Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Кермелерден болатын күштерді анықтау
Көлденең ферманың құрамына кіретін итарқалы фермаларда Нр кермесінен күштер пайда болады (4.2-сурет).

Төменгі белдеу деңгейінде орналасқан торлы беларқаны тұтаспен алмастырғанда керме төменгі белдеуге түседі деп есептеледі.

Рама кермесінен болатын жүктеме тағы да екі комбинация үшін анықталады («Раманың статикалық есебін» қараңыз).

І комбинация:

ІІ комбинация:

4.2-сурет. Тірек моментінен және кермеден болытан ферма стерженьдеріндегі күштер

а) жүктелу схемасы; б) геометриялық және есептік схемалар;

в) трапецеидальді ферма үшін Моп=1 күштер диаграммасы;

г) параллель белдекді ферма үшін үшін Моп=1 күштер диаграммасы.

Сол жақта – белгісіздер (С + О), оң жақта – статика теңдігі (2У).

Егер: 2) С + О > 2У – ферма статикалы анықталмайтын;

3) С + О < 2У – ферма геометриялы өзгермелі.

Алғашқы екі шарт ферманың геометриялы өзгермегіштігіне қажетті екенін, бірақ әлі жеткіліксіздігін атап өту қажет.

Геометриялық әдіс ферманың пайда болу анализіне негізделген.

Ферма стерженіндегі күштерді анықтаудығ аналитикалық әдісінен ең қарапайымы: а) түйіндерді кесіп алу тәсілі және б) моменттер тәсілі.

Бұл есептер «Материалдар кедергісі» курсынан қималар әдісінің жалпы жағдайына негізделген, ал нақтырақ: ферма екі бөлікке кесіледі, олардығ біреуі алып тасталынады, ал тілікке түскен стерженьдерге алып тасталынған бөліктің әрекетін ауыстыратын күштер қойылады.

Одан кейін тепе-теңдік теңдеулері құрастырылады, және олардан стерженьдерге қойылған күштер өлшемін, яғни стерженьдердегі күштерді табады. Тақырыпта жазық фермалар қарастырылады, ал жазықтықтар үшін статиканың тек қана үш тепе-теңдік теңдеуін жазуға болады (∑Х=0: ∑У=0; ∑М=0). Сондықтан ферма тілігіне тек қана үш белгісіз күшті стерженьдер кіру керек.

Түйіндерді кесіп алу әдісі тіректен басталады (ферманың тірек реакцияларын анықтағаннан кейін). Содан кейін, бір шартпен, әр жаңасында екіден көп емес

 

г) әсер ету сызығы бойынша қозғалмалы жүктемеге ферма есебі.

Ферама классификациясын төрт белгісі бойынша бөлу қажет:

1) белдеулер түріне;

2) тор түріне;

3) тірек реакцияларының бағытына;

4) аралықты (пролет) жабу тәсіліне байланысты.

Мына түсініктемелерді білу қажет: белдеу, қиғаш тірек, бағана, панель, түйін.

Тірек реакциясы бойынша классификацияға ерекше назар аудару қажет және арқалықты, аркалы және ілмелі фермалар анықтамаларында – ферманың сыртқы түрі емес, тек қана тірек конструкциясына байланысты тірек реакциясының бағыты маңызды екенін есте сақтау керек.

Тақырыпта арқалықты статикалық анықталатын фермалар оқытылады, сондықтан мысалдарды қарастырған кезде ферма статикалық анықталатын фермаға келеді ма, жоқ па соны анықтауды үйрену керек.

Осыған байланысты геометриялы өзгермегіштік анализіне және ферманың аналитикалық және геометриялық тәсілдермен статикалық анықталғыштығына назар аудару керек.

Ферманың аналитикалық формада статикалық анықталғыштық шартын былай жазуға болады:

1) С + О = 2У

мұнда С – ферма стерженьдерінің саны;

О – тірек стерженьдер саны;

У – ферма түйіндерінің саны.

 

Мұнда Qn, QS, Qкр, QT, QW – сол және оң бағаналарға сәйкесінше тұрақты, қар, крандық, вертикальды, тежегіштік және жел жүктемесінен болатын жоғарғы қимадағы көлденең күштер;

Wсол, Wоң – беларқаның төменгі белдеуіне түсетін жел жүктемесінен болатын бағытталған күштер.

Төменгі белдеу ұзындығы бойынша рама кермесінен болатын күштің өзгерісін сызықтық жолмен көрсетеді.

Бұл өзгерістің мөлшері

Мұндағы п – төменгі белдеудің панель саны

4.3-суреттегі ферма үшін

Сонда,

Кермелерден түсетін күштерді 4.1-кестедегі 10 графаға енгізеді.

 

 

4.3-сурет. Белдеу ұзындығы бойынша кермелердіңорналасуы


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных