Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тұрақты электр тогы, ток күші және ток тығыздығы

Магнит өрісінің энергиясы.

Тізбектегі немесе контурдағы ток күшейгенде оның туғызатын магнит өрісі де күшейеді, сондықтан осы магнит өрісінен өнген энергия магнит өрісінің энергиясы болып табылады.

Магнит өрісінің энергиясы: .

Магнит өрісінің энергиясының тығыздығы:

 

Тұрақты электр тогы, ток күші және ток тығыздығы

Электодинамика –электр зарядының қозғалысының себебінен пайда болған құбылыстар мен процестер қарастырылатын электр туралы ілім бөлімі.

Электр тогы дегеніміз электр зарядының реттелген қозғалысы.

Токтың бағытына оң таңбалы зарядтардың қозғалу бағытын қабылдайды.

Электр тогының сандық өлшемі ток күші. Ток күші қарастырылып отырған беттен өте аз уақыт аралығында өтетін зарядының осы уақыт аралығы қатынасна тең скаляр физикалық шама.

Егер ток күші және оның бағыты уақыт өтуіне байланысты өзгермесе электр тогы тұрақты деп аталады. Тұрақты ток үшін:

мұндағы - өткізгіштің көлденең қимасы арқылы уақыт ішінде өтетін электр заряды.

Ток күшінің бірлігі – ампер (А) (“механика” 1-2 бетті қара). Қарастырылып отырған беттердің әртүрлі нүктелеріндегі электр тогының бағытын және осы беттер бойынша ток күшінің таралуын сипаттау үшін токтың тығыздық векторы енгізіледі.

Кез келген бет арқылы өтетін ток күші ток күшінің тығыздығының ағыны ретінде анықталады.

мұндағы ( ауданшасына нормалдың бірлік векторы (орт)).

Электр тогының тығыздығы деп қарастырылып отырған нүктеде бағыты электр тогының бағытымен дәл келетін және сан жағынан ток бағытына ортогональ беттің аз элементі арқылы өтетін ток күшінің, осы элементтің ауданына қатынасына тең векторын атайды.

Өткізгіштің көлденең қимасына перпендикуляр ағатын тұрақты ток үшін

Егер уақыт ішінде өткізгіштің көлденең қимасы арқылы заряд тасылады (мұндағы және - концентрация, заряд, зарядтардың реттелген қозғалысының орташа жылдамдығы). Онда ток күші , ал ток тығыздығы

Ток тығыздығының өлшем бірлігі – А/м .

 

Тербелмелі контур (орыс. Колебательный контур) — сыйымдылығы С конденсатордан және индуктивтілігі L катушкадан тұратын, сондай-ақ F0= 1/√(LC)периодты электр тербелісін туғызатын тұйық контур. Тербеліс конденсатордың электр өрісінің энергиясын катушканың магнит өрісінің энергиясына және керісінше түрлендіру арқылы пайда болады. Тербеліс жиілігі өзара параметрлерімен анықталады. Генераторлардың, күшейткіштердің, сүзгілердің резонанстық жүйесі ретінде пайдаланылады. Реалдық тербелмелі контурда барлық уақытта тербелістің өшуіне апарып соғатын кедергілер болады. Сыртқы электр қозғаушы күшінің (ЭҚК) көзіне немесе ток көзіне жалғау тәсіліне байланысты тізбекті жене параллельді тербелмелі контур деп ажыратылады

 

 

Электрлік ығысу.

Электрлік ығысу (электрлік индукция) өрнегі:

Өлшемсіз шаманы ортаның салыстырмалық диэлектрлік өтімділік немесе жай ғана диэлектрлік өтімділік деп атайды. Сонда: .

Электрлік ығысу векторының өлшем бірлігі – Кл/м2.

Диэлектриктегі зарядқа әсер ететін күш:

Поляризацияланғанда диэлектриктердің деформациялануы электрострикция деп аталады.

Тұйықталған бет үшін электрлік ығысу векторын есептеуде Остроградский – Гаусс теоремасы мына түрде жазылады:

Ф .

Егер еркін зарядтар тұйықталған беттің ішінде көлемдік тығыздықпен бөлініп таралған болса, онда формула мына түрге өзгереді:

Ф

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Нежность женщины – уверенность, радость и благополучие семьи!!! | Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании итературного языка


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных