Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Зертханалық жұмыс. Кернеу резонансын зерттеу
Кернеу резонансын зерттеу

 

5.1 Жұмыс мақсаты:

Электр тізбектеріндегі кернеу резонансын тәжірибелік зерттеу.

5.2 Жұмысқа дайындық

ЭТН курсының «Электр тізбектеріндегі резонанс» бөлімін қайталау. Л1. б. 105-113; Л2 б.108-116; Л3. б.302-317.

Келесі сұрақтарға жазбаша жауап жазу:

5.2.1 Электр тізбегіндегі қандай жұмыс ережесі резонанс деп аталады? Резонанс шартын жазу.

5.2.2 Қандай электр тізбектерінде кернеу резонансы және тоқ резонансы пайда болады? Осы тізбектердің электр сұлбасын салу.

5.2.3 Электр тізбегінде қандай шарт кезінде кернеу резонансы пайда болады?

5.2.4 Резонанстық бұрыштық жиілік және резонанстық жиілікті қалай есептейді?

5.2.5 Қандай шама контурдың кедергілік сипаттамасы деп аталады?

5.2.6 Кернеу резонансы кезіндегі тізбектегң толық кедергіні мен токты қандай формула көмегімен есептейміз?.

5.2.7 Кернеу резонанс кезіндегі сыйымдылық пен индуктивтіліктегі кернеуді қалай есептейді?

5.2.8 Тізбектей жалғанған тербелмелі контурдың сапалылығын қалай анықтаймыз? сапалылық кезінде кіріс кернеу индуктивтілік пен сыйымдылық кернеуден резонанс кезінде қанша есе артық болады?

5.2.9 Тізбектей жалғанған тізбегі үшін векторлық диаграмма сызу:

а) резонанс кезінде;

б) резонансқа дейін және кейін;

5.2.10 Тізбектей жалғанған тербелмелі контурдың кірісіндегі ток пен кернеу арасындағы фазалар айырымының бұрышын қалай есептейді?

5.2.11 тәуелділік графигін тұрғызу. Резонанс кезінде фазалар айырымының бұрышы қандай мәнге тең?

5.2.12 Тізбектің жиіліктік сипаттамаларын құру. .

5.2.13 Резонанстық қисықтарды тұрғызу .

5.2.14 Әртүрлі сапалылықтар үшін тізбектей жалғанған тербелмелі контурдың резонанстық қисықтарын тұрғызу

5.2.15Тізбектей жалғанған тербелмелі контурдың өткізу жолағын қалай анықтайды?

Берілген нұсқаға байланысты (кесте 4.1) резонанстық жиіліктерді және ; контурдың сипаттамалық кедергісін; сапалылығы кезіндегі контурдың актив кедергісін есептеу.

Кесте 4.1

Нұсқа
0,02
0,01
0,01 3,5
0,02
0,01
0,02

 

 

 

 

5.3 Жұмыстың орындалу реті

5.3.1 Тізбектей жалғанған тербелмелі контурды жинау (сурет 4.1). Кіріс кедергіні В орнату.Резистор, конденсатор, орауыш ретінде айнымалы кедергі, индуктивтілік жіне сыймдылықты қолданыңыз. Есептің нұсқасына сәйкес (кесте 4.1) параметрлердің номиналды мәндерін орнату. Резистор кедергісі кейіптемесімен анықталады, мұндағы R- сапалылық үшін есептелген контурдың актив кедергісі; - индуктивті орауыштың актив кедергісі.

5.3.2 сапалылық кезіндегі кіріс кедергідегі жиілікті өзгерте отырып тәуелділікті алу. Өлшенген мәндерді 4.2 кестеге енгізу. Жұмыс кезінде кіріс кедергінің мәні өзгеріссіз қалады.

5.3.3 Контурда сапалылық үшін резистор кедергісін орнатамыз. Кіріс кедергінің жиілігін өзгерте отырып тәуелділігін аламыз. Өлшенген мәндерді 4.2 кестеге енгізу.

5.3.4 сапалылыққа сәйкес жиілік көзі, кіріс кедергісі 3-5 В, резистор кедергісін орнату. Сыйымдылықты өзгерте отырып тәуелділікті алу. Өлшенген мәндерді 4.3 кестеге енгізу

 

5.4 Жұмыс нәтижелерін өңдеу

5.4.1 4.2 кестенің тәжірибелік мәндері бойынша резонанс қисықтарын тұрғызу. кернеуді кейіптемесімен есептеу, теориялық қисықтармен салыстыру , қорытынды жасау.

5.4.2 және кезіндегі 4.2 кестенің мәліметтерін пайдаланып тәуелділігін есептеңіз. тәуелділік графиктерін тұрғызу. резонанс қисықтарынан шектік жиіліктерін 2,5 және 5 сапалылықтары үшін анықтаңыз,қорытынды жасаңыз.

5.4.3 Тізбектегі токтың максималды мәні бойынша тәжірибелік мәндерді пайдаланып (кесте 4.2) резонанстық жиілікті анықтаңыз. Кіріс кедергісі өзгеріссіз.

5.4.4 Жиіліктен бұрышының тәуелділік графигін есептеп тұрғызыңыз; мұндағы . Теориялық қисықпен салыстырыңыз. Қорытынды жасаңыз.

5.4.5 Резонанс кезіндегі тәжірибелік мәндерді (кесте 4.2) пайдаланып толық және актив қуатты есептеңіз, қорытынды жасаңыз.

5.4.6 Контурдың сапалылығын тәжірибелік мәндерді пайдаланып (кесте 4.2) анықтаңыз. Берілген мәндермен салыстырыңыз.

5.4.7 Тәжірибелік мәндерді пайдаланып (кесте 4.3) тәуелділігін тұрғызыңыз.

5.4.8 Қорытынды жасаңыз.

 

Кесте 4.2

  Сапалылық
 
             
             
               

 

 

Кесте 4.3

     
     

 

 

Дебиеттер тізімі

1. Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил А.В., Страхов С.В. Основы теории цепей.- М.: Энергоатомиздат, 1989. -528б.

2. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники.-М.: Гардарики, 1999. – 638б.

3. Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В., Чечурин В.Л. Теоретические основы электротехники.- т.1. - СПб.: Питер, 2003.-463б.

4. Сборник задач по теоретическим основам электротехники/ Л.А.Бессонов, И.Г.Демидова, М.Е.Заруди идр.-М.:Высшая школа, 2003.-528б.

 

5. Прянишников В.А. ТОЭ: Курс лекций: Учебное пособие – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб., 2000. – 368 б.

6. Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях: Практикум на Electronics Workbench. В 2-х томах/ Под ред. Д.И. Панфилова – М.: ДОДЭКА, 1999.- т.1-Электротехника. – 304б.

 

2010 ж. жиынтык жоспары, реті 131

 

Әміров Жүсіпбек Құсайынбекұлы

Аршидинов Мәлік Мамежанұлы

Ерсейтова Акмарал Жумагазиевна

 

 

ЭТН 1. Түзу сызықты электр тізбегін зерттеу.

Зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау

(5В0718 – Электроэнергетика мамандығы студенттеріне арналған)

 

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных