Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тема 7: РОЗЛАДИ КРОВООБІГУ. ТРОМБОЗ. ЕМБОЛIЯ. IHФАРКТ.
ВСТУП. Тромбоз - прижиттєве зсiдання кровi у просвiтi судин або в порожнинах серця. Зсідок кровi, який при цьому утворюється, називається тромбом. В механiзмi тромбоутворення беруть участь як мiсцевi (змiни судинної стiнки, сповiльнення i порушення течії кровi), так i загальнi фактори (порушення взаємодiї зсiдаючої та антизсiдаючої систем i регуляцiї рiдкого стану кровi, змiни якостi кровi). В залежностi вiд будови i зовнiшнього вигляду розрiзняють бiлi, червонi, змiшанi (шаруватi) та гiалiновi тромби. По вiдношенню до просвiту судини тромб може бути пристiнковим, закупорюючим (обтуруючий тромб), кулеподібним, дилятаційним. При збiльшеннi тромба пiсля його утворення говорять про прогресуючий тромб.

Емболія - це циркуляцiя в кровi (або лiмфi) частинок, якi не зустрiчаються там в нормальних умовах, i закупорка ними просвіту судин. Емболи можуть рухатися за током кровi (ортоградна емболiя), проти течiї кровi (ретроградна емболiя), або проходити через дефекти в перегородках серця з вен великого кола кровообігу у артерії великого кола кровообігу минаючи мале коло кровообігу (парадоксальна емболія). В залежностi вiд природи ембола розрiзняють: тромбоемболiю, жирову, повiтряну, газову, тканинну (клiтинну), мiкробну емболiю та емболiю чужорiдними тiлами.

Iнфаркт - це некроз, який виникає в зв’язку з припиненням кровопостачання тканини (гостра iшемiя), iнакше - це ішемічний некроз. Безпосереднiми причинами iнфаркту є тривалий спазм, тромбоз, емболія артерiї, а також функцiональне перенапруження органу в умовах недостатнього його кровопостачання. Розвиток iнфаркту складається з двох послiдовних стадiй - iшемiчної (донекротичної) i некротичної. Розрiзняють 3 морфологiчнi форми iнфаркту: бiлий (iшемiчний), бiлий з геморагiчним вiнчиком i червоний (геморагiчний). Iнфаркти на розрiзi мають клиноподібну або неправильну форму, що залежить вiд особливостей кровопостачання органу (ангіоархітектоніки). Hаслiдки iнфаркту: аутолiтичне розплавлення, органiзацiя (утворення рубця), петрифiкацiя, утворення кiстки, гнiйне розплавлення (септичнi iнфаркти).

МЕТА ЗАHЯТТЯ. Hавчитися визначати причини, механiзми розвитку i значення для органiзму тромбозу, емболiї, iнфаркту, а також дiагностувати цi види порушень кровообiгу по їх морфологiчних ознаках.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных