Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. 2. Назвіть види атипізму
1. Що таке пухлина?

2. Назвіть види атипізму. Дайте їх характеристику.

3. Назвіть ознаки тканинного і клітинного атипізму.

4. Класифікація пухлин в залежності від диференціації клітин.

5. Назвіть види росту пухлин по відношенню до оточуючих тканин.

6. Назвіть шляхи метастазування злоякісних пухлин.

7. Який загальний вплив спричиняють на організм злоякісні пухлини і чим це обумовлено?

8. Які вторинні зміни відбуваються в пухлинах?

9. Що таке анаплазія?

10. Які ви знаєте теорії виникнення пухлин?

11. Перерахуйте ознаки доброякісних пухлин.

12. Які Вам відомі передракові стани?

13. Дайте визначення поняттю рак.

Органоспецифічні пухлини:

1. Назвати джерела розвитку органоспецифічних пухлин в різних залозах.

2. Добро- та злоякісні пухлини яєчників (назви). Значення пух­лин яєчників для організму.

3. Добро- та злоякісні пухлини щитовидної залози.

4. Добро- та злоякісні пухлини наднирників.

5. Значення пухлин наднирників для організму.

6. Пухлини вилочкової залози.

7. Пухлини підшлункової залози, гіпофізу та епіфізу.

8. Характеристика карциноїда, його локалізація та можливості впливу на організм.

9. Добро- та злоякісні пухлини нирок.

10. Пухлини молочної залози та матки.

 

Ситуаційні задачі

Задача 1. При ендоскопічному досліджені сечового міхура проведена біопсія пухлини, яка складається з тонких сосочків, що разгалуджуються, вкритих декількома шарами клітин перехідного епітелію. Назвіть пухлину.

1. Папілома

2. Базаліома

3. Перехідноклітинна карцинома

4. Плоскоклітинна карцинома

5. Фіброаденома

 

Задача 2. При інтраопераційній біопсії молочної залози виявлені ознаки тканинного атипізму, які виражаються в порушені співвідношення паренхіми і строми з перевагою строми, різних розмірів і форми залозистих структур, висланих одношаровим проліферуючим епітелієм. Ваш діагноз.

1. Фіброаденома

2. Папілома

3. Фіброаденоматозний поліп

4. Мастит

5. Неінфільтруючий рак

 

Задача 3. При мікроскопічному досліджені біоптата з товстої кишки виявлена пухлина з призматичного епітелію, який формує атипічні залозисті структури різної форми та розмірів. Клітини епітелію поліморфні з гіперхромними ядрами, наявністю гістологічних мітозів. Ваш діагноз.

1. Фіброзний рак

2. Солідний рак

3. Аденокарцинома

4. Мозкоподібний рак

5. Слизовий рак

 

Задача 4. При бронхоскопії виявлена екзофітна пухлина, що значно звужує просвіт бронха. Гістологічно пухлина складається з комплексів поліморфних епітеліальних клітин з гіперхромними ядрами та патологічними мітозами без ознак відкладення рогової речовини. Ваш діагноз.

1. Плоскоклітинний рак з ороговінням

2. Плоскоклітинний рак без ороговіння

3. Великоклітинний рак

4. Дрібноклітинний рак

5. Залозисто-плоскоклітинний рак

 

Задача 5. При гістологічному досліджені зіскобу слизової оболонки матки було виявлено розростання залозистих структур, які складаються з атипових епітеліальних клітин з гіперхромними ядрами і патологічними мітозами, які ростуть в товщу стінки матки. Ваш діагноз.

1. Аденокарцинома

2. Залозиста гіперплазія ендометрія

3. Хоріонепітеліома

4. Слизовий рак

5. Мозкоподібний рак

 

Задача 6. На розтині трупа в печінці виявлені метастази ракової пухлини. Назвіть, де потрібно шукати первинну пухлину.

А)................ В)................ С)....................

 

Задача 7. При мікроскопічному досліджені шматочків шкіри, взятих з краю незаживаючої рани гомілки, виявлена пухлина, яка складається з атипових клітин багатошарового плоского епітелію, місцями з характерними «раковими перлинами». Назвіть гістологічну форму раку і де необхідно шукати первинні метастази цієї пухлини.

 

Задача 8. При розтині чоловіка 68 років, в просвіті тонкої кишки мала місце грибовидна пухлина. В печінці виявлені багаточисельні вузли від 1 до 2 см в діаметрі. При гістологічному дослідженні кишки і вузлів виявлені атипові залози, відсутність базальної мембрани, багато мітозів.

1. Що це за пухлина?

2. Вкажіть шлях метастазування.

Задача 9. У хворого А., 20 років, при ректороманоскопії виявлені пухлиноподібні утворення слизової оболонки, що мають тонку ніжку і гладку поверхню. При мікроскопії ці утворення представлені залозами неправильної форми, що складаються з високого епітелію з чіткою полярністю клітин. Між залозами знаходяться тонкі сполучно-тканинні прошарки.

1. Поставити діагноз.

2. Визначити прогноз захворювання, вказати стадію розвитку процесу.

3. Назвати види росту цього утворення в залежності від:

а) ступеня диференційювання;

б) відношення до порожнини і стінки кишки.

Тема 15: ПУХЛИНИ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ ТКАНИН.

ВСТУП. Мезенхiмальнi пухлини - це пухлини з похiдних мезенхiми - сполучної, м’язової, жирової, кiсткової, хрящової тканин, судин, синовiальних оболонок, фасцiй, сухожиль, апоневрозiв. Вони бувають як добро- так і злоякісними. Злоякісні пухлини мезенхімального походження називають саркомами, які метастазують переважно гематогенним шляхом.

МЕТА ЗАНЯТТЯ. Отримати знання про особливостi росту мезенхiмальних пухлин, вивчити класифiкацiю цих пухлин, вмiти розрiзняти їх, керуючись морфологiчною характеристикою.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2023 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных