Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тема 6: РОЗЛАДИ ЛІМФО – І КРОВООБІГУ. АРТЕРІАЛЬНЕ І ВЕНОЗНЕ ПОВНОКРІВ'Я, НЕДОКРІВ’Я, КРОВОВИЛИВ, СТАЗ, ПЛАЗМОРАГІЯ, ПОРУШЕННЯ лімфообігу, ВМІСТУ ТКАНИННОЇ РІДИНИ, ШОК.
ВСТУП. Повнокрiв’я (гiперемiя) – пiдвищене кровонаповнення органу, тканини у зв’язку зі збільшенням притоку артеріальної крові або зменшенням (утрудненням) вiдтоку венозної кровi (артеріальне та венозне повнокрів’я). Вoнo може бути загальним i мiсцевим, гoстрим i хронiчним. Загальне венозне повнокрiв’я виникає внаслiдок послаблення дiяльностi серця (декомпенсацiя) i є морфологiчним проявом серцево-судинної недостатностi. При гострому венозному повнокрiв’ї виникає вихiд плазми кровi з судин, що веде до набряку тканин, стазу у капiлярах, виникають чисельні дiапедезні крововиливи, дистрофiчні i некротичні змiни в паренхіматозних органах. Хронiчне загальне венозне повнокрiв’я призводить до атрофiї, гемосидерозу i склерозу органiв та тканин. Мiсцеве венозне повнокрiв’я розвивається при обтурацiї або стискуванні вен, воно може виникати в межах органу (наприклад, печiнки) або частини тiла (кiнцiвка), при цьому змiни не вiдрiзняються вiд тих, якi зустрiчаються при загальному венозному повнокрiв’ї.

Стаз - це зупинка руху кровi в судинах мiкроциркуляторного русла. У механiзмi розвитку стазу має значення агрегацiя еритроцитiв (феномен, вiдомий як „сладж”).

Кровотечею називають вихiд кровi iз порожнин серця або за межi судин в зовнiшнє середовище (зовнiшня кровотеча) або замкнутi порожнини тiла (внутрiшня кровотеча). Якщо при кровотечi кров накопичується в тканинах, то говорять про крововилив. В залежностi вiд джерела кровотечi розрiзняють серцеву, артерiальну, венозну, капiлярну i паренхіматозну кровотечу. Кровотеча може виникати внаслiдок розриву стiнки судини, роз’їдання її, а також пiдвищення проникностi судинної стiнки. Накопичення кровi в тканинi з порушенням цiлiсностi останньої i утворенням порожнини називають гематомою, а при збереженнi тканинних елементiв - геморагiчною iнфiльтрацiєю. Плоскi крововиливи називають синцями, а дрiбнi точковi крововиливи в шкiрi i слизових оболонках – петехiями, екхімозами.

Зменшене кровонаповнення тканин, органу в зв’язку з недостатнiм притоком кровi називають недокрiв’ям (iшемiя). Загальне недокрiв’я розвивається при анемiї і не має відношення до розладів кровообігу. Мiсцеве недокрiв’я розвивається як наслiдок спазму, стискування артерiї, обтурацiї її просвiту та при перерозподілі крові.

МЕТА ЗАHЯТТЯ. Hавчитися визначати причини, механiзми розвитку, функцiональне значення i наслiдки повнокрiв’я, стазу, рiзних видiв кровотеч i крововиливiв, недокрiв’я, вiдрiзняти їх по макроскопiчнiй i мiкроскопiчнiй картинi вiд iнших патoлогiчних процесів.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных