Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тема 13-14: ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПУХЛИНИ. ЕПIТЕЛIАЛЬНI ПУХЛИНИ БЕЗ СПЕЦИФIЧНОI ЛОКАЛIЗАЦII. ПУХЛИНИ З ЕКЗО- ТА ЕНДОКРИННИХ ЗАЛОЗ ТА ЕПІТЕЛІАЛЬНИХ ПОКРИВІВ.
ВСТУП. Пухлина – це патологiчний процес, що характеризується нестримним, неконтрольованим, безкорисним, безмежним розмноженням клiтин, тканин, які не досягають своєї диференційовки. Пухлина вiдрiзняється морфологiчним, бiохiмiчним, гiстохiмiчним i антигенним атипiзмом; клiтини пухлини набувають властивостей, не характерних нормальним клiтинам (атипiя або катаплазiя). Морфологiчний атипiзм виявляється у виглядi тканинного та клiтинного. Тканинний атипiзм характеризується неправильнiстю тканинної органiзацiї пухлини i може бути як в доброякiсних, так i в злоякiсних пухлинах. Клiтинний атипiзм виявляється в рiзнiй формi та величинi клiтин та їх структур, порушеннi ядерно-цитоплазматичного спiввiдношення, появi патологiчних мiтозiв; вiн характерний для злоякiсних пухлин. Бiохiмiчний (гiстохiмiчний) атипiзм – це змiна метаболiзма пухлинної тканини, антигенний атипiзм – це прояв в тканинi пухлини нових антигенних властивостей.

Класифiкацiя пухлин базується на трьох принципах:

а) гiстогенез;

б) ступiнь зрiлостi i диференцiювання (доброякiснi i злоякiснi пухлини);

в) органна специфiчнiсть.

Керуючись цими принципами, видiляють сiм групп пухлин.

1. Епiтелiальнi пухлини без специфiчної локалiзацiї (органонеспецифiчнi). 2. Пухлини екзо- та ендокринних залоз, а також епiтелiальних покривiв (органоспецифiчнi).

3. Пухлини меланiнутворюючої тканини.

4. Пухлини нервової системи та оболонок мозку.

5. Мезенхiмальнi пухлини.

6. Пухлини системи кровi.

7. Тератоми.

МЕТА ЗАНЯТТЯ. Вивчити, що уявляє собою пухлина i чим вона вiдрiзняється вiд iнших патологiчних процесiв, вмiти розрiзняти доброякiснi та злоякiснi пухлини, отримати знання про особливостi росту пухлини, навчитись визначати рiзнi види епiтелiальних пухлин згiдно принципiв класифiкацiї, а також розрiзняти їх на основi морфологiчної характеристики.

Сформувати у студентів уявлення та поняття про можливість розвитку специфічних для кожного органу пухлин, як добро- так і злоякісних.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных