Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Координаційні сполуки. При написанні формул комплексів символ центрального атома (комплексоутворювача) вказують першим, за ним спочатку йонні
При написанні формул комплексів символ центрального атома (комплексоутворювача) вказують першим, за ним спочатку йонні, а потім нейтральні ліганди в алфавітному порядку. Комплексну частину обмежують квадратними дужками. Назву комплексів починають з лігандів, які перелічують за алфавітом, потім вказують центральний атом.

[Fe(CN)6]3- – гексаціаноферат(ІІІ)

Катіонні та нейтральні комплекси не одержують у назвах спеціальних закінчень, назви аніонних мають суфікс –ат, що додається до кореня назви центрального атома. У разі необхідності вказують ступінь окиснення центрального атома або заряд його йона.

Назви катіонних та нейтральних лігандів не відрізняються від назв відповідних катіонів та молекул (за деяким винятком). Назви аніонних лігандів утворюють додаванням до назви аніонів закінчення –о.

SO42- - сульфато-

N3- - нітридо-

N3- - азидо-

Для деяких поширених аніонних лігандів поряд із систематичними можна використовувати традиційні назви:

 

 

Формула Аніон Ліганд
F- флуорид флуоро-
Cl- хлорид хлоро-
Br- бромід бромо-
J- йодид йодо-
O2- оксид оксо-
H- гідрид гідридо-
OH- гідроксид гідроксо-
O22- пероксид пероксо-
S2- сульфід тіо-
CN- ціанід ціано-

Назва лігандів вважається одним цілим і перелічується в алфавітному порядку.

K3[Al(OH)6] – калій гексагідроксоалюмінат

K4[Fe(CN)6] – калій гексаціаноферат(ІІ)

Назви нейтральних лігандів використовуються без змін та беруться в дужки. Лише координовані вода, амоніак, азот(ІІ) оксид та вуглець(ІІ) оксид мають свої специфічні традиційні назви: аква, амін, нітрозил, карбоніл, які входять до назви комплексу без дужок:

[Ag(NH3)2]Cl – диамінаргентум(І) хлорид

[CrOH(H2O)2(NH3)3]J2 – діакватриамінгідроксохром(ІІІ) іодид.

Для підкреслення способу координаціїї лігандів атоми (групи атомів), через які вона здійснюється, вказують після назви лігандів через дефіс за допомогою символів елементів:

K2[Hg(SCN)4] – калій тетра(тіоціанато-S)меркурат(ІІ)

K2[V(NCS)6] – калій гекса(тіоціанато-N)ванадат(IV)

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных