Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Властивості елементів ІІІ групи
Дослід 1.Добування ортоборатної кислоти

До 5 краплин гарячого насиченого розчину бури Na2B4O7·10H2O додати 2-3 краплини концентрованої хлоридної кислоти. Спостерігати утворення білих кристалів ортоборатної кислоти. Скласти рівняння реакції. Записати формули мета- та тетраборатної кислоти. Яка з кислот більш стійка у розчині і чому? Краплину розчину боратної кислоти нанести на синій лакмусовий папір. Дати пояснення, чому змінюється забарвлення лакмусового паперу.

 

Дослід 2.Взаємодія алюмінію з кислотами та лугами

 

У три пробірки покласти невеличкі шматочки алюмінію. У кожну пробірку внести по 8 краплин 2 н розчинів: у першу – HCl, у другу – HNO3, у третю лугу. Як проходять реакції на холоді та при нагріванні? Що спостерігається? Записати відповідні рівняння реакцій.

 

Дослід 3.Гідроксид алюмінію, його добування та властивості

 

Внести у пробірку 6 краплин розчину солі алюмінію і додати таку саму кількість 2 н розчину їдкого натрію до утворення осаду гідроксиду алюмінію. Розділити осад на дві пробірки. У першу додати 5 краплин 2 н розчину HCl, у другу – стільки само краплин розчину їдкого натрію. У обох пробірках осад розчиняється. Які властивості має Al(OH)3?

 

Дослід 4.Гідроліз солей алюмінію

На синій лакмусовий папір нанести краплину розчину алюмінію хлориду. Що спостерігається? Скласти рівняння реакцій гідролізу алюмінію хлориду. До 3 краплин розчину алюмінію хлориду додати 3 краплини розчину соди Na2CO3. Яка речовина випала в осад? Чим пояснюється утворення пухирців карбон (IV) оксиду? Скласти рівняння реакцій

.

 

Завдання та запитання для самопідготовки

1. Записати рівняння реакцій, з допомогою яких добувають карбону (IІ) оксид. На якій властивості ґрунтується його використання в металургії?

2. Як розділити суміш СО і СО2? Записати рівняння реакцій.

3. Який тип гібридизації АО карбону має місце при утворенні молекули карбон (IV) оксиду? Яку геометричну формулу має ця молукела?

4. Як пояснити відмінності фізичних властивостей СО2 і SiO2?

5. Який склад має звичайне силікатне скло? Які речовини є вихідними для його виготовлення? Записати рівняння реакцій, що лежать в основі одержання скла.

6. Чи однаково діють гарячий розчин лугу на олово та свинець? Скласти рівняння реакцій.

7. Яку роль в окисно-відновних процесах відіграють іони стануму (ІІ), плюмбуму (IV)? Навести приклади.

8. Чому олова (IV) хлорид можна використовувати для одержання димової хмари? Відповідь підтвердіть складанням рівнянь реакцій.

9. Охарактеризувати алотропічні видозміни карбону і вказати причину різних властивостей.

10. Записати відповідні рівняння реакцій:

Zr + HNO3 + HF → SnCl2 + BiCl3 + NaOH →

Pb(CH3COO)2 + CaOCl2 + H2O → KMnO4 + SnSO4 + H2SO4

Ge + NaOH + H2O2 → H2SnO3 + HCl →

SnCl2 + FeCl3 → Si + NaOH + H2O →

PbO2 + HCl → Sn + NaOH + H2O →

Mn(OH)2 + PbO2 + HNO3 → Na2SnO2 + Bi(OH)3 + NaOH →

K2CrO7 + SiH4 + H2SO4

11. Які іони містяться у водному розчині натрію тетраборату? Відповідь мотивувати.

12. З яких природних сполук добувають металевий алюміній? Записати рівняння реакцій, що відбуваються на аноді і катоді при його добуванні.

13. Як взаємодіє алюміній з кислотами та лугами? Відповідь обмотивуйте відповідними рівняннями реакцій.

14. Для чого використовують сульфат алюмінію Al2(SO4)3·18H2O; KAl(SO4)2·12H2O?

15. Закінчити рівняння реакцій:

B + H2O(нагрівання) → AlCl3 + Na2CO3 + H2O →

B + HNO3(конц.) → Al + MnO2

B + KOH(нагрівання) → Na3[Al(OH)6] + CO2

B2O3 + NaOH (нагрівання) → Al2O3 + Na2CO3 + HF →

Al + KOH + H2O → Al2O3 + H2O →

Al4C3 + H2O → Al2O3 + NaOH →

H3BO3 + NaOH → Al2(SO4)3 + Na2S + H2O →

 

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных