Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тұрақты жүктеме
Тұрақты жүктеме белгілі ауданға біртекті бағытталған өлшем бірлігі кН/м2 болып келетін күштер жиынтығы.

Шатыр конструкциясы суық (3.2а-сурет) және жылытылған (қымталған) (3.2б-сурет) болуы мүмкін.

Конструкцияның салмағынан болатын әсерді курстық жоба үшін 3.1-кестеде көрсетілген.

Рама беларқасына әсер ететін есепті тұрақты күш:

Мұнда, - нормативті және есептік 1м2 ауданның жабынның әр бір қабатына әсер етуші тұрақты күш, кН;

- әсер күшінің мөлшерін ықшамдайтын коэффициент, әр бір қабаттың материалына байлланысты.

Тұрақты жүктемеден болатын түйіндік күштер мөлшері (3.3-сурет)

 

Мұнда, lm1, lm2 – жоғарғы белдеудің панелінің өлшемдері;

; ; - І, ІІ, ІІІ түйіндерінің сәйкесінше жүк ауданының ені.

Тұрғызған кезде әсер сызығының участоктарының таңбаларын аңғару керек, өйткені раскостар мен стойкаларда және де консольдік фермалар белдеулерінде әсер сызықтары екі белгілі болады, яғни бұл стерженьдердегі күштер өздерінің таңбаларын жүктің ферма бойынша қозғалуы кезінде өзгертеді.

Стерженьдердегі күштерге әсер сызығын тұрғызу дұрыстығын барлық кезде бақылау керек, әсер сызығының (оң және сол бөлігінде) екі шыбығы да Риттер нүктесінің астынан вертикаль бойынша міндетті түрде қтылысу керек.

Тұрғызылған әсер сызығы бойныша ферма стерженьдеріндегі күштер өлшемін анықтау арқалықтар үшін бөлшектенген жүктеменің қауіпті орналасу белгісін қолданумен жалпы ережелер бойынша жүргізіледі. Мұнда әсер сызығының ординаталары әр уақытта өлшемсіз, ал әсер сызығының ауданы метрмен берілетініне назар аударыңыз.

Байқаңыз: әсер сызығы ординатасының таңбасы мен моменттік нүкте арасында байланыс бар. Егер моменттік нүкте ферма аралығының (пролет) ішінде жатса, онда аралық бөліктегі әсер сызығы біртаңбалы, егер аралық шегінен тыс жатса, онда екітаңбалы.

 

3.2-сурет. Өнеркәсіптік ғимараттардың шатыр түрлері

3.3-сурет. Түйіндік күштерді анықтауға

 

Тірек реакциялары

Мұнда, - тұрақты жүктемеден түйіндік күштер жиынтығы.

тірек созылған (оның белгісі оң). Ал IV түйінің қарастырған кезде қиғаш тірек күші ts болып оқылады; ферма үшін бұл бағыт жоғарыдан төменге болады, яғни тағы да IV түйінінен, бұл да созылуды білдіреді.

Күштің таңбасын дұрыс анықтамау ферманың бұрыс құрастырылуына әкеп соғады.

Кремон диаграммасын есептің дәлділігіне жеткілікті масштабта және міндетті түрде ферма схемасынан жақын жерде құрастыру керек, өйткені диаграмманың дәлдігі күштер мен фермалар стерженьдерінің сызықтарының дәл ауыстырылуына байланысты.

Фермаға әсер сызығын құрастыру арқалықтарға арналған осы әдістің жалпы жағдайына негізделіп жүргізіледі. Ферма - өтпелі бөлік жүйесінің арқасында қозғалыстағы жүктің әсері тек қана сол жүк қозғалатын белдеудің түйіндеріне берілетін конструкция болып табылады. Сондықтан, ферманы үш стержень арқылы кескенде немесе түйінді кесіп алғанда, белдеудің қандай панельдері осы тілікке түсетінін ескеру керек, кесілген панель деп жүк қозғалып бара жатқан белдеудің ғана тілігіне түскен панельді айтамыз.

Әр әсер сызығын құрған кезде барлық уақытта үш кезеңді қарастыру керек:

а) жүк кесілген панельдің сол жағында – ферманың оң жақ (тіліктен) бөлігінің тепе-теңдік шарты құрылады, әсер сызығының шыбығы сызылады және одан солырақ кесілген панельдің участогы ғана қолданылмайды;

б) жүк кесілген панельдің оң жағында – ферманың сол жақ бөлігінің тепе-теңдік шарты құрылады, екінші

1. Тірек реакциясын анықтағаннан кейін түйіннен кейін түйінде кезекпен (сол тіректен бастап) қарастыра отырып және тепе-теңдік графикалық көпбұрышын күштік көпбұрышқа кірістіре отырып Кремон диаграммасын құрастыра бастайды. Екілік белгілеуге сәйкес диаграммадағы кез келген стерженьнің күштері шеттерінде осы стерженьді бөліп тұратын участоктардың бас әріптеріне сәйкес келетін кіші әріптер тұратын сызықпен (масштабта) белгіленеді. Мысалға, егер ХІ түйініндегі D3 қиғаш тірегі U участогын V участогынан бөліп тұрса, онда оның күші UV болып оқылады (немесе V, егер түйін кері бағытта айналса).

2. Егер сыртқы күштер айналымын сағат тілімен бастаса, әрі қарай да барлық түйіндерді тек қана сағат тілінің айналымымен қарастыруды қадағалау керек. Сағат тілімен және сағат тіліне қарсы обходтарды бір диаграмманың бойына шығаруға болмайды – диаграмма дұрыс болмауы мүмкін.

3. Стерженьдегі ізделініп отырған күштің таңбасын анықтау диаграммасын сәйкес участогын оқығаннан кейін жүргізіледі: егер ІХ түйінің қарастырған кездегі st қиғаш тірегінің күш сызығы төменен жоғарыға қарай жүрсе, онда D2 қиғаш тірегінің күшіІХ түйінінен фермаға бағытталған, яғни қиғаш

Ар жүктемесі

Қар жүктемесінің мөлшері құрылыс ауданына және шатыр профиліне байланысты.

Есептік погондық қар жүктемесі

Мұнда S0 – көлденең раманың адымы (м);

В – құрылыс ауданына байланысты және [1], 5п. 4-кесте бойынша анықталатын жердегі қар төсемінің салмағы;

С – жердегі қар жүктемесінен 1м2 шатыр проекциясына жүктемеге өту коэффициенті, шатырдың көлбеулігі L ≤ 250 бірлікке тең болғанда жүктеменің үйлесуі тұрақты;

- жүктеме бойынша сенімділік коэффициенті, төбежабын нормативті меншікті салмағының қар төсемінің саламғына S0 қатынасына байланысты.

Курстық жұмыста қар жүктемесінен түйіндік күштер жалпы пролет бойынша жүктеу үшін анықталады, өйткені ғимарат фонарсыз

Қар жүктемесінен тірек реакциялары:

көрсету және содан кейін ғана фермадағы участоктерді белгілеуге кірісу.

 

 

7.2-сурет

7. Фермаға түскен вертикальді жүктемелер жоғарғы және төменгі белдеулер түйініне қойылса, онда тірек реакцияларын аналитикалық тәсілмен анықтауға рұқсат етіледі (қарапайым арқалық ережесімен) және содан кейін ғана участоктар белгілері қойылады (7.2-сурет).

8. Егер фермаға вертикальдімен бірге жантайған (наклонный) және горизонтальді күштер әсер етсе, онда алдымен қозғалмайтын тіректің жантайған реакция бағытын анықтау керек. Ол үшін теориялық механиканың үш күштер теоремасын қолдану керек, яғни фермада участоктарды белгілеуді бастамас бұрын күштік көпбұрышты тұрғызу, барлық сыртқы күштерді бір бірдей әсер етушіге қосу, жіптік көпбұрышты құру, ферма схемасына бірдей әсер етушінің бағытын ауыстыру, оны қозғалмалы тіректің реакциясының бағытымен қиылысқан жеріне дейін жалғастыру, содан кейін осы қиылысқан нүктені қозғалмайтын тіректің центрімен қосу – осы сызық ізделініп отырған жантайған тірек реакциясының бағытын анықтайды. Күштер көпбұрышында осы жантайған реакцияның өлшемін табуға болады. Соңғысын горизонтальді және вертикальді құрастырылымдарға қою ұсынылады, оларды ферма сызбасында

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных