Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


18 страница. 94 випустили його з острова Є іени
94... випустили його з острова Є іени... – Наполеон, після відречення в 1815 р. від престолу, був засланий на о. Святої Єлени в Атлантичному океані, де і провів у полоні англійців останні роки життя (помер у 1821 p.).

9S Апокаліптичні цифри – містичне число 666, яким в Апокаліпсисі, одній із книг Нового Заповіту, позначалося ім'я Антихриста.

96... том герцогині Лавальєр... – "Герцогиня де Лавальєр" – сентиментальний роман французької письменниці Жанліс (1746‑1830). Перекладений у 1804–1805 pp. російською мовою, був популярний свого часу.

97 Солон (VII–VIcT. до н.е.) – грецький державний діяч‑реформатор; античні перекази прираховували його до "семи мудреців".

98 Вакх – у давньогрецькій міфології бог винограду і вина.

99 Повитчик – чиновник, котрий керував якимось відділом (столом) в суді.

100 Рекомендаційні листи за підписом князя Хованського... – тобто, хабар (від імені кн. Хованського, керуючого державним асигнаційним банком; факсиміле його підпису значилося на грошових знаках).

101 Четвертак – 25 копійок.

102 Брабантське мереживо – найтонше мереживо виробництва Бельгії.

103 Повірений – заступник у справах.

104 Опікунська рада – заклад для керівництва виховними закладами; при опікунських радах була заснована каса, що видавала позики під заставу маєтку та іншого майна з метою підтримати розорених дворян.

 

Навчальне видання

Микола ГОГОЛЬ

МЕРТВІ ДУШІ

Навчальний посібник

Головний редактор Б. Будний

Редактор Г. Осадко

Обкладинка В. Басалиги

Верстка С.Жмуд

Підписано до друку 26.01.2004. Формат 60x84 8. Папір друкарський. Гарнітура Тайме. Умови, друк. арк. 14,88. Умови, фарб. відб. 14,88. Віддруковано в ДП ВПП МОУ "Армія України". Зам. 206

Видавництво "Навчальна книга ‑ Богдан"

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців

ДК №370 від 21.03.2001р.

46008, м.Тернопіль, вул. Танцорова, 14. А/с 529.

тел. факс (0352) 43‑00‑46; 25‑18‑09; 25‑37‑53

E‑mail: publishing@budny.te.ua

www.bohdan‑books.com

 

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных