Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Теги керування відображенням символів
HTML допускає два підходи до шрифтового виділення фрагментів тексту. З одного боку, можна прямо вказати, що шрифт на деякій ділянці тексту повинен бути жирним або нахиленим, тобто змінити фізичний стиль тексту. З іншого боку, можна помістити деякий фрагмент тексту, що має деякий відмінний від нормального логічний стиль, залишивши інтерпретацію цього стилю оглядачу'.

Під фізичним стилем прийнято розуміти пряму вказівку оглядачеві на модифікацію поточного шрифту. Теги, що керують формою відображення, приведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Теги, що керують формою відображення

 

Тег Значения

<І>...<Л> Курсив (Italic)

<в>...</в> Жирний (Bold)

<тт>...</тт> Телетайп

<и>...</и> Підкреслення

<s>...</s> Перекреслений текст

<BIG>...</BIG> Збільшений розмір шрифту

<SMALL>...</SMALL> Зменшений розмір шрифту

<SUB>...</SUB> Підрядкові символи

<SUP>...</SUP> Надрядкові символи

Наприклад, все, що знаходиться між тегами <В> і </В>, буде написано жирним шрифтом. Текст між мітками <І> і </І> буде написаний нахиленим шрифтом.

При використанні логічних стилів автор документу не може знати напевне, що побачить на екрані читач. Різні оглядачі відтворюють одні й ті ж теги логічних стилів по-різному. Інколи оглядачі ігнорують деякі теги і показують звичайний текст замість виділеного логічним стилем. Приклади логічних стилів представлені у табл. 2.

Таблиця 2

 

Тегн , що характеризують тип інформації

Тег Значення

<ЕМ>...</ЕМ> Типографське посилення

 

пересилається користувачеві. HTML-сторінка, що запитується, "проглядається" у пошуках елементів SSI. Знайшовши такий елемент, сервер уставляє необхідну динамічну інформацію. За допомогою SSI можна включати один файл до складу іншого, виконувати CGI-сценарії та передавати іншу інформацію. Необхідно уточнити, які саме функції SSI підтримуються на сервері провайдера.

3. Підтримка сервером провайдера CGI-сценаріїв. CGI (Common Gateway Interface, загальний шлюзовий інтерфейс) - специфікація, що дозволяє Web-серверу виконувати довільні прикладні програми. У результаті роботи таких програм (сценаріїв або "скриптів") створюються HTML-документи. За допомогою CGI-сценаріїв можуть прийматися дані від користувача, вони дозволяють організувати діалог на Web-сторінках, запити до баз даних і т.д. Створити CGI-сценарій можна за допомогою будь-якої популярної мови програмування: Perl, Basic, С, C++, Pascal і т.п.

4. Підтримка моментального перекодування. Для української (російської) мови в Internet при роботі на різних платформах (Windows, Мас, Unix і т.д.) прийняті різні кодування. Щоб користувачеві було легко переглядати сторінки, Web-сервер провайдера повинен вміти автоматично перекодовувати документи в залежності від запиту, що надійшов. Інакше або зміст Web-вузла для деяких відвідувачів не прочитається, або прийдеться забезпечувати кілька копій Web-вузла - по одній на кожне кодування, підтримується. •

5. Спосіб відновлення сторінок. Звичайно, сторінки оновлюються за протоколом FTP (File Transfer Protocol, протокол передачі файлів). Деякі FTP-клієнти дозволяють працювати з файлами на комп'ютері провайдеру так само, як із власним диском, - копіювати, видаляти, перейменовувати і т.п. • . . .„.,

Можливість розміщення Web-вузла провайдер надає своїми користувачам за невелику плату або безкоштовно.

Існують служби, що надають місце під Web-вузли безкоштовно разом з адресою електронної пошти й іншими послугами. Умовою такого "безкоштовного" розміщення є виділення на сторінках користувача деякого місця під рекламу. Крім того, накладаються обмеження на розмір файлів.

> ДО t. ;'■

S. Засоби створення Web-сайтів

Засоби створення Web-сайтів

У кожного сайту є розробник, який на своєму комп'ютері готує початкові матеріали: графіку, медіадані (звук, анімація), використовуючи відповідні редактори, і безпосередньо розробляє сайт, застосовуючи HTML-редактора. Сайт розробляється на локальному комп'ютері,тестується, а потім переноситься на Web-сервер за допомогою FTP-протоколу. Після публікації матеріал стає доступний для всіх відвідувачів. Якщо користувачі мають право тільки на перегляд сайту, то розробники мають можливість оновлювати і змінювати вміст свого сайту.

СтворитіІ HTML-документ можна з використанням звичайного текстового редактора. Наприклад, програми Notepad. В даному випадку розробник пише HTML-код "з нуля". Не дивлячись на те, що текстовий редактор не надає ніяких допоміжних засобів, багато професіоналів стверджують, що використовують як HTML-редактор саме Notepad.

Особливо слід зазначити офісні додатки. Всі додатки Microsoft Office дозволяють зберегти результат роботи в HTML-форматі. Багато домашніх користувачів вибирають Microsoft Word як засіб розробки простих Web-сторінок. HTML-код в цьому випадку не буде оптимальним.

При збереженні документів в HTML-форматі за допомогою Microsoft Word, в нього додаються додаткові теги, для того, щоб згодом можна було використовувати всю функціональність Word для подальшої роботи з вмістом документа.

Для того, щоб зменшити розмір Web-сторіночки, в Word 2003 можна зберігати дані в спеціальному фільтрованому форматі (filtered HTML), в цьому випадку зайві теги будуть видалені.

Тому слід використовувати режим filtered HTML тільки на фінальній стадії, перед безпосереднім перекладом в HTML.

Займатися розробкою і підтримкою більш-менш солідних сайтів краще з використанням редакторів.

HTML-редактори , можна розділити на дві великі групи:

програми, що мають в своєму складі візуальні редактори (design-based editors) - засоби, які автоматично формують необхідний HTML-код, дозволяючи розробляти Web-сторінки в режимі WYSIWYG (What You See Is What You Get - що бачу, то і одержую);

програми-редактори, які надають редактору допоміжні засоби для автоматизації написання коду (code-based editors).

Існують і компромісні рішення: наприклад, Microsoft FrontPage і Macromedia Dreamveawer мають не тільки візуальні засоби, але і розвинені редактори коду. В останній версії FrontPage 2003 реалізований навіть здвоєний режим, в якому користувач може спостерігати, як дії візуального редактора приводять до зміни коду.

При цьому очевидно, що чим вищий професіоналізм користувача, тим менше готових шаблонів, макетів і підказок йому потрібно.

Розглянемо найбільш популярні редактори.

<CITE>...</CITE>

Цшування

'<STRONG>.. </STRONG>

Посилення

cCODE>...</CODE>

<SAMP>...</SAMP>

Відображає приклади коду (наприклад, "коди програм")

Послідовність літералів

KKBD>...<yKBD>

Приклад уведення символів із клавіатури

<VAR>...</VAR>

Змінна

<DFN>...</DFN>

Визначення

<Q>...</Q>

Текст, вкладений у дужки

Ці теги допускають вкладеність і перетинання один з одним, тому усі вони мають тег початку й кінця.

Блоки цитат - елемент <BLOCKQUOTE> ... </BLOCKQUOTE>

Тег додає поля ліворуч і праворуч від тексту і дозволяє компактно розташувати текст в центрі сторінки. При кількаразовому використанні' <BLOCKQUOTE> текст все більше стискається до центру.

Форматований текст: <PRE> ... </РИЕ>. Текст, розміщений між мітками <PRE> і </PRE> (від англійської "preformatted" - попередньо] форматований), виводиться оглядачем на екран як є - із усіма пропусками! символами табуляції й кінця рядку.

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных