Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
МИСТЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ

ХУДОЖНЬОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДИЗАЙНУ

“Затверджую” Директор __________О.О.Фурса “____”__________200__р
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
  З дисципліни: Проектування
  Напрям: 0202 Мистецтво
  Спеціальність Дизайн середовища
  Спеціалізація:  
  Кваліфікація: Спціаліст
  Термін підготовки: 1 рік (4 роки + 1 рік = 5 років)
  Форма навчання: Денна
  Кількість кредитів
  Загальна кількість годин на дисципліну:
  з них аудиторних :
  лекції -
  семінарські заняття -
  практичні заняття
  самостійна робота
  Консультації -
  Курсові проекти 4 семестр
  Дипломні проекти 3 одиниці (ІІІ, ІV, V курс)
  Контрольні заходи:  
  іспит (семестр)  
  залік (семестр) Семестр 3 по 10 (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
  Програма складена Россовою Л.Ю.
  Навчальний план 2005 р.
                   

 

 

  Схвалена на засіданні циклової комісії Протокол №____ від “___”__________200__р. Голова ЦК ________________

 

м. Київ , 2003р.

АНОТАЦІЯ

МЕТА:Надання знань про сутність, оздоблювальні матеріали та композиційні засоби у формуванні інтер’єру.

 

 

ЗАВДАННЯ:Вироблення вмінь аналізувати й оцінювати; реконструювати та проектувати; декорувати інтер’єри.

 

 

ПРЕДМЕТ:Створення просторової структури з урахуванням функцій них та конструктивних особливостей на високому художньо-естетичному рівні.

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ:сучасний інтер’єр потребує естетично-психологічну оцінку просторової структури з урахуванням функцій них та конструктивних особливостей.

Формування художнього образу через тектоніку. Виразність та гармонізацію внутрішнього простору з одночасним забезпеченням надійності та комфортності приміщень являється найважливішою задачею дизайнера.

Проекти сьогоднішні повинні забезпечити такі якості внутрішнього простору, котрі диктуються сучасними умовами соціально-культурної та духовної сфери праці, побуту та відпочинку людей.

Розглядаються основні принципи формування внутрішнього простору, розкриваються основи утворення оптимального середовища для життя та трудової діяльності людини.

 

МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ У СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІЙ СХЕМІ:

Основи композиції – Основи проектування – Проектування.

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Головною метою сучасного вищого навчального закладу в Україні є висока професійна підготовка студента і виховання громадянина України, людини соціально зрілої, працьовитої, творчої.

Навчальна програма з дисципліни «Проектування» для вищих навчальних закладів спрямована на те, щоб поглибити знання студентів, підвищити їх загальну культуру на етапі національного відродження України.

Виходячи з цього, головними цілями навчання «Проектування» є:

Ø Формування знань;

Ø Розвиток мислення студентів, яке передбачає загальне розуміння загального творчого процесу;

Ø Навчити застосовувати набуті знання та вміння на практиці;

Ø Підготовка фахівця до активного громадського життя в Українській державі.

У результаті вивчення предмету фахівець

повинен знати:

- сутність інтер’єру, його особливості;

- історичну та соціальну обумовленість інтер’єру;

- організацію простору в інтер’єрі;

- тектонічну виразність внутрішнього простору;

- метрометричну організацію простору інтер’єру;

- масштабні зв’язки внутрішнього простору;

- реальний та ілюзорний простір інтер’єру;

- світло в інтер’єрі. Природне, штучне. Моделювання внутрішнього простору -світлом;

- колір і інтер’єрі. Закони змішування кольорів (основи кольорознавства). Психофізіологічний вплив кольору. Моделювання простору – кольором;

- сучасні оздоблювальні матеріали. Матеріали для оздоблювання основних елементів інтер’єру: сходи, підлога, стеля, стіни та т.ін.

- меблі в інтер’єрі. Функцій не призначення. Параметри. Пластична анатомія людини. Конструктивні особливості. Стильові особливості. Основи художнього конструювання меблів.

- елементи декоративно-ужиткового мистецтва в інтер’єрі;

- фіто та аква-дизайн в інтер’єрі;

- основи макетування.

 

Студентповинен уміти:

- працювати з усіма доступними джерелами знань, вміти самостійно добувати інформацію;

- порівнювати, пояснювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати добуту інформацію;

- спираючись на отримані знання, на здобуті професійні навички грамотно розробляти дизайн інтер’єрів;

- подавати та розробляти дизайн-проект на всіх стадіях проектування (клаузура; фор-ескіз, ілюстративно-демонстраційний матеріал, робочі креслення);

- розробляти меблі;

- розробляти та виконувати макети;

- давати визначення та обґрунтовувати рішення дизайну, підводячи під будь-яку виконану роботу – концепцію.

 

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№№ п/п Теми курсу Всього годин Кількість навчальних годин Самостійна робота
  Всього аудиторних Лекційні Практичні
             

 

1. Сутність інтер’єру, його особливості.       -    
2. Інтер’єр, частина загальної архітектурної композиції.       -    
3. Завдання та матеріальні засоби дизайну інтер’єру.       -    
4. Дизайн інтер’єрів житлових та громадських споруд.       -    
5. Дизайн інтер’єру житлових приміщень.       -    
6. Дизайн інтер’єру адміністративних будівель.       -    
7. Дизайн інтер’єру підприємств торгівлі.       -    
8. Дизайн інтер’єру підприємств громадського харчування.       -    
9. Дизайн інтер’єру спортивних споруд.       -    
10. Дизайн інтер’єру видовищних споруд.         -    
11. Дизайн інтер’єру індустрії розваг.       -    
12. Дизайн інтер’єру яхт; VIB-салонів літаків та таке інше.       -    
ВСЬОГО: -

ПРОГРАМА КУРСУ

 

Тема І. Сутність інтер’єру, його особливості.
  - Інтер’єр-людина - Динамічність інтер’єру - Функцій ні особливості - Наукове обґрунтування - Соціальні аспекти
Тема 2. Інтер’єр, частина загальної архітектурної композиції.
  - Організація простору в інтер’єрі - Тектонічна виразність внутрішнього простору - Метрометрична організація простору інтер’єру - Масштабні зв’язки внутрішнього простору - Реальний та ілюзорний простір інтер’єру.
Тема 3. Завдання та матеріальні засоби дизайну інтер’єру.
  - Світло в інтер’єрі. Світло природне та штучне. Моделювання внутрішнього простору. Світловий клімат - Колір в інтер’єрі. Основні характеристики кольору. Закони змішування кольорів. Психофізіологічний вплив кольору на людину Використання можливостей кольору при моделюванні простору - Оздоблювальні матеріали в дизайні інтер’єру. Штучні та природні матеріали. Матеріали та їх фактури. Оздоблювальні матеріали основних елементів інтер’єру (сходи, підлога, стеля, стіни та таке інше). - Меблі в інтер’єрі. Функцій не призначення. Габарити. Ергономічні характеристики. Антропометричні показники. Конструктивні особливості. Стильові особливості. Основи художнього конструювання меблів. - Елементи декоративно-ужиткового мистецтва в інтер’єрі. - Декоративні тканини в інтер’єрі. - Фіто, аква-дизайн в інтер’єрі.
Тема 4. Дизайн інтер’єрів житлових та громадських споруд.
  - Загальні положення. Методична послідовність виконання дизайн-проекту. Візуальне обстеження. - Виконання обмірних креслень, обмірів (плани, розгортки, деталі). - Аналіз існуючого стану. - Розробка ескізного проекту. Функцій не зонування. Розробка ідеї. Можливі засоби подачі ілюстративно-демонстраційного матеріалу (олівці, акварель, гуаш, аплікація, аерографія).
Тема 5. Дизайн інтер’єру житлових приміщень.
  - Квартира (всі основні приміщення); - Котедж (всі основні приміщення); - Готельний номер. Планувальні рішення. Створення кольорової гами. Рішення освітлення. Добір оздоблювальних матеріалів. Декорування інтер’єрів.
Тема 6. Дизайн інтер’єру адміністративних будівель.
  - Інтер’єр офісу - Інтер’єр кабінету керівника - Інтер’єр залу засідань. Планувальні рішення. Колір. Світло. Оздоблювальні матеріали. Умеблювання. Текстильний дизайн. Декорування. Фіто, аква-дизайн.
Тема 7. Дизайн інтер’єру підприємств торгівлі.
  - Магазини (продовольчих та промислових товарів) - Салони-магазини - Спеціалізовані магазини. Планувальні рішення. Колір. Світловий дизайн. Оздоблювальні матеріали. Умеблювання. Декоративно-ужиткове мистецтво. Меблі та обладнання. Фіто, аква-дизайн.
Тема 8. Дизайн інтер’єру підприємств громадського харчування.
  - Кафе - Бар - Ресторан Планувальні рішення. Кольорова гама інтер’єру. Вирішення освітлення. Оздоблювальні матеріали та їх фактури. Текстильний дизайн. Декорування. Умеблювання. Умеблювання. Фіто, аква-дизайн.
Тема 9. Дизайн інтер’єру спортивних споруд. (тренажерні зали, зали спортивних ігор, зони спортивних єдиноборств, фітнес-центри).
  Планувальні рішення. Колір. Світло. Оздоблювальні матеріали. Меблеве обладнання.  
Тема 10. Дизайн інтер’єру видовищних споруд.
  - Театри - Кінотеатри - Концертні зали - Музеї - Експозиційні зали - Галереї Планувальні рішення. Колір. Світло. Оздоблювальні матеріали. Меблі та обладнання. Декоративно-ужиткове та монументально-декоративне мистецтво. Фіто, аква-дизайн.  
Тема 11. Дизайн інтер’єру індустрії розваг.
  - Клуби - Нічні розважальні клуби - Казіно. Планувальні рішення. Кольоровий клімат. Світловий дизайн. Оздоблювальні матеріали. Текстильний дизайн. Меблі та обладнання. Декоративно-ужиткове, монументально-декоративне мистецтво. Фіто, аква-дизайн.  
Тема 12. Дизайн інтер’єру яхт;VIB-салонів літаків та таке інше.
  Планувальні рішення. Колір. Світло. Оздоблювальні матеріали. Меблеве обладнання. Декорування. Фіто, аква-дизайн.
     

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

№№ п/п Тема Форма контролю Список літератури для опрацювання Кіль-кість годин

 

1. Сутність інтер’єру, його особливості. Опитування та перегляд замальовок, начерків 1. В.Р.Ранев «Интерьер». – М.: Высшая школа, 1987. 2. Виолле де Люк Беседы об архитектуре, т. 1,2, – М., 1937. 3. Вопросы теории архитектурной композиции. Сб.1-4. – М., 1955-1958. 4. Robertson H. The principles of architectural composition. – London, 1950.        
2. Інтер’єр, частина загальної архітектурної композиції. Опитування та перегляд замальовок та начерків 1. В.Р.Ранев «Интерьер». – М.: Высшая школа, 1987. 2. под ред.. А.А.Тица Основы архитектурной композиции и проектирования. – К.: Вища школа, 1976. 3. Ф.Е.Чубарев Организация внутреннего пространства зданий. – К.: Будівельник, 1989.          
3. Завдання та матеріальні засоби дизайну інтер’єру. Опитування та перегляд замальовок, начерків 1. Айрапетов Д.П. «Архитектурное материаловеде-ние». – М.: Строй-издат, 1983. 2. И.Т. Волкотруб Основы художественного конструирования. – К.: Вища школа, 1988. 3. В.Н. Крочютов, Н.В. Мажура Отделочные материалы в Инте-рьере. – К.: Вища школа, 1981. 4. Л.А.Воронец «Искусственное освещение помещений». – К.: Будівельник, 1979. 5. Н.Н.Степанов Цвет в интерьере. – К.: Вища школа, 1985. 6. Г.Фрилинг, К.Ауэр Перевод с нем. О.В.Гавалова Человек – цвет – пространство (прикладная цвето-психология). – М.: Стройиздат, 1973.  
4. Дизайн інтер’єрів житлових та громадських споруд. Опитування та перегляд клаузур, фор-ескізів; робочих креслень 1. Я.Антал, Л.Кушнир, И.Сламень, Б.Гавранкова Архитектурное черчение. / Перев. со словац. – К.: Будівельник, 1980. 2. А.Иконников, Г.Степанов «Основы архитек-турной компози-ции». – М.: Искусство, 1971. 3.М.В.Лисициан “Інтерьер общественных и жилых зданий”. – М.: Стройиздат, 1973.
5. Дизайн інтер’єру житлових приміщень. Опитування та перегляд начерків, клаузур, фор-ескізів; дизайн-проектів 1. М.О.Барщ, М.В.Лисициан, С.П.Тургенев, Н.В.Федорова Архитектурное проектирование жилых зданий. – М, Изд-во литературы по строительству, 1972. 2. А.С.Гурова Ваш дім. – К.: Будівель-ник, 1971. 3. І.І.Каракіс, Л.С.Жоголев, В.В.Самойлович «Ваша квартира». – К.: Будівельник, 1986. 4.А.А.Колесник «Об’ємно-просто-рова структура». – 2000. 5. Кесс «Стили в мебели». – Будапешт, 1979.  
6. Дизайн інтер’єру адміністративних будівель. Опитування та перегляд клаузур, фор-ескізів; дизайн-проектів 1. М.И.Сенин «Интерьеры современных общественных зданий». – К.: Будівельник, 1969. 2. Ю.Н.Коваленко, В.П. Шевченко, И.Д. Михайленко Краткий спра-вочник архитек-тора. – К., “Будіве-льник”, 1975. 3. Е.Б.Новикова Интерьер общест-венных зданий. – М.: Стройиздат, 1991. 4. О.С.Шипанов Дизайн. – 1992. 5. Б.В.Анрест Загальні інтер’єри. – 1999. 6. Саллі Уолтон Кольорове оформлення інтер’єру. М.: Рослин, 2001. 7. Вісник Московського Університету. – 1988 «Взаємозв’язок емоцій та кольору.
7. Дизайн інтер’єру підприємств торгівлі. Опитування та перегляд клаузур, фор-ескізів; дизайн-проектів 1. Гвиндіані «Підприємства торгівлі». – 1987 2. Лошаков «Интерьеры предприятий торговли». – К.: Будівельник, 1979. 3. П.П.Безродный «Интерьеры книжных магазинов». – К.: Будівельник, 1980. 4. Л.Є.Купель-ський «Споруд-ження. Громадські інтер’єри», 1983. 5. Є.С.Пономарёв «Интерьер и оборудование гражданских зданий». – Минск: Высшая школа, 1976.  
8. Дизайн інтер’єру підприємств громадського харчування. Опитування та перегляд клаузур, фор-ескізів; дизайн-проектів 1. Е.Д.Агранов-ский, Б.В.Дмит-риев «Основы проектирования и интерьер предпри-ятий обществен-ного питания». 2. В.П.Уренёв «Архитектура предприятий общественного пеитания». – К.: Будівельник, 1981. 3. Саллі Уолтон Кольорове оформлення інтер’єру. М.: Рослин, 2001.  
9. Дизайн інтер’єру спортивних споруд. Опитування та перегляд начерків, клаузур, фор-ескізів; дизайн-проектів 1. Редакторы-составители Н.Я.Колли, Н.С.Дюрнбаум, И.П.Домшлак «Справочник архитектора», том VII (второй полу-том). – М., 1949, Изд-во Академии архитектуры СССР. 2. Періодичні видання. 3.Інтернет.
10. Дизайн інтер’єру видовищних споруд.   Опитування та перегляд начерків, клаузур, фор-ескізів; дизайн-проектів 1. Редакторы-составители Н.Я.Колли, Н.С.Дюрнбаум, И.П.Домшлак «Справочник архитектора», том VII (первый полу-том). – М., 1949, Изд-во Академии архитектуры СССР. 2. Алпатов М.В. «Всеобщая история искусств». – М.: Искусство, 1989. 3. Джудит Миллер «Интерьер. Цвет и стиль». – М.: Ниола ХХІ век, 2001. 4. Ревякин В.И. «Музеи». – М.: Стройиздат, 1973. 5. Ревякин В.И. «Выставки. Архитектура и экспозиции». – М.: Стройиздат, 1975. 6. Ревякин В.И., Розен А.Я. «Историко-краеведческие музеи». – М.: Стройиздат, 1983. 7. Федотов А.Я. «Музей театральных кукол». – М.: Изобразительное искусство, 1940.
11. Дизайн інтер’єру індустрії розваг. Опитування та перегляд начерків, клаузур, фор-ескізів; дизайн-проектів 1. Періодичні видання. 2.Інтернет.
12. Дизайн інтер’єру яхт; VIB-салонів літаків та таке інше. Опитування та перегляд замальовок, клаузур, фор-ескізів; дизайн-проектів 1. Балакин С.А., Масляев Ю.Л. «Парусные корабли». – М.: Аванта, 2003. 2. Періодичні видання: “Lagle” №1, 2002. “Yachting World” February, 2000. “Multihulls World” April-May, 1996. “Multihull” international, 1968-1998.  
ВСЬОГО

ЛІТЕРАТУРА

1. А.Иконников, Г.Степанов «Основы архитектурной композиции». – М., «Искусство», 1971.

2. Б.Г.Бархин Методика архитектурного проектирования в системе архитектурного образования. – М., 1969.

3. Виолле де Люк Беседы об архитектуре, т. 1, 2, – М., 1937.

4. Вопросы теории архитектурной композиции. Сб.1-4. – М., 1955-1958.

5. М.Я.Гинзбург Стиль и эпоха. – М., 1924.

6. В.Ф.Кринский, И.В.Ламцов, М.А.Туркус Элементы архитектурно-пространственной композиции. – М., 1938, 1968.

7. В.Ф.Кринский, В.С.Колбин, И.В.Ламцов, М.А.Туркус Н.В.Филасов Введение в архитектурное проектирование. – М., 1962.

8. Очерки теории архитектурной композиции. – М., 1960.

9. Hamlin T. Forms and functions of twentieth century architecture. Vol.2 Principles of composition. – New York, 1952.

10. Robertson H. The principles of architectural composition. – London, 1950.

11. Schubert O. Yesetz der Baurunst. – Leipzig, 1954

12. М.Я.Гинзбург Ритм в архитектуре. – М; 1932.

13. Ю.И.Короев и М.В.Федоров Архитектура и особенности зрительного восприятия. – М; 1954.

14. Ф.Л.Райт Будущее архитектуры. – М; 1960.

15. Санчес-Аркас М. Оболочки. – М; 1964.

16. Конструкции гражданских зданий. / Под ред. М.С.Туполева. – М; 1968.

17. К.Н.Афанасьев Построение архитектурной формы древнерусскими зодчими. – М; 1961.

18. Н.И.Брунов Пропорции античной и средневековой архитектуры. – М; 1935.

19. Виньола Дж.Б.Правило пяти орденов архитектуры. – М; 1939.

20. Витрувий Десять книг об архитектуре. – М; 1936.

21. Г.Д.Гримм Пропорциональность в архитектуре. – Л-М; 1935.

22. Э.Мессель Пропорции в античности ив средние века. – М; 1936.

23. И.Б.Михайловский Теория классических архитектурных форм. – М; 1937.

24. Палладио А. Четыре книги об архитектуре. – М; 1936.

25. И.Ш.Шевелев Геометрическая гармония. – Кастрома, 1963.

26. La Corbusier. La Modulor. – Paris, 1953.

27. Л.И.Кириллова Масштабность в архитектуре. – М; 1961.

28. Licklider H. Architectural scale. – London, 1965.

29. С.С.Алексеев Цветоведение. – М; 1932.

30. Дерибере М. Цвет в деятельности человека. – М; 1964.

31. Н.М.Гусев Естественное освещение зданий. – М; 1961.

32. М.В.Алпатов Этюды по истории западноевропейского искусства. – М; 1964.

33. М.В.Алпатов Этюды по истории русского искусства., т.І, ІІ. – М; 1967.

34. И.Е.Данилова Итальянская монументальная живопись. – М; 1970.

35. Л.А.Жадова Монументальная живопись Мексики. – М; 1965.

36. А.А.Тиц Основы архитектурной композиции и проектирования. – К., «Вища школа», 1976.

37. М.О.Барщ, М.В.Лисициан, С.П.Тургенев, Н.В.Федорова Архитектурное проектирование жилых зданий. – М, Изд-во литературы по строительству, 1972.

38. Ф.Е.Чубарев Организация внутреннего пространства зданий. – К., “Будівельник”, 1989.

39. В.М.Ратничин Перспектива. – К., «Вища школа», 1982.

40. Л.А.Воронец «Искусственное освещение помещений». – К., “Будівельник”, 1979.

41. Н.Н.Степанов Цвет в интерьере. – К., «Вища школа», 1985.

42. Г.Фрилинг, К.Ауэр Перевод с нем. О.В.Гавалова Человек – цвет – пространство (прикладная цветопсихология). – М, «Стройиздат», 1973.

43. Н.М.Гусев, В.Г.Макаревич Световая архитектура. – М, «Стройиздат», 1973.

44. А.А.Тиц Архитектура, стандарт, красота. – К., “Будівельник”, 1972.

45. В.Н.Крочютов, Н.В.Мажура Отделочные материалы в интерьере. – К., «Вища школа», 1981.

46. Я.Антал, Л.Кушнир, И.Сламень, Б.Гавранкова Архитектурное черчение. / Перевод со словацкого. – К., “Будівельник”, 1980.

47. Baur, Belli (Helmuth Baur, Christian Preiiffer-Belli) 270 Schriften Eine Sammlung zeitgemäßer Alphabete. – München, 1980.

48. И. И.Лошаков Интерьеры предприятий торговли. – К., “Будівельник”, 1979.

49. В.П.Уренев Архитектура предприятий общественного питания. – К., “Будівельник”, 1981.

50. Ю.Н.Коваленко, В.П.Шевченко, И.Д.Михайленко Краткий справочник архитектора. – К., “Будівельник”, 1975.

51. И.Т.Волкотруб Основы художественного конструирования. – К., «Вища школа», 1988.

52. В.Л.Глазычев О дизайне: Очерки по теории и практике на Западе.– М., «Искусство», 1970.

53. М.М.Гуревич Цвет и его измерение. – Изд-во АН СССР, 1950.

54. Л.А.Жадова Цветовая система М.Машюшкина. – М., «Искусство», 1974.

55. В.А.Зернов Цветоведение. – М., «Книга», 1972.

56. Н.Пахитнов Творческое наследие Баухауза (1919-1933). Декоративное искусство СССР. 1962, № 7, № 8.

57. Э.Г.Цыганкова У истоков дизайна. – М., «Наука», 1977.

58. М.В.Лисициан “Інтерьер общественных и жилых споруд”. – М., «Стройиздат», 1973.

59. Е.Д.Аграновский, Б.В.Дмитриев «Основы проектирования и интерьер предприятий общественного питания».

60. Пономарёв Е.С. «Интерьер и оборудование гражданских зданий». Минск, «Высшая школа», 1976.

61. Айрапетов Д.П. «Архитектурное материаловедение». – М., «Стройиздат», 1983.

62. Гасанова Н.С. «Текстиль в дизайне интерьера». – К., “Будівельник”, 1987.

63. Безродный П.П. «Интерьеры клубов и домов культуры». – К., “Будівельник”, 1980.

64. Безродный П.П. «Интерьеры книжных магазинов». – К., “Будівельник”, 1980.

65. Манучарова Н.Д. «Меблировка и эстетическое оформление гостиниц». – К., “Вища школа”, 1973.

66. Кесс «Стили в мебели». – Будапешт, 1979.

67. Владимирова А.В., Осипов Н.В. «Магия цвета». – М., “Знание”, 1965.

68. Цойгнер Г. «Учение о цвете». – М., «Стройиздат», 1971.

 

Періодичні видання:

 

1. “Архитектура и престиж». Подписной индекс 40555. www.archiprestig.com.ua

(проектирование, дизайн интерьеров, выставки, конференции, полиграфия, фотоработы)

 

2. “Четыре комнаты”. Распространение журнала ЗАО “Рекламное агентство “Эйдос”. Факс (095)232-6334.

(предмет, интерьер, архитектура, среда, мировое пространство, дизайн)

 

3. “Миф – Мебель”. Тел.редакции 440-7086.

 

4. “Лучшие иетерьеры”. Распространение ЗАО “ИНО Прес” (095)737-6214,

239-9552

 

5. “Дом и интерьер”. Киев, б-р Шевченко, 54/1. (044)2345050, 234-2299

(дизайн, строительство, архитектура)

 

6. А.С.С. (art – city – construction) Редакция А.С.С. Украина 01025, Киев 25, а/я 194, ул.Довженко, 14, оф.4, тел./факс (044)241-9487,

internet: www.acc.com.ua

 

7. “Интерьер + дизайн”. По вопросам подписки (095)362-3109

КРИТЕРІЇ ОЦІНОК

 

«Відмінно» - заслуговує студент, який виконав роботу в повному обсязі (ілюстративно-демонстраційний матеріал, пояснювальну записку) на високому рівні. Студент володіє знаннями, графікою, професійною термінологією.

 

«Добре» - заслуговує студент, який виконав роботу в повному обсязі, але має зауваження до якості поданого матеріалу. Студент володіє знаннями, але не досить (вільно) впевнено володіє професійною термінологією.

 

«Задовільно» - заслуговує студент, який виконав ілюстративно-демонстраційний матеріал не в повному обсязі. Студент демонструє низькі знання.

 

«Незадовільно» - заслуговує студент, який не представив матеріал дизайн-проекту в повному обсязі, не володіє знаннями, графікою, професійною термінологією.

 

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных