешіктер түзеді

E) қосалқы қоректік орта

 

$$$37 A

Түкшелер қандай қызмет атақарады?

A) ағзалар мен ұлпаларға жабысады

B) қозғалысқа қатысады

C) ақзат (белок) түзейді

D) тыныс алуға қатысады

E) спора түзеді

 

$$$38 C

Бір микробтың көзге көрінетін жиынтығы?

A) клон

B) өсінді

C) колония

D) түр

E) штамм

 

$$$39 C

Қандай микроорганизмдер тез қозғалады?

A) бактериялар

B) микоплазмалар

C) спирохеталар

D) актиномицеттер

E) саңырауқұлақтар

 

$$$40 A

Бактерия споралары қандай қызмет атқарады?

A) сыртқы ортаның әсерінен қорғайды

B) кәбею қызметін атқарады

C) биологиялық белсенді зат түзеді

D) қозғалысын тездетеді

E) ақзат белок түзеді

 

$$$41 B

Бактериялар түзетін бояулы заттар калай аталынады

A) белоктар

B) пигменттер

C) улар

D) кәмірсулар

E) липидтер

 

$$$42 E

Қандай микробтар друза түзеді?

A) сальмонеллалар

B) рикетсиялар

C) хламидиялар

D) саңырауқұлақтар

E) актиномицеттер

 

$$$43C

Плазмидтер қандай қызмет атқарады?

A) қоректік

B) қорғаныстық

C) генетикалық

D) ферментік

E) гормондық

 

$$$44 C

Стрептококкалардың гемолитикалық қасиетін тексеру үшін қандай қоректік орта қолданады?

A) ЕПА, ЕПС

B) Хотингер агары

C) Қанды агар

D) Эндо ортасы

E) Плоскирев ортасы

 

$$$45 E

Бүршіктену арқылы қандай микроорганизмдер көбейеді?

A) бактериялар

B) актиномицеттер

C) саңырауқұлақтар

D) микоплазмалар

E) дрождар

 

$$$46 B

Облигатты анаэробтарға оттегі неге у болып саналады?

A) цитохромдар болмағандықтан

B) фермент каталаза болмағандықтан

C) фермент амилаза болмағандықтан

D) спора түзбейтіндіктен

E) капсула түзбейтіндіктен

 

 

$$$47 C

L-пішінді бактерияларды өсіру үшін не қажет?

A) ақ зат (белок)

B) көмір суы

C) жоғары осмосты қысым

D) май

май тектес заттар

 

$$$48 B

Микроб тыныс алғанда не түзіледі?

A) витаминдер

B) қуат

C) аминқышқылдар

D) антибиотиктер

E) тұздар

 

$$$49 D

Паратрофты микробтар?

A) микоплазмалар

B) спирохеталар

C) актиномицеттер

D) рикетсиялар, хламидимялар

E) бактериялар

 

$$$50 D

Қарапайым заттардың күрделі заттар түзейтін ферменттер?

A) оксидоредуктаза

B) трансфераза

C) лигаза

D) изомераза

E) лиаза

 

$$$51 B

Микроорганизмдердің қоректену типі

A) галозойлық

B) галофиттік

C) аэробты

D) анаэробты

E) ауыз қуысы арқылы

 

$$$52 A

Қарапрайым қоректік орталар

A) ЕПА, ЕПС

B) Эндо ортасы

C) Хоттингер агары

D) Плоскирев ортасы

E) Сабуро агары

 

$$$53 A

Көміртегін ауадан алатын микроорганизмдер қалай аталынады?

A) авторофтар

B) метатрофтар

C) паратрофтар

D) гетеротрофтар

E) галотрифтер

 

$$$54 B

Дифференциальды-балаулық қоректік орталар

A) ЕПА

B) Гисса, Эндо, Левин орталары

C) ЕПС

D) Хоттингер ортасы

E) етті-пептонды қоймалжың агар

 

$$$55 B

Элективті қоректік орталар

A) ЕПА, ЕПС

B) қанды агары, Китт-Тароци ортасы

C) Хотингер ортасы

D) Сусло агары

E) етті-пептонды желатин

 

$$$56 C

Микроорганизмдердің зат алмасу процесі қалай аталады?

A) ашу

B) тыныс алу

C) метаболизм

D) катаболизм

E) анаболизм

 

$$$57 C

Тотыққан азотты сіңіретін микробтар қалай аталады?

A) протеолитикалық

B) дезамидеуші

C) нитрат-нитритті

D)азот қабылдаушы

E) автотрофты

 

$$$58 C

Оттегісі аз қоректік ортада өсетін микробтар қалай аталынады?

A) аэробтар

B) анаэробтар

C) микроаэрофильдер

D) облигатты аэробтар

E) факультативті аэробтар

 

$$$59 B

Белокты ыдырататын микробтар қалай аталынады?

A) дезаминдеушілер

B) протеолитикалық

C) нитрат-нитритті

D) азот қабылдаушылар

E) метатрофтар

 

$$$60 D

Ауа азотын сіңіретін микробтар қалай аталынады?

A) протеолитикалық

B) дезаминдеуші

C) нитрат-нитритті

D) азот бектітушілер

E) паратрофтар

 

$$$61D

Өсімдіктердің тамырында тірішілік ететін бактериялар қандай процесстерге қатысады?

A) денитрификация

B) нитрификация

C) аммонификация

D) ауадағы азотты сіңіреді

E) белокты ыдыратады

 

$$$62 A

Споралар жоғарғы температураға неге шыдамды?

A) пептидигликан көп болғандықтан

B) торша ішіне орналасқан

C) екі қабат қабықшасы бар және суы аз

D) жіпшелері бар

E) көп суы бар

 

$$$63 B

Сыртқы ортадан микроб түсірмеу үшін қолданылатын шараны қалай атайды?

A) антисептика

B) асептика

C) дезинфекция

D)залалсыздандыру

E) химиялық терапия

 

$$$64 A

Химиялық заттардың бактерияларды толық жоюын қалай атайды?

A) бактериоциттік

B) бактериостатикалық әсер

C) бактериолитикалық әсер

D) детергентті әсер

E) гемолитикалық әсер

 

$$$65 B

Микроорганизмдерге сыртқы ортаның қандай әсерлері бар?

A) тек химиялық және биологиялық

B) физикалық, химиялық, биологиялық

C) ешқандай

D) тек физикалық

E) тек температуралық

 

$$$66 E

Формалиннің әсерінен улылығы жойылған микроб токсиндері қалай аталынады?

A) цитотоксин

B) мембрандық токсин

C) функциялық тежегіш

D) эритроген

E) анатоксин

 

$$$67 A

Мал қораға қай кезде дезинфекция жасауға болады?

A) мал жоқ кезде

B) малшылар кетер алдында

C) мал аз кезде

D) жұмыс біткеннен кейін

E) жұмыс кезінде

 

$$$68 C

Химиялық затардың көмегімен патогенді микробтарды жою қалай аталады?

A)антисептика

B) асептика

C) дезинфекция

D) залалсыздандыру

E) химиотерапия

 

$$$69 B

Залалсыздандыруды (стерилизацияны) не үшін қолданады?

A) спора түзетіндерден басқа барлық микробтарды жою үшін

B) барлық микробтарды жою үшін

C) дрождарды жою үшін

D) ішек таяқшаларын жою үшін

E) микоплазмалар жою үшін

 

$$$70 E

Психрофильді бактериялар қандай температурада өседі?

A)50-550С

B) 37-400С

C) 15-400С

D) 40-450С

E) 5-100С

 

$$$71 E

Термофильді бактериялар қандай температурада өседі?

A)15-200С

B) 30-350С

C) 10-150С

D) 35-400С

E) 50-600С

 

$$$72 C

Зардапты микроорганизмдер өсетін ортаның pH қандай болу керек?

A)5,0-6,0

B) 6,0-7,0

C) 7,2-7,6

D) 8,0-8,5

E) 9,0-9,1

 

$$$73 D

Мезофильды бактериялар қандай оптимальдық температурада өседі?

10-00С

B) 0-100С

C) 20-250С

D) 35-450С

E) 45-500С

 

$$$74 A

100-1200 температураны микробтарға не үшін қолданады?

A) барлық микробтарды өлтіру үшін

B) психрофильді микробтарды өлтіру үшін

C) термофильді микробтарды өсіру үшін

D) тиндализациялау үшін

E) пастеризациялау үшін

 

$$$75 A

Бактериологиялық ілмек қалай залалсыздандырылады?

A) отқа қақтау

B) кептіргіш шкафта

C) ағынды бумен

D) автоклавта

E) қайнату

 

$$$76 D

Қоректік орталарды қалай залалсыздандырады?

A) отқа қақтайды

B) кептіру шкафында

C) ағынды бумен

D) автоклавта

E) қайнату

$$$77 E

Қан сарысуын қалай залалсыздандырады?

A) кептіргіш шкафта

B) ағынды бумен

C) автоклавта

D) қайнату

E) тиндализация әдісімен

 

$$$78 B

Суық жерде тұрған тағамдарды қандай микробтар бұзады?

A) термофильдер

B) психрофильдер

C) мезофильдер

D) азот қабылдаушылар

E) дезаминдеушілер

 

$$$79 A

Пастеризация не үшін керек?

A) термофильді және спора түзетін микробтардан басқа барлық микробтарды өлтіру үшін

B) барлық микробтарды өлтіру үшін

C) дрождарды өлтіру үшін

D) ішек таяқшасын өлтіру үшін

E) актиномицеттерді өлтіру үшін

 

$$$80 B

Микроорганизмдердің бір-біріне пайдалы әсерін қалай атайды?

A) метабиоз

B) симбиоз

C) анабиоз

D) антагонизм

E) тоғышарлық

 

$$$81 E

Микробтың өмір сүру үшін басқа ағзаны пайдалануын қалай атайды?

A) комменсализм

B) мутуализм

C) симбиоз

D) сателизм

E) паразитизм

 

 

$$$82 A

Саңырауқұлақтар тектес антибиотик

A) пенициллин

B) стрептомицин

C) иманин

D) грамицидин

E) лизоцим

 

$$$83 B

Бактерия тектес антибиотиктер

A) пенициллин

B) грамицидин

C) рафанин

D) иманин

E) экмолин

 

$$$84 D

Өсімдік тектес антибиотиктер

A) лизоцим

B) стрептомицин

C) тетрациклин

D) иманин

E) биомицин

 

$$$85 C

Актиномицет тектес антибиотиктер

A) субтилин

B) иманин

C) стрептомицин

D) экмолин

E) грамицидин

 

$$$86 B

Патогенді микроб макроорганизмдердің ағзаларын қоректік зат ретінде пайдаланса қалай аталынады?

A) симбиоз

B) тоғышар

C) анабиоз

D) саттелизм

E) мутуализм

 

 

$$$87 B

Жануарлар тектес антибиотиктер

A) биомицин

B) эритрин

C) грамицидин

D) рафанин

E) стрептомицин

 

$$$88 B

Антибиотиктер қандай заттарға жатады?

A) антисептикалық

B) дәрілік

C) дезинфекциялық

D) химитерапиялық

E) фунгистикалық

 

$$$89 A

Санитарлық көрсеткіш микроорганизмдер сыртқы ортада көбейе ме?

A) көбеймейді

B) көбейеді

C) аэробты жағдайда көбейеді

D) анаэробты жағдайда көбейеді

E) топырақта көбейеді

 

$$$90 B

Ауа арқылы былғануды көрсететін санитарлық-көрсеткіш микробтар?

A) ішек таяқшасы тобындағы бактериялар

B) стафилоккокалар, стрептоккалар

C) актинолмицеттер

D) саңырауқұлақтар

E) микоплазмалар

 

$$$91 D

Тексерілген заттардан термофильдер мен протейді анықтау нені көрсетеді?

A) зардапты микробтармен ластанғанды

B) нәжіспен ластанғанды

C) биологиялық комбинат ластанғанды

D) іріген (шіріген) затпен ластанғанды

E) зәрмен ластанғанды

 

$$$92 E

Тексерілген заттардың шіріген бөліндімен ластанғанын қандай микробтар көрсетеді?

A) стрептококкалар, ішек таяқшасы

B) зең саңырауқұлақтары

C) актиномицеттер

D) сальмонеллалар, вирустар

протейлер, термофильдер

 

$$$93 B

Санитарлық-көрсеткіш микроорганизмдер

A) сарциналар, теракоккалар

B) ішек таяқшасы, энтерококкалар

C) актиномицеттер, вирустар

D) дрождар, саңырауқұлақтар

E) спирохеталар, вибриондар

 

$$$94 D

Нәжіспен былғанғанды қандай санитарлық-көрсеткіш микроорганизмдер арқылы білуге болады?

A) стафилоккалар

B) стрептококкалар

C) актиномицеттер

D) ішек таяқшалары

E) термофильдер

 

$$$95 D

Судың коли-тирін не үшін анықтайды?

A) вакцина жасау үшін

B) ауру малға беру үшін

C) қан сарысуын жасау үшін

D) суға санитарлық баға беру үшін

E) судың улылығын анықтау үшін

 

$$$96 E

Адамдар ішетін түтіктегі судың коли-титрі қанша болу керек?

A) 100

B) 200

C) 300

D) 400

E) 500 және жоғары

 

$$$97 C

1 литр суда кездесетін ішек таяқшаларының санын қалай атайды?

A) коли-титр

B) кластығы

C) коли-индекс

D) микроб саны

былғану көрсеткіші

 

$$$98 D

Қандай топырақтарда микроорганизмдер басым болады?

A) құмдық

B) таулық

C) өңделген

D) тың

сазды

 

$$$99 A

Эпифитті микрофлорада қандай микробтар басым болады?

A) сапрофитті

B) зардапты

C) шіріткіш

D) термофильді

E) анаэробты

 

$$$100 C

Сүрлемде қандай пайдалы микроб дамиды?

A) стрептококктар

B) май қышқылды бактериялар

C) сүт қышқылды бактериялар

D) зең саңырауқұлақтар

актиномицеттер

 

 

,

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Приготовление инокулюма из бульонной культуры | Наше служение коллективам

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных