Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ТЕМА 23. ТАКТИКА ОБШУКУ. 1. Поняття та види обшуку
Семінарське заняття № 23.1. – 2 год.

План:

1. Поняття та види обшуку. Підстави проведення обшуку.

2. Підготовка і тактичні прийоми проведення окремих видів обшуку.

3. Особливості проведення обшуку в приміщенні.

4. Використання технічних пошукових засобів під час обшуку. Залучення спеціаліста для участі в проведенні обшуку.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: обшук, види обшуку, планування обшуку, тактичні прийоми обшуку, функції спеціаліста та інших учасників обшуку

Рекомендована література до Теми 23(2.1–2.11, 3.1, 3.6, 3.12, 3.23, 3.53, 4.4, 4.30)

 

ТЕМА 25. ТАКТИКА ДОПИТУ І ОДНОЧАСНИЙ ДОПИТ

РАНІШЕ ДОПИТАНИХ ОСІБ

Семінарське заняття № 25.1. – 2 год.

План:

1. Поняття, сутність та види допиту.

2. Критерії допустимості тактичних прийомів допиту.

3. Характеристика тактичних прийомів, що застосовуються при допитах різних учасників кримінального судочинства.

4. Особливості допиту під час одночасного допиту раніше допитаних осіб.

5. Фіксація ходу і результатів допиту.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: сутність допиту, психологічний контакт, види допиту, стадії допиту, тактичні прийоми допиту

Рекомендована література до Теми 25 (2.1–2.11, 3.1, 3.3, 3.6, 3.10, 3.18, 3.23, 3.53, 4.14, 4.30, 5.9, 5.29)

ТЕМА 26. ТАКТИКА ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ

Семінарське заняття № 26.1. – 2 год.

План:

1. Поняття, завдання та види пред’явлення для впізнання.

2. Підготовка пред’явлення для впізнання.

3. Тактичні особливості пред’явлення для впізнання особи.

4. Фіксація ходу і результатів пред’явлення для впізнання.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: види пред’явлення для впізнання, тактичні прийоми пред’явлення для впізнання.

Рекомендована література до Теми 26 (2.1–2.11, 3.6, 3.23, 3.36, 3.51, 3.53, 4.3, 4.30, 5.20)

 

ТЕМА 29. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ

У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

Семінарське заняття № 29.1. – 2 год.

План:

1. Поняття спеціальних знань та форми їх використання у кримінальному судочинстві.

2. Залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій.

3. Поняття судової експертизи, її завдання.

4. Класифікація судових експертиз.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

спеціальні знання, процесуальні статуси спеціаліста та експерта, судова експертиза, класифікація експертиз

Рекомендована література до Теми 29(2.1–2.11, 3.29, 3.53, 4.12, 4.30, 5.24, 5.35, 5.37)

ТЕМА 31. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ

Семінарське заняття № 31.1. – 2 год.

План:

1. Поняття криміналістичної методики, її система, завдання та місце в системі криміналістики.

2. Структура методики розслідування злочинів окремого виду.

3. Криміналістична характеристика злочинів окремого виду та її значення для розслідування.

4. Типові слідчі ситуації та їх роль у побудові методик розслідування окремих видів злочинів.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:

криміналістична методика, типи методик, типова структура видової криміналістичної методики, криміналістична характеристика злочину, структура криміналістичної характеристики злочину певного виду

Рекомендована література до Теми 31 (2.1–2.11, 3.17, 3.23, 4.8)
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных