Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ОРЫТЫНДЫ ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ 2 страница
<question1>Web сайттар құру үшін гипермәтіндік қандай тіл қолднанамыз:

<variant>HTML

<variant>Pascal

<variant>Fortran

<variant>С++

<variant>Delphi

<question1>Файлдарды тасымалдау қызметі-бұл:

<variant>FTP.

<variant>Wais.

<variant>DNS.

<variant>ICQ.

<variant>IRC.

<question1>HTML - бұл:

<variant>гипермәтіндік программалау

<variant>гипермәтін жіберу хаттамасы

<variant>бағдарламалау тілі

<variant>Құрылымдық сұраныс тілі

<variant>файлдарды беру хаттамасы

<question1>Браузерлер қай программа түріне жатады?

<variant>коммуникациялық

<variant>реттеу

<variant>антивирустық

<variant>драйверлер

<variant>архиваторлар

<question1>HTML-де мәтін енгізу үшін қандай тег қолданылады?

<variant><body>

<variant><br>

<variant><hear>

<variant><html>

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<question1>Компьютерді жергілікті желіге қосатын құрылғы:

<variant>желілік карта

<variant>видеокарта

<variant>TV-тюнер

<variant>шина

<variant>шлейф

<question1>Желі қатысушыларына бірігіп пайдалануға бөлінген арнайы компьютер, аталады:

<variant>Сервер

<variant>Директор

<variant>Процессор

<variant>Администратор

<variant>Диск

<question1>HTML-де мәтін енгізу үшін қандай тег қолданылады?

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<variant><br>

<variant><hear>

<variant><html>

<variant><title>

<question1>INTERNET - те Rambler серверінің тағайындалуын көрсетіңіз:

<variant>іздеу сервері.

<variant>танысу қызметі.

<variant>ауа райын болжау.

<variant>тестілеу қызметі.

<variant>шын уақыт режимінде сөйлесу мүмкіндігі.

<question1>Алыс қашықтағы компьютерлер арасындағы байланыс арналары бойынша мәліметтер алмасу үшін қолданылатын құрылғы-

<variant>модем

<variant>ZIP-тасуыштары

<variant>телефон

<variant>стриммер

<variant>Web-бет

<question1>HTML - де келесі жолға өткізетін тег қалай аталады?

<variant><br>

<variant><html>

<variant><hear>

<variant><title>

<variant><body>

<question1>HTML -де cайт құру қандай тегтен басталады?

<variant><html>

<variant><br>

<variant><hear>

<variant><title>

<variant><body>

<question1>HTML-де келесі жолға өткізетін тег қалай аталады?

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<variant><html>

<variant><hear>

<variant><title>

<variant><body>

<question1>Web-бетті Internet Explorer броузерінде ашу үшін блокнотты қай типте сақтаймыз?

<variant><*.html>

<variant><*.doc>

<variant><*.txt>

<variant><*.xls>

<variant><*.jpg>

<question1>HTML-де тақырып қатарын шығару тег қалай аталады?

<variant><title>

<variant><br>

<variant><hear>

<variant><html>

<variant><body>

<question1>HTML-де мәтін енгізу үшін қандай тег қолданылады?

<variant><body>

<variant><br>

<variant><hear>

<variant><html>

<variant><title>

<question1>World Wide Web-тағы әр түрлі объектілер жиынтығынан тұратын жеке құжатты ... деп атайды

<variant>Web-бет

<variant>Word мәтіндік редактор

<variant>Excel электрон кесте

<variant>Paint графикалық редактор

<variant>Internet Explorer

<question1>HTML- де тақырып қатарын шығару тег қалай аталады?

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<variant><br>

<variant><hear>

<variant><html>

<variant><body>

<question1>Байланыс каналдары (телефондық, спутниктік және басқалары) мүмкіндік береді:

<variant>ақпаратты тасымалдауға.

<variant>ақпаратты өндіруге.

<variant>ақпаратты өңдеуге.

<variant>ақпаратты жинауға.

<variant>ақпаратты сақтауға.

<question1>HTML-де мәтінді кішілеу өлшеммен енгізу үшін қандай тег қолданылады?

<variant><small></small>

<variant><big></big>

<variant><sup></sup>
<variant><sub></sub>

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<question1>HTML-де мәтінді үлкен өлшеммен енгізу үшін қандай тег қолданылады?

<variant><big></big>

<variant><small></small>

<variant><sup></sup>
<variant><sub></sub>

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<question1>HTML-де мәтінге үстінгі индекс енгізу үшін қандай тег қолданылады?

<variant><sup></sup>

<variant><small></small>

<variant><big></big>
<variant><sub></sub>

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<question1>HTML-де мәтінге төменгі индекс енгізу үшін қандай тег қолданылады?

<variant><sub></sub>

<variant><small></small>

<variant><big></big>
<variant><sup></sup>

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<question1>Internet.Сандық информацияны сигналдарға түрлендіруге және телефон желісі бойынша тасымалдауға арналған құрылғы қалай аталады?

<variant>модем

<variant>антенна

<variant>телетайп

<variant>компьютер

<variant>телефон

<question1>Internet. WWW-бетін көру үшін арналған программа?

<variant>Browser

<variant>Usenet

<variant>Newsdroup

<variant>WWW

<variant>E-mail

<question1>Компьютерлік желіде мәліметтерді тарату операцияларының бірігуін міндетті түрде қамтамасыз етуін арнайы стандарттар жұмыс жасайды, олар не деп аталады:

<variant>Протокол

<variant>Гост

<variant>Порт

<variant>Драйвер

<variant>СниП

<question1>HTML-де мәтінге төменгі индекс енгізу үшін қандай тег қолданылады?

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<variant><small></small>

<variant><big></big>
<variant><sup></sup>

<variant><bоdy>

<question1>HTML-де суреттерді орналастыру үшін қандай тег қолданылады?

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<variant><imс srg>

<variant><img jpg>

<variant><body>

<variant><body pallitre>

<question1>IP адрестің дұрыс жазылуы

<variant>192.168.33.68

<variant>105/255/17

<variant>74.61.20

<variant>195-46-15-27

<variant>2915.32.11.89

<question1>Пайдаланушыларды Желіге қосылуына қызмет көрсету сервері:

<variant>Web-сервер

<variant>клиент

<variant>хост

<variant>жұмыс станциясы

<variant>провайдер

<question1>Сөйлемді аяқтаңыз: Концентратор ______

<variant>Ортақ пайдаланылатын ресурстар­ға енуге мүмкіндік береді

<variant>Кабель сақинасындағы сигнал

<variant>Желілік трафикті орталықтандыра­ды

<variant>Сигналды күшейтеді

<variant>Сигналдың шағылысуын болдыр­майды

<question1>HTML-де суреттерді орналастыру үшін қандай тег қолданылады?

<variant><img src>

<variant><imс srg>

<variant><img jpg>

<variant><body>

<variant><body pallitre>

<question1>HTML-де суреттерді орналастыру үшін дұрыс жазылған жауабын көрсетіңіз?

<variant><img src="suret.jpg">

<variant><img srg="suret.jpg">

<variant><imc srg="suret.jpg">

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<variant><ing src="suret.jpg">

<question1>HTML-де суреттерді орналастыру үшін дұрыс жазылған жауабын көрсетіңіз?

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<variant><img srg="suret.jpg">

<variant><imc srg="suret.jpg">

<variant><iml srg="suret.jpg">

<variant><ing src="suret.jpg">

<question1>HTML-де суреттерді ортаға орналастыру үшін дұрыс жазылған жауабын көрсетіңіз?

<variant><img src="pr1.png" align=" middle">

<variant><img src="pr1.png" align="right">

<variant><img src="pr1.png" align="bottom">

<variant><img src="pr1.png" align="left">

<variant><img src="pr1.png" align="top">

<question1>HTML-де суреттерді сол жақтан орналастыру үшін дұрыс жазылған жауабын көрсетіңіз?

<variant><img src="pr1.png" align="left">

<variant><img src="pr1.png" align="right">

<variant><img src="pr1.png" align="bottom">

<variant><img src="pr1.png" align="middle">

<variant><img src="pr1.png" align="top">

<question1>HTML-де суреттерді оң жақтан орналастыру үшін дұрыс жазылған жауабын көрсетіңіз?

<variant><img src="pr1.png" align="right">

<variant><img src="pr1.png" align="left">

<variant><img src="pr1.png" align="bottom">

<variant><img src="pr1.png" align="middle">

<variant><img src="pr1.png" align="top">

<question1>HTML-де суреттерді үндеусіз (по умолчанию) орналастыру үшін дұрыс жазылған жауабын көрсетіңіз?

<variant><img src="pr1.png" align="bottom">

<variant><img src="pr1.png" align="right">

<variant><img src="pr1.png" align="left">

<variant><img src="pr1.png" align="middle">

<variant><img src="pr1.png" align="top">

<question1>HTML-де суреттерді ортада орналастыру үшін дұрыс жазылған жауабын көрсетіңіз?

<variant><img src="pr1.png" align="middle">

<variant><img src="pr1.png" align="right">

<variant><img src="pr1.png" align="left">

<variant><img src="pr1.png" align="bottom">

<variant><img src="pr1.png" align="top">

<question1>HTML-де суреттерді жоғарыда орналастыру үшін дұрыс жазылған жауабын көрсетіңіз?

<variant><img src="pr1.png" align="top">

<variant><img src="pr1.png" align="right">

<variant><img src="pr1.png" align="left">

<variant><img src="pr1.png" align="bottom">

<variant><img src="pr1.png" align="middle">

<question1>HTML-де мәтінмен суреттің ара-ашықтығын (тігінен) анықтап тұрған дұрыс жазылған жауабын көрсетіңіз?

<variant><img src="pr1.png" vspace="10">

<variant><img src="pr1.png" hspace="30">

<variant><img src="pr1.png" alt="моя фотография">

<variant><img src="pr1.png" width="100">

<variant><img src="pr1.png" height="200">

<question1>HTML-де мәтінмен суреттің (көлденеңінен) ара-ашықтығын анықтап тұрған дұрыс жазылған жауабын көрсетіңіз?

<variant><img src="pr1.png" hspace="30">

<variant><img src="pr1.png" vspace="10">

<variant><img src="pr1.png" alt="моя фотография">

<variant><img src="pr1.png" width="100">

<variant><img src="pr1.png" height="200">

<question1>HTML-де суретке тышқан көрсеткішін алып барғанда түсіндірме сөзді шығарып тұрған жауап қатарын таңдаңыз?

<variant><img src="pr1.png" alt="html">

<variant><img src="pr1.png" vspace="10">

<variant><img src="pr1.png" hspace="30">

<variant><img src="pr1.png" width="100">

<variant><img src="pr1.png" height="200">

<question1>HTML-де суреттің енін көрсету үшін қандай тег қолданамыз?

<variant><img src="pr1.png" width="100">

<variant><img src="pr1.png" vspace="10">

<variant><img src="pr1.png" hspace="30">

<variant><img src="pr1.png" alt="html">

<variant><img src="pr1.png" height="200">

<question1>HTML-де суреттің биіктігін көрсету үшін қандай тег қолданамыз?

<variant><img src="pr1.png" height="200">

<variant><img src="pr1.png" vspace="10">

<variant><img src="pr1.png" hspace="30">

<variant><img src="pr1.png" width="100">

<variant><img src="pr1.png" alt="html">

<question1>HTML-де мәтінмен суреттің ара-ашықтығын (тігінен) анықтап тұрған дұрыс жазылған жауабын көрсетіңіз?

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<variant><img src="pr1.png" hspace="30">

<variant><img src="pr1.png" alt="моя фотография">

<variant><img src="pr1.png" width="100">

<variant><img src="pr1.png" height="200">

<question1>HTML-де мәтінмен суреттің (көлденеңінен) ара-ашықтығын анықтап тұрған дұрыс жазылған жауабын көрсетіңіз?

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<variant><img src="pr1.png" vspace="10">

<variant><img src="pr1.png" alt="моя фотография">

<variant><img src="pr1.png" width="100">

<variant><img src="pr1.png" height="200">

<question1>HTML-де суретке тышқан көрсеткішін алып барғанда түсіндірме сөзді шығарып тұрған жауап қатарын таңдаңыз?

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<variant><img src="pr1.png" vspace="10">

<variant><img src="pr1.png" hspace="30">

<variant><img src="pr1.png" width="100">

<variant><img src="pr1.png" height="200">

<question1>HTML-де суреттің енін көрсету үшін қандай тег қолданамыз?

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<variant><img src="pr1.png" vspace="10">

<variant><img src="pr1.png" hspace="30">

<variant><img src="pr1.png" alt="html">

<variant><img src="pr1.png" height="200">

<question1>HTML-де суреттің биіктігін көрсету үшін қандай тег қолданамыз?

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<variant><img src="pr1.png" vspace="10">

<variant><img src="pr1.png" hspace="30">

<variant><img src="pr1.png" width="100">

<variant><img src="pr1.png" alt="html">

<question1>HTML-де суреттің айналасына рамака қою үшін қандай тег қолданамыз?

<variant><img src="pr1.png" border="5">

<variant><img src="pr1.png" vspace="10">

<variant><img src="pr1.png" hspace="30">

<variant><img src="pr1.png" width="100">

<variant><img src="pr1.png" alt="html">

<question1>HTML-де суреттің айналасына рамака қою үшін қандай тег қолданамыз?

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<variant><img src="pr1.png" vspace="10">

<variant><img src="pr1.png" hspace="30">

<variant><img src="pr1.png" width="100">

<variant><img src="pr1.png" alt="html">

<question1>HTML-де мәтін түсін енгізу үшін қандай тег қолданылады?

<variant><body bgcolor>

<variant><body техт>

<variant><body font>

<variant><body>

<variant><body pallitre>

<question1>HTML-де мәтінді ортадан орналастыру үшін қандай тег қолданылады?

<variant><p align="center">текст</p>

<variant><p align="left">текст</p>
<variant><p align="right">текст</p>
<variant><p align="justify">текст</p>

<variant><p align="cent">текст</p>
<question1>HTML-де мәтінді cол жақтан орналастыру үшін қандай тег қолданылады?

<variant><p align="left">текст</p>

<variant><p align="center">текст</p>
<variant><p align="right">текст</p>
<variant><p align="justify">текст</p>

<variant><p align="cent">текст</p>
<question1>HTML-де мәтінді оң жақтан орналастыру үшін қандай тег қолданылады?

<variant><p align="right">текст</p>

<variant><p align="left">текст</p>
<variant><p align="center">текст</p>
<variant><p align="justify">текст</p>

<variant><p align="cent">текст</p>
<question1>HTML-де мәтінді сол жақ және оң жақтарын бірдей орналастыру үшін қандай тег қолданылады?

<variant><p align="justify">текст</p>

<variant><p align="left">текст</p>
<variant><p align="right">текст</p>
<variant><p align="center">текст</p>

<variant><p align="cent">текст</p>

<question1>HTML-де мәтінді тұралау үшін қандай тег қолданылады?

<variant><p></p>

<variant><br>
<variant><c></c>
<variant><f></f>

<variant><kt>

<question1>HTML-де мәтіндерді топ бойынша тұралау үшін қандай тег қолданылады?

<variant><div></div>

<variant><br>
<variant><c></c>
<variant><f></f>

<variant><p></p>

<question1>HTML-де тақырып қатарын шығару тег қалай аталады?

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<variant><br>

<variant><hear>

<variant><html>

<variant><body>

<question1>Байланыс каналдары (телефондық, спутниктік және басқалары) мүмкіндік береді:

<variant>ақпаратты тасымалдауға.

<variant>ақпаратты өндіруге.

<variant>ақпаратты өңдеуге.

<variant>ақпаратты жинауға.

<variant>ақпаратты сақтауға.

<question1>HTML-де мәтінді кішілеу өлшеммен енгізу үшін қандай тег қолданылады?

<variant><small></small>

<variant><big></big>

<variant><sup></sup>
<variant><sub></sub>

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<question1>HTML-де мәтінді үлкен өлшеммен енгізу үшін қандай тег қолданылады?

<variant><big></big>

<variant><small></small>

<variant><sup></sup>
<variant><sub></sub>

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<question1>HTML-де мәтінге үстінгі индекс енгізу үшін қандай тег қолданылады?

<variant><sup></sup>

<variant><small></small>

<variant><big></big>
<variant><sub></sub>

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<question1>HTML-де мәтінге төменгі индекс енгізу үшін қандай тег қолданылады?

<variant><sub></sub>

<variant><small></small>

<variant><big></big>
<variant><sup></sup>

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<question1>HTML-де мәтінге төменгі индекс енгізу үшін қандай тег қолданылады?

<variant>дұрыс жауабы жоқ

<variant><small></small>

<variant><big></big>
<variant><sup></sup>

<variant><bоdy>

<question1>Internet.Сандық информацияны сигналдарға түрлендіруге және телефон желісі бойынша тасымалдауға арналған құрылғы қалай аталады?

<variant>модем

<variant>антенна

<variant>телетайп

<variant>компьютер

<variant>телефон

<question1>Internet. WWW - бетін көру үшін арналған программа?

<variant>Browser

<variant>Usenet

<variant>Newsdroup

<variant>WWW

<variant>E-mail

<question1>Компьютерлік желіде мәліметтерді тарату операцияларының бірігуін міндетті түрде қамтамасыз етуін арнайы стандарттар жұмыс жасайды, олар не деп аталады:

<variant>Протокол

<variant>Гост

<variant>Порт

<variant>Драйвер

<variant>СниП

<question1>IP адрестің дұрыс жазылуын көрсет.

<variant>192.168.33.68

<variant>105/255/17

<variant>74.61.20

<variant>195-46-15-27

<variant>2915.32.11.89

<question1>Пайдаланушыларды желіге қосылуына қызмет көрсету сервері:

<variant>Web-сервер

<variant>клиент
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных