Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Викладання фізики Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
ПЕРЕДМОВА

Сучасний етап розвитку вищої медичної освіти висуває нові вимоги до змісту, методики та організації викладання багатьох дисциплін у вищому медичному закладі. Це пов­ною мірою стосується викладання дисципліни "Біофізика, інформатика і медична аппаратура". Останнім часом багато досягнень медицини значною мірою пов'язані з успіхами фізики, біології, комп'ютерної техніки та інформатики, ме­дичного приладобудування. Ця важлива обставина викликає необхідність одержання студентами вищих медичних на­вчальних закладів України загальних і спеціальних знань в галузі медичної і біологічної фізики.

На жаль, досі не існувало україномовного підручника з медичної і біологічної фізики для студентів вищих медич­них закладів України, в якому в досить простій і водночас стислій формі подавалися б ті питання, що містяться в затвердженій Головним управлінням навчальних закладів МОЗ України програмі дисципліни "Біофізика, інформатика і медична аппаратура".

Підручник, що пропонується, має своєю метою саме ліквідувати цей недолік. Основу для нього складають лекції та лабораторний практикум, що викладалися протягом багатьох років для студентів Київського медичного інсти­туту - нині Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Слід зауважити, що при плануванні змісту цього підручника був врахований той факт, що в 1993 році у видавництві "Вища школа" вийшов українською мовою підручник "Основи інформатики" (автори - О.В. Ча­лий, В.А. Дяков, 1.1. Хаїмзон) для студентів вищих медич­них навчальних закладів України. Саме цей підручник разом з тим, що тримає в своїх руках наш шановний читач, становлять ту необхідну основу, на якій студенти вищих медичних навчальних закладів України мають опанувати складну та водночас дуже цікаву і важливу для освіти лікаря XXI століття дисципліну "Біофізика, інформатика і медична аппаратура".

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных