Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Семинар сабақтардың күнтізбелік-тақырыптық жоспары
Мерзімі Модуль атауы және сабақ тақырыбының номері Сағат саны Реферат, жаттығу тапсырмалары, номері Семинар сабақтарын өткізу формасы Бақылау формасы Білімгерде қалыптасатын білім мен білік
1апта С1. Тақырыбы:Этнопедагогика – педагогика ғылымының құрамдас бір бөлігі 1.Этнопедагогиканың заңдылықтары мен негізгі қағидалары. 2. Халықтық педагогика көздері     1,0 Этнопедаго-гиканың негізгі ұғымдарынан глоссарий құрастыру Еркін пікірлесу СБЖ   Этнопедагогика пәні, оның мақсаты мен міндеті, әдіснамасы және ұғымдарының мәні туралы түсінік қалыптастыру
2 апта С2 Тақырыбы:Педагогикалық мәдениет және халықтың рухани дамуы Жоспар 1. Педагогикалық мәдениет туралы түсінік. 2. Халық – педагогикалық мәдениетті жасаушы 3.А.С.Макаренко және халықтық педагогика 4.В.А.Сухомлинскийдің тәжірибесіндегі халықтық педагогика     1,0 Халықтық философия, оның ұлттық сананы айқындау-дағы дүниетанымдық бағдары. атты реферат жазу Тыңдау АБ Халықтық педагогикалық көзқарас және халықтың рухани дамуы туралы түсінік қалыптастыру
3апта С3 Тақырыбы:Халықтық педагогикадағы кемел адам үлгісі Жоспар 1. Кемел адам қасиеттерінің жалпыадамзаттық сипаттамасы 2.Кемел адамды тәрбиелеу жолдары   Халық педагогикасының «Сегіз қырлы, бір сырлы» тәрбиелеу қағидалары атты кесте дайындау     Кемел адам (жетілген тұлға) санасының жалпы адамзаттық сипаты мен тәрбиелеудің жолдарын меңгерту.
4 апта С4 Тақырыбы:Халықтық педагогиканың негізгі құралдары (мақал-мәтелдер, жұмбақтар) Жоспар 1.Мақал-мәтелдердегі еңбексүйгіштік тәрбие 2. Мақал-мәтелдердің айтылу формалары 3. Жаңылтпаш, жұмбақтар олардың бала тәрбиесіндегі маңызы. 2,0 Тәрбиенің түрлеріне байланысты мақал-мәтелдерді жүйелеп кесте құрастыру Еркін пікірлесу СБЖ   Халықтық педагогикадағы негізгі құралдары, туралы түсінік қалыптастыру.  
5 апта С5. Тақырыбы: Ән – халықтық педагогиканың құралы Жоспар 1. Жасөспірімдер мен жастар әндері 2.Жоқтау және олардың тәрбиелік мәні 1,0 Халықтық педагогикадағы ән-жырлар – халық ауыз әдебиетінің қайнар көзі. атты реферат жазу Тыңдау АБ Ән – халықтық педагогиканыңқұралы, әннің жеке тұлғаға ықпалы, бесік жыры т.б. тәрбиелік мәнін ашу
6 апта С6. Тақырыбы: Халықтық тәрбиенің факторлары Жоспар 1.Ертегілердегі педагогикалық идеялар. 2. Халық ертегілерін тәрбиелеуде қолдану 3. Еңбек және өнер - халықтық тәрбиенің факторы 4. Халықтық тәрбиедегі дәстүрлер 1,0 Қиял-ғажайып ертегiлерiндегi ойлардың бүгiнгi ғылыми-техника-лық прогреспен байланысы атты реферат жазу Тыңдау АБ Халық педагогикасындағы тәрбие әдістері, тәсілдері, құралдарымен танысу, тәрбиелік мәнін ұғыну.
7 апта С7.Тақырыбы: Қазақ қолөнерінің тәлім тәрбиелік мәні 1. XIV-XV ғасырдағы сәулет өнері, Ахмет Иассауидің мешітінің құрылысы 2. Қазақ қолөнеріндегі экологиялық мәселелер, тәлім тәрбиелік мәні 1,0 «Халық өнерi түрлерi және өнерпаздық дәстүрлерi» атты эссе жазу Ситуациялық тапсырманы шешу АБ Қазақ халқының сәулет өнері және қолөнерінің тәрбиелік мәні туралы білім қалыптастыру.
8 апта С8 Тақырыбы: Ежелгі жазба мұралардағы халық тәрбиесі Жоспар 1.Орхон-енисей ескерткіштеріндегі халық педагогикасының көріністері. 2.Білге Қаған мен Күлтегіннің ескерткіштеріндегі абырой, намыс, ерліктерінің патироттық маңызы. 1,0 Славян халықтарына ортақ қандай салт-дәстүрлері, олардың мазмұны мен тәлiмдiк мәнiне талдау жасау. Еркін пікірлесу   СБЖ Ежелгі жазба мұралардағы халық тәрбиесі, идеялары туралы білім қалыптастыру.
9 апта С9 Тақырыбы: Қазақ этнопедагогикасының алғашқы бастаулары Жоспар 1.Қорқыт Атаның ізгілік, достық, болашақ жайлы айтқан даналық сөздері 2. Ұлы Түрік қағанаты кезіндегі тәлім-тәрбие (VI-IX ғ.ғ. аралығы). 3. Араб-шығыс мәдениетінің қазақ даласына тарауы,, орта ғасыр ғұламалары мен ойшылдарының тәлімгерлік ой-пікірлері (X-XV ғ.ғ. аралығы). 4. Қазақ хандығы тұсындағы ұлттық тәлім-тәрбие (ақын- жыраулар поэзиясындағы тәлімдік ойлар) (XV-XVIII ғ.ғ. аралығы). 1,0 Ж.Баласағұни өнер-бiлiм туралы айтқан даналық сөздері атты эссе жазу Еркін пікірлесу   СБЖ  
10 апта С10.Тақырыбы: XV-XIX ғасырлар кезеңіндегі Қазақстандағы этнопедагогика мен ұлттық тәрбиенің дамуы Жоспар 1. Өскелең ұрпақ тәрбиесіндегі қазақ этнопедагогтарының жалпыадамзаттық құндылықтар мен ұлттық идеялары: Ш.Құдайбердиев, А.Байтұрсынов, М.Дулатов, Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев, М.Әуезов, т.б. 2. Қазақстанның Ресейге қосылу кезіндегі Ресей отаршылдығына қарсы қазақ даласындағы ұлт-азаттық қозғалысы мен ағартушылық-демократиялық бағыттағы тәлім-тәрбие (XVIII ғ.- дан XX ғ.ғ. 20-ж. дейін). 1,0 Қазақ хандығы тұсындағы ұлттық тәлім-тәрбие атты реферат жазу Тыңдау АБ  
11 апта С11. Тақырыбы: Қазақстандағы педагогикалық ойлар Жоспар 1.Қазіргі жаңа кезеңдегі этнопедагогика ғылымын дамытудағы ғалымдары: Г.Волков, А.Измаилов, Қ.Жарықбаев, С.Қалиев, С.Ұзақбаева, Қ.Қожахметова, Т.Табылдиев, Р.Төлеубекова, т.б 2. Кеңестік дәуірдегі қазақ педагогикасының ғылым ретінде дамып қалыптасуы (1920-1990 ж.ж. аралығы). 3. Тәуелсіз Қазақстандағы ұлттық тәлім-тәрбиенің қайта жанданып өркен жаюы (1991 ж. кейінгі егеменді ел) 1,0 «Қазақстандағы педагогикалық ойлар атты сызба дайындау Зияткерлік сайыс АБ  
12 апта С12. Тақырыбы: Қазақ этнопедагогикасының теориялық негіздері Жоспар 1.Қазақ этнопедагогикасының негізгі қағидалары 2. Қазақ этнопедагогикасының заңдары мен заңдылықтары. 1,0 «Бата-тiлектердiң тәлiмдiк мәнi» атты сызба дайындау Жарыс АБ  
13 апта С13. Тақырыбы: Қазақ халық педагогикасы қазақ этнопедагогикасының негізгі көзі Жоспар 1.Этникалық тәрбие этникалық мәдениеттің бір бөлігі. 2.Қазақ этнопедагогикасының тәжірибесі   1,0 Қазақ этнопедагогикасының тәжірибесі атты эссе жазу Еркін пікірлесу АБ  
14 апта С14. Тақырыбы: Этномәдени білім беру Жоспар 1. Этномәдени білім беруді ендірудің негізгі қағидалары. 2. Көптілді тұлғаны тәрбиелеу 1,0 Мәдениет, заттық мәдениет, рухани мәдениет, этномәдениет ұғымдарының мәнін ашу Еркін пікірлесу АБ  
15 апта С 15. Тақырыбы: Қазақ этнопедагогикасының мазмұны Жоспар 1.Қазақтың халық педагогикасындағы отбасы тәрбиесі 2.Қазақтың халық педагогикасында тәрбиеленушінің жас және жеке ерекшеліктерін ескеру 1,0 Халық педагогикасының «Толық адам» тәрбиелеу қағидалары атты кесте дайындау Блиц-сұрақ АБ  


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных