Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Класифікація очищувального устаткування
За призначенням
Багатоцільові для чищення картоплі, овочів, цибулі Для чищення картоплі Для чищення цибулі Для чищення риби

За способом чищення: 1.Термічний (вогневий, паровий) 2.Хімічний 3.Гідромеханічний За робочим циклом: 1.Періодичної дії 2.Безперервної дії За будовою робо роб органів: 1.Конусні 2.Дискові 3.роликові За структурою робочої поверхні: 1.Абразивні 2.Роликові

 

 

ТХ-31  

 

У машинах для чищення картоплі використовується гідромеха­нічний спосіб чищення. Більш поширеними є машини періодичної дії.

Ефективність чищення картоплі при механічному способі залежить від: форми і розмірів камери і робочого органа; траєкторії і швидкості руху бульб у робочій камері; швидкості відносного руху, що створюється між продуктом, що обробляється, і робочою поверхнею; інтенсивності притискування продукту до поверхні робо­чої камери; рівномірності дотику всієї поверхні продукту до поверхні робочого органа.

Перевагою механічного способу чищення картоплі є можливість використання вторинної сировини для приготування крохмалю.

Недоліками с: великий відсоток лушпиння; видалення поверхне­вого, найбільш корисного шару бульб; необхідність ручного доочищування; необхідність сортування, калібрування, миття перед чищен­ням бульб.

В останній час вітчизняна промисловість і ряд зарубіжних фірм випускають в основному дискові картоплеочисні машини з робочими органами у вигляді металевих обертових дисків хвилеподібної форми (б), виконаних з шорсткуватих матеріалів. На поверхні є від двох до чотирьох хвиль, висота яких збільшується від центру диска до його країв. Іноді хвилі виконують окремо з металу чи іншого матеріалу і встановлюють на диск. Деякі картоплеочисні машини періодичної дії вітчизняного та зарубіжного виробництва (МОК - 150, МОК - 300, Lp - 90 та ін) мають робочі органи у вигляді увігнутої чаші з плавним переходом від горизонтальної поверхні до похилої.

Конусні картоплеочисні машини мають робочі органи у вигляді обертових жорсткуватих усічених конусів (а). Якщо використовується абразивний матеріал, конусну абразивну чашу встановлюють на металеву підставу. На нижній стороні робочих органів картофелеочисні машин періодичної дії розташовані вертикальні лопаті для видалення відходів.

ТХ-31  


У картоплеочисних машинах безперервної дії застосовуються роликові робочі органи у вигляді усічених конусів (в), виконаних з абразивного матеріалу і встановлених у Відповідно до діаметрами.

Також можуть використовуватися циліндричні ролики, поверхня яких покрита гнучкою ниткою (Щітками). Ці робочі органи застосовуються для очищення поверхні бульб при обробці термічним способом.

 

Робочі органи машин для очищення овочів за характером робочої поверхні можуть бути: абразивними (на бакелітовій, магнезіальній і других основах), шорсткуватими металевими чи пластмасовими, лезові, щіткові, гумові

 

ТХ-31  

3.Будова,принцип дії,правила експлуатації машини,техніка безпеки.

3.1. Будова машин періодичної дії для чищення картоплі.

 

Рис.1. МОК - 125

1-Воронка, 2-Робоча камера; 3-Сітка; 4-Ущільнення дверцят; 5-Люк розвантажувальний; 6-Диск; 7-Манжета; 8-Вал, 9-Ремінь клиновий (Z (0)-670Вн ГОСТ 1284.1-89); 10-Шків; 11-Гвинт; 12-Шланг зливний; 13-Кожух; 14-Електродвигун; 15-Болт натягу ременя; 16-Шків ведучий; 17-Корпус; 18-Підшипники (ГОСТ 8882-75 180205, 180206); 19-Втулка притискна; 20-Кришка; 21-Ніпель; 22-Чаша абразивна; 23-Кнопка "Пуск" (чорна); 24-Кнопка "Стоп" (червона); 25-Пульт управління; 26-Планка; 27-Чаша; 28-Станина;
29-Обичайка; 30-Патрубок для зливу; 31-Індикатор; 32-Прокладка.

 

 

ТХ-31  

Машини цієї групи підлогового типу з гідромеханічним спосо­бом чищення мають принципово однакову будову, відрізняються продуктивністю, габаритними розмірами, потужністю двигуна і деякими конструктивними особливостями.

Залежно від форми робочі органи машин періодичної дії поділя­ються на конусні та дискові (рис. 1.2)

 

 

Робочі органи машин періодичної дії для чищення картоплі: а - конусний; б ~ дисковий

 

Конусний робочий орган виконаний у вигляді усіченого конуса, в якому дно і поверхня конічної частини з внутрішнього боку виготовлені з абразивного матеріалу.

Дискові машини мають робочий орган у вигляді диска, що обертається, поверхня якого має хвилеподібні виступи, висота яких збільшується поступово від середини до країв.

 

ТХ-31  

Поверхня диска вкрита абразивним матеріалом.

Сучасні моделі машин, зокрема фірм АІесхаптегк, И-ОІеІ можуть мати змінні робочі органи, різні за структурою робочі поверхні, а саме: абразивні (на бакелітовій, магнезіальній та інших основах), шорсткі металеві або пластмасові, лезові, щіткові, гнучкі, гумові. ІІри цьому машини можуть працювати і в режимі миття.

.

Будова машини для чищення картоплі періодич­ної дії (рис. 1.2).

 

Рис. 1.3. Принципова схема картоплеочисної машини періодичної дії:

1 – станина; 2 – електродвигун; 3 – знижувальна клинопасова передача; 4 – зливальний патрубок; 5 – лопатки;
6 – металевий диск; 7 – абразивний диск; 8 – розвантажувальний люк; 9 – металевий циліндр з отворами; 10 – завантажувальний лоток; 11 – ніпель; 12 – робоча камера;
13 – хвиля; 14 – вертикальний вал; 15 – підшипник;
16 – зливальний шланг

 

ТХ-31  

 

 

Машина складається із основи та корпусу, встановлених на опорах. У верхній частині корпусу знаходиться циліндрична робоча камера із завантажувальною воронкою і розвантажувальний люк з дверцятами.

 

Робочим органом машини є диск з абразивним покриттям. Абразивною є і внутрішня поверхня робочої камери. За допомогою цих поверхонь знімається шкірка з поверхонь бульб.

Диск насаджений на верхній кінець робочого вала, який приво­диться у рух електродвигуном через клинопасову передачу.

У верхній частині робочої камери знаходиться розприскувач з краном подачі води.У нижній частині робочої камери розміщено патрубок і зливний шланг для видалення води з лушпинням.

.

Можливі несправності картоплечисток та способи їх усунення Таблиця 1.4.

 

Несправності Причини Способи їх усунення
Очистка картоплі проходить повільно або нерівномірно. Картопля недостатньо промита. Слабкий напір води. Кількість овочів перевищує норму.   Спрацювався терочний диск. Спрацювалися бокові абразивні сегменти. Клубні картоплі різного розміру. Покращити промивку картоплі. Збільшити постачання води. Скоротити норму овочів до норми. Поставити запасний диск. Поставити запасні. Провести попереднє сортування картоплі.
Робочий диск обертається повільно. Просковзує ремінь. Провести натягування ремня.

 

ТХ-31  

3.2. Принцип дії машин періодичної дії для чищення картоплі.

Очищення бульб від шкірки здійснюється у робочих камерах гострими гранями абразивних зерен. Картоплина, що потрапляє на абразивну поверхню, набуває стосовно до неї відносної руху під дією інерційних сил. У момент стикання картоплини з абразивною поверхнею виникає сила тертя, спрямована у напрямі, протилежному інерційній силі. Одночасно мікрозубці абразива проникають у поверхню бульби, при цьому відбувається стирання з неї зовнішнього покрову з одночасним закручуванням бульби. Величина закручування, зміна швидкості і напряму руху картоплини внаслідок стикання її з абразивною поверхнею залежить від розташування сусідніх картоплин, їх форми і місця стикання поверхні бульби з абразивною поверхнею.

рис 1.4.

 

 

ТХ-31  

 

Рис. 1.4. Машина для чищення картоплі періодичної дії: 7 — основа; 2 ~ крильчатка; З - електродвигун; 4,6 - шківи; 5 - багатошаровий пас; 7 - корпус; 8 - робоча камера; 9 - алюмінієвий диск; 10- диск з абразивним покриттям; 11- вивантажувальний отвір; 12 - шланг для води; ІЗ кран для подання води; 14 - гумова прокладка дверцят; 15 - кришка; І6 - завантажувальний отвір; 77 —дверцята розвантажувального отвору; 18 - ручка

Під час роботи у дискових машинах для чищення картоплі бульби розташовуються так, як це зображено на рис. 1.4.-1.5.

Рис 1.5.Схема розташування рис.1.6.Схема руху бульби у

Прод.під час роботи дискової дисковій машині для чищення

Машини для чищення картоплі. картоплі

 

 

 

Рух окремої картоплини здійснюється у такій послідовності (рис. 1.12). Ьульба, розміщена у центрі диска (У) починає обертатися разом з ним (11). Досягнувши певної кутової швидкості обертання бульба завдяки відцентровій силі просувається до краю диска (III).

ТХ-31  

 

 

Біля стінки робочої камери швидкість бульби стає меншою. Ударяючись об хвилю диска, бульба повертається, і саме в цей час відбувається інтенсивне обдирання шкірочки з поверхні бульби.

Хвиля забезпечує бульбі рух у бік обертання диска {IV). Проходячи під бульбою, хвиля підіймає його вгору. Цьому сприяють і сусідні бульби, що знаходяться на диску. Вони ніби виштовхують бульби, що знаходяться біля стінки. При цьому вони інтенсивно повергаються і вся маса бульб обертається (V-VII). Обертаючись вздовж стінки робочої камери, бульба втрачає свою швидкість і її відцентрової сили стає недостатньо для притискування до стінки, в результаті чого картоплина скочується до центру диска. Траєкторія її руху спрямована вниз по спіралі {VIII).

Траєкторія руху картоплі в робочій камері машини регламентує вибір основних її параметрів.

Об'єм робочої камери визначається залежно від заданої теоре­тичної продуктивності машини.

Для забезпечення циркуляції бульб на робочому органі і можливості руху їх від центру диска до його стінок діаметр робочої камери повинен становити не менше чотирьох діаметрів бульб. Діаметр диска визначається, виходячи з того, що радіальний зазор між ним і стінкою робочої камери не повинен перевищувати 5 мм. Висота робочої камери має бути більша за висоту двох бульб. Зазвичай висоту циліндричної частини робочої камери вважають рівною радіусу робочої камери.

 

 

ТХ-31  

 

3.3. Правила експлуатації машини та техніка безпеки.

Перш ніж надійти до очищення овочів, проводять зовнішній огляд машини, визначають її санітарний стан, переконуються у відсутності сторонніх предметів усередині робочої камери, перевіряють заземлення, стан електропроводки і правильність збірки. І ще одне: оглядаючи машину перед роботою, не забудьте прочистити форсунку, через яку йде в робочу камеру вода, особливо в картоплеочісних машинах з дисковими органами. З форсунки подається два струмені (на диск і на стінки), тому прочистити треба обидві прорізи і до того ж простежити, щоб струмені були спрямовані вниз (а не вгору або в сторону).

Забороняється включати машину при знятій кришці і відкритих дверцят розвантажувального лотка. Далі включають машину і перевіряють її роботу на холостому ходу. Призначені для очищення овочі повинні бути відкалібровані і ретельно вимиті. І не можна забувати, що під час завантаження машини необхідно стежити за тим, щоб разом з корнеклубнеплодов в робочу камеру машини не потрапляли камені, грудки грунту і інші сторонні предмети, які можуть вивести з ладу абразивне покриття.

Включають машину натисканням кнопки «Пуск», відкривають кран, і вода надходить у робочу камеру. Загальна витрата води не повинна перевищувати 1л на 1 кг очищуваного продукту. Далі відкривають кришку завантажувального лотка і завантажують в робочу камеру порцію підготовленого продукту, визначеної інструкцією по експлуатації. Збільшення або зменшення порції овочів проти нормативної призводить до зниження продуктивності машини і якості очистки, а також до збільшення відходів. При збільшенні порцій картоплі, що завантажується в робочу камеру машини, значно збільшується час

 

ТХ-31  

циклу його оброблення, що призводить до зниження загальної продуктивності машини.Зменшення кількості одночасно завантажуваного картоплі призводить також до зниження продуктивності машини і збільшенню відходів, так як зайвий вільний об'єм робочої камери дозволяє бульбам пересуватися зі збільшеною швидкістю, що призводить до збільшення відцентрової сили, що діє на бульбу.

Закривши кришку завантажувального лотка, виробляють очищення овочів; при цьому необхідно стежити за виведенням з машини води з мезги. Після закінчення очищення потрібно розмістити під розвантажувальним лотком ємність для збору очищених овочів, перекрити подачу води в робочу камеру, обережно відкрити дверцята розвантажувального лотка і вивантажити очищені овочі. Тривалість очищення продукту визначають візуально, відкривши на деякий час верхню кришку завантажувального отвору. Час обробки бульб картоплі та коренеплодів залежить від стану шкірки: молоді бульби обробляють 2 хв., стару, мляву картоплю - 5 хв. Процес очищення доцільно здійснювати до тих пір, поки повністю не очиститься 90% бульб. Повністю очищеним вважається бульба, у якого шкірка зберігається в поглибленнях, а на решті поверхні є не більше трьох ділянок з шкіркою, найбільший розмір яких не перевищує 1... 3 мм.

Після вивантаження очищених овочів знову закрити дверцята завантажувального люка і повторити операцію. Після закінчення очищення вимкнути машину натисканням кнопки «Стоп» і закрити кран подачі води в робочу камеру. В кінці роботи відключити автоматичний вимикач.Після закінчення роботи проводять санітарну обробку машини: її очищають, ретельно промивають струменем води рабочею камеру, звільняючи від бруду і очисток, насухо витирають зовнішню поверхню. При очисткі машини слід користуватися волосяними щітками.

ТХ-31  

4.Розрахункова частина.

 

4.1 Розрахунок продуктивності

 

Вихідні дані: продуктивність машини Q = 50кг/ч, середній діаметр бульби, , тривалість циклу обробки порції продукту 5 хвилин, опрацьований продукт – картопля.

1.Визначаєм обсяг камери з формули 1 при насипній масі картоплі і коефіцієнт заповнення робочої камери

,кг/с, (1)

де - маса одноразово завантаженого в робочу камеру продукту, кг; Т ц – тривалість обробки порції продукту, з; V – геометричний обсяг робочої камери, м; - насипна маса продукту; - коефіцієнт заповнення робочої камери, t3, tв – відповідно, тривалість завантаження і видалення порції продукту із робітничої камери, з; t0 – тривалість обробки продукту, з.

2. Визначаємо діаметр робочої камери

3. Перевіряємо умову забезпечення циркуляції бульб в робочому органі й можливості переміщення їх: . Оскільки D>Dmin, то умова забезпечення циркуляції бульб в робочому органі виконується.

ТХ-31  


 

4.Визначаємо діаметр робочого диска при прийнятому радіальному зазорі між останнім і стінкою робочої камери за такою формулою:

5. Загальну висоту робочої камери приймаємо рівної діаметру камери, тобто. . Висота чаші становить , висота обечайки . Тоді висота циліндричної частини робочої камери становить:

H = 0,3 - 0,1- 0,05 =0,15м.

6. За отриманими розмірам робочої камери уточнюємо обсяг камери в обробці продукту

Приймаємо V=12л.

7. Безліч порціц завантаженого продукту знаходимо з формули 1:

M = 0,012*650*0,6 = 5 кг

8. Уточнюємо теоретичну продуктивність машини за такою формулою 1:


Теоретична продуктивність машини складае-60 кг за год.

ТХ-31  

4.2 Розрахунок потужності електродвигуна

 

9. Мінімальну частоту обертання робочого органу визначаємо за такою формулою:

Приймаємо мінімальну відстань від центру обертання робочого органу до центру ваги бульби і коефіцієнт тертя між продуктом і абразивною поверхнею f = 1,0.

10. Мінімальне число оборотів робочого органу, влучення бульби на стінку робочої камери визначаємо:

Приймаємо відстань від осі обертання до центру ваги бульби r =rk =0,12м і коефіцієнт просковзування Кск = 0,6.

11. Визначаємо справжню чистоту обертання робочого органу:

n =1,6nmin, n = 1,6* 235,6 = 370обмин.

12. Потужність, необхідну подолання сил тертя між робочим органом і бульбами, бульб один від одного й стінку камери розраховуємо за такою формулою:


де Мтр – момент тертя між робочим органом і продуктом, Н*м, Ттр – сумарна сила тертя, Н,rтр – радіус докладання сумарної сили тертя, м, (для дискових

 

ТХ-31  

картофеле очисних машин = 0,33 D), - коефіцієнт враховує, що не підкинуті бульби створюють силу тертя = 0,8 – 0,9, n – частота обертання очисного диска, об./хв:

13. Потужність витрачену на підкидання бульб, обчислюємо за такою формулою:

Де Нпд – висота підкиду бульб, м, приймається рівній корисній висоті робочої камери,z – число хвиль на очисному диску, прим,Кск – коефіцієнт проковзування бульби щодо диска = 0,5

Вт

14. Приймаємо механічний ККД = 0,7, визначаємо потужність електродвигуна

кВт.

Потужність електродвигуна – 0,4 кВт.

 

ТХ-31  

 

Висновок

В даному курсовому проекті мною був зроблений розрахунок дискової картопле очисної машини, продуктивністю 50 кг/год, Також я провів аналіз конструкцій картоплечисних машин періодичної і безперервної дії, розглянув монтаж, ремонт і правила експлуатації картоплеочісних машин періодичної дії.

Дискові картоплечистки мають робочий орган у вигляді обертового диска, верхня поверхня якого має хвилеподібну форму і виконана з абразивного матеріалу. На поверхні диска є 2... 4 хвилі, висота яких поступово збільшується від середини диска до його країв. У центрі диска висота хвиль прагне до нуля. За своєю висоті ці хвилі значно вище, ніж хвилі на днище конічного робочого органу. На нижній стороні робочих органів картоплечисток періодичної дії розташовані вертикальні лопаті для видалення відходів.

В ході проведення розрахунку були отримані наступні дані: теоретична продуктивність - 60 кг/год, потужність двигуна - 0,4 кВт.

 

 

ТХ-31  

 

Список використаної літератури

1. Технологія продукції громадського харчування: у 2 т./за ред. А.С. Ратушного. - М.: Колос С, 2004. - 760 с.

2. Механічне обладнання підприємств громадського харчування: навчальний посібник для початкового проф. Освіти: довідник/В. Д. Елхіна. - М.: Видавничий центр В«АкадеміяВ», 2006. - 336с.

3. Радченко Л.А., Організація виробництва на підприємствах громадського харчування/Л.А. Радченко. - Р-н/Д: Фенікс, 2005. - 325.

4. Каталог обладнання фірми В«Російський проектВ» - 2003.

5. Професійна кухня: сто готових проектів: технічний каталог/А.Д. Єфімов, Т.Т. Нікуленкова, Н.В. Вуколова, М.І. Ботів. - М.: Видавничий дім В«Ресторанні відомостіВ», 2004. - 257 с.

 

 

ТХ-31  

Додатки

МАШИНА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ОВОЧІВ ЕР

 

Машина призначена для очищення овочів і встановлюється в закладах ресторанного господарства середньої і великої потужності. Очищення овочів відбувається при швидкому обертанні центрифуги (робочого конуса) в перебігу 1...2 хвилин, при цьому овочі очищаються від шкірки і промиваються водою.

Швидкість обертання робочого конуса встановлюється залежно від виду овочів, що очищаються (морква, картопля, шпинат, петрушка і т.д.). При цьому робочу камеру заповнюють овочами на 2/3 висоти.

Апарат сконструйований з нержавіючої сталі. Кришка виконана з прозорого матеріалу, що дозволяє спостерігати за процесом очищення без відкриття кришки. Під кришкою встановлений запобіжний датчик, що вимикає апарат при відкритті кришки.

Трапецеїдальний привідний ремінь дозволяє підтримувати швидкість обертання робочої камери в заданих межах. Блок управління розміщений у верхній частині апарату, в герметичній коробці, що запобігає попаданню води.

Тривалість очищення овочів встановлюється таймером.

 

КАРТОПЛЕЧИСТКИ МОДЕЛЬНОГО РЯДУ ЕР

 

Мал.1.7.Картоплечистка модельного ряду ЕР

 

ТХ-31  

Технічні характеристики: таблиця 5.

 

Маса одночасно завантажуваного продукту, кг 8...10
Місткість робочої камери, Дм  
Швидкість обертання робочого органу, об/хв  
Потужність, кВт 0,37
Струм трифазний
Частота, Гц    
Напруга, В 220/380
Габаритні розміри, мм довжина ширина висота  
Маса, кг  
     

 

 

Картоплечистки МОК-150м і МОК-300М
Машини картофелеочістітельние періодичної дії типу МОК-150м і МОК-300М призначені для очищення картоплі і коренеплодів (буряк, морква) від шкірки на підприємствах громадського харчування.

Машини випускаються у виконанні УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 ТУ РБ 200166490.006-2003 для експлуатації при температурі від плюс 1 до плюс 35°С.
Машини картоплеочисні періодичної дії типу МОК-150м і МОК-300М проводяться відповідно до вимог стандарту СТБ ІСО 9001:2001, мають білоруський (перша сторона, друга сторона) і російський сертифікати відповідності та посвідчення про державну гігієнічну реєстрацію.


 

ТХ-31  

 

 

Основні технічні характеристики машин
Найменування параметра - МОК-150М; МОК-300М
Продуктивність - не менше 150; 300 кг/год.
Час на обробку - не більше 2,8 хв.; 2,0 хв.
Кількість продукту (картопля), що завантажується в робочу камеру - не більше 7-10 кг
Номінальна споживана потужність - 0,75 кВт
Габаритні розміри:

 

ТХ-31  

 

 

- Довжина - 650; 650 мм
- Ширина - 450; 450 мм
- Висота - 930; 1000 мм
Маса - не більше 46 кг; 47 кг

Робота машини заснована на знятті шкірки з картоплі та інших коренеплодів шляхом механічної дії очищаючих робочих органів


 

ТХ-31  

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных