Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міжпредметна інтеграція).
Буковинський державний медичний університет

 

“Затверджено”

на методичній нараді кафедри

соціальної медицини та ООЗ

 

“___” ___________ 20__ р. (Протокол №___)

Завідувач кафедри

______________________________________

(ПІП, підпис)

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійної позааудиторної підготовки

Студентів 1 курсу медичних факультетів №№ 1, 2, 3, 4

Стоматологічного, фармацевтичного факультетів

(спеціальність “Лікувальна справа”, „Педіатрія”, „Фармація”,

„Медична психологія”, „Лабораторна діагностика”, „Стоматологія”.)

Тема: Медична етика і деонтологія в сучасному світі.

Біоетика

 

Модуль 1 «Історія медицини»

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Медицина в ХХ ст.

 

  Навчальний предмет: Історія медицини

 

  Методичну вказівку склав проф. Чебан В.І.    
  Рецензія ПОЗИТИВНА Рецензент проф. Сидоренко М.М.

 

 

Чернівці – 2013

 

1. Актуальність теми:

Покликання лікаря, його обов'язок із точки зору давньоін­дійської «Книги життя» («Аюр-Веди»), поняття медичної деон­тології в «Каноні лікарської науки» Авіценни. Принципи пове­дінки лікаря, сформульовані Гіппократом. Історія «Клятви Гіппократа» та її подальші модифікації. Розвиток медичної ети­ки та деонтології на теренах держав, до складу яких входила Україна. Внесок відомих клініцистів Г. А. Захарїна, М. Я. Мудрова, С. П. Боткіна, Т. Г. Яновського, І. П. Павлова, М. Д. Стражеска, М. М. Петрова у розвиток учення про медичну деонто­логію. Нині етична освіта набула нового значення для всіх категорій працівників охорони здоров’я з огляду на те, що суспільство дедалі більше уваги приділяє етичним аспектам медицини, так і внаслідок зростання впливу етьичних факторів у медичній галузі. Тому вивчення зазначеної тематики є вкрай необхідною для підготовки майбутнього лікаря.

2. Навчальні цілі:

знати:

- трактування ключових питань правових та етичних аспектів медичної діяльності лікаря

вміти:

- Визначати та ілюструвати прикладами основні деонтологічні принципи діяльності сучасного лікаря.

- Демонструвати володіння морально-деонтологічними прин­ципами медичного фахівця та вміння застосовувати їх у конк­ретних професійних ситуаціях.

 

3. Матеріали до самостійної роботи.

Засвоєння термінологічного апарату та конкретни діячів в історії культури і медицини за темою вивчення.

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міжпредметна інтеграція).

Назва дисципліни Знати Вміти
Лікарська етика та медична деонтологія - Основні розділи зазначеної дисципліни - Окрім згаданих реформаторів середньої та вщої освіти М.І.Пірогова, можно назвати інших діячів, окремі зних були міністрами освіти своїх країн. Серед них - доктори медициниЭрнст Фейхтерслебен (E.Feuchtersleben, 1806-1849) у Ау­стрії, Поль Бэр (P.Bert, 1833-1866) у Франції та інші. - Усвідомлювати необхідність практичного використання - основних положень - про етику та деонтологію праць Гіпократа, Авіцени, - М.І.Пірогова, ін. авт..
Історія України – культуру та медицину історичного періоду Нового часу - характеризувати вплив досягнень цивілізації Нового часу

4. Поради студенту (на допомогу студенту):

Зміст теми:

 

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных