Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Вихідні дані для проведення групування
РОБОЧИЙ ЗОШИТ

з дисципліни

"ОБЛІК І АУДИТ В ГАЛУЗЯХ АПК ТА СТАТИСТИКА"

 

Студента ________ групи

________________________

Варіант виконуваного завдання _____

 

УМАНЬ-2014

Практичне заняття № 1

 

Групування статистичних даних

 

Мета: вивчити порядок проведення простого аналітичного групування та навчитись робити висновки за одержаними результатами.

Необхідно: за даними додатку А провести просте аналітичне групування 20 підприємств Уманського району за урожайністю зернових і виявити вплив двох чинників: якість ґрунту та кількість внесених мінеральних добрив, створивши 3 групи з рівним інтервалом. Зробити відповідні висновки.

Виконання завдання:

Вихідні дані для виконання завдання оформляємо у вигляді таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Вихідні дані для проведення групування

№ під-приємс тва Урожайність, ц/га Якість ґрунту, бал Кількість внесених мінеральних добрив, ц/га Площа, га Валовий збір, ц
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

1. Встановлюється групувальна ознака, яка для спрощення позначається „Х”. Групувальна ознака називається та характерна особливість досліджуваного явища, яка покладена в основу групування.

 

__________________________________________________________________

 

2. Встановлюється кількість груп згідно із завданням групування або вираховуються за спеціальними формулами:

h – кількість груп;

N – кількість одиниць сукупності.

 

_________________________________________________________________

 

3. Вираховуємо величину інтервалу групування і за формулою:

,

де Хмах – найбільше значення групувальної ознаки; Хміп – найменше значення групувальної ознаки; h – кількість груп.

 

_________________________________________________________________

 

4. Після встановлення величини інтервалу визначається верхня і нижня межа кожної групи. Це виконується:

 

 

5. Після встановлення меж необхідно всі одиниці сукупності віднести за розміром їх групувальної ознаки в одну із груп. Для цього використовуємо допоміжну групувальну таблицю 1.2. За даними кожної групи та в цілому визначити середнє значення урожайності, якості ґрунту та кількості внесених мінеральних добрив (формули розрахунку середніх вказати під таблицею).

 

Таблиця 1.2

Допоміжна групувальна таблиця

№ гр. Інтервали груп № під-приємс тва Урожай-ність, ц/га Якість ґрунту, бал Кількість внесених мінеральних добрив, ц/га Площа, га Валовий збір, ц
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

6. Всі результати розрахунків, які проводились в процесі групування заносяться до заключної групувальної таблиці 1.3 на основі даних якої робляться повні конкретні висновки згідно з завданням групування.

Таблиця 1.3

Заключна групувальна таблиця

№ гр. Інтервал груп Кількість підприємств у групі Середнє значення
Урожайність, ц/га Якість ґрунту, бал Кількість внесених мінеральних добрив, ц/га
           
           
           
           

 

Висновки:________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных