Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Емтихан сұрақтары. 1. Экономикалық теорияның пайда болуы және оның қалыптасуы.

1. Экономикалық теорияның пайда болуы және оның қалыптасуы.

2. Экономикалық теорияның атқаратын қызметі және қоғамдық құбылыстарды зерттеу әдістері.

3. Экономикалық теорияның ғылыми мектептері – меркантализм және физиократтар.

4. Ағылшынның классикалық буржуазиялық саяси мектебі – А. Смит және Д. Рикардо. Олардың экономикалық теориясы.

5. Маржинализм теориясы және «неоклассикалық» деп аталатын экономикалық теория бағыты (А. Маршал).

6. Экономикалық теорияның маркстік даму кезеңдері.

7. Қоғамдық өндірістің құрылымы.

8. Жиынтық ұлттық өнім, жиынтық ішкі өнім, Аралық өнім, Түпкі өнім, Ұлттық таза өнім, Ұлттық табыс, олардың мәні және құрамы.

9. Өндіріс ресурстары,олардың шектілігі, өндіріс мүмкіншілігінің қисығы. Өндіріс факторлары.

10. Қоғамның алдындағы өзекті мәселелер: қалай? Кім үшін? (дәстүрлі жүйе, жоспарлы жүйе және нарықтық) жүйелерде қалай шешіледі.

11. Тауар өндірісі, оның пайда болуы үшін қажетті объективті жағдайлар. Жай және капиталистік тауар өндірісі. Ортақ жағдайы мен айырмашылықтары.

12. Тауар және оның қасиеті.

13. Құн заңы, оның әрекет ету ерекшеліктері.

14. Ақшаның мәні және оның пайда болуы.

15. Ақшаның функциясы. Ақша айналымының заңы.

16. Меншік – экономикалық категория ретінде.

17. Меншік иесінің түрлері.

18. ҚР-дағы меншік түрлері.

19. Экономикалық жүйенің негізгі түрлері.

20. Меншікті мемлекеттен алу және жекешелендіру: мақсаты, жүзеге асыру тәсілдері, түрлері және ҚР-дағы кезеңдері.

21. Кәсіпкерлік: мәні, түрлері, формалары. ҚР-дағы шағын, орта кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы.

22. Нарықтың мәні және нарық субъектілері.

23. Нарықтың атқаратын қызметі және нарық құрылымы.

24. Нарық инфрақұрылымы.

25. Нарықтың негізгі элементтері.

26. Нарықтың артықшылығы мен кемшіліктері.

27. Сұраным заңы, қисығы және оған әсер ететін факторлар.

28. Ұсыным заңы, қисығы және оған әсер ететін факторлар.

29. Сұраным және ұсыным икемділігі.

30. Капиталдың мәні, ауыспалы айналымы, оның үш сатысы.

31. Капиталдың айналымы және айналым уақыты.

32. Негізгі және айнымалы капитал. Негізгі капиталдың тозуы (табиғи және материалдық).

33. Негізгі және айнымал капиталды тиімді пайдалану көрсеткіштері (капиталдың айналым жылдамдығы, қор қайтарымы, қор сиымдылығы).

34. Шығындар, олардың мәні және классификациясы.

35. Ұлттық есеп жүйесі.

36. Макроэкономикалық көрсеткіштер жүйесі.

37. ЖҰӨ табыс және шығын бойынша есептеу тәсілдері.

38. Макроэкономикалық тепе-теңдік теориясы. Жиынтық сұраным және жиынтық ұсыным.

39. Экономикалық өсу, оның мәні мен түрлері, факторлары, үлгілері.

40. Циклдік. Экономикалық циклділік фазалары.

41. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты.

42. Жұмыссыздық: мәні, түрлері, экономикалық және әлеуметтік салдары. Оукен заңы.

43. Инфляция: оның мәні, пайда болу себебі, өлшемі, түрлері. Филипс қисығы.

44. Экономиканы мемлекеттік реттеудің мәні және оның қажеттілігі, реттеу тәсілдері.

45. Өндіріс факторларының нарығы. Ондағы сұраныс пен ұсыныс ерекшеліктері.

46. Ұдайы өндіріс және оның түрлері.

47. Қажеттілік және оның түрлері. Игілік.

48. Рента. Рентаның түрлері. Жер бағасының формуласы.

49. Еңбекақы. Еңбекақы түрлері.

50. Меншіктің құқықтық мазмұны ретінде бөлінісі.

51. Нарықтағы тепе-теңдік жағдай. Графигін салу.

52. Бәсеке. Бәсекенің жағымды және жағымсыз жақтары.

53. Жетілген және жетілмеген бәсеке.

54. Инвестиция. Инвестиция түрлері.

55. Ақша-несиелік саясат.

56. Мемлекеттің негізгі функциялары және мемлекеттік реттеу инструменттері.

57. Фискалды саясат. Лаффер қисығы.

58. Халықаралық сауда (мәні, себептері, көлемі, пайдалылығы).

59. Жұмыс күшінің халықаралық миграциясы.

60. Мемлекеттік бюджет. Бюджеттің табыс және шығын бөлігін не құрайды?

 


ҚАРАСТЫРЫЛДЫ БЕКІТІЛДІ

КМ кафедра отырысында ЭИ оқу-әдістемелік кеңесі

Хаттама №___2013ж____ Хаттама №___2013ж____

КМ кафедра меңгерушісі ЭИ ОӘК

доцент, э.ғ.к. төрайымы, доцент, э.ғ.к.

________Н.Б.Давлетбаева ________Г.К.Кошебаева

 

Техникалық мамандықтар үшін

ETN «Экономикалық теория негіздері»

пәнінен емтихандық сұрақтар

ТІЗІМІ

 

 

Оқу түрі – күндізгі, сырттай

 

 

Құрастырды: Шаймерденова Р.Т


Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

1.Экономикалық теорияның пайда болуы және оның қалыптасуы.

2. Капиталдың мәні, ауыспалы айналымы, оның үш сатысы.

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

1.Экономикалық теорияның атқаратын қызметі және қоғамдық құбылыстарды зерттеу әдістері.

2.Капиталдың айналымы және айналым уақыты.

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

1.Экономикалық теорияның ғылыми мектептері – меркантализм және физиократтар.

2.Негізгі және айнымалы капитал. Негізгі капиталдың тозуы (табиғи және материалдық).

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

 

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

1.Ағылшынның классикалық буржуазиялық саяси мектебі – А. Смит және Д. Рикардо. Олардың экономикалық теориясы.

2.Негізгі және айнымал капиталды тиімді пайдалану көрсеткіштері (капиталдың айналым жылдамдығы, қор қайтарымы, қор сиымдылығы).

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

1.Маржинализм теориясы және «неоклассикалық» деп аталатын экономикалық теория бағыты (А. Маршал).

2.Шығындар, олардың мәні және классификациясы.

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

1.Экономикалық теорияның маркстік даму кезеңдері.

2.Ұлттық есеп жүйесі.

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

 

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

1.Қоғамдық өндірістің құрылымы.

2.Макроэкономикалық көрсеткіштер жүйесі.

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

 

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

1.Жиынтық ұлттық өнім, жиынтық ішкі өнім, Аралық өнім, Түпкі өнім, Ұлттық таза өнім, Ұлттық табыс, олардың мәні және құрамы.

2.ЖҰӨ табыс және шығын бойынша есептеу тәсілдері.

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

1.Өндіріс ресурстары,олардың шектілігі, өндіріс мүмкіншілігінің қисығы. Өндіріс факторлары.

2.Экономикалық өсу, оның мәні мен түрлері, факторлары, үлгілері.

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

 

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

1.Қоғамның алдындағы өзекті мәселелер: қалай? Кім үшін? (дәстүрлі жүйе, жоспарлы жүйе және нарықтық) жүйелерде қалай шешіледі.

2.Циклдік. Экономикалық циклділік фазалары.

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

1.Тауар өндірісі, оның пайда болуы үшін қажетті объективті жағдайлар. Жай және капиталистік тауар өндірісі. Ортақ жағдайы мен айырмашылықтары.

2.Халықаралық сауда (мәні, себептері, көлемі, пайдалылығы).

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

1.Тауар және оның қасиеті.

2.Мемлекеттік бюджет. Бюджеттің табыс және шығын бөлігін не құрайды?

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

 

 

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

1.Құн заңы, оның әрекет ету ерекшеліктері.

2.Жұмыс күшінің халықаралық миграциясы.

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

1.Ақшаның мәні және оның пайда болуы.

2.Мемлекеттің негізгі функциялары және мемлекеттік реттеу инструменттері.

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

1.Ақшаның функциясы. Ақша айналымының заңы.

2.Фискалды саясат. Лаффер қисығы.

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

 

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

1.Меншік – экономикалық категория ретінде.

2.Инвестиция. Инвестиция түрлері.

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

1.Меншік иесінің түрлері.

2.Жетілген және жетілмеген бәсеке.

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

1.ҚР-дағы меншік түрлері.

2.Бәсеке. Бәсекенің жағымды және жағымсыз жақтары.

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

 

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

1.Экономикалық жүйенің негізгі түрлері.

2.Нарықтағы тепе-теңдік жағдай. Графигін салу.

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

1.Меншікті мемлекеттен алу және жекешелендіру: мақсаты, жүзеге асыру тәсілдері, түрлері және ҚР-дағы кезеңдері.

2.Меншіктің құқықтық мазмұны ретінде бөлінісі.

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

 

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

1.Кәсіпкерлік: мәні, түрлері, формалары. ҚР-дағы шағын, орта кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы.

2.Еңбекақы. Еңбекақы түрлері.

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

 

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

1.Нарықтың мәні және нарық субъектілері.

2.Рента. Рентаның түрлері. Жер бағасының формуласы.

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

 

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

1.Нарықтың атқаратын қызметі және нарық құрылымы.

2.Қажеттілік және оның түрлері. Игілік.

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

 

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

1.Нарық инфрақұрылымы.

2.Ұдайы өндіріс және оның түрлері.

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

 

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

1.Нарықтың негізгі элементтері.

2.Өндіріс факторларының нарығы. Ондағы сұраныс пен ұсыныс ерекшеліктері.

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

 

 

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

1.Нарықтың артықшылығы мен кемшіліктері.

2.Экономиканы мемлекеттік реттеудің мәні және оның қажеттілігі, реттеу тәсілдері.

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

 

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

1.Сұраным заңы, қисығы және оған әсер ететін факторлар.

2.Инфляция: оның мәні, пайда болу себебі, өлшемі, түрлері. Филипс қисығы.

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

 

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

1.Ұсыным заңы, қисығы және оған әсер ететін факторлар.

2.Жұмыссыздық: мәні, түрлері, экономикалық және әлеуметтік салдары. Оукен заңы.

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

Бекітемін

КМ кафедра меңгерушісі

Давлетбаева Н.Б._________

№ ____хаттама «__»_____2013 ж.

Билет

 

 

1.Сұраным және ұсыным икемділігі.

2.Мемлекеттің әлеуметтік саясаты. Ақша-несиелік саясат.

3.Есеп

Құрастырған: Шаймерденова Р.Т.

__________________________________________________________________

 

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тапсырма №3. Бір фазалы синусоидалы токтың тарамдалған электр тізбегін есептеу | 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных