Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ОРЫТЫНДЫ ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ 1 страница
СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМІН БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН

ОРЫТЫНДЫ ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

 

 

Курс: 4

Семестр: 7

Кредит саны: 3

Сағат саны: 135

 

Жетісай, 2015 ж.

Құрастырғандар:_______________________________________

(ғылыми атағы, аты жөні)

 

Кафедра мәжілісінде қаралып, бекітілді

 

Хаттама №___ «_____» ___________________201__ж

 

Кафедра меңгерушісі________________________________

(ғылыми атағы, аты жөні)


Жеңіл сұрақ 60%

 

<question1>Интернет...

<variant>бүкіл әлемдік компьютерлік желі

<variant>бір бөлме ішіндегі компьютерлік желі

<variant>бір ғимарат ішіндегі компюьтерлік желі

<variant>екі компьютердің бір-бірінен ақпарат алмасуы

<variant>Internet Explorer броузерін іске қосу үшін

<question1>Алыс қашықтағы компьютерлер арасындағы байланыс арналары бойынша мәліметтер алмасу үшін қолданылатын құрылғы-

<variant>модем

<variant>ZIP-тасуыштары

<variant>телефон

<variant>стриммер

<variant>Web-бет

<question1>HTML-де келесі жолға өткізетін тег қалай аталады?

<variant><br>

<variant><html>

<variant><hear>

<variant><title>

<variant><body>

<question1>Web-бетті Internet Explorer броузерінде ашу үшін блокнотты қай типте сақтаймыз?

<variant><*.html>

<variant><*.doc>

<variant><*.txt>

<variant><*.xls>

<variant><*.jpg>

<question1>Провайдерлер желісінің байланыс нүктесі қалай аталады?

<variant>желілік рұқсат ету нүктесі(NAP)

<variant>бар болу нүктесі(POP)

<variant>соңғы миля нүктесі(LMP)

<variant>қызмет көрсету нүктесі(TSP)

<variant>кіру нүктесі(ЕNP)

<question1>Интернетке коммутацияланатын телефондық байланыспен рұқсат ету...

<variant>DIAL UP технологиясы

<variant>DSL технологиясы

<variant>ADSL технологиясы

<variant>ISDN технологиясы

<variant>XDSL технологиясы

<question1>Сайтты қарауды қамтамасыз ететін, итернеттің стек протоколын анықтаңыз.

<variant>HTTP/TCP/IP

<variant>FTP/UDP/IP

<variant>MAILTO/TCP/IP

<variant>SNMP/UDP/IP

<variant>IMAP/UDP/IP

<question1>Қосымшаның қарым қатынасын жүзеге асыратын программалық интерфейсті

атаңыз.

<variant>CGI

<variant>POST

<variant>GET

<variant>HTTP

<variant>FORM

<question1>IP адрес бұл-

<variant>төрт байттық

<variant>алты байттық

<variant>сегіз байттық

<variant>екі байттық

<variant>бір байттық

<question1>Локальдік желі арқылы интернетке рұқсат беру. Қай технология коллизиясыз жұмыс істейді?

<variant>Token Ring

<variant>Ethernet

<variant>Fast Ethernet

<variant>Gigabit Ethernet

<variant>CSMA/CD

<question1>Іздеу машинасы..... тұрады.

<variant>2 негізгі бөліктен

<variant>3 негізгі бөліктен

<variant>4 негізгі бөліктен

<variant>5 негізгі бөліктен

<variant>6 негізгі бөліктен

<question1>Интернеттің іздеу жүйесінде ИНДЕКС немесе ИНДЕКСТЕЛГЕН ТІЗІМ термині нені білдіреді?

<variant>ақпаратты сақтау əдісі

<variant>нөмірленген HTML-беттері

<variant>базадағы нақты беттің нөмірі

<variant>табылған құжаттардың базасы

<variant>табылған құжаттар саны

<question1>Интернеттегі логикалық сұраныстың араласуын тексеретін мəтіннің

шектеулерін қалай атайды?

<variant>іздеу бірлігі

<variant>кілттік сөздер

<variant>конкорданс

<variant>сұраныс объектісі

<variant>сұраныс порциясы

<question1>ActiveX-компонентінің HTML-құжатына енуі.... тэгі арқылы жүзеге

асырылады...

<variant>OBJECT

<variant>CODEBASE

<variant>ID

<variant>CLASSID

<variant>IMG

<question1>ActiveX. OBJECT элементінің атрибуты. DATA атрибуты нені анықтайды?

<variant>URL файлы мəліметтермен

<variant>ActiveX-компонентініңURL

<variant>URL көріністер

<variant>ActiveX классыныңURL идентификаторы

<variant>URL видеоролигі

<question1>ActiveX барлық компоненттері...... болып бөлінеді

<variant>визуалды жəне визуалды қабылданбайтындар

<variant>мультимедиялық жəне мультимедиялық емес

<variant>Flash-объектілер жəне басқалар

<variant>Flash жəнеDirector өнімі

<variant>клиптер жəне батырмалар

<question1>Қарапайым таблицалық мəліметтермен басқаруды қамтамасыз ететін

ActiveX компоненті қалай аталады?

<variant>Simple Tabular Data

<variant>Data binding

<variant>DataURL

<variant>DataFLD

<variant>Simple Tablе

<question1>COM (Component Object Model) – бұл..... компаниясының жүйелік

технологиясы

<variant>Microsoft

<variant>Apple

<variant>Macromedia

<variant>Netscape

<variant>3W

<question1>HTML-де cайт құру қандай тегтен басталады?

<variant><html>

<variant><br>

<variant><hear>

<variant><title>

<variant><body>

<question1>Web-бетті Internet Explorer броузерінде ашу үшін блокнотты қай типте сақтаймыз?

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<variant><*.doc>

<variant><*.txt>

<variant><*.xls>

<variant><*.jpg>

<question1>HTML-де тақырып қатарын шығару тег қалай аталады?

<variant><title>

<variant><br>

<variant><hear>

<variant><html>

<variant><body>

<question1>HTML-де cайт құру қандай тегтен басталады?

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<variant><br>

<variant><hear>

<variant><title>

<variant><body>

<question1>HTML-де мәтін енгізу үшін қандай тег қолданылады?

<variant><body>

<variant><br>

<variant><hear>

<variant><html>

<variant><title>

<question1>World Wide Web-тағы әр түрлі объектілер жиынтығынан тұратын жеке құжатты... деп атайды

<variant>Web-бет

<variant>Word мәтіндік редактор

<variant>Excel электрон кесте

<variant>Paint графикалық редактор

<variant>Internet Explorer

<question1>Internet Explorer броузерін іске қосу үшін

<variant>Іске қосу программалар Internet Explorer

<variant>Іске қосу құжаттар менің құжаттарым Internet Explorer

<variant>Іске қосу программалар стандарттар Internet Explorer

<variant>Іске қосу баптау басқару панелі Internet Explorer

<variant>Басқару панелі Internet Explorer

<question1>Жергілікті желі бұл-

<variant>жалпы мақсаттағы байланыс құралдарын пайдаланатын, бір-біріне жақын орналасқан компьютерлердің есептеу желісі

<variant>бүкіл әлемдік компьютерлерде ақпарат алмасуын қамтамасыз ететін желі

<variant>ара қашықтығына шек қойылмайтын жер серігі арқылы байласысты қамтитын желі

<variant>электрон пошта

<variant>Paint графикалық редактор

<question1>Интернеттің басты функциялары...

<variant>Электрон пошта(E-mail), желіден қосылу (Adding to net), Жарнама қылу (Advertisement), Ақпарат алмасу (File transfer)

<variant>Электрон пошта(E-mail), желіден пайдалану (Usenet), мәліметтер қорынан пайдалану (Telnet), Ақпарат алмасу (File transfer)

<variant>Желіден пайдалану(Usenet), Гипертексттік байланыс (hypertext linking) Ақпарат алмасу (File transfer)

<variant>Ақпарат алмасу (File transfer), керекті құжатты іздеу (search documents), мәліметтер қорынан пайдалану (Telnet)

<variant>Гипертексттік байланыс (hypertext linking) Ақпарат алмасу (File transfer)

<question1>Браузерлер -

<variant>Web – беттерді көруге арналған программа

<variant>Web – беттерді құруға арналған программа

<variant>Web – беттерді көшіруге арналған программа

<variant>Web – беттерді сақтауға арналған программа

<variant>Web – беттерді өшіруге арналған программа

<question1>Программалау тіліне жақын гипермәтіндік тіл-

<variant>HTML (HyperText Mmakeup Languag<variant>тілі

<variant>Delphi-программалау тілі

<variant>Object Pascal-программалау тілі

<variant>C++ -программалау тілі

<variant>Paint графикалық редактор

<question1>Электрон пошта адресі қайсысында дұрыс көрсетілген

<variant>Sirdariya@mail.ru

<variant>www.ramber.ru

<variant>www.khabar.kz

<variant>http://www.Sirdaryauniv.kz

<variant>http: ramber.ru. Sirdaryauniv.kz

<question1>Домен аты Қазақстан серверлеріне тиісті сайт көрсетің

<variant>http://www.bolashak.kz

<variant>SirdaryaUniv@mail.kz

<variant>http://www.uefa.com

<variant>http://www.country.com/index/Kazakstan.html

<variant>http: ramber.ru. Sirdaryauniv.kz

<question1>Интернет желісінде ссылка түсі

<variant>көк

<variant>қызыл

<variant>қара

<variant>жасыл

<variant>сары

<question1>Интернет желісінде керекті сайт жүктеуде Web-сайт аты қай жерге жазылады

<variant>Web-беттің адресіне

<variant>Web-беттің негізгі бөлегіне

<variant>Web-беттің найти (қыдыру) бөлегіне

<variant>Web-сайт аты өзі автоматик жүктеледі

<variant>Web-сайтты интернеттен алу мүмкін емес

<question1>Интернет желісінде керекті мәліметтер іздеуде бірден көп сөз енгізбекші болсақ, сөздер араларына қайсы символ қойған дұрыс

<variant>амперсанд

<variant>жұлдызша

<variant>сұрақ

<variant>бос пробел

<variant>www символдар тізбегін

<question1>Интернетте керекті мәліметтерді іздеуге арналған арнайы веб-сайттар

<variant> www.google.kz, www.rambler.ru

<variant>www.bolashаk.kz, www.mail.ru

<variant>www.google.com, www.infoseek.com

<variant>www.mail.ru, www.google.com

<variant>www.mail.kz, www.fifa.ru

<question1>e-mail –дің дұрыс жазылуын көрсет

<variant>sirdariya@mail.ru

<variant>sirdariya@mail_ru

<variant>sirdariya.kz

<variant>sirdariya_narod.ru

<variant>mail.kz @ sirdariya

<question1>Интернетте мәліметтерді іздеуде арналған Web- сайтты көрсетіңіз:

<variant>www.google.ru

<variant>www.edu.gov.kz

<variant>www.msu.ru

<variant>www.enbek.kz

<variant>www.mail.kz

<question1>Мақтарал ауданы бойынша интернет желісіне қосылу мүмкіндігін қай Провайдер береді

<variant>kazaktelekom

<variant>almatytelecom

<variant>nursat

<variant>dolphin.kz

<variant>city.kz

<question1>Коммерциялық сайттардың доменін көрсетіңіз

<variant>com

<variant>ru

<variant>net

<variant>org

<variant>kz

<question1>Web беттерді қарауға мүмкіндік беретін программаны көрсетіңіз.

<variant>Internet Explorer.

<variant>Болокнот.

<variant>Ms word

<variant>Ms Outlook

<variant>mail agent.

<question1>Web сайты жүктеу үшін сайт адресі қай жерде жазылады.

<variant>Адрестер қатарында.

<variant>Қатарлар мәзірінде.

<variant>Қатарлар жағдайында.

<variant>Избранное.

<variant>Командалар қатарында.

<question1>Браузер терезесінде Web беттерді басқаруға мүмкіндік беретін команда.

<variant>Вперед, назадь, обновить, остановить, домой.

<variant>Файл открыть, файл создать, Файл сохранить.

<variant>Копировать, Вставить, Вырезать.

<variant>Файл-сохранить как.

<variant>Файл-печать.

<question1>Web беттерге өту мыналардың көмегімен жүзеге асырылады.

<variant>Гиперссылка және кнопкалар.

<variant>переключателей.

<variant>Команда кнопкаларымен.

<variant>Тышқан курсорымен.

<variant>Тышқан көрсеткішімен.

<question1>Гиперссылка тышқан курсорын апарған уақытта, курсор қандай түрде өзгереді.

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question1>Web сайтты жаңартатын немесе қайтадан жүктейтін клавишті көрсетіңіз.

<variant>F5

<variant>F4

<variant>F6

<variant>F7

<variant>F8

<question1>Электронды жәшіктің жазылуында міндетті түрде қолданылатын символды көрсетіңіз.

<variant>@

<variant>#

<variant>&

<variant>mail.kz

<variant>www

<question1>Гиперссылка – бұл.

<variant>Web беттерге сілтеуші обьект.

<variant>Интернет желісімен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін программа.

<variant>Жаңа web беттерді ашатын кнопка

<variant>Мультимедиаға сілтеуіш.

<variant>Интернеттке сілтеуіш.

<question1>Сайт адресі деп түсіндіріледі.

<variant>www символымен басталатын электронды адрес.

<variant>Web сайт орналасқан өлкенің пошталық индекісі

<variant>@ символы бар электронды адрес.

<variant>mail.kz және mail.ru жазуы бар электронды адрес.

<variant>Берілген сайттың логині мен порольі.

<question1>Жіберілген электронды хаттарға қандай файлдарды тіркеуге болады.

<variant>Кез келген

<variant>Документтер

<variant>Бейнелер

<variant>Архивттер

<variant>Мелодиалар

<question1>Электронды хаттарды жібергенде орындалатын команданы көрсетіңіз.

<variant>прекрепить, отправить

<variant>правка вставить файл, отправить

<variant>обзор, выбрать файл, прекрепить, отправить

<variant>обзор, прекрепить, отправить

<variant>обзор, отправить

<question1>Хатты құру барысында толтырытылатын жолақты көрсетіңіз:

<variant>алушы, тақырыбы

<variant>алушы, жіберуші

<variant>алушы, жіберуші тақырыбы

<variant>алушы

<variant>ешнәрсе толтырмауы мүмкін

<question1>Пошта жәшігнінің атауын бас әріп немесе кіші әріппен терудің айырмашылығы бар ма?

<variant>жоқ

<variant>иә

<variant>әркезде

<variant>тіркеу шартына тәуелді болғанда

<variant>әр кезде әр қалай

<question1>Пошта жәшігінің аты қандай символдардан басталмайды.

<variant>Кириллицалар

<variant>(-“) минус (“.”) нүкте

<variant>(“-“) минус, (“.”) нүкте немесе сызу белгісі (“-“)

<variant>цифрлар

<variant>(“-“) минус

<question1>Windows операциялық жүйесінде WEB-бетін көру үшін пайдаланылатын программа?

<variant>Internet Explorer

<variant>MS Word

<variant>MS Access

<variant>MS Excel

<variant>Outlook Express

<question1>INTERNET телеконференция қызметін көрсетіңіз:

<variant>Бірнеше қолданушылардың арасындағы мәселелерді талқылау және алмасу мүмкіндіктері

<variant>Электрондың пошта

<variant>Ауа-райы қызметі

<variant>Тестілеу қызметі

<variant>Танысу қызметі

<question1>Web сайттар құру үшін гипермәтіндік қандай тіл қолднанамыз:

<variant>HTML

<variant>Pascal

<variant>Fortran

<variant>С++

<variant>Delphi

<question1>Файлдарды тасымалдау қызметі - бұл:

<variant>FTP.

<variant>Wais.

<variant>DNS.

<variant>ICQ.

<variant>IRC.

<question1>HTML - бұл:

<variant>гипермәтіндік программалау

<variant>гипермәтін жіберу хаттамасы

<variant>бағдарламалау тілі

<variant>Құрылымдық сұраныс тілі

<variant>файлдарды беру хаттамасы

<question1>Браузерлер қай программа түріне жатады?

<variant>коммуникациялық

<variant>реттеу

<variant>антивирустық

<variant>драйверлер

<variant>архиваторлар

<question1>HTML-де мәтін енгізу үшін қандай тег қолданылады?

<variant><body>

<variant><br>

<variant><hear>

<variant><html>

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<question1>Компьютерді жергілікті желіге қосатын құрылғы:

<variant>желілік карта

<variant>видеокарта

<variant>TV-тюнер

<variant>шина

<variant>шлейф

<question1>Желі қатысушыларына бірігіп пайдалануға бөлінген арнайы компьютер, аталады:

<variant>Сервер

<variant>Директор

<variant>Процессор

<variant>Администратор

<variant>Диск

<question1>HTML-де мәтін енгізу үшін қандай тег қолданылады?

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<variant><br>

<variant><hear>

<variant><html>

<variant><title>

<question1>INTERNET-те Rambler серверінің тағайындалуын көрсетіңіз:

<variant>іздеу сервері.

<variant>танысу қызметі.

<variant>ауа райын болжау.

<variant>тестілеу қызметі.

<variant>шын уақыт режимінде сөйлесу мүмкіндігі.

<question1>Алыс қашықтағы компьютерлер арасындағы байланыс арналары бойынша мәліметтер алмасу үшін қолданылатын құрылғы-

<variant>модем

<variant>ZIP-тасуыштары

<variant>телефон

<variant>стриммер

<variant>Web-бет

<question1>HTML-де келесі жолға өткізетін тег қалай аталады?

<variant><br>

<variant><html>

<variant><hear>

<variant><title>

<variant><body>

<question1>HTML-де cайт құру қандай тегтен басталады?

<variant><html>

<variant><br>

<variant><hear>

<variant><title>

<variant><body>

<question1>HTML-де келесі жолға өткізетін тег қалай аталады?

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<variant><html>

<variant><hear>

<variant><title>

<variant><body>

<question1>Web-бетті Internet Explorer броузерінде ашу үшін блокнотты қай типте сақтаймыз?

<variant><*.html>

<variant><*.doc>

<variant><*.txt>

<variant><*.xls>

<variant><*.jpg>

<question1>HTML-де тақырып қатарын шығару тег қалай аталады?

<variant><title>

<variant><br>

<variant><hear>

<variant><html>

<variant><body>

<question1>HTML-де мәтін енгізу үшін қандай тег қолданылады?

<variant><body>

<variant><br>

<variant><hear>

<variant><html>

<variant><title>

<question1>Web сайтты жаңартатын немесе қайтадан жүктейтін клавишті көрсетіңіз.

<variant>F5

<variant>F4

<variant>F6

<variant>F7

<variant>F8

<question1>Электронды жәшіктің жазылуында міндетті түрде қолданылатын символды көрсетіңіз.

<variant>@

<variant>#

<variant>&

<variant>mail.kz

<variant>www

<question1>Гиперссылка –бұл.

<variant>Web беттерге сілтеуші обьект.

<variant>Интернет желісімен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін программа.

<variant>Жаңа web беттерді ашатын кнопка

<variant>Мультимедиаға сілтеуіш.

<variant>Интернеттке сілтеуіш.

<question1>Сайт адресі деп түсіндіріледі.

<variant>www символымен басталатын электронды адрес.

<variant>Web сайт орналасқан өлкенің пошталық индекісі

<variant>@ символы бар электронды адрес.

<variant>mail.kz және mail.ru жазуы бар электронды адрес.

<variant>Берілген сайттың логині мен порольі.

<question1>Жіберілген электронды хаттарға қандай файлдарды тіркеуге болады.

<variant>Кез келген

<variant>Документтер

<variant>Бейнелер

<variant>Архивттер

<variant>Мелодиалар

<question1>Электронды хаттарды жібергенде орындалатын команданы көрсетіңіз.

<variant>прекрепить, отправить

<variant>правка вставить файл, отправить

<variant>обзор, выбрать файл, прекрепить, отправить

<variant>обзор, прекрепить, отправить

<variant>обзор, отправить

<question1>Хатты құру барысында толтырытылатын жолақты көрсетіңіз:

<variant>алушы, тақырыбы

<variant>алушы, жіберуші

<variant>алушы, жіберуші тақырыбы

<variant>алушы

<variant>ешнәрсе толтырмауы мүмкін

<question1>Пошта жәшігнінің атауын бас әріп немесе кіші әріппен терудің айырмашылығы бар ма?

<variant>жоқ

<variant>иә

<variant>әркезде

<variant>тіркеу шартына тәуелді болғанда

<variant>әр кезде әр қалай

<question1>Пошта жәшігінің аты қандай символдардан басталмайды.

<variant>Кириллицалар

<variant>(-“) минус (“.”) нүкте

<variant>(“-“) минус, (“.”) нүкте немесе сызу белгісі (“-“)

<variant>цифрлар

<variant>(“-“) минус

<question1>Windows операциялық жүйесінде WEB - бетін көру үшін пайдаланылатын программа?

<variant>Internet Explorer

<variant>MS Word

<variant>MS Access

<variant>MS Excel

<variant>Outlook Express

<question1>INTERNET телеконференция қызметін көрсетіңіз:

<variant>Бірнеше қолданушылардың арасындағы мәселелерді талқылау және алмасу мүмкіндіктері

<variant>Электрондың пошта

<variant>Ауа-райы қызметі

<variant>Тестілеу қызметі

<variant>Танысу қызметі


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2023 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных