Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тема 13. Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості
Зміст заняття

1. Теоретичні основи обліку грошових коштів.

2. Документування обліку грошових коштів

3. Характеристика рахунків з обліку грошових коштів

4. Облік дебіторської заборгованості

Мета заняття –ознайомитися з порядком відображення на рахунках бухгалтерського обліку касових операцій та операцій на рахунках в банку та їх документальним оформленням. Визначення суті дебіторської заборгованості

Запитання для контролю знань:

1. Що належить до грошових коштів?

2. Як здійснюється відкриття, переоформлення і закриття рахунку в установах банків?

3. Які форми безготівкових розрахунків вам відомі?

4. Як здійснюється аналітичний облік на рахунку 31 “Рахунки в банках”?

5. Якими документами оформляються операції з коштами на рахунках в банку?

6. Особливості ведення касових операцій.

7. Як проводиться інвентаризація каси?

8. Розкажіть як здійснюється одержання готівки в банку та здача в банк.

9. Як ведеться Касова книга на підприємстві?

10. На якому рахунку здійснюється облік розрахунків з покупцями та замовниками?

 

Завдання 13.1.

Заповнити листок касової книги за 2 січня ц.р., видаткові та прибуткові касові ордери за операціями ( залишок ліміту каси та залишок на 2 січня ц.р. становить 300 грн).

За 2 січня відбулись такі операції:

- отримано кошти з поточного рахунку для господарських потреб – 700 грн;

- отримано кошти для виплати заробітної плати Клименту А.П. – 2300 грн;

- отримано виручку за реалізовану продукцію від ПП. «Сорос»– 8000 грн;

- видано кошти під звіт на відрядження Ковальчуку П.П. – 300 грон;

- видано заробітну плату Клименту А.П.- 2300 грн;

- повернуто Ковальчуком П.П. невикористану підзвітну суму – 50 грн;

- повернуто залишок ліміту каси у банк - ?

Здійснити записи на рахунках бухгалтерського обліку за операціями

 

 

Завдання 13.2.

На підставі наведених господарських операцій проставити кореспонденцію рахунків:

1) погашено з поточного рахунку заборгованість перед банком ;

2) придбано паливо у фірми “Світ”- ;

3) оприбутковано на склад готову продукцію;

4) погашено заборгованість перед бюджетом;

5) видано заробітну плату працівникам підприємства;

6) з поточного рахунку надійшла готівка в касу;

7) сплачено кредитору готівкою;

8) видана з каси готівка підзвітній особі.

9) нараховано заробітну плату робітникам за виготовлення прдукції;

10) придбано обладнання з оплатою з поточного рахунку.

 

Завдання 13.3.

Станом на 01.04.ц.р.. залишок на поточному рахунку ВАТ “Преміум” становить 145366,12 грн. За місяць відбулись наступні операції:

1. На поточний рахунок надійшли кошти від покупця ТзОВ “Плай” за одержану продукцію  12540 грн.;

2. На поточний рахунок внесено передоплату від покупця ПП “Клеменс” за одержану продукцію  4320 грн.;

3. Перераховано з поточного рахунку постачальнику ВАТ “Роман” кошти за одержані товари  58110 грн.;

4. Перераховано з поточного рахунку до бюджету суму ПДВ  2000 грн.;

5. Зараховано на поточний рахунок короткострокову позику банку  7880 грн.;

Скласти бухгалтерські проводки та визначити сальдо по рахунку 31 “Рахунки в банку” на 01.05.ц.р..

 

Завдання 13.4.

На основі даних відобразити на рахунках операції з обліку руху коштів на поточному рахунку в банку. Скласти оборотну відомість за лютий п. р.

Залишки на синтетичних рахунках ВАТ “Галич” на 01.02 п. р.

№ рахунку Назва рахунку Сума, грн.
Д К
Каса
Рахунки в банках
Розрахунки з постачальниками та підрядниками
Розрахунки за страхування
Розрахунки з іншими дебіторами
Короткострокові позики

Реєстр господарських операцій ВАТ “Галич” за лютий п. р.

№ з/п Зміст господарської операції Сума, грн.
1. Зарахована на поточний рахунок виручка від реалізації продукції
2. Оплачено рахунок постачальника за отримані матеріали
3. Перераховано платежі до бюджету
4. Внесено на поточний рахунок залишок грошей в касі
5. Зараховано на поточний рахунок залишок грошей в касі
6. Внесено черговий платіж за довгостроково орендовані основні засоби

 

Завдання 13.5.

Відобразити операції в бухгалтерському обліку та визначити невідомі суми.

Дані для виконання:

Зміст господарської операції Сума, грн.
1. Видано з каси аванс на відрядження заступнику директора
2. Відображено списання витрат на відрядження
3. Відображено повернення невикористану суму авансу до каси підприємства
4. Відображено списання витрат на відрядження на фінансовий результат діяльності підприємства ?

Завдання 13.6.

Сформувати зміст господарських операцій на підставі наведеної кореспонденції рахунків

1. Д-т 30 К-т 31 2. Д-т 371 К-т 30 9. Д-т 98 К-т 64

3. Д-т 33 К-т 30 4. Д-т 66 К-т 30 10. Д-т 64 К-т 31

5. Д-т 99 К-т 30 6. Д-т 30 К-т 46

7. Д-т 31 К-т 50 8. Д-т 31 К-т 36

 

Завдання 13.7.

Відобразити операції в бухгалтерському обліку:

№ п/п Зміст господарської операції Сума, грн
При проведенні інвентаризації каси встановлено надлишок грошей
Здано на поточний рахунок надлишок грошей з каси, який виявлено при інвентаризації
Перераховано з поточного рахунку до бюджету надлишок грошей у касі, який виявлено при інвентаризації
При проведенні інвентаризації каси виявлено недостачу грошей
Віднесено на винного нестачу грошей у касі
Внесено касиром до каси нестачу грошей
Фінансовою перевіркою встановлено прострочену заборгованість постачальникам
Перераховано з поточного рахунку до бюджету прострочену заборгованість постачальникам
Фінансовою перевіркою встановлено прострочену дебіторську заборгованість
У кінці року списано прострочену дебіторську заборгованість

Теми рефератів

1. Характеристика рахунків з обліку грошових коштів і дебіторської заборгованості

2. Первинне спостереження та документування операцій з обліку грошових коштів

Література

1. Положення про ведення касових операцій у національній валюті України. Затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 № 637, зі змінами доповненнями.

2. Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій. Наказ Міністерства статистики України від 15.02.1996 р. № 51.

4. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник / за ред. Р.Л. Хом'яка, В.І. Лемішовського. - 4-те вид., доп. і перероб. - Львів.: Національний університет „Львівська політехніка". „Інтелект-Захід", 2005. - 1072 с.

Тести

1. Заборгованість фізичних і юридичних осіб підприємству називається:

а) кредиторською;

б) дебіторською;

в) бюджетною;

г) відстроченою.

2. Оформлення касових операцій здійснюється наступними документами:

а) прибутковим касовим ордером;

б) лімітно-забірною карткою;

в) платіжним дорученням

3. Записи на синтетичному рахунку 30 "Каса" здійснюються на підставі:

а) касової книги;

б) відривних аркушів касової книги та доданих до них первинних
документів;

в) первинних документів по надходженню та витрачанню коштів.

4. Відносини між банком та підприємством обумовлюються:

а) в усній домовленості;

б) у договорі на розрахунково-касове обслуговування;

в) у договорі-дорученні.

5. Яким документом оформляється розпорядження банку про
перерахування визначеної суми на рахунок іншого підприємства:

а) платіжним дорученням;

б) випискою банку;

в) чеком.

6. Облік грошових коштів на рахунках в банку ведеться на рахунку:

а) 31 "Каса";

б) 31 "Рахунки в банках";

в) 33 "Інші кошти".

7. Операції по надходженню коштів в касу реєструються в:

а) журналі-ордері № 1;

б) відомості № І;

в) журналі-ордері № 2.

8. Інвентаризація грошових коштів на рахунках в банках здійснюється методом:

а) звірки залишків;

б) перерахунку;

в) підрахунку залишку по рахунку.

9. 3 якою метою можуть видаватись під звіт грошові кошти:

а) для придбання матеріальних цінностей для виробничо-господарської діяльності;

б) для покриття нестачі, яка виникла з вини працівника підприємства;

в) на витрати на відрядження для виробничо-господарських цілей.
10. На який строк можуть видаватися грошові кошти під звіт:

а) на невизначений термін;

б) на строк, визначений керівником підприємства виходячи з мети видачі коштів;

в) на три дні.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных